dyk
dyk
1.3K
Dobre to povedala. A u nás ... ?
01:42
dyk
613

Rušia Moje Tradície, aby nastolili ľudské doktríny Povedz im, že Boh, na ktorého zabudli, nikdy nezabudol na nich

Rušia Moje Tradície, aby nastolili ľudské doktríny Povedz im, že Boh, na ktorého zabudli, nikdy nezabudol na nich 27. máj 1993 pokoj s tebou; Ja som Alfa a Omega; zostávaj vo Mne, aby si hlásala …More
Rušia Moje Tradície, aby nastolili ľudské doktríny
Povedz im, že Boh, na ktorého zabudli, nikdy nezabudol na nich

27. máj 1993
pokoj s tebou; Ja som Alfa a Omega;
zostávaj vo Mne, aby si hlásala Moje Posolstvo tak jasne, ako je potrebné; nech Moje Slovo vyjde, nech každý počuje Moje Volanie a pochopí, ako veľmi ich milujem; nech vedia, že Mojich Päť Rán je doširoka otvorených;
ľudia majú nekonečnú schopnosť zrádzať a udrieť Ma .... musím ti s bolesťou a smútkom v Srdci povedať, čo všetko vidím vo Svojom Vlastnom Dome: dnes Tyran šliape po Mojom Tele a chce úplne zrušiť Moju Večnú Obetu; jeden z tých, ktorí žijú pod Mojou strechou, Ma zrádza; hlása pokoj, ale hľadá len zlo; páli kadidlo, ale preto, aby pozval Satana a získal ešte väčšiu moc;

Ach, Pane! Sotva môžem veriť, že sa to deje ...
a predsa sa to deje, zdá sa, že ty nechápeš .... on a jeho nasledovníci sú rozhodnutí posadiť sa na Môj Trón a vládnuť svetu v prorockých odevoch a ach! .... toľkí z Mojich pastierov sú vedení na scestie …More
dyk
548

Rusko, zostaň vo Mne

Rusko, zostaň vo Mne 18. september 1993 (Ruská kríza - Moskva.) Pane? Ja Som; pokoj s tebou; pamätaj si, Moja Vassula, Ja ťa vediem; nemusíš sa báť, pretože Ja vediem tvoje kroky; jednako buď rozumná a …More
Rusko, zostaň vo Mne
18. september 1993
(Ruská kríza - Moskva.)
Pane?

Ja Som; pokoj s tebou;
pamätaj si, Moja Vassula, Ja ťa vediem; nemusíš sa báť, pretože Ja vediem tvoje kroky; jednako buď rozumná a dbaj, aby si im1 pripomenula, že majú zasvätiť Rusko Našim Dvom Srdciam .... a Triumf príde prídem k nim zavlažiť Svojím Duchom ich suchú zem, to nebude to bez zvratov2 a obetí; Ja, Pán, vám vravím, že prijímam Svoju Slávu od každého kajúceho srdca; zostaňte vo Mne a dovoľte Mi uskutočniť Svoje plány vo vás všetkých;3
žehnám každému z vás; ic

