Clicks53
vi.news

Hồng y tân bảo thủ: Tư tưởng Amazon là "Nhân tạo và đồng bộ hóa"

Hồng Y Marc Ouellet, 75 tuổi, trưởng giáo của Hội đồng Giám mục, đã xuất bản một cuốn sách bảo vệ sự độc thân của linh mục.

Tiêu đề: "Amici dello sposo. Per una Visione rinnovata del celibato sacerdotale" (Bạn của người phối ngẫu. Vì một tầm nhìn mới về sự sống độc thân của linh mục).

Là một người theo chủ nghĩa bảo thủ, Ouellet cố gắng hết sức để tồn tại trong chế độ Hiện đại của Giáo hoàng Francis.

"Điều này làm cho lĩnh vực này trở nên bùng nổ hơn," Sandro Magister viết trên blog của mình (ngày 2 tháng 10).

Ouellet cảnh báo rằng "tổng hợp đa văn hóa" dựa trên "quan điểm thế giới của Amazônia" sẽ rất "nhân tạo và đồng bộ hóa".

Hình ảnh: Marc Ouellet, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsQfgmkondyy