Clicks1.1K
csk.news
11

Kanada: Dvojitá Hra s Dvojitým Plotem

Kanadská policie postavila 7. dubna během razie barikádu kolem protestantského kostela Grace Life ve Spruce Grove v Albertě.

Na vzdory policejního příkazu nařizujícího jeho uzavření, zůstal kostel otevřen. RebelNews.com hlásí, že kostel byl obezděný dvěma vrstvami bezpečnostního oplocení a černou plachtovinou, aby se tak uzavřel vchod do kostela.

Pastor James Coates byl za vzdorování kovidovým nařízením od 16. února do 22. března uvězněn. Nyní je zřejmé, že zdravotní důvody jsou použity jako záminka pro pronásledování věřících, protože Západní režimy - včetně Kanady - uměle prodlužují kovidové krize a raději odpírají své vlastní populaci vakcíny, než aby raději zajistili levné a vysoce efektivní ruské a čínské vakcíny.

#newsUimzghnuwe

Joske
Satan lže a je mnoho těch, kteří lží naplnili svá srdce.
Krásný pokojný den
Milý Joske, nepochopil jsi nezbytnost duchovních staveb, a to ani z čistě praktického hlediska. A proto už k tomuto psát nebudu.😊
Joske
csk.news
Kanada: Dvojitá Hra s Dvojitým Plotem

Velmi správně! Je to skutečně jenom hra.
Bůh chce být uctíván v duchu a v pravdě, nezávisle na místě. Všechny tyto hry slouží k uspávání již duchovně spících. Vytváří se klamný dojem, že stavby jsou něčím nezbytným. To je Satanova lež. Ježíš učí opak.
19Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. 20Naši otcové se klaněli Bohu na této hoře, a vy …More
csk.news
Kanada: Dvojitá Hra s Dvojitým Plotem