... 1 Rusom 2 o štyri dni, 22.9., dosiahla moskovská kríza svoj vrchol 3 otcovi O'Carrollovi, otcovi Rolfovi a mne ... Rusko, zostaň vo Mne .. Zasvätenie Dvom Srdciam (TLIG: Posolstvá)
dyk
541.2K
Had je uhrizený jeho vlastnou hlavou, ktorú mu odsekli. Rattlesnake bites itself even after it’s been killed by Firefighter ☠️ ⚠️ ☠️More
Had je uhrizený jeho vlastnou hlavou, ktorú mu odsekli.
Rattlesnake bites itself even after it’s been killed by Firefighter ☠️ ⚠️ ☠️
00:15
B81 Karel Kouba
Ján Slovák: A snad na závěr, když se tak oháníš apoštoly a podsouváš jim něco, co neříkali, ani nečinili. Ale toto řekli a nad tím přemýšlej bratře: …More
Ján Slovák: A snad na závěr, když se tak oháníš apoštoly a podsouváš jim něco, co neříkali, ani nečinili. Ale toto řekli a nad tím přemýšlej bratře: Sk5/29 Petr a apoštolové odpověděli: "Boha je třeba poslouchat více než lidi".
MŮŽEŠ PROŽÍT NEDĚLI ZBOŽNĚ A CO NEJLÉPE, DLE TVÉHO SVĚDOMÍ A PŘESTO NEZACHOVÁVÁŠ DEN ODPOČINKU, KTERÝ USTANOVIL HOSPODIN, KTERÝ SLAVIL KRISTUS A APOŠTOLOVÉ... NA TVÉ NEDĚLI TOTIŽ NESPOČÍVÁ BOŽÍ POŽEHNÁNÍ, ale pouze lidské, které je Ti k ničemu. A já o to Boží, nechci přicházet. Ez20/12Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já, Hospodin, je posvěcuji. Nezlob se, jest-li jsem Tě někde urazil. Ale tato debata Tě může poposunout dál, ke skutečným argumentům. A aspoň budeš vědět, za co bojuješ, na čem stavíš. Rozhodně bych si nepřál, ať Tě dovede k nenávisti, k těm, co slaví sobotní den a naopak, nikdo Tě nemůže napadat, že slavíš neděli. Je to pouze na Tobě, Tvé zralosti poznání Božích pravd, svědomí a Tvé svobodné …More
B81 Karel Kouba
Ján Slovák: Ty jsi chytřejší než ŘK církev? Její Katechismus uvádí, že 7 den SOBOTA, je dnem Hospodinova A NEZPOCHYBŇUJE JI (čl.2168 - 2172). …More
Ján Slovák: Ty jsi chytřejší než ŘK církev? Její Katechismus uvádí, že 7 den SOBOTA, je dnem Hospodinova A NEZPOCHYBŇUJE JI (čl.2168 - 2172). Roku 314 našeho letopočtu se Arleský koncil pokusil sjednotit způsob pořádání slavnosti Večeře Páně. Roku 325 n.l. svolal pohanský císař Konstantin ekumenickou synodu, Nicejský koncil, na níž se měly řešit otázky, které vyznavače křesťanství rozdělovaly. Nicejský koncil vydal prohlášení, které všem křesťanům v Malé Asii nařizovalo, aby se v oslavě Pánovy večeře přizpůsobily Římu a sobotní den přesunuje na neděli. Na tomto základě vzniká církevní přikázání uvedené v Katechismu o neděli : Čl. 2180 Církevní přikázání vymezuje a upřesňuje Pánův zákon: „O nedělích a dalších zasvěcených svátcích jsou věřící vázání povinnosti zúčastnit se mše.“ „Povinnost účasti na mši splní, kdo se mše zúčastní, kdekoliv se koná katolickým obřadem, buď v den svátku, nebo večer předcházejícího dne.“
52 more comments
dyk
1.1K

Kajajte sa, pretože veľa času už neostáva

Kajajte sa, pretože veľa času už neostáva 25. máj 1993 Eli! Ó Eli, môj Bože, vo Svojej láskavej vľúdnosti ma príď brániť! Ty, ktorý si ma pozdvihol z hrobu, neskrývaj predo mnou Svoju Svätú Tvár. …More
Kajajte sa, pretože veľa času už neostáva
25. máj 1993
Eli! Ó Eli, môj Bože,
vo Svojej láskavej vľúdnosti
ma príď brániť!
Ty, ktorý si ma pozdvihol z hrobu,
neskrývaj predo mnou Svoju Svätú Tvár.
Príď mi na pomoc! Prečo cítim, že si tak ďaleko odo mňa? Mnohým pripadám ako záhada, ako fenomén, ale Ty Sám si ma žiadal, aby som bola Tvojou Ozvenou, či nie? Tak prečo Tvoja Ozvena vyrušuje ich uši, keď otvorene hlásam Tvoje divy? To ich desí Tvoja nesmierna Moc? Je to Tvoja obrovská Sila, ktorá ich zanecháva chvejúcich sa? Je to Tvoj Hlas, hrmiaci z neba po celej zemi, v každom národe a v každom meste, ktorý ich trýzni? To pre Tvoj majestátny, veľmi mocne prejavený sprievod sú oni ponechaní v úžase? Desia sa toho, keď kričím do všetkých štyroch uhlov zeme, že Nebesia sa čoskoro rozplynú pri Tvojom príchode a že pokánie je potrebné konať rýchlo? Alebo je dážď Tvojich Požehnaní a Milosrdenstva príčinou ich pochybností? Povedz mi, sú to Výkriky Bolesti, prichádzajúce od Otca, ktoré oni nemôžu …More
dyk
112831

