Clicks3.7K
Edward7
9

Nowe mikrografy ujawniają tlenek grafenu i pasożyty w szczepionce Pfizer-BioNTech COVID

Tlenek grafenu oficjalnie w nowych szczepionkach na grypę...

W niepokojącym potwierdzeniu wcześniejszych odkryć, o których pisano w Newsbreak 133 i innych artykułach ujawniających odkrycia La Quinta Columna , nowe mikrofotografie przy użyciu mikroskopii optycznej z kontrastem fazowym ujawniły teraz dodatkowo; obecność tlenku nanografenu oraz zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych pasożytów w fiolce. Szczepionka to Pfizer-BioNTech COVID. Nano grafen ma różną postać długich wstęg i koagulatu lub „symplastu”, jak odwołuje się dr Robert Young, który informuje o tych odkryciach.

Obrazy mikroskopowe z kontrastem fazowym, grafen, pasożyty/dr. Młody/opisany dalej poniżej

Ostatnie międzynarodowe badania naukowe wykazały obecność tlenku grafenu, aluminium, bizmutu, selenku kadmu, stali nierdzewnej, PEG, pasożytów w szczepionkach Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson

Podczas gdy wszystkie szczegóły dotyczące zakupu fiolek szczepionek są na razie ukrywane przed opinią publiczną, w miarę jak trwa to trwające badanie dokładnej zawartości szczepionek, dr Young stwierdził (w programie Stew Peters: Prawdy COVID) że od 2 do 4 fiolek szczepionek zostało wcześniej zbadanych przez zespół naukowców, a wszystkie wyniki zostały opisane w dokumentach, takich jak raport Klubu Naukowców i raport dr Younga : Skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa ujawnia tlenek grafenu w szczepionkach CoV-19./Dr. Robert Young

Należy zauważyć, że praca tego zespołu naukowego obejmuje badanie 4 szczepionek: Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson, z toksycznymi cząstkami nanometalicznymi, zwłaszcza tlenkiem nano grafenu, występującymi we wszystkich czterech, w znacznych ilościach, a także nanocząstkami lipidowymi i pasożyt, który wydaje się być Trympanosoma cruzii w szczepionce Pfizer-BioNTech. Nie wszyscy ci naukowcy chcieli opublikować swój udział w tych wstrząsających światem badaniach, jak donosi dr Young w swoim oświadczeniu Roberta O. Younga CPT, mgr, dr hab., ND oraz w Newsbreak 133, chociaż taka sytuacja może się zmieniać, a niektórzy z zaangażowanych naukowców mogą wkrótce przedstawić swoje oddzielne raporty.

'Newsbreak 133", bardzo ważny wywiad i prezentacja dr Roberta Younga, opisuje odkrycia grupy naukowców, a także omawia wpływ toksyn i zanieczyszczeń na ludzkie zdrowie. Ten film jest szerzej omówiony w poniższym artykule i można go obejrzeć w Bitchute, Brighteon, Odysee i Rumble (linki w artykule): Newsbreak 133: Zespół naukowców potwierdza obecność toksyn grafenu, glinu, selenku kadmu, stali nierdzewnej, kapsydów LNP-GO, pasożytów i innych toksyn w różnych szczepionkach przeciw COVID: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson

Samoorganizująca się nanobiotechnologia – nanotlenek grafenu – w szczepionkach Moderna, Pfizer
Inni naukowcy i analitycy również prowadzą badania nad tym, co dokładnie znajduje się w szczepionkach. Amerykańscy naukowcy zgłosili samoorganizujący się grafen w szczepionce Moderna , podczas gdy niezwykłe niemieckie wideo przedstawiające samoorganizujące się nanotechnologie tworzące matryce krystaliczne w formie naśladującej anteny o wysokiej częstotliwości zostało opublikowane w Internecie, jak donosimy tutaj .
Moderna/ Bombshell News: amerykańscy badacze medyczni świadkami SAMODZIELNEGO MONTAŻU Nanotech tlenku grafenu lub AI Syn Bio w szczepionce Moderna pod mikroskopem
Pfizer-Comirnaty/samoporządkujący się nanotechnologiczny tlenek grafenu teraz dostępny również w szczepionce COMIRNATY firmy Pfizer-BioNTech: niemieckie wideo ujawnia samoorganizujące się plamki i tworzące się sieci krystaliczne

Te dwa ostatnie raporty w rzeczywistości potwierdzają szerokie przypuszczenie, że nanotlenek grafenu jest stosowany w szczepionkach do wstrzykiwania nanobiotechnologii z nieodłącznym składnikiem (integracji) sztucznej inteligencji do organizmu, aby zwiększyć przewodność elektryczną błon komórkowych i komórek, przekształcić ludzkie komórki w anteny. tworzyć w ciele sieci syntetycznej sztucznej inteligencji i czynić komórki ludzkiego ciała i mózgu podatnymi na zewnętrzne manipulacje przez promieniowanie bezprzewodowe, w szczególności 5G. (Żadne z tych przypuszczeń nie jest pustymi spekulacjami, każde jest potwierdzone przez literaturę naukową na ten temat i zostało omówione przez różnych naukowców – jak informowaliśmy wcześniej, z linkami, we wszystkich artykułach dotyczących grafenu na tej stronie. Włączenie niektórych prac dr Younga odniesienia, potwierdzające słuszność tych przypuszczeń, poniżej).

