Orędzia
2K

Carbonia, 18 maja 2021, 16:23 - zbliżają się burze i huragany. Trzęsienia ziemi, ulewne deszcze i grad zapowiadają największą katastrofę: ogień z nieba!

Najświętsza Maryja Panna nawiedza serca waszych dzieci z Jezusem i karmi je waszą miłością; jako narzędzia w rękach nieba odniosą zwycięstwo nad nadchodzącą pandemią.

Jezus i Maryja odwiedzają swoje dzieci, aby nie dotknęła ich choroba, Szatan musi mieć do czynienia bezpośrednio z niebem,… nikt, kto nie żył w Bogu, nie będzie w stanie się zbawić.

Burza szaleje teraz. Niebo nakazuje swoim dzieciom udać się do domów i trwać na modlitwie.

Jako Matka Jezusa i wasza Matka przychodzę, aby wziąć was pod swoją opiekę; nie będziesz musiał cierpieć żadnej krzywdy, bo to Ja miażdżę głowę węża. Jestem z tobą po twojej stronie i prowadzę cię do ostatecznego zwycięstwa zgodnie z prawami nieba.

To jest czas cudów Boga, On objawi się w swoim promiennym pięknie, wezwie do siebie wszystkie Swoje dzieci i sprawi im przyjemność Swoimi świętymi darami. Przygotujcie swoje serca na spotkanie z Tym, który jest waszym jedynym i prawdziwym Bogiem, który powraca, aby wszystko uczynić nowym w Bogu.

Czas zła jest policzony, niebo czeka na ten haniebny czyn, który spowoduje interwencję Boga w Jego sprawiedliwość. Straszliwa katastrofa, jaka czeka Ziemię, jest spowodowana przez człowieka, który nadużył nauki.

Bóg Ojciec, Wszechmogący Jahwe, spieszy się, zło jest zbyt wielkie, ta rasa ludzka jest skażona wszelkim złem, piła z kielicha piekielnego wroga.

Doszliśmy do końca czasu, teraz wielcy upadną ze swoich tronów, pokorni zostaną wskrzeszeni i napełnieni wszelką niebiańską łaską. Nadciągają burze i cyklony; Trzęsienia ziemi, ulewne deszcze i grad zapowiadają największą katastrofę: ogień z nieba!

Biedni ludzie, czy myśleliście, że będziecie walczyć z Bogiem i wyjdziecie zwycięsko? - nie! Skąd wziąłbyś moc Bożą? ... Zostałeś stworzony przez Boga, nie możesz przebić Jego darów, On jest, a ty nie!

Wy biedni, zwiedzeni, stracicie teraz nie tylko dobra materialne, ale przede wszystkim życie! Grzmot można poczuć z mocą, gniew Boży jest teraz na tobie! Powiedz mi, o wy, którzy rządziliście światem pod pretekstem posiadania go: czy zdołacie się uratować? Czy zdołasz powstrzymać gniew Boży, który spoczywa na tobie? - nie! ... co za grzech!

Jesteście po prostu głupcami, szatan dobrze grał w jego grę, ponieważ zastosowałeś się do jego pochlebstwa: ... czy dałby ci świat? Zobacz, co ci zostało: ... stracisz wszystko, co masz i stracisz życie.

Bóg niech będzie chwałą i chwałą. Amen. Bóg jest!