Lidice

Viete, ako to bolo s Lidicami? V Lidiciach a okolí sa protestanti raz dohodli, že pozberajú všetky katolícke obrazy a sochy z okolia, prinesú ich na jednu záhradu v Lidiciach a tam to všetko spália …More
Viete, ako to bolo s Lidicami?
V Lidiciach a okolí sa protestanti raz dohodli, že pozberajú všetky katolícke obrazy a sochy z okolia, prinesú ich na jednu záhradu v Lidiciach a tam to všetko spália. Vyšlo im to.
O pár rokov prišla vojna a s ňou fašistické vojská. A viete čo sa stalo?
Pochytali všetkých aktérov pálenia obrazov a sôch, sústredili ich na jednej záhrade a tam ich postrieľali. A tá záhrada bola presne tá istá, na ktorej boli spálené katolícke obrazy a sochy.
Hovorí sa, že karma je zdarma a presne to sa stalo. Zdarma ich postrieľali.
Dávate tu videá, kde sú zneuctené obrazy a sochy. Tak treba dať pozor na to, aby sa aktérom a zverejňovateľom videí nestalo niečo podobné ako v Lidiciach, lebo Boh sa vysmievať nedá.
Pavol Právnik
M.Horáková je perfektný príklad toho ako Boh trestá a napráva hriešnikov, ktorí sa ruhajú Bohu, mysliac si, že svojim konaním služia Bohu (Medvedia …More
M.Horáková je perfektný príklad toho ako Boh trestá a napráva hriešnikov, ktorí sa ruhajú Bohu, mysliac si, že svojim konaním služia Bohu (Medvedia služba).
Avi Liva
Coburg: Čítal som že Milada Horáková, ako mladá feministka a socialistka sa vyšplhala na stĺp s Pannou Máriou Nauč se myslet samostatně v širokých …More
Coburg: Čítal som že Milada Horáková, ako mladá feministka a socialistka sa vyšplhala na stĺp s Pannou Máriou
Nauč se myslet samostatně v širokých souvislostech. V roce 1918 ženy chodily pouze v sukni. V dlouhé sukni až ke kotníkům. Jen se podívej na nějaký historický dokument. Ty si umíš představit ženu v dlouhé sukni, jak šplhá po sloupu, popř. leze po hasičském žebříku? Já ne.
Nevěř všemu, co se kde píše. Přemýšlej.
11 more comments
dyk
611