Nowe mikrografy przedstawiające tlenek grafenu i pasożyty w szczepionce Pfizer-BioNTech
Nowe mikrofotografie pochodzą z własnej pracy laboratoryjnej dr. Roberta Younga w miniony weekend 11 września 2021 r. i zostały zgłoszone w jego rosnącym raporcie o szczepionkach, Skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa ujawnia tlenek grafenu w szczepionkach CoV-19 / zaktualizowana 11 września 2021 r. .

Zawartość szczepionki Pfizer: Symplast tlenku grafenu po lewej stronie i cień wcześniej zidentyfikowanego pasożyta, Trypanosoma Cruzii, na dole po prawej/Dr. Robert Young, jak zgłoszono tutaj

Zawartość szczepionki Pfizer: Symplast z nanotlenku grafenu, górny lewy i niezidentyfikowany pasożyt, dolny prawy/Dr. Robert Young, jak zgłoszono tutaj

Zawartość szczepionki Pfizer: Długa zwijająca się wstęga tlenku grafenu, prawdopodobnie zwinięta w nanorurki węglowe/dr. Robert Young, jak zgłoszono tutaj

Na temat nanowstążek grafenowych American Chemical Society opublikowało w 2008 roku artykuł o obietnicy takich wstążek jak półprzewodniki:
Graphene Ribbons/Slim carbon strips obiecujące jako półprzewodniki Bethany Halford , 28 stycznia 2008
Naukowcy z Finlandii i Harvardu nauczyli się w 2012 r. zwijać nanowstążki grafenowe w nanorurki węglowe:
Naukowcy odkrywają nowy sposób wytwarzania nanorurek węglowych /Tibi Puiu, 25.02.2012, ZME Science

Poważna toksyczność tlenku grafenu i innych cząstek nanometalicznych
Podczas gdy naukowcy zajmujący się nanobioelektroniką, nanobiomedycyną i biologią syntetyczną nadal beztrosko wprowadzają nowe zastosowania tlenku grafenu w dostarczaniu leków i kontrowersyjnej augmentacji ludzi, toksyczność grafenu dla błon komórkowych, plazmy komórkowej i funkcjonowania komórek została od dawna zauważona. opublikowano kilka badań dotyczących toksykologii tej substancji. (Proszę zapoznać się ze wszystkimi poprzednimi artykułami tutaj opisującymi tlenek grafenu w szczepionkach, aby znaleźć wcześniej opublikowane linki do badań toksykologicznych; Toksyny znalezione w szczepionkach, maskach, wymazach przeciw COVID prowadzą do wszystkich artykułów.) Dr Antonietta Gatti, której niedawny wywiad wideo na ten temat został przedstawiony tutaj , oraz dr Robert Young wypowiadali się i pisali na temat toksyczności cząstek nanometalicznych dla komórek. Koń trojański Sabotaż LNP-GO w szczepionkach COVID mRNA: dr Antoinetta Gatti wyjaśnia, jak nanocząsteczki wewnątrz komórek niszczą wrodzony mechanizm obronny komórek i powodują powstawanie zakrzepów krwi

W swoim przełomowym raporcie z 2017 roku z dr Stefano Montanari, dr Gatti szeroko omówiła niebezpieczeństwa związane ze stanem zapalnym, zakrzepicą i dysfunkcją narządów powodowaną przez cząstki nanometaliczne, które nie ulegają biodegradacji i rzeczywiście są trwałe . Mogą zarówno wnikać do komórek, uszkadzać DNA, jak i być przenoszone przez krew, aby wiązać się z materią organiczną i koagulować w narządach.

Fragment, artykuł dr Gatti i dr Montanari: New Quality Control Investigations on Vaccines: Micro and Nano Contamination , International Journal of Vaccines and Vaccination, 2017 Poniżej wymieniono niektóre artykuły i patenty, o których mowa w artykule dr Younga, związane z wykorzystaniem grafenu w przewodności elektrycznej i czujnikach bio/optycznych oraz toksyczności tlenku grafenu:

