Orędzia
12.1K

29. 5. 21 Zbraně jsou připraveny, brzy bude následovat velký masakr, v každém koutě Země bude slyšet …

Teď přijdou hrozné dny pro toto hloupé Lidstvo. Pravda je pouze v Ježíši Kristu, v tom, který stvořil všechny věci: Otce, Syna a Ducha svatého ... Nejsvětější Trojice. Radujte se, hvězdy lásky, …More
Teď přijdou hrozné dny pro toto hloupé Lidstvo.
Pravda je pouze v Ježíši Kristu, v tom, který stvořil všechny věci: Otce, Syna a Ducha svatého ... Nejsvětější Trojice.
Radujte se, hvězdy lásky, neboť láska vás přichází obejmout; buďte připraveni s přepásanými boky, botami na nohou a holí v ruce.
Hrom padne z nebe na zem a všude bude tma a zoufalství přemůže ty, kteří nenásledovali Boha lásky, Ježíše Krista Pána, ty, kteří odevzdali své životy do rukou Satana.
Svět mi ukradl děti, Lucifer byl mazaný, dokázal svést lidi, dokázal je ode mě vzdálit.
Navzdory neustálým výzvám nebes, výzvám Nejsvětější Panny, Ježíše a proroků poslaných Bohem k ohlašování Pravdy zůstává člověk neochvějný na cestě k úplnému sebezničení.
Slzy krve Ježíše a Marie už kropí zemi, mé děti! Tolik krve prolévají na tuto Zemi nevinní, ti, kteří jsou využíváni ke zlu mocnými Zemi, kteří nechtějí nic jiného, než být stále větší a větší, ale,…. větší než co? Za krátkou dobu bude vše zničeno a oni budou první, kdo přijde …More