Nebo je tvojím Domovom

Nebo je tvojím Domovom 5. september 1993 Ďakujem Ti, Milovaný Otče, že si nám dal Svojho Syna, Živé Slovo, ďakujem Ti z celého svojho srdca, milujúci a najnežnejší zo všetkých Otcov. Tvoja Láska ku …More
Nebo je tvojím Domovom
5. september 1993
Ďakujem Ti, Milovaný Otče,
že si nám dal Svojho Syna, Živé Slovo,
ďakujem Ti z celého svojho srdca,
milujúci a najnežnejší zo všetkých Otcov.
Tvoja Láska ku mne je tak veľká, tak zjavná,
že budem hovoriť o Tvojej Láske, kamkoľvek ma pošleš. Pošli ma svedčiť o Tvojich zázrakoch do krajiny zabudnutia, medzi mŕtvych a do odporných hlbín hriechu. Pošli ma tam, kde sa každé dobro premieňa na zlo. Pošli ma tam, kde úbohosť pomaly zabíja Tvoje deti. Pošli ma tam, kde odmietajú pohľad na Kríž a odmietajú Obetu Tvojho Syna. Pošli ma do hrobov, aby som Tvojím Slovom prebúdzala tých, ktorí sú v rozklade. Pošli ma ohlasovať Tvoju Vernosť neverným a volať ich k pokániu a povedať im, že: Kráľovstvo Božie už je predo dvermi!
Moja verná služobnica, Ja, Jahve, ti žehnám; Nebo je tvojím domovom; áno, buď rýchla a buď veľkodušná k hriešnikom, Ja tým budem oslávený; nech sa ich kamenné srdce roztriešti Mojím Slovom a Ja ho nahradím a dám im srdce z mäsa .... choď a …More
dyk
295

Mojou zbraňou, ktorú som ti dal, je modlitba

Mojou zbraňou, ktorú som ti dal, je modlitba 10. august 1993 Svoj Pokoj ti dávam pokračuj energicky Mojím Tempom a ver Mi, že nič a nikto nevstúpi medzi teba a Mňa; nič a nikto nezabráni pokračovaniu …More
Mojou zbraňou, ktorú som ti dal, je modlitba
10. august 1993
Svoj Pokoj ti dávam
pokračuj energicky Mojím Tempom a ver Mi, že nič a nikto nevstúpi medzi teba a Mňa; nič a nikto nezabráni pokračovaniu Môjho Posolstva; rozsievaj všade; a Vassula, Moja dcéra, Mojou zbraňou, ktorú som vložil do teba, je:
MODLITBA;
modli sa a vzývaj Ma; modli sa a zaháňaj diabla; modli sa a obnovuj Môj chátrajúci Dom; poď, Moje Oči sa ťa nikdy nespúšťajú, buď si tým istá, Moja holubica

...
Mojou zbraňou, ktorú som ti dal, je modlitba (TLIG: Posolstvá) f
dyk
256

Ježiš, moja jediná láska

Ježiš, moja jediná láska 8. august 1993 Moje dieťa, Ja, Pán, ti žehnám; milujem ťa, vždy to maj na pamäti; hovor so Mnou: Ježišu, moja jediná láska, modlím sa za tých, ktorých Ty miluješ, ale ktorí …More
Ježiš, moja jediná láska
8. august 1993
Moje dieťa, Ja, Pán, ti žehnám; milujem ťa, vždy to maj na pamäti; hovor so Mnou:
Ježišu,
moja jediná láska,
modlím sa za tých, ktorých Ty miluješ,
ale ktorí nevedia ako Ťa milovať,
nech sú očistení a uzdravení, aby aj oni boli zbavení všetkého zla; amen nauč sa túto modlitbu a hovor ju po každom desiatku svojho ruženca; ic;
... Ježiš, moja jediná láska (TLIG: Posolstvá) f
dyk
417

Neboj sa pyšných

Neboj sa pyšných 28. júl 1993 (Po stretnutí v Aténach sa mnohí vrátili k Bohu. Prišli aj ľudia z okolitých ostrovov, aby počuli. - Toto stretnutie tiež vyprovokovalo hlas diabla, preto sme tiež počuli …More
Neboj sa pyšných
28. júl 1993
(Po stretnutí v Aténach sa mnohí vrátili k Bohu. Prišli aj ľudia z okolitých ostrovov, aby počuli. - Toto stretnutie tiež vyprovokovalo hlas diabla, preto sme tiež počuli dajaké ohovárania. To nás však nepripravilo o radosť a pokoj, ktoré sme dostali.)
Moje dieťa, vždy si pamätaj, že som blízko teba, a ešte viac, keď máš problémy; som ti blízko v tvojich problémoch, v tvojej radosti a v každej udalosti Ja Som; obklopený Svojimi anjelmi ťa prichádzam navštíviť milujem ťa;
Moje dieťa, buď požehnaná a neboj sa pyšných, prenechaj ich Mne, avšak modli sa za nich, sú to tiež Moje deti a aj oni majú byť zachránení;
nemysli si, že nie som si vedomý požiadaviek misie, ktorú som ti zveril; ale Ja Som vedľa teba, aby som ti dodával odvahu .... pamätaj na Moju Prítomnosť;

