Clicks1.4K
Orędzia

Nasza Mama:Kościół Mojego Syna jest w niebezpieczeństwie. Wkrótce wszyscy ludzie staną się więźniami Nowego Porządku Świata. 20.01.2021

Umiłowane Dzieci Mojego Niepokalanego Serca:

JESTEŚCIE MOIMI UKOCHANYMI DZIECIAMI, KTÓRE MASZ MNIE MEGO SYNA NA KRZYŻU.

Żyjesz w zagmatwanym i niepewnym czasie, czasie oczekiwania. Ale kto będzie nadal podążał tą ścieżką?

Moje dzieci, które ufają woli Bożej. Moje dzieci, które mocno wierzą, że mój syn ich nie porzuci i że ta matka też ich nie porzuci.

Idź naprzód i jesteś pewien, że Trójca Przenajświętsza cię strzeże. Ufasz, że nic się nie wydarzy bez wcześniejszej zapowiedzi i możliwości przygotowania; że nie jesteś zgubiony i możesz ocalić swoją duszę.

Bez miłości istota ludzka nigdy nie osiągnie życia wiecznego ...
Bez wiary istota ludzka buduje na ruchomych piaskach ...
Bez nadziei istota ludzka upada w obliczu ciągłej niepewności tego czasu ...
Bez miłości do siebie i do bliźniego istota ludzka nie może kontynuować duchowej ścieżki.

TO JEST CZAS, TEN I NIE INNY; CZAS ZOSTAŁ Wam OGŁOSZONY. W TYM CZASIE BĘDZIESZ OCZYSZCZONY I DLATEGO MUSISZ ZROBIĆ MIŁOŚĆ DO SIEBIE I SIEBIE, W WIARZE, NADZIEI I DZIAŁALNOŚCI WOJSKOWEJ.

Dzieci:

Uważajcie na uczonych, których serca są puste! Strzeżcie się tych, którzy znają tylko litery, ale nie znają słów Bożej miłości.

Strzeżcie się tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami i gardzą krzyżem! Twierdzą, że są naśladowcami Mojego Syna i gardzą swoimi braćmi.

Uważaj na tych, którzy wolą być aktorami, a nie obserwatorami! Ponieważ ziemia roi się od tych stworzeń.

ŚLEDŹ MEGO SYNA I NIE CHORUJ GO. NIE POZOSTAWIAJ GO, ABY PODĄŻAĆ ZA TYMI, KTÓRZY W NIE WIERZĄ W NIEWIERZĄ LUB KTÓRZY BŁĘDNIE interpretują SŁOWO BOŻE. Moje dzieci, jeśli nie obudzicie się natychmiast, stracicie z ich powodu duszę!

Przyjmijcie boski pokarm, który rozprzestrzenia się i rośnie w was, a abyście mogli go przyjąć, proszę was, abyście zawsze byli w stanie łaski. Walcz z grzechem; bądźcie czujni, abyście nie upadli. Idź swoją drogą, nie zasmucając Ducha Świętego (Ef 4:30); woła go, a potem pospieszy ci z pomocą i wyposaży cię w niezbędną siłę, której potrzebujesz, abyś mógł stać mocno. Podobnie jak wieże strażnicze, będziesz mógł wtedy dostrzec wroga z daleka i nie będzie on już w stanie cię zaskoczyć.

Ilu z was, dzieci Mojego Serca, poszło ścieżką, która nie prowadzi do Życia Wiecznego? Błędne kroki, które prowadzą do zła? Moje dzieci, troszczcie się o swój rodzaj, kochajcie ich bardziej niż siebie, bo kto kocha swego brata, kocha też siebie, a kto siebie nie kocha, nie może kochać bliźniego.

UTRZYMAJ SWOJE DUCHOWE ZMYSŁY W OSTRZEŻENIE. To trudny i delikatny czas. Jeśli nie będziecie ostrożni na swojej drodze, zostaniecie sługami, a nie sługami Mojego Syna, ale sługami niektórych Moich dzieci, którym nie udało się zejść z piedestału ich ludzkiego ego.

