Libor Halik
2915
pařez
Hebeli, chtěl bych Tě požádat, abys už nespojoval Hentu s Hokim - vždyť snad každému, kdo zde chvíli strávil, musí být zřejmé, že jde o dva rozdílné uživatele.
Děkuji Ti.
Libor Halik
Sv. Šimon z Tridentu byl chlapeček umučený satanisty z židovské sekty. Papeži Pavlu VI. se tento dávno svatořečený mučedník nehodil do kamarádství s Židy, a tak ho odstranil ze seznamu svatých. Polák prosil kardinála Saraha, aby ho do seznamu svatých opět vrátili, že tím upadající církev získá Boží ochranu. Kardinál se vymlouval a pak "byl odejit" od dotazujícího se.