...
Neboj sa pyšných (TLIG: Posolstvá) f
dyk
4895
Ktovie, či je to skutočný oheň, alebo inteligencia x.com/Enezator/status/1775132229699567906More
Ktovie, či je to skutočný oheň, alebo inteligencia
x.com/Enezator/status/1775132229699567906
00:08
TerezaK
Žádný fake ohnivé tornádo, známá věc, se probuďte. Stlačený horký vzduch, hl. VKaribiku to bývá. Než dojde na pevninu tlaky se většinou vyrovnají.
Mira393
nevím, ale mě to připadá jako fake vytvořené umělou inteligencí
2 more comments
dyk
2578
Žeby počítal volebné výsledky? Can you explain the different results? https://twitter.com/SpellOdyssey/status/1775033879008612543/video/1 (x.com/gunsnrosesgirl3/status/1775043188618658103)More
00:21
dyk
Na mojom mobile mi vyšlo 150 :)
Toto je geniálne vysvetlené. Úžasné 🌹 TikTok - Make Your DayMore
Toto je geniálne vysvetlené. Úžasné 🌹
TikTok - Make Your Day
02:18
gvendolina
Táto pride pochodkyńa z Republiky si robí reklamu do európskeho parlamentu,pekné,jej šéf sa vyjadril,že Ukrajina nesmie prehrať,ešte krajšie.
15 more comments
dyk
783
Tak je. Amen!
dyk
1595

Pokiaľ sa človek znova nenarodí, nemôže uzrieť Moje Kráľovstvo

Pokiaľ sa človek znova nenarodí, nemôže uzrieť Moje Kráľovstvo 6. máj 1993 ... osobitne veľa sa modli za tých, ktorí hovoria, že 'vidia', a posudzujú Môjho Svätého Ducha v týchto Posolstvách, …More
Pokiaľ sa človek znova nenarodí, nemôže uzrieť Moje Kráľovstvo
6. máj 1993
... osobitne veľa sa modli za tých, ktorí hovoria, že 'vidia', a posudzujú Môjho Svätého Ducha v týchto Posolstvách, pretože tak prenasledovali Môjho Milovaného Syna a prorokov pred Ním;
...
Pokiaľ sa človek znova nenarodí, nemôže uzrieť Moje Kráľovstvo
(TLIG: Posolstvá)
hajaj búvaj ovečky
Ježíš neučil o "uzretí Jeho Kráľovstva" ale o 5... vejít do království Božího.
dyk
400
Klokočov-Svedectvá a duchovné rady otca exorcistu v Prešove počas homílie
01:39:10
dyk
1577
Exorcista o. Marcin - O diablovom pláne pre našu dobu (pred 4. rokmi)
26:35
Laco Bajzo
Prorocké slová Davida Wilkersona o Slovensku (pred 21. rokmi) David Wilkerson (1931 - 2011) bol Božím mužom. Nič nerobil pre svoj prospech, ale všetkým chcel osláviť Ježišovo meno. Počúval Ducha …More
Prorocké slová Davida Wilkersona o Slovensku (pred 21. rokmi)
David Wilkerson (1931 - 2011) bol Božím mužom. Nič nerobil pre svoj prospech, ale všetkým chcel osláviť Ježišovo meno. Počúval Ducha Svätého, preto dokázal prorokovať. V roku 2003 navštívil Slovensko spolu so svojim synom Garym Wilkersonom. Slovenský národ mu bol veľmi blízky. A to nielen preto, že mal predkov Slovákov (jeho stará mama bola Slovenka a emigrovala do USA). V tomto národe videl potenciál pre hlásanie Božieho Slova v Európe.
Známe sú jeho prorocké slová o Slovensku: „Táto krajina, hovorím to prorocky, je kľúčovým národom. Je to malá krajina, ale v pohľade na to, čo Boh chce urobiť v Európe, je slovenský národ kľúčový." „Môže sa to rozšíriť po celej Európe, pretože Boh hovorí, že si používa to, čo je v očiach sveta bláznivé, aby zahanbil múdrych. On si nepoužije veľký národ Ameriky. On si použije človeka z malej krajiny ako je táto."
„Boh chce, aby vaša krajina vedela a poznala, že sme víťazi. Nie je žiadny politik …More
11:15
Hermenegild
Protestantizmus nemá zachovanú apoštolskú postupnosť a tým stratil Eucharistiu. Má len symboly, napr. Večeru Pánovu ako pamiatku a @hajaj búvaj …More
Protestantizmus nemá zachovanú apoštolskú postupnosť a tým stratil Eucharistiu. Má len symboly, napr. Večeru Pánovu ako pamiatku a @hajaj búvaj ovečky tu bude stále opisovať len modly v RKC .
hajaj búvaj ovečky
@Anna Lavrova "Protestantismus nemá nic z dobrého, co by nebylo přítomno i v katolické nauce." - Napadá mi hneď prvé: protestantizmus nemá modly!More
@Anna Lavrova "Protestantismus nemá nic z dobrého, co by nebylo přítomno i v katolické nauce."
- Napadá mi hneď prvé: protestantizmus nemá modly!
38 more comments
dyk
5668

