vi.news
46

Gấu bông: Các linh mục gặp khó khăn trong việc làm quen với thánh lễ mà không có người (Video)

Một linh mục, do không có người để thực hiện lễ Rửa chân - tùy chọn - vào Thứ Năm tuần Thánh đã quyết định rửa chân cho một tín hữu tưởng tượng. Một linh mục tuyệt vọng khác, người không tìm thấy giải pháp nào khác ngoài việc thực hiện Nghi thức Thánh tương tự trên con gấu bông của mình (cả hai video dưới đây).

Nguồn gốc của các video là không rõ. Tuy nhiên, họ ghi lại một cách chính xác sự suy giảm bi thảm của Phụng vụ Công giáo.

#newsYlpysvryzf

01:38

00:37