Orędzia
Orędzia
2.9K

5/29/21 The weapons of the enemies are ready, a great massacre will soon take place, the thunder of rocket bombers will be heard in every corner of the …

The terrible days will come for this stupid Humanity now. The truth is only in Jesus Christ, the One who created all things: the Father, the Son and the Holy Spirit… the Holy Trinity. Rejoice, stars …
Orędzia
655

29.05.21 Die Waffen der Feinde sind bereit, ein großes Massaker wird bald stattfinden, das Donnern der Raketenbomber wird in jedem Winkel der Erde zu …

Die schrecklichen Tage werden jetzt für diese dumme Mensccheit kommen. Die Wahrheit liegt nur in Jesus Christus, dem Einen, der alles erschaffen hat: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist… die …
Orędzia
596

29/05/21 Las armas de los enemigos están listas, pronto se producirá una gran masacre, ¡el trueno de los cohetes bombarderos se escuchará en todos …

Llegarán días terribles para esta estúpida Humanidad ahora. La verdad está solo en Jesucristo, Aquel que creó todas las cosas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ... la Santísima Trinidad. Alégrate …
Orędzia
1.2K

29/05/21 Les armes des ennemis sont prêtes, un grand massacre va bientôt avoir lieu, le tonnerre des bombardiers-roquettes se fera entendre dans tous …

Les jours terribles viendront maintenant pour cette stupide Humanité. La vérité n'est qu'en Jésus-Christ, Celui qui a créé toutes choses : le Père, le Fils et le Saint-Esprit… la Sainte Trinité. …
Orędzia
1.5K

29/5/21 Le armi dei nemici sono pronte, presto ci sarà un grande massacro, il tuono di razzi bombardieri si sentirà in ogni angolo della Terra!

I giorni terribili verranno ora per questa stupida Umanità. La verità è solo in Gesù Cristo, Colui che ha creato tutte le cose: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo... la Santissima Trinità. …
Orędzia
279

29/05/21 As armas dos inimigos estão prontas, um grande massacre acontecerá em breve, o trovão dos bombardeiros será ouvido em todos os cantos da Terra!

Os dias terríveis virão para esta Humanidade estúpida agora. A verdade está somente em Jesus Cristo, Aquele que criou todas as coisas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo ... a Santíssima Trindade. …
Orędzia
3.2K

WYJĄTKOWE ORĘDZIE BOGA OJCA DLA POLSKIEGO NARODU - Ja, Ojcec Niebieski zachowam swój naród wybrany. Bądźcie Mi tylko wierni i nie ulegajcie złu.

30.05.2021 Nadchodzi wielki ucisk, Moje drogie dzieci, lecz Ja, Bóg, zachowam Moje wierne dzieci i dam im wszystko, czego będą potrzebować z Mojego Skarbca w Niebie. Bądźcie gotowi, by walczyć orężem …
Orędzia
12.1K

29. 5. 21 Zbraně jsou připraveny, brzy bude následovat velký masakr, v každém koutě Země bude slyšet hrom bombardérů!

Teď přijdou hrozné dny pro toto hloupé Lidstvo. Pravda je pouze v Ježíši Kristu, v tom, který stvořil všechny věci: Otce, Syna a Ducha svatého ... Nejsvětější Trojice. Radujte se, hvězdy lásky, …
Orędzia
3K

29.05.21 Uzbrojenie wrogów jest gotowe, wkrótce nastąpi wielka masakra, w każdym zakątku Ziemi będzie słychać grzmot bombowców rakietowych!

Karbonia 29-05-2021 – godz. 16.58 Straszne dni nadejdą teraz na tę głupią Ludzkość. Prawda jest tylko w Jezusie Chrystusie, Tym, który wszystko stworzył: Ojca, Syna i Ducha Świętego, …Trójcę Świętą. …
Orędzia
754

Bóg Ojciec dla Polski i Świata-Lekcje Moje, to nauka miłości. Kto nauki nie przyjmuje, nie może być w szkole miłości.Siostra Anna Maj 2021

Bóg Ojciec: Dusze Moje, drogie Mojemu Sercu, dusze świeckie i konsekrowane. Ja, Bóg Ojciec, pragnę waszego postępu. Drogę waszej dojrzałości życia, postępowania, dojrzałości wiary, wyznaczył wam Mój …
Orędzia
727