[71] Mehrotra, Parikha i in. „Bioczujniki fal EM: przegląd RF, mikrofal, fal mm i wykrywania optycznego”. Czujniki (Bazylea, Szwajcaria) obj. 19,5 1013. 27 lutego 2019, doi:10.3390/s19051013
[72] Kompozycje nanocząstek ferrytyny i metody modulowania aktywności komórek przyznały patent US10786570B2 29.09.2020 Jerffery Friedman i Rockefeller University WO US US10786570B2 Jeffrey Friedman Priorytet Uniwersytetu Rockefellera 24.08.2011 • Złożony 2018-07-30 • Przyznano 2020-09-29 • Opublikowano 2020-09-29 Niniejszy wynalazek dostarcza sposoby i kompozycje do zdalnego sterowania funkcją komórki w oparciu o zastosowanie fal o częstotliwości radiowej do wzbudzania nanocząstek ukierunkowanych na określone typy komórek. Nanocząstki można nakładać na komórkę docelową zewnątrzkomórkowo i/lub wyrażać wewnątrzkomórkowo.
[73] L. Ou, B. Song, H. Liang i in. „ Toksyczność nanocząstek z rodziny grafenów: ogólny przegląd pochodzenia i mechanizmów”. Część Błonnik Toxicol 13, 57 (2016). https://doi.org/10.1186/s12989-016-0168-y
[74] Graphene Ribbons Show Promise as Semiconductors” , tom 86, wydanie 3, Chemical and Engneering News, Bethany Halford , tom 86, wydanie 4, 28 stycznia 2008. https://cen.acs.org/articles/86 /i4/Wstążki grafenowe.html
[75] Ivask, Angela i in. „Toksyczność 11 nanocząstek tlenku metalu na trzy typy komórek ssaków In V.itro.” Aktualne tematy w chemii medycznej 15.18 (2015): 1914-1929. Sieć.
[76] Moschini, Elisa, Maurizio Gualtieri, Miriam Colombo, Umberto Fascio, Marina Camatini i Paride Mantecca. „Modalność interakcji komórka-cząstka napędza toksyczność nanometrycznych CuO i TiO2 w ludzkich komórkach nabłonka pęcherzyków płucnych”. Listy Toksykologiczne 222, no. 2 (2013): 102-16. doi:10.1016/J.TOXLET.2013.07.019.

Toksyczność szczepionek COVID znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie zgonów i urazów związanych ze szczepionkami
Powodem, dla którego ten temat tego, co znajduje się w szczepionkach, ma nadal pilne znaczenie, jest przerażająca kontynuacja eksperymentów ze szczepionkami – i obecne atakowanie dzieci i nastolatków za pomocą propagandy i nakazów dotyczących szczepionek – podczas gdy liczba zgonów i obrażeń rośnie. Poniższe dane z bazy danych CDC VAERS i EudraVigilance pokazują łącznie prawie 50 000 zgonów, a to nie jest pełny obraz, jak informuje nas wielu statystyków, większość zgonów i obrażeń nigdy nie jest zgłaszana w tych bazach danych.
USA, 9 września 2021 r.:

27 krajów Europy, 11 września 2021 r.:

24 526 zgonów 2 317 495 urazów po zastrzykach COVID zgłoszonych w bazie danych Unii Europejskiej o niepożądanych reakcjach na narkotyki / wpływie na zdrowie Wiadomości , 14 września 2021 r.

Pilny telefon od dr Anne McCloskey w sprawie powstrzymania szczepionek przeciw COVID
To, co powstaje z toksycznych składników w szczepionkach, to nic innego jak śmierć i poważne obrażenia. Dr Anne McCloskey, pracująca na pierwszej linii frontu w Irlandii, będąc świadkiem tego nieszczęścia z bliska, z pasją wzywa do zaprzestania tych szczepionek, aby wszyscy ludzie sumienia powstali i działali na rzecz ochrony naszych dzieci i naszego życia: (film na stronie) Podziel się tym artykułem szeroko. Bezpłatne publikowanie w dowolnym miejscu dzięki akredytacji i linkom zwrotnym. everydayconcerned.net

NAUKOWCY WYKORZYSTUJĄ NANOCZĄSTECZKI TLENKU GRAFENU DO „ZASILANIA” NOWEJ SZCZEPIONKI DONOSOWEJ PRZECIWKO GRYPIE

Grafen-Info (grafen jest reklamowany - ale to co piszą trzeba rozumieć na odwrót - jest trucizną dopow.)

Naukowcy z Georgia State University i Emory University opracowali donosową szczepionkę przeciw grypie wykorzystującą rekombinowaną hemaglutyninę (HA), białko znajdujące się na powierzchni wirusów grypy, jako antygenowy składnik szczepionki. Stworzyli także dwuwymiarowy nanomateriał (nanocząsteczki tlenku grafenu funkcjonalizowanego polietylenem) i odkryli, że wykazuje on "silne działanie wspomagające" w donosowo podawanych szczepionkach przeciw grypie. „W naszym badaniu odnotowano po raz pierwszy, że nanomateriały tlenku grafenu dwuwymiarowy miał silny efekt adiuwanta w pobudzaniu odpowiedzi immunologicznej na donosowe hemaglutyniny (HA) szczepionki”, powiedział główny autor dr Chunhong Dong z badania i podoktoranckiego. w laboratorium dr Baozhonga Wanga w Instytucie Nauk Biomedycznych.

