Nemo potest duobus dominis servire !
Rzym stracił wiarę, obala przykazania i dogmaty...