Orędzia
1.5K

ORĘDZIE Z POLSKI o czystości serca,duszy,ciała-do siostry Anny początek maja 2021

Jezus: Aniu, córko Moja, czas twojego odpoczynku wkrótce się zakończy i doświadczysz wielu trudności. Ten czas, który był, dałem ci, by twoja dusza doznała wytchnienia i nabrała sił. W tym czasie wiele pracowałaś w ogrodzie, choć zwykle urlop powinien być wykorzystany na relaks. Praca jest darem, lecz nadmiar pracy wyniszcza organizm. Wciąż widzisz jak wiele masz do zrobienia, jednak twoje siły nie są takie jak dawniej.
Wiele można zrobić, gdy jest się młodym. I wiek średni daje nam jeszcze siły, lecz gdy młodość mija i człowiek jest już bardziej dojrzały, powinien zważać na swoje siły. Życie w harmonii jest darem łaski Boga, gdzie jest równowaga między pracą i odpoczynkiem.
Nie zawsze można odpocząć, nie zawsze można ograniczyć pracę i obowiązki, jednak trzeba się o to starać.
Eucharystia jest spotkaniem z Bogiem, gdzie Ja karmię was Ciałem i Krwią na życie wieczne, ale także i na to życie. Pragnę, by wasze dusze były zawsze umocnione Eucharystią i Moim pokarmem. Ja odnawiam siły fizyczne i duchowe, leczę i oczyszczam wasze dusze i ciała.
Jak ważna jest Eucharystia i godnie przyjęta Komunia Święta?
Dzieci Moje, udział we Mszy Świętej każdego dnia jest wielką łaską. Są dusze, co tak żyją i każdego dnia karmią się Moim Ciałem i Krwią. Są jednak dusze, które nie są w stanie być na Mszy Świętej każdego dnia, lecz czynią to, gdy jest to tylko możliwe. Są też dusze, które spełniają tak zwane minimum, i one otrzymają Moją łaskę, by żyć w Mojej obecności.
Msza Święta w niedzielę obfituje w szczególne łaski i daje moc duszy, by mogła w wierności Mojej przeżyć nadchodzący tydzień.
Łaska Moja działa także przez modlitwę, ale ważne jest, by wasze serca były blisko Boga, i wszystko odnosiły do Boga. W życiu konsekrowanym udział w codziennej Eucharystii nie jest trudny. Lecz, gdy żyje się w małżeństwie, codzienne obowiązki, wychowanie dzieci, praca, zajmuje wiele czasu. I choć Eucharystia jest bardzo ważna i daje życie duszy, nikt nie powinien zaniedbywać swych obowiązków.
Czy matka lub ojciec rodziny, gdy swe obowiązki zaniedba, nie zaciąga winy?
Tak, widzicie jak ważny jest umiar i roztropność, by pośród codziennych obowiązków znaleźć czas dla Boga. Ja jestem zawsze z wami, także w waszym trudzie i w nocach nie przespanych, w zmęczeniu nadmiarem pracy i obowiązków. Proście Mnie o siły, o regenerację waszych sił, byście mogli każdego dnia z wszystkiego się wywiązać.
Dusza pracowita podoba się Bogu. Dusza pracowita pragnie każdego dnia wykonać wszystko co trzeba. Dusza pracowita może być zawsze przeze Mnie posłana. Dusza pracowita nie ucieka od Krzyża, lecz niesie go bez narzekania.
Zaś dusza leniwa, unika wysiłku i wciąż się usprawiedliwia. Ona często nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Dusza leniwa czyni powolne kroki na Mojej drodze, bo i tu nie chce jej się wysilać.
Czy leniwe są Moje Anioły?
Nawet w Niebie jest wiele pracy i zadań przeze Mnie powierzonych. Tu nikt się nie nudzi i nie wie, co to bezczynność.
Człowiek leniwy wciąż narzeka i czuje się zmęczony. Tak działa duch lenistwa, co radość z pracy zabiera.
Zaś dusza pracowita, każdego dnia idzie na spoczynek spełniona i radosna, gdyż Ja daję jej radość i satysfakcję z tego, co robi. Wielki owoc w Mojej winnicy daje dusza pracowita i Ja daję jej wiele łask, by wzrastała w codziennym trudzie.
Czyż Jan Paweł II, gdy jeszcze był młody, nie pracował w kamieniołomach?
Ciężka praca jest udziałem dusz świętych. Dar pracy jest darem Mojego Miłosierdzia, i tu proście, by dar ten był waszym udziałem, by dusze pracowite były pracy oddane.