Orędzie dla Polski na dzisiejsze święto Trójcy Świętej

Bóg Ojciec. Jam Jest Który Jest, Bóg Ojciec, Pierwsza Osoba Trójcy Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe Mojemu Świętemu, Ojcowskiemu Sercu. Kocham was bardzo niezmiernie mocno i pragnę od …
Orędzia
1.5K

ORĘDZIE Z POLSKI o czystości serca,duszy,ciała-do siostry Anny początek maja 2021

Jezus: Aniu, córko Moja, czas twojego odpoczynku wkrótce się zakończy i doświadczysz wielu trudności. Ten czas, który był, dałem ci, by twoja dusza doznała wytchnienia i nabrała sił. W tym czasie …
Orędzia
1.8K

Carbonia, 19. května 2021 Měsíc bude brzy potřísněn krví. Nepřítel uzavřel smlouvu s ďáblem, jeho jed pronikl krví mých dětí a - Pravda byla …

Pravda byla zahozena! Bůh volá po spravedlnosti! Přišla hodina, Nejsvětější Marie přichází na tuto Svatou horu, aby požehnala vašim dětem a vedla je k nebeským výšinám. Bůh očekává všechny své …
Orędzia
1.2K

25 maja 2021 - 5129 Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, Anguera.

Matka Boża, Królowo Pokoju: Drogie dzieci, nie wyrzekajcie się wiary. Należysz do Pana i tylko ty masz Go naśladować i służyć Mu. Wrogowie Boga będą działać, aby usunąć cię z prawdziwego Kościoła …
Orędzia
11.2K

Carbonia, 19 maggio 2021 La luna sta per macchiarsi di sangue. Il nemico ha fatto un patto con il diavolo, il suo veleno è penetrato nel sangue dei …

Carbonia, 19 maggio 2021, 16:55 - La verità è stata scartata! Dio sta chiedendo giustizia! È giunta l'ora, la Santissima Maria viene su questo Sacro Monte per benedire i vostri figli e condurli alle …
Orędzia
699

Żyjesz w czasach gorszych niż czas powodzi. Ludzie rzucili wyzwanie Stwórcy i chodzą jak niewidomi, prowadząc innych niewidomych.

22 maja 2021 - 5128. Orędzie Matki Bożej Królowej Pokoju, Anguera. Matka Boża, Królowa Pokoju: Drogie dzieci, jestem waszą matką i kocham was. Bądźcie posłuszni Mojemu powołaniu i wszędzie świadczcie …
Orędzia
1.3K

18. 5. 21 Matka Boží, Královna míru: Drahé děti, blíží se vám velká válka. Zbraň, která vás vyhraje, je pravda.

Naše dáma, královna míru: Drahé děti, blíží se vám velká válka. Zbraň, která vás vyhraje, je pravda. Věř Ježíši. Neboj se. V této velké válce s vámi bude Ježíš bojovat. Milujte a bráňte pravdu. …
Orędzia
1.3K

Carbonia, 22 maja 2021 W Watykanie wisi czerwona flaga. Rzym stracił swój promienny wygląd, okrył się ciemnością!

Jestem z wami w tym małym raju, jestem tutaj, aby otworzyć wam drzwi Mojego Nieba. Moje ukochane stworzenia, jak ja was kocham! Jak bardzo cię kocham! Wszystkie, moje dzieci, wszystkie!. Jakże jesteście …
Orędzia
2.3K

Carbonia, 19 maja 2021 Księżyc zaraz zostanie zabarwiony krwią. Wróg zawarł pakt z diabłem, jego trucizna przeniknęła do krwi moich dzieci, a - Prawda …

Nadeszła godzina, Najświętsza Maryja Panna przychodzi na tę Świętą Górę, aby pobłogosławić wasze dzieci i poprowadzić je na wyżyny nieba. Bóg oczekuje wszystkich swoich dzieci, Jego Najświętsze Serce …
Orędzia
1.9K

Carbonia, 18 maja 2021, 16:23 - zbliżają się burze i huragany. Trzęsienia ziemi, ulewne deszcze i grad zapowiadają największą katastrofę: ogień z nieba!

Najświętsza Maryja Panna nawiedza serca waszych dzieci z Jezusem i karmi je waszą miłością; jako narzędzia w rękach nieba odniosą zwycięstwo nad nadchodzącą pandemią. Jezus i Maryja odwiedzają swoje …