„Badanie to dostarcza nowych informacji na temat rozwoju wysokowydajnych systemów szczepionek donosowych z dwuwymiarowymi nanocząsteczkami w kształcie arkusza” – powiedział Dong. „Nanocząstki tlenku grafenu mają niezwykłe właściwości w dostarczaniu "leków" lub opracowywaniu szczepionek, takie jak bardzo duża powierzchnia dla obciążenia antygenem o wysokiej gęstości, a szczepionka wykazała lepsze "właściwości wzmacniające odporność" in vitro i in vitro. Nanoplatforma może być łatwo przystosowana do budowy szczepionek na błonę śluzową przeciwko różnym patogenom układu oddechowego . Badanie przeprowadzone na myszach i w hodowlach komórkowych wykazało, że nanocząsteczki znacznie "wzmocniły odpowiedzi immunologiczne" na powierzchniach śluzówki i w całym ciele myszy. Silne odpowiedzi immunologiczne "nadawały ochronę" immunologiczną przeciwko prowokacji wirusem grypy przez homologiczne (te same) i heterologiczne (różne) szczepy wirusa. "Wyniki są również obiecujące", ponieważ bezigłowe donosowe szczepionki przeciw grypie mają przewagę logistyczną nad tradycyjnymi szczepionkami do wstrzykiwania, takie jak łatwość podawania przy wysokiej akceptacji przez biorców i unikanie pozostałości zagrożenia biologicznego. Źródła: Grafen.Info przez
mentealternativa.com
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Ostatnie międzynarodowe badania naukowe wykazały obecność:

tlenku grafenu,

aluminium,

bizmutu,

selenku kadmu,

stali nierdzewnej,

PEG,

pasożytów

w szczepionkach Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson
Edward7
Grafenowanie mózgu po szczepionce jest nieodwracalne

Jak wiadomo, „szczepienie” przeciwko SARS-CoV-2 polega na wstrzyknięciu tlenku grafenu w postaci mikroskali i nanorurek.
Te nanocząsteczki docierają do mózgu przez przyciąganie elektromagnetyczne, z łatwością przekraczają barierę krew-mózg i wsuwają się między synapsy sąsiadujących neuronów, uniemożliwiając ich normalne funkcjonowanie lub …More
Grafenowanie mózgu po szczepionce jest nieodwracalne

Jak wiadomo, „szczepienie” przeciwko SARS-CoV-2 polega na wstrzyknięciu tlenku grafenu w postaci mikroskali i nanorurek.
Te nanocząsteczki docierają do mózgu przez przyciąganie elektromagnetyczne, z łatwością przekraczają barierę krew-mózg i wsuwają się między synapsy sąsiadujących neuronów, uniemożliwiając ich normalne funkcjonowanie lub wzmacniając je jak tranzystor.

Podczas poruszania się po układzie tętniczym nanocząsteczki mogą zostać przechwycone przez mechanizmy obronne organizmu. Optymalna obrona, glutation, otacza je, chemicznie redukuje i odprowadza przez układ limfatyczny. Drugi, zdesperowany z powodu braku glutationu, organizm otacza je krwinkami, które nie są w stanie ich zredukować, powodując zakrzepy. Małopłytkowość powoduje dysfunkcje wieńcowe, organiczne i mózgowe, zawały serca, zatorowość płucną i udary zakrzepowe.

Wszystko to zostało wykazane przez analizę mikroskopową zaszczepionej krwi. To, co widzieli biolodzy, jest szokujące: rodzaj nitkowatych „istot”, które się poruszają (magnetyczne nanocząstki, które ustawiają się w jednej linii i podążają razem w kierunku pól elektromagnetycznych ciała nieszczęśliwego zaszczepiacza).
I tu pojawia się zła wiadomość: gdy nanoskale zostaną włożone między synapsy mózgowe kory, organizm nie może ich już ewakuować. Efekt, jaki wywołają, będzie trwały, nieodwracalny.

Osoba, której „pranie mózgu” tlenkiem grafenu, jest już zmutowanym niewolnikiem na łasce naziemnych lub satelitarnych mikrofalowych sieci telekomunikacyjnych (takich jak Neuralink Elona Muska), zdolnych do mapowania mózgu i kierowania myślami
. Staniesz się ofiarą wszystkich funkcjonalności, które w przyszłości zostaną wynalezione dla tlenku grafenu.

Osoby, którym udało się zaszczepić, po krótkim czasie przestają mieć problemy zdrowotne z powodu nadmiaru tlenku grafenu w ich ciele, organizm stopniowo się oczyszcza. Ale grafen intersynaptyczny jest już zdecydowanie częścią ich mózgów. Bardzo niewielkie promieniowanie mikrofalowe o odpowiedniej częstotliwości, np. 33 GHz, utrudnia myślenie. Blok mózgu jest oczywisty. Zatrzymanie masy zaszczepionych będzie tak proste, jak naciśnięcie kontrolera gier wideo lub odłączenie robota przemysłowego.

Inne częstotliwości uwalniają substancje funkcjonalizujące grafen. Nieznane nam, ale niektórzy na pewno dopingują. Szczęście, optymizm do pracy, siła kontrolowana przez Norvus Ordo Seclorum w służbie Zła Hordy bezpłodnych, posłusznych i entuzjastycznych chuliganów NOS. Armia szaleńców, którzy mogą bez wahania nas eksterminować na rozkaz Sanhedrynu globalnych elit.

Tak więc osoby zaszczepione mają przed sobą dwie drogi: umrzeć z powodu choroby, jeśli nie przezwyciężą początkowej fazy zakrzepicy, lub stać się robotem na zawsze. Nie są wymagane żadne nowe dawki tlenku grafenu, chociaż w razie potrzeby "androidy" nakłuwają je bez mrugnięcia okiem na rozkaz swoich panów.

