Kasia
41.2K
alica32
My Polacy tworzymy jeden naród, mamy wspólną historię, nasi dziadkowie walczyli o to, aby Polska była krajem wolnym i niepodległym. Łączy nas wspólna tradycja i religia katolicka.
alica32
Polska od początku swojej państwowości jest jest katolicka ,czyli ponad 1000 lat 👏
2 more comments from alica32
alica32
Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I,w szerszym znaczeniu stanowiło symboliczne wejście naszego narodu i państwa do kręgu cywilizacji europejskiej. 👏
alica32
My Polacy ponad tysiąc lat wyrastaliśmy w Polsce na wartościach chrześcijańskich. 👏 👏