O. Manjackal v Hlohovci

V Hlohovci 31.8. - 1.9. bude o. Manjackal Dajte to ľuďom vedieť.More
V Hlohovci 31.8. - 1.9. bude o. Manjackal
Dajte to ľuďom vedieť.
TerezaK
:-o
johanika
To je niekto podobný Hegerovi a Krajčímu? James ManjackalMore
To je niekto podobný Hegerovi a Krajčímu?
James Manjackal
3 more comments
dyk
529

Ako oslavovať Pána

Modlite sa za svojich kňazov, nikoho neobviňujte 20. jún 1993 pokoj; každú minútu, keď na Mňa myslíš alebo o Mne hovoríš, Ma oslavuješ, preto dovoľ svojmu srdcu hovoriť ku Mne! 29. jún 1993 (Rhodos) …More
Modlite sa za svojich kňazov, nikoho neobviňujte
20. jún 1993
pokoj; každú minútu, keď na Mňa myslíš alebo o Mne hovoríš, Ma oslavuješ, preto dovoľ svojmu srdcu hovoriť ku Mne!
29. jún 1993
(Rhodos)
Pane?

Ja Som; opri sa o Mňa; miluj Ma viac!
Nauč ma milovať Ťa tak, ako chceš, aby som Ťa milovala, veď si môj Učiteľ, Pane. otvor sa teda .... píš: dovoľte Mi rozprestrieť vo vás tento Pokoj; najdrahšie deti, nedovoľte svojim srdciam znepokojovať sa; neupadajte do pokušenia, preto vás žiadam, aby ste sa neustále modlili; nedbajte na klebety, na ceste sa s nikým nepozdravujte;11 (Ježiš tým mieni: rozprávať nezmysly, konverzáciu, ktorá k ničomu nevedie) kráčajte so Mnou v Mojom Pokoji; modlite sa za svojich kňazov; nikoho neobviňujte, odplácajte zlo láskou a zasväťte sa Môjmu Svätému Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Mojej Matky; Ja, Ježiš, vás všetkých žehnám; proste v Mojom Mene a dostanete to ... Modlite sa za svojich kňazov, nikoho neobviňujte (TLIG: Posolstvá)