Sceneria nie mogła być bardziej przerażająca. Co możemy zrobić poza zaszczepieniem jak najmniejszej liczby osób? NIC oprócz szukania mózgu potwora.
Ulisses wskazuje nam drogę. Oślep oko cyklopa. Zobacz to na rachunku jednodolarowym. Ta piramida z wszechwidzącym okiem musi być celem do pokonania z czystego instynktu przetrwania. Oko Cyklopa nie jest niezniszczalne. Są osobami. Oczywiście ludzie nieszczepieni. Oko Cyklopa może oślepnąć, jeśli nowa Odyseja zniszczy jego sieci. To jest łatwe. Zbyt łatwe dla sieci naziemnych 5, 4, 3G. Dlatego sieć Neuralink jest satelitarna. Być nieosiągalnym dla ruchu oporu. Powiedziałem, że nieosiągalny? Nie, naprawdę nie jest. Jest napędzany z ziemi. Nie mówię więcej, bo nie wiem, co jeszcze powiedzieć.

Ruszaj i módl się, to możesz.
wordpress.com/2021/09/08/el-grafenado-cerebral-es-irreversible/
wacula25wp.pl
Terapia fototermiczna (PTT) to podejście stosowane w celu wyeliminowania nieprawidłowych komórek w docelowym obszarze ciała poprzez napromieniowanie specjalnego środka, który wytwarza ciepło zdolne do zniszczenia tych komórek.

Tlenek grafenu na wiele sposobów zwiększa skuteczność PTT.

Po pierwsze, może być stosowany do przenoszenia leków chemioterapeutycznych do komórek nowotworowych …More
Terapia fototermiczna (PTT) to podejście stosowane w celu wyeliminowania nieprawidłowych komórek w docelowym obszarze ciała poprzez napromieniowanie specjalnego środka, który wytwarza ciepło zdolne do zniszczenia tych komórek.

Tlenek grafenu na wiele sposobów zwiększa skuteczność PTT.

Po pierwsze, może być stosowany do przenoszenia leków chemioterapeutycznych do komórek nowotworowych podczas jednoczesnego narażenia ich na PTT. Takie połączenie chemioterapii i PTT jest bardziej efektywne niż stosowanie jednego z tych podejść samodzielnie.
starski
Czyli jest to chemioterapia połączona z modyfikacją genetyczną... Tym razem tlenek grafenu przetransportuje białka kolca do mózgu i tam te "nieprawidłowe komórki" zostaną wyeliminowane przez "napromieniowanie specjalnego środka który wytworzy ciepło zdolne do niszczenia komórek". jedyna nadzieja wyszczypanych, to że w pierwszej fazie (szczepienia nr1) trafili do grupy placebo.
wacula25wp.pl
starski

Programem Szczepień Ochronnych w Polsce na razie skutecznie zapobiega szerzeniu się zachorowań na koronowirusa -sars i inne choroby zakaźne np. grypę i chroni też nie tylko osoby, które się zaszczepiły, ale również tych, którzy są za mali na szczepienia lub z powodu medycznych przeciwwskazań zaszczepić się nie mogli np. UCZULENIA .Pamiętaj, że szczepienia są tańsze niż leczenie powikłań …More
starski

Programem Szczepień Ochronnych w Polsce na razie skutecznie zapobiega szerzeniu się zachorowań na koronowirusa -sars i inne choroby zakaźne np. grypę i chroni też nie tylko osoby, które się zaszczepiły, ale również tych, którzy są za mali na szczepienia lub z powodu medycznych przeciwwskazań zaszczepić się nie mogli np. UCZULENIA .Pamiętaj, że szczepienia są tańsze niż leczenie powikłań chorób zakaźnych i śmiertelnych jak koronowirós -sars , a szczepienia jeszcze są bezpłatne. Przeciwwskazaniem do szczepień przeciw COVID- jest reakcja anafilaktyczna po podaniu szczepionki przeciw COVID- oraz ciężka reakcja alergiczna na substancję czynną lub inny składnik szczepionki.
Edward7
tlenki grafenu wykazują toksyczność zależną od dawki

Jeśli fiolki zawierają 700 ug/ml tlenku grafenu, nie ma nic więcej do powiedzenia lub udowodnienia, jest to zdecydowanie toksyczne i udowodniono by masowe odurzenie populacji. Są ruchy, które starają się przedstawić grafen jako dobry dla zdrowia, a konkretnie niektórzy członkowie kolektywu „dla Prawdy”

TOKSYCZNY GRAFEN Dawka: ponad 50 ug/…More
tlenki grafenu wykazują toksyczność zależną od dawki

Jeśli fiolki zawierają 700 ug/ml tlenku grafenu, nie ma nic więcej do powiedzenia lub udowodnienia, jest to zdecydowanie toksyczne i udowodniono by masowe odurzenie populacji. Są ruchy, które starają się przedstawić grafen jako dobry dla zdrowia, a konkretnie niektórzy członkowie kolektywu „dla Prawdy”

TOKSYCZNY GRAFEN Dawka: ponad 50 ug/ml
Ilość GRAFENU znaleziona w „szczepionce”: 700 ug/ml?