Morze szaleje teraz, ale Mój Syn jest z wami, każdy na swojej łodzi, abyście mogli bezpiecznie przepłynąć wzburzone morze. Uważaj i módl się. Kościół Mojego Syna jest w niebezpieczeństwie, ponieważ lekkomyślność przyciąga zło.

Zło postępuje jak cień, który zaciemnia atmosferę ziemi, a także tych, którzy nie są w pełni gotowi, by być wiernymi Mojemu Synowi.

Powołałem cię jako matkę, aby pycha została dobrowolnie zniszczona. Poprosiłem cię, abyś spojrzał na swoją nicość, którą jest każde ludzkie stworzenie; ale mnie nie słuchasz. Czekam na wasze ostatnie tchnienie, aż uznacie się za grzeszników.

MOJE PONAD WSZYSTKIE UKOCHANE DZIECI; Módlcie się nieustannie, módlcie się sercem. WIEMY, ŻE W MODLITWIE ZNAJDZIESZ UROKLIWĄ MIŁOŚĆ, PRZEBACZENIE I ODDANIE.

Módlcie się z miłością Mojego Syna do Jego braci, módlcie się jak stworzenia dobra. Nie bądź porywczy, ale przebaczaj; nie osądzaj swoich braci, ale bądź gotów pomóc tym, którzy jej potrzebują. To, co widzisz w swoim bracie i to, co w nim potępiasz jako złe zachowanie, jest w rzeczywistości tym, co zostało na tobie odciśnięte.

Umiłowane Dzieci Mojego Serca, choroba postępuje, podobnie jak macki zła. Dzierży swoją władzę nad ludzkością, która nawet nie zauważa, co się dzieje.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się; orzeł pogrąża się w chaosie.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się; Francja staje się więźniem swoich najeźdźców.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się; duże wulkany wyrzucają magmę; ludzie oglądają to jak naturalny spektakl. Niebo jęczy.

Módlcie się, Moje dzieci, módlcie się; pas ognia jest potrząsany od końca do końca z wielką siłą.

Moje dzieci, musicie dalej się modlić, stosować modlitwę w praktyce, uczestniczyć w celebracji Eucharystii i żałować za swoje złe uczynki, ponieważ nieoczekiwane przychodzi tak szybko jak wiatr.

JESTEM TWOJĄ MATKĄ, NIGDY CIĘ NIE ZAWIODĘ.
JESTEM TWOJĄ MATKĄ I CHRONIMY CIĘ, NIE BÓJ SIĘ!

Błogosławię was, szukam schronienia w Moim Niepokalanym Sercu.

Matka Maryja

AVE MARIA, PEŁNA CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU
AVE MARIA, PEŁNA CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU
AVE MARIA, PEŁNA CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU

KOMENTARZ LUZ DE MARÍA

Bracia i siostry:

Nasza matka czuwa nad ludem twojego syna.
Nasza matka powtarza Twoje wezwanie do modlitwy. Wyjaśniła mi:

„Modlitwa sercem to rozważenie każdego wypowiedzianego słowa; czuć to w sercu, żyć tym i śpieszyć się z pomocą bliźniemu w jego potrzebach. "

Nie są to powtarzające się słowa, dlatego powinniśmy praktykować tę modlitwę, będąc życzliwymi, hojnymi i łaskawymi. Zachowajmy ostrożność, życzliwość i szacunek dla bliźniego przy zachowaniu twojego syna.

Nasz Pan karmił głodnych, pomagał potrzebującym i uzdrawiał chorych, podczas gdy On głosił ... Musisz wprowadzić modlitwę w czyn.

Jednocześnie nasza mama ostrzega nas przed tym, czego obecnie doświadczamy i mówi nam, jak będzie dalej, dopóki wszyscy ludzie nie staną się więźniami Nowego Porządku Świata.

Zaufajmy słowom naszej mamy:

„W końcu Moje Niepokalane Serce zatriumfuje!”

Amen.

PRZESŁANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
TWOJEJ UKOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍI
20 STYCZNIA 2021