dusan.podstavsky
dusan.podstavsky shares from iblav7434
13.6K
Guadalupe - Žijúci obraz (SK) December 1531, Mexiko. Panna Mária sa zjavuje chudobnému indiánskemu roľníkovi. Nikto mu to však neverí. Na jej prosbu si zabalí do svojho indiánskeho plášta, „tilmy …More
Guadalupe - Žijúci obraz (SK)
December 1531, Mexiko. Panna Mária sa zjavuje chudobnému indiánskemu roľníkovi. Nikto mu to však neverí. Na jej prosbu si zabalí do svojho indiánskeho plášta, „tilmy“, zopár kastílskych ruží, ktoré zázračne rozkvitli na holej pláni. Neskôr pred biskupom otvorí svoj plásť a odkryje mu zázrak: obraz Panny Márie Guadalupskej, ktorý je výnimočne reálny.
Výsledky analýzy obrazu sú ohromujúce. V očiach Panny Márie sa odrážajú postavy všetkých 13-tich svedkov zázraku. Hviezdy na jej plášti sú umiestnené presne tak, ako boli pozorované v deň zázraku (12.12.1531). Použitá technika maľby je neznáma. Farby ostávajú neporušené, rovnako aj látka nie je poškodená. A to nie je všetko: mimoriadny objav odhaľuje španielsky povôd (Extremadura, Španielsko) názvu Guadalupe a tiež takmer neuveriteľnú súvislosť s evanjelistom svätým Lukášom.
54:01
Metod
Zázračný obraz Matky Božej!
dusan.podstavsky shares from Gast6
4.8K
Preklad: V Španielsku sa očkujú ryby predávané do EÚ. Dokonca sa uchovávajú dva týždne, aby sa mohli dvakrát očkovať!
„In Spanien werden Fische geimpft, die in die EU verkauft werden. Sie werden sogar 2 Wochen aufbewahrt, um sie 2 Mal zu impfen!“
02:21
dusan.podstavsky shares from Coburg
100.9K
Zmazaný dokument o Billovi Gatesovi, o ktorom nechcú, aby ste ho videli.
14:26