„Tlenki grafenu w dawkach poniżej 20 µg/ml nie wykazały toksyczności

wobec ludzkich fibroblastów. a dawka powyżej 50 μg/ml wykazuje wyraźną cytotoksyczność, taką jak zmniejszona adhezja komórek, indukowanie apoptozy komórek, wnikanie do lizosomów, mitochondriów, endoplazmy i jądra komórkowego.” Podsumowując, tlenki grafenu wykazują zależną od dawki toksyczność dla komórek i zwierząt, taką jak indukcja apoptozy komórek i tworzenie ziarniniaków płuc, i nie mogą być usunięte przez nerki.
Mamy praktycznie ostateczne dowody. Wynalazca patentu (szczepionka Covid z tlenkiem grafenu) uważa, że stężenia tego materiału powyżej 50 mikrogramów/ml są toksyczne dla komórek. Te znajdujące się w fiolce Fco Campra wynoszą około 700 ng / mikrolitr.

Nie wiem ile grafenu jest w fiolkach. Jeśli mają 700 ug/ml, udowodniono by, że stosują dawki TOKSYCZNE, nawet jeśli mają patenty i chcą przekazać grafen jako coś dobrego i adiuwanta do szczepionek. Ponadto nie pojawia się w żadnej ulotce, a został ukryty w informacjach laboratoriów.
Są ruchy, które starają się przedstawić grafen jako dobry dla zdrowia, a konkretnie członka grupy „dla Prawdy”

Jeśli fiolki zawierają 700 ug/ml grafenu, nie ma nic więcej do powiedzenia lub udowodnienia, jest to zdecydowanie toksyczne i udowodniono by masowe odurzenie populacji.

Ponieważ teraz, kiedy uznają, że istnieje grafen, walka polega na wykazaniu, że jest on toksyczny i że ilość grafenu w fiolkach jest toksyczna.
Są zmuszeni przyznać, że szczepionki zawierają tlenek grafenu, ponieważ badania Ricardo Delgado są przekonujące. Nie mogą temu zaprzeczyć, więc teraz próbują przedstawić to jako coś dobrego i zdrowego, wykorzystując najemników komunikacji i kontrolowanej dysydencji infiltrowanej
do kolektywów dla „Prawdy”, którzy nigdy nie potępiają całej prawdy.

Teraz grafen jest toksyczny, który w TOKSYCZNYCH dawkach jest potajemnie zaszczepiany, ponieważ nigdy nie pojawił się w żadnej ulotce, raporcie ani badaniu naukowym laboratoriów lub rządów, że szczepionki Covid zawierały grafen.

Skoro było tak „zdrowo”, dlaczego to ukrywali?

Streszczenie
W tym artykule opisujemy wpływ tlenków grafenu na ludzkie i mysie komórki fibroblastów w celu zbadania biokompatybilności tlenków grafenu. Tlenki grafenu wytworzono zmodyfikowaną metodą Hummersa i scharakteryzowano za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej o wysokiej rozdzielczości oraz mikroskopii sił atomowych. Ludzkie komórki fibroblastów hodowano z różnymi dawkami tlenków grafenu od 1 do 5 dnia. Trzydzieści myszy podzielonych na trzy grupy testowe (niska, średnia, wysoka dawka) i grupa kontrolna otrzymały wstrzyknięcie 0,1,0, 25 i 0,4 mg grafenu tlenki. , i hodowano odpowiednio przez 1 dzień, 7 dni i 30 dni. Wyniki wykazały, że z powodzeniem przygotowano rozpuszczalne w wodzie tlenki grafenu;Tlenki grafenu w dawkach poniżej 20 μg/ml nie wykazywały toksyczności wobec ludzkich fibroblastów. a dawka powyżej 50 μg/ml wykazuje oczywistą cytotoksyczność, taką jak zmniejszona adhezja komórek, indukowanie apoptozy komórek, wnikanie do lizosomów, mitochondriów, endoplazmy i jądra komórkowego. Tlenki grafenu w małej dawce (0,1 mg) i średniej (0,25 mg) nie wykazywały wyraźnej toksyczności u myszy, a w dużych dawkach (0,4 mg) wykazywały toksyczność przewlekłą, taką jak śmierć 4/9 myszy i powstawanie ziarniniaka płucnego, zlokalizowane głównie w płucach, wątrobie, śledzionie i nerkach, trudno je oczyścić nerką. Podsumowując, tlenki grafenu wykazują zależną od dawki toksyczność dla komórek i zwierząt, taką jak indukcja apoptozy komórek i tworzenie ziarniniaków płucnych,i nie można ich oczyścić nerkami. Podczas badania tlenków grafenu do zastosowań in vivo w organizmie ludzkim lub zwierzęcym należy wziąć pod uwagę ich biokompatybilność.

