vi.news
23

Khâm sứ thông báo: Dừng việc ban rước lễ trong hộp diêm

Khâm sứ Thomas Gullickson của Thụy Sĩ đã trả lời một câu hỏi qua email riêng rằng giáo phận Chur đã can thiệp chống lại rước lễ trong hộp diêm, sau khi thiệt hại đã được gây ra.

Gullickson được giáo phận bảo rằng họ dường như sẽ đảm bảo là "mọi người đều hiểu rằng thực tế này là hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Câu hỏi còn lại vẫn là làm thế nào một người không hiểu điều này lại được tham gia vào "công việc mục vụ".

#newsTizjyxwlwx