Velmi správně! Je to skutečně jenom hra.
Bůh chce být uctíván v duchu a v pravdě, nezávisle na místě. Všechny tyto hry slouží k uspávání již duchovně spících. Vytváří se klamný dojem, že stavby jsou něčím nezbytným. To je Satanova lež. Ježíš učí opak.
19Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. 20Naši otcové se klaněli Bohu na této hoře, a vy říkáte, že místo, kde je třeba se klanět, je v Jeruzalémě.“ 21Ježíš jí řekl: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy se nebudete klanět Otci ani na této hoře ani v Jeruzalémě. 22Vy se klaníte tomu, co neznáte. My se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze Židů. 23Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele. 24Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě.“ J 4:19-24
Lenka Morana Moranova
Nechci ani ruskou natož čínskou vakcínu. Není místo na světě, kde by se spravedlivý skryl před globalisty. Nebude místo na světě, kde by se v blízké době skryli globalisté a jejich přisluhovači ba i zbabělci před Ježíšem. Kdo nevidí, co se děje, je slepý a kdo neslyší to ticho před bouří, je hluchý.
Krásný pokojný den
Nikdo ti nic nenutí, zakopej se třeba ve sklepě a poslouchej kapání vody v netěsné kanalizaci. To občas mají obrazně i skutečně v hlavě sektáři. Například před 12 lety v Rusku byli několik měsíců pod zemí zakopaní, než vylezli na světélko a pak čekali na příchod konce světa ve svých domech, který samozřejmě jako obvykle nepřišel.... Lidem tak trochu uniká, že jejich konec, osobní konec může …More
Nikdo ti nic nenutí, zakopej se třeba ve sklepě a poslouchej kapání vody v netěsné kanalizaci. To občas mají obrazně i skutečně v hlavě sektáři. Například před 12 lety v Rusku byli několik měsíců pod zemí zakopaní, než vylezli na světélko a pak čekali na příchod konce světa ve svých domech, který samozřejmě jako obvykle nepřišel.... Lidem tak trochu uniká, že jejich konec, osobní konec může nastat ihned, okamžitě... a místo toho aby na sobě makali, tak duchovně prokrastinují. 😉
Lenka Morana Moranova
Ty jsi moje útočiště, můj hrad, Bůh můj! Tak to je.
A Mirosi, pro tebe, nemám v úmyslu nikam utíkat. Když píšu, že není kam se skrýt, tak tím myslím, že to nemá smysl. A až bude nutit, co pak povíš? Rozmysli si odpověď.
Lenka Morana Moranova
Je to potěšující, cks, vidět v obklíčení protestantský kostel na katolických stránkách. To je legrace, vždyť my jsme chrámem živého Boha. V době pronásledování se křesťané scházeli po domech a neměli chrámy a povzbuzovali se a modlili. Mám ráda Českou Kanadu. Brouk sice pokosil tamní lesy, ale u Telče je rybník Velký Pařezitý jako zásobárna pitné vody, kde se smí koupat dokonce i psi. Třeba se …More
Je to potěšující, cks, vidět v obklíčení protestantský kostel na katolických stránkách. To je legrace, vždyť my jsme chrámem živého Boha. V době pronásledování se křesťané scházeli po domech a neměli chrámy a povzbuzovali se a modlili. Mám ráda Českou Kanadu. Brouk sice pokosil tamní lesy, ale u Telče je rybník Velký Pařezitý jako zásobárna pitné vody, kde se smí koupat dokonce i psi. Třeba se na takových místech zase budeme scházet. webnode.cz/vylety-na-vysocine/studanka-pane/
One more comment from Lenka Morana Moranova
Lenka Morana Moranova
Jsou to idioti, když nevědí, že když se sejdou dva nebo tři v Ježíšově jménu, tam je uprostřed nich.
Krásný pokojný den
To co píšeš LMM zde už před pár dny v černobílém psala MBL.
Křesťané se samozřejmě mohou scházet po domech i po obchodech či po lesích nebo jeskyních :) Ostatně jako kdokoli jiný. Ale stále si myslím, že na tom nejsme špatně, masovost se po desetiletích vytratila a pohraničí má občas ruiny a to je život. Kostel umožňuje nejenom, aby se sešlo pár set či desítek lidí, ale nabízí prostor pro …More
To co píšeš LMM zde už před pár dny v černobílém psala MBL.
Křesťané se samozřejmě mohou scházet po domech i po obchodech či po lesích nebo jeskyních :) Ostatně jako kdokoli jiný. Ale stále si myslím, že na tom nejsme špatně, masovost se po desetiletích vytratila a pohraničí má občas ruiny a to je život. Kostel umožňuje nejenom, aby se sešlo pár set či desítek lidí, ale nabízí prostor pro bohoslužbu a je to logické... chrání před nepřízní počasí a je to logické.... Umožňuje vytvářet společenství a živit posvátnost, která v moderní společnosti tak chybí.... Je tu místo i pro eucharistického Krista.... Je tu klid a mír, ticho, které může mluvit.... Promodlený prostor. Nikdo se neklaní kostelu, ale hledá a ctí Boha, který se v kostele uctívá.... A chrámem živého Boha můžeme být i s kostelem nebo bez něj :)

Společenství lidí je nesmírně důležité, pomáhá vidět vlastní přednosti i nedostatky. Společenství dobrotivých a vnitřně přirozených lidí je krásné. Jenže mnohdy hřích lidí, podezíravost, nedůvěra a nebo prostá závist či nepřejícnost bourá tyto ideály. Zlo člověka odsuzuje do samoty, individualismu, vzdoru.... Podobně jako nás individualizuje elektronický svět. Není jedna z polit. stran tak trochu digitalizační a možná pak budeme směřovat jako na lopatě do Číny a elektronického koncentráku aniž si to uvědomíme. Budeme možná vidět trochu rudě a trochu hnědě z pozice korona loutek, vyplašených a dezorientovaných. Nenechme si vzít smysl pro krásu, přátelství, pravdivost, humor a pokoj... 😍