Wstęp
W ostatnich latach wiele nanomateriałów są produkowane w nieskończoność i zbadane pod względem ich zastosowań [ 1 - 6 ] i bezpieczeństwa biologicznego nanomateriałów przyciąga coraz większą uwagę ze strony rządów i społeczności naukowych [ 7 , 8 ]. Na przykład, nanorurki węglowe, nanomateriały specjalne węgla, badano pod kątem ich wpływu na komórki, zwierząt i otoczenia, i ocenia się ich bezpieczeństwo biologiczne [ 9 - 13 ]. Grafen jest płaską monowarstwą atomów węgla upakowaną w wymiarową (2D) sieć o strukturze plastra miodu i jest podstawowym elementem budulcowym materiałów grafitowych o wszystkich innych wymiarach, unikalnych pod względem fizycznym, chemicznym i mechanicznym [ 14 , 15 ]. Warstwy grafenu i tlenku grafenu (GO) stały się do tej pory gorącym punktem i są aktywnie badane w celu budowy nowych materiałów kompozytowych [ 16 , 17 ]. Te nowe nanomateriały mają ogromny potencjał w zastosowaniach takich jak urządzenia elektrochemiczne [ 18 , 19 ], magazynowanie energii [ 20 , 21 ], kataliza [ 22 ], adsorpcja enzymów [ 23 ], obrazowanie komórek i dostarczanie leków [ 24 ], a także bioczujniki. [ 25 ] Jednak do chwili obecnej żadne doniesienia nie są ściśle związane z bezpieczeństwem biologicznym GO w żywych komórkach lub biosystemach. Tutaj jako pierwsi donosimy o wpływie GO na normalne komórki ludzkie i myszy, nasze wyniki pokazują, że GO wykazuje zależną od dawki toksyczność wobec komórek i myszy, co sugeruje, że biokompatybilność GO powinna być wzięta pod uwagę przy składaniu wniosku o GO. Inżynieria biomedyczna.

Wpływ GO na długość życia myszy
Jeśli chodzi o wpływ GO na myszy, wykorzystaliśmy drogę wstrzyknięcia do żyły ogonowej, aby ocenić toksyczność in vivo. Myszom wstrzyknięto 0 mg (grupa kontrolna), 0,1 mg (grupa niskiej dawki, LD), 0,25 mg (grupa średniej dawki, MD) i 0,4 mg (grupa wysokiej dawki, HD) GO na mysz. Po 1 dniu, 1 tygodniu i 1 miesiącu ekspozycji myszy uśmiercono metodą przemieszczenia kręgu szyjnego, a następnie zastosowano histopatologię do oceny stopnia zapalenia mysich narządów.
Wstrzykiwana dawka GO w ilości 0,1 i 0,25 mg na mysz nie powodowała śmiertelności u eksponowanych myszy i nie wykazywała wyraźnych toksycznych objawów klinicznych, a masa ciała leczonych myszy wzrastała odpowiednio wraz ze wzrostem czasu wzrostu. Jednak 4 z 9 myszy, którym podawano 0,4 mg na mysz zmarły (1/3 w grupie 1-dniowej, 1/3 w grupie 7-dniowej i 2/3 w grupie 30-dniowej). Wszystkie zgony wystąpiły od 1 do 7 dni po wstrzyknięciu GO. Zgony były zazwyczaj poprzedzone letargiem, brakiem aktywności i utratą masy ciała. Histopatologia tkanek płucnych wykazała, że główne drogi oddechowe czterech myszy były mechanicznie zablokowane przez konglomerat GO, powodując asfiksję u 15% myszy eksponowanych na GO, i nie była dowodem na toksyczność płucną GO.Ponadto myszy, które przeżyły, którym podawano 0,4 mg GO przez 24 godziny, rozwinęły osłabienie i straciły 10% masy ciała w pierwszym tygodniu.

Wpływ GO na główne narządy
Zbadaliśmy również wpływ GO na narządy myszy. Z patologii i mikrofotografii dowiadujemy się, że nagromadzenie GO znajdowało się głównie w płucach, wątrobie i śledzionie. Wystąpiły oczywiste reakcje przewlekłej toksyczności, które wystąpiły w płucach i wątrobie po wstrzyknięciu do żyły ogonowej. Analiza histopatologiczna wykazała, że ekspozycja płucna GO powodowała zależną od dawki reakcję zapalną płuc, charakteryzującą się neutrofilami i pienistą akumulacją makrofagów pęcherzykowych. Rysunek 6pokazali mikrografię świetlną tkanek płucnych myszy eksponowanych na różne dawki GO przez 7 dni, wyraźnie wykazali, że leczone myszy wykazywały zależną od dawki serię ziarniniaków. Wraz ze wzrostem dawki GO, reakcja toksyczna płuc myszy staje się coraz bardziej dotkliwa. Na przykład GO indukował zależne od dawki ziarniniaki nabłonkowe i, w niektórych przypadkach, zapalenie śródmiąższowe u myszy. Duża liczba komórek zapalnych naciekała tkankę śródmiąższową pęcherzyka płucnego; przegrody pęcherzykowe pogrubiały się, a niektóre pęcherzyki płucne pękały.