- Dziękuję, Mój Jezu Umiłowany, za dar pracy i przepraszam, że nie mam w niej umiaru.

Jezus: Tak, Aniu, i teraz zdarzył ci się upadek, gdyż zbyt wiele pracowałaś w ogrodzie. Jednak wiedz, że nie było to wielkie uchybienie. Staraj się by odpoczywać, choć widzisz, jak wiele jest do zrobienia. Każda dusza ma swoje słabości, i warto oddawać Mi swoje słabości. Warto też dbać o cnoty, a największą cnotą jest pokora.
Dusza pokorna widzi siebie w prawdzie i nie szuka usprawiedliwienia. To szatan daje duszy usprawiedliwienia, gdy zło czyni.
Jakie są cnoty duszy?
Wielką cnotą jest pokora i cichość. Bardzo ważną cnotą jest czystość, i tu trzeba dbać o czystość nie tylko duszy, czy serca, ale także ciała. Ważną cnotą jest miłość bliźniego, a także pragnienie mu pomagania. Każda cnota, która daje rozwój, jest ważna w życiu duszy i doskonaleniu.
Czym jest czystość duszy?
Czystość duszy, to życie w łasce i dbałość, by czystość zachować. O tę czystość dba się w konfesjonale, szczerze spowiadając.
Czym jest czystość serca?
Czystość serca, to dbałość, by złe myśli nie były przyjmowane do serca, a także, by złe obrazy nieczyste, nie były przez serce przyjmowane, by nasze serce nie miało w nich upodobania. Tu możemy rozważyć, jakie są nasze pragnienia i upodobania, a wtedy zobaczymy, jakie wady mamy.
Czym jest czystość ciała?
Czystość ciała polega na unikaniu tego, co grzeszne i nie znieważaniu swego ciała. Tutaj szatan może łatwo uderzyć i dać seksualne pobudzenie ciała. Może też dać nieczyste obrazy i myśli natrętne. Dlatego wzywajcie Mego Imienia i zanurzajcie się w Krwi Mojej Przenajświętszej. Któż jak Bóg!
Walka wasza o czystość jest łaską uświęcenia i każda dusza powinna z Moją pomocą walczyć o swoją nieskazitelność. Wzywajcie też Świętego Michała Archanioła, wzywajcie Świętego Józefa, a przede wszystkim waszą Matkę Maryję, by was ukryła pod swym płaszczem. Zranienie dusz waszych jest spowodowane przez grzech Adama i Ewy, dlatego polem waszej walki jest ciało. Wzmacniajcie waszego ducha, by was ciało nie mogło zwyciężyć. Czas, który teraz wam daję, jest czasem oczyszczenia. Walczcie orężem modlitwy, postu i ofiary. Dusza ofiarna i mężna łatwo nie ulega pokusie.
Wiele jeszcze, dzieci, dam wam w tym dzienniku pouczeń, i słowa te rozważcie w swej duszy. Ufajcie w tym czasie walki, walczcie o każdą duszę, wspierajcie się nawzajem.
Ja jestem Bogiem z wami, w waszych sercach pragnę królować, bądźcie Mi oddani.


Ps.103,1 - 14

1 Dawidowy.
Błogosław, duszo moja, Pana,
i całe moje wnętrze - święte imię Jego!
2 Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
3 On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,
4 On życie twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
5 On twoje dni nasyca dobrami:
odnawia się młodość twoja jak orła.
6 Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.
7 Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
dzieła swoje synom Izraela.
8 Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo łagodny.
9 Nie wiedzie sporu do końca
i nie płonie gniewem na wieki.
10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.
11 Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.
12 Jak jest odległy wschód od zachodu,
tak daleko odsuwa od nas nasze występki.
13 Jak się lituje ojciec nad synami,
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.
14 Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,
pamięta, że jesteśmy prochem.