Kalba
8

Baiminamasi, jog Pasaulio Jaunimo renginys Panamoje bus didžiulė nesėkmė - užsiregistravo vos 150 …

Šventojo Sosto spaudos laikinasis direktorius Alessandro Gisotti pripažino (sausio 18), jog tik apie 150 tūkst. žmonių užsiregistravo Pasaulio Jaunimo Dienos šventei Panamoje (sausio 22-27 dienomis). …
6

Pasikartojantis nusikaltimas: Kardinolas švenčia gėjų Eucharistiją

Vestminsterio Kardinolas Vincentas Nicholsas sausio 13-ąją Londone šventė gėjų Eucharistiją, kurią suorganizavo homoseksualų klubas, pavadinimu „Vestminsterio LGBT katalikai“. Nicholas nusidėjo ir …
8

Vokietijos Vyskupas siekia „palaiminti“ homoseksualų sanguliavimą

Osnabriuko Vyskupas Francas Josefas Bode (Vokietija) atnaujino savo prašymą įtraukti homoseksualių porų „palaiminimus“. Bode atlieka Vokietijos Vyskupų Konferencijos prezidento pavaduotojo pareigas. …
35

Šeši prancūzai kunigai suimti už nelytinius vaikų „išnaudojimus“

Sausio 16-ąją Prancūzijos policijos pareigūnai suėmė šešis benediktinų bendruomenės Institut de la Sainte-Croix de Riaumont (liet. Riaumonto Šventojo Kryžiaus institutas) dvasininkus, kurie, kartu …
15

Medjugorje šventykla ruošiasi išsiplėtimui

Didžiulė grupė architektų ruošiasi praplėsti Medjugorje miesto šventyklą Bosnijoje, kurioje tariamai vyko šventieji apsireiškimai, nurodo Arkivyskupas ir apaštališkasis Medjugorje miesto lankytojas …
27

Prastos reputacijos Vatikano patarėja ir jos abejotinas pareiškimas apie „diakones“

Moterys diakonių „šventąsias pareigas“ vykdė dar pirmajame tūkstantmetyje po Kristaus, lengvatikių tinklalapyje AmericaMagazine.org pareiškė Phyllis Zagano (sausio 15). Zagano yra amerikietė disident…
21

Keistas Vyskupo atsistatydinimas

Popiežius Pranciškus priėmė Ispanijos, Ciudad Rodrigo, Vyskupo Raulio Berzosos (61) atsistatydinimo pareiškimą. Birželio mėnesį prelatui buvo suteikti šeši mėnesiai atostogų dėl „asmeninių motyvų“. …
24

Vyskupas medžioklės metu pašovė vyrą

Sausio 11-ąją Bjelovaro-Križevci Vyskupas Vjekoslavas Huzjakas, 58 iš Kroatijos išvyko medžioti su savo bičiuliais ir per klaidą pašovė vieną iš savo bičiulių. Huzjakas yra puikiai Kroatijoje žinomas…
16

Pranciškus nusidėjusius prelatus paskyrė į vadovaujančius ir atsakingus postus, kad šie galėtų …

Vyskupo Gustavo Zanchetos bei Monsinjoro Batistos Rikos atvejai nurodo, jog Popiežius Pranciškus saugo savo draugus nepaisant jų pripažinto įsipareigojimo atskaitomybei, tinklalapyje CatholicCulture.…
23

Pranciškus: Tikroji „schizma“ jau pakeliui - tačiau tik politinėje erdvėje

Žmonija nuolatos susiduria su „rimtais sunkumais“, laiške Popiežiškosios Gyvybės Akademijos prezidentui rašė Popiežius Pranciškus (nurodyta data: sausio 6-oji). Pasak Pranciškaus, suskilimas ar prara…
31

Anglikonų Bažnyčia, Vatikano atstovė pasauliui, netiki Kristaus prisikėlimu

Praėjusią savaitę Džonas Šepardas buvo paskirtas laikinuoju Anglikonų centro Romoje direktoriumi. Jis bus „de facto“ Anglijos Justin Welby’s bei kitų anglikonų bažnyčių ambasadorius. Kai dvasininkas …
21

Svetingas žydas išnešė nukryžiuotąjį Kristų iš Bažnyčios salės - vyskupystė incidentą nutyli

Nukryžiuotasis Jėzus buvo nuimtas nuo sienos ir tiesiog išneštas iš Bažnyčios, kurioje vyko „tarpreliginės konferencija“, Pjačencoje, Italijoje. Šį nuodėmingą aktą įvykdė vienas konferencijos …
31

Dar vienas Vigano laiškas: Makarikas turėtų viešai atgailauti

Kardinolas Teodoras Makarikas, 88, turėtų viešai atgailauti ir atsiprašyti dėl homoseksualių išnaudojimų, kuriais yra kaltinamas, viešame sausio 13-osios laiške rašo garsusis Bažnyčios vidaus …
31

Vatikanas yra „intrigų“, „šmeižto“ ir „gudrybių“ irštva - nurodo Kardinolas Miuleris

Pagrindinė problema Vatikane yra „sekuliarizuotas mąstymas“, įsišaknijęs net ir pačioje vadovybės viršūnėje (Popiežius Pranciškus), tinklalapiui CatholicNewsAgency.com pareiškė Kardinolas Gerhardas …
25

Nuncijus meldžiasi pagal senąjį lotynų brevijorių

Prieš keletą savaičių Arkivyskupas Tomas Guliksonas socialinėje žiniasklaidoje paprašė savo draugų pasimelsti, nes pastarisis nustojo kalbėti Novus Ordo „valandų liturgiją“ ir šią pakeitė 1962-ųjų …
40

Popiežius Pranciškus laikė senųjų papročių mišias!

Sekmadienį (sausio 13) Popiežius Pranciškus Siksto koplyčioje pakrikštijo 27 vaikus. Pranciškus paskaitė Šv. Evangeliją ir pasakė trumpą pamokslą vaikų tėvams bei krikštatėviams. Homilijos vaizdo …
30

Kardinolas Burke: Pranciškus Bažnyčią palaipsniu verčia į protestantų sektą

Kardinolas Raymondas Burke pastebi, jog Popiežius Pranciškus bažnytinius įgaliojimus teikti pradėjo individualiems Vyskupams ir Vyskupų Konferencijoms, „Vis dėlto, tai nėra katalikų Bažnyčia“. Intern…
24

Kardinolas Rodrigesas Maradiaga yra svarbiausias Pranciškaus „įtakotojas“

Tegusigalpos Kardinolas Oskaras Rodrigesas Maradiaga yra pagrindinis Pranciškaus dvasininkų paskyrimų „įtakotojas“, tinklalapyje AngelusNews.com praneša Džonas Alenas (sausio 8). Šiuo metu Kardinolas…
29

Didžioji Kardinolų dauguma Pranciškaus pontifikatą laiko nesėkmingu

Dabartinis Vatikano rėžimas pakenks katalikų Bažnyčiai, internetiniame portale FirstThings.com rašo redaktorius Ruselas Ronaldas Reno (sausio 10) Reno mūsų Popiežių Pranciškų apibūdino kaip negailest…
26

Kantalamesa: Benedikto XVI-ojo pasitraukimas „demokratizavo“ Šventąjį Sostą

Benedikto XVI-ojo atsistatydinimas paskatino svarbų žingsnį ties Šventojo Sosto ir Popiežiaus biuro „humanizavimo“ ir „demokratizavimo“, nurodo liberalusis dvasios tėvas ir ilgalaikis Popiežiaus …