Rysunek 6
W świetle mikrofotografii tkanek płuc myszy eksponowanych na 0,1 mg GO przez wstrzyknięcie do żyły ogonowej w różnych czasach ekspozycji. Wczesny rozwój zmian zaobserwowano po raz pierwszy po 7 dniach. (…)
Niewiele GO zaobserwowano w nerkach myszy, co sugeruje, że bardzo trudno jest opuścić GO przez nerki, spekulujemy, że GO jest wydalany głównie przez wydzielanie wątrobowe do dróg żółciowych.
wniosek

Podsumowując, nasze pierwotne badania wykazały, że GO może wywoływać cytotoksyczność w mediach zależnych od dawki i czasu oraz może wnikać do cytoplazmy i jądra, zmniejszając adhezję komórek, indukując flotację komórek i apoptozę. GO może przedostać się do tkanek płucnych i tam zatrzymać i wywołać zapalenie płuc i tylne ziarniniaki, które są wysoce zależne od wstrzykniętej dawki. Ekspozycja na GO może wywołać ciężką cytotoksyczność i chorobę płuc. Powinien to być pierwszy raport. Chociaż GO badano dla zastosowań biomedycznych, takich jak obrazowanie uzyskiwania komórek i uwalniania leku [ 30 - 35], ponieważ GO długotrwale pozostaje w nerkach i jest bardzo trudny do oczyszczenia przez nerki, dlatego GO może nie mieć dobrych perspektyw zastosowania w organizmie człowieka. Jak zmniejszyć lub znieść toksyczność GO pozostaje wyzwaniem dla zastosowań biomedycznych in vivo. Dalsze prace będą koncentrować się na zbadaniu możliwego mechanizmu interakcji między GO a komórkami układu odpornościowego w organizmie człowieka lub myszy.
https://link.springer.com/article/10.1007/s11671-010-9751-6
https://ejercitoremanente-com /2021/07/12/los-oxidos-de-grafeno-exhiben-toxicidad-dependiente-de-la-dosis/
wacula25wp.pl
Ponadto grafen może służyć za materiał do budowy biosensorów, potencjalny środek przeciwbakteryjny i jako rusztowanie w inżynierii tkankowej. Aktualne badania dotyczące praktycznych zastosowań grafenu skupiają się na jego zastosowaniach w dostarczaniu leków. Tlenek grafenu zawiera grupy COOH i OH, które łatwo pozwalają na przyłączenie biomolekuł. W ramach badań zbadano zastosowanie tlenku …More
Ponadto grafen może służyć za materiał do budowy biosensorów, potencjalny środek przeciwbakteryjny i jako rusztowanie w inżynierii tkankowej. Aktualne badania dotyczące praktycznych zastosowań grafenu skupiają się na jego zastosowaniach w dostarczaniu leków. Tlenek grafenu zawiera grupy COOH i OH, które łatwo pozwalają na przyłączenie biomolekuł. W ramach badań zbadano zastosowanie tlenku grafenu do dostarczania leków przeciwnowotworowych i leków przeciwzapalnych. Chemo-fototermiczna terapia leczenia raka okazała się obiecująca dzięki układowi z tlenkiem grafenu o wysokim wskaźniku wychwytu w guzach. Naukowcy zajmujący się inżynierią tkankową wciąż poszukują idealnego materiału, który zapewniłby odpowiednią adhezję, różnicowanie i wzrost komórek. W najnowszych badaniach odkryto, że grafen wykazuje niezbędną biokompatybilność z komórkami
Bos016
CUDOWNY MEDALIK
"Wyniki są również obiecujące", ponieważ bezigłowe donosowe szczepionki przeciw grypie mają przewagę logistyczną nad tradycyjnymi szczepionkami do wstrzykiwania, takie jak łatwość podawania przy wysokiej akceptacji przez biorców i unikanie pozostałości zagrożenia biologicznego.''
---------
Te szczepionki przeciw grypie, nawet bezigłowe i do nosowe, nie są wcale potrzebne. Wystarczą same naturaln…More
"Wyniki są również obiecujące", ponieważ bezigłowe donosowe szczepionki przeciw grypie mają przewagę logistyczną nad tradycyjnymi szczepionkami do wstrzykiwania, takie jak łatwość podawania przy wysokiej akceptacji przez biorców i unikanie pozostałości zagrożenia biologicznego.''
---------
Te szczepionki przeciw grypie, nawet bezigłowe i do nosowe, nie są wcale potrzebne. Wystarczą same naturalne ,,leki'', wit C, węgiel drzewny lipowy lub brzozowy, cebula, czosnek, miód, ocet jabłkowy, vit D3, więcej ruchu na świeżym powietrzu, co dzień choć godzinny spacer, oraz jak najczęstsze uczestnictwo we Mszy Świętej oczywiście bez maski, Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa Różańcowa, modlitwa przed jedzeniem oraz błogosławienie i kropienie pokarmów Wodą Święconą.
No i oddychanie świeżym powietrzem, a nie dwutlenkiem węgla, czyli nie zakładanie maski twarz i nie smarowanie się tymi trującymi płynami dezynfekującymi, które są wystawiane o zgrozo w Kościele.
Należy używać tylko Wodę Święconą, a najlepiej Egzorcyzmowaną i to jak najczęściej.
A najlepiej troszczmy się przede wszystkim o zdrowie Duszy.