Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
sedrun.news.com.
1470

Oblicza jedności

Wtedy grupa będzie stanowić jedność, kiedy każdy jej członek będzie prawdziwie zjednoczony z Bogiem – podkreśla ks. prof. Tadeusz Guz
predex
X prof Tasdeusz Guz już dawno powinien być Biskupem Lublina, ma coś do powiedzsenie w przeciwieństwie do obecnego Budzika, niestety intelektualnie cienizna.