Clicks1.6K

Rádio Mária vyzýva na modlitbu sv. ruženca za zastavenie nákazy koronavírusom. Prosme zvlášť Sedembolestnú Pannu Máriu, Patrónku Slovenska o mocný príhovor a ochranu pre Slovenský národ

Rádio Mária vyzýva na modlitbu sv. ruženca za zastavenie nákazy koronavírusom. Prosme zvlášť Sedembolestnú Pannu Máriu, Patrónku Slovenska o mocný príhovor a ochranu pre Slovenský národ. Ruženec za …More
Rádio Mária vyzýva na modlitbu sv. ruženca za zastavenie nákazy koronavírusom. Prosme zvlášť Sedembolestnú Pannu Máriu, Patrónku Slovenska o mocný príhovor a ochranu pre Slovenský národ.

Ruženec za zastavenie nákazy koronavírusom.

Milí priatelia a poslucháči,
v týchto ťažkých časoch sme sa rozhodli zasvätiť každý deň jeden ruženec za zastavenie nákazy koronavírusom.
Pridajte sa k nám každý pracovný deň o 13:30 h v živom vysielaní Rádia Mária.
V y t v o r m e s i l n ú m o d l i t e b n ú r e ť a z ,
pozvite aj svojich blízkych a známych.

Panna Mária, Matka vteleného Slova, oroduj za nás.
info.slo@radiomaria.org <info.slo@radiomaria.org> 10. marca 2020, 16:13

Tím Rádia Mária

Kresťania sa konečne medzinárodne zmobilizovali a všade po svete si posielajú správu, že v stredu 11. 3. o 20:00 sa všetci, ktorí chceme, zjednotíme v modlitbe slávnostného ruženca a korunky k Božiemu milosrdenstvu za zastavenie koronavírusu a tiež za ochranu našich rodín v širšom slova zmysle.
Modlitba je spojená so zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ak uznáte za vhodné, šírte ďalej.

Požehnaný čas.

alianciazanedelu.sk/archiv/5452