Peter(skala)
3675

PETICIA : Chce OSN vytvoriť "gestapo gayov"?

050.000
29.763

29.763 ľudí už podpísalo. Pomôž nám dosiahnuť 50.000 podpisov.
CitizenGO · 28/06/2016

OSN chce mať špeciálneho spravodajcu pre LGBT práva. Jeho úlohou bude monitorovať a presadzovať dodržiavanie LGBT práv na celom svete. Kritici tohto zámeru si nedávajú servítku pred ústa a hovoria o "gestape gayov", ktoré bude prenasledovať všetkých odporcov LGBT agendy.

Vo štvrtok 30. júna sa bude v Rade pre ľudské práva OSN v Ženeve hlasovať za rezolúciu o sexuálnej orientácii a gender identite (známej pod skratkou SOGI), ktorej cieľom je vymenovať osobitného spravodajcu pre LGBTI práva.

Samozrejme, že sme proti akémukoľvek násiliu a diskriminácii, ale rezolúcia SOGI chce monitorovať diskrimináciu na základe nejasných kritérií sexuálnej orientácie a rodovej (gender) identity. Ako bude rodová identita definovaná? Facebook uvádza 71 rôznych rodov. Majú národy zakotviť do svojich zákonov všetkých vyše 70 rôznych rodov? Gender identita je stanovená len na základe vnútorného pocitu jednotlivca, a je ju možné meniť, ako je vôbec možné upraviť takéto niečo zákonmi?

Vymenovanie osobitného spravodajcu pre práva na základe sexuálnej orientácie a gender identite otvorí Pandorinu skrinku súdnych sporov proti vládam a jednotlivcom, a môže ohroziť náboženskú slobodu, či slobodu prejavu ľudí, ktorí nesúhlasia s LGBT agendou.

Rezolúcia je veľmi sporná aj z nasledujúcich dôvodov:

- Žiadna záväzná medzinárodná zmluva neupravuje práva založené na sexuálnej orientácii a gender identite
- Štáty nemôžu zodpovedať za dodržiavanie noriem nediskriminácie, ktoré neboli nikdy dohodnuté a navyšu sú vágne a kontroverzné.
- Rezolúcia nedefinuje, čo je "SOGI" diskriminácia, čo dáva priestor na zneužívanie voči tým, ktorí nesúhlasia s LGBT agendou. Budú toalety vyhradené pre mužov alebo ženy považované za diskrimináciu? Budú zákony, ktoré definujú manželstvo ako zväzok muža a žena hodnotené ako diskriminácia?

Prosím, podpíšte túto petíciu a ohraďte sa proti spornej SOGI rezolúcii.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
- Text SOGI rezolúcie v angličtine
- Staršia správa v slovenčine, keď Facebook ponúkal ešte "len" 50 rodov (dnes ich ponúka vyše 70)


Odmietnite rezolúciu OSN o sexuálnej orientácii a gender identite (SOGI)
Na vedomie Ministerstvám zahraničných vecí členských štátov slúžiacim v Rade pre ľudské práva pri OSN.

Píšem s veľkou obavou po tom, ako som mal/a možnosť počuť o rezolúcii o sexuálnej orientácii a gender identite, o ktorej sa bude hlasovať vo štvrtok 30. júna.
Táto rezolúcia ma za cieľ vytvoriť kanceláciu osobitného spravodajcu pre LGBTI práva. Tieto práva však nikdy neboli definované a nie sú uznané žiadnou medzinárodnou zmluvou okrem všeobecného odsúdenia násilia a diskriminácie.

Pripomínam Vám, že Charta OSN je jasná a v článku 2.7 hovorí, že "Žiadne ustanovenie tejto Charty neoprávňuje OSN zasahovať v prípadoch, ktoré sú pod domácou jurisdikciou jednotlivých štátov."

Táto rezolúcia je skutočným ohrozením princípu nezasahovania do záležitosti štátu, pretože hovorí, že osobitný spravodajca môže zasahovať v prípadoch týkajúcich sa sexuality, ktorá sa dotýka hlbokým náboženských a kultúrnych noriem a je jedinečná pre každý národ.

Sexuálna orientácia a gender identita sú založené na subjektívnom vnímaní jednotlivca s ohľadom na jeho pohlavie, sexuálnu príťažlivosť a sexuálne preferencie a nie na genetiku.

Ide o nehmotné a meniteľné charakteristiky, ako uvádzajú propagátori rezolúcie. Tieto charakteristiky nemajú definíciu alebo všeobecne akceptovanú diagnózu, takže nemôžu byť merané ani kvantifikované.
Ako chcete vydávať zákony a vytvárať politiky na základne vnútorného, subjektívneho vnímania?

Facebook eviduje 71 rozličných "rodov". Bude domnelo nezávislý expert rozoznávať všetky alebo len niektoré z týchto "pohlaví"? Kto rozhodne, ktoré "pohlavia" sú dovolené a ktoré nie? A naozaj veria, že členské štáty uznajú 71 druhov rodov?
Na niektorých miestach, už uznali "právo" mať "zmenu pohlavia" (amputáciou, a, alebo hormonálnou liečbou) s cieľom rešpektovať gender identitu. Dokonca aj pre neplnoletých bez vedomia alebo súhlasu rodičov. Nový osobitný spravodajca bude za, alebo proti týmto takzvaným "právam"? Bude osobitný spravodajca napomínať štáty, ktoré neposkytujú takúto "liečbu"?

Bude osobitný spravodajca považovať za diskriminujúce ponechať legislatívu, ktorá ochraňuje manželstvo medzi mužom a ženou?

Ztohto dôvodu, so zreteľom na tieto otázky, Vás žiadam hlasovať proti rezolúcii o sexuálneho orientácii a gender identite, o ktorej sa bude hlasovať vo štvrtok 30 júna.

www.citizengo.org/…/35429-chce-osn-…
dyk
O chvíľu budeme na "komunizmus" spomínať ako na prechádzku rajskou záhradou, ako to myslím povedala Panna Mária v jednom posolstve :-)
Kristus odporúča cez Vassulu Ryden, aby sme sa modlili za to, aby sme nemuseli byť skúšaný. Modlime sa za to pre seba a svojích najbližších.
Peter(skala)
Vyhlásenie Fóra života k návrhu OSN ustanoviť osobitného experta pre záujmy LGBTI
kormidlo.sk/vyhlasenie-fora…
ľubica
✍️ 👍 🙏