Clicks1.6K
Manuel Gabriel
117
Nadcházející události - 2018/2019 - třetí světová válka. V té době bude taková krize, že lidé budou věřit, že přišel konec světa. V mnoha velkoměstech poteče krev. Samotné základy se budou otřásat. …More
Nadcházející události - 2018/2019 - třetí světová válka.

V té době bude taková krize, že lidé budou věřit, že přišel konec světa. V mnoha velkoměstech poteče krev. Samotné základy se budou otřásat. Bude to jako malý Poslední soud. (P. Nectou, S.J.,18. století). Běda těm, kdo nyní žijí ve Francii (hlavně Paříž, Marseille), v Itálii, v Anglii, v Německu (hlavně " na Rýně"), Turecku (hlavně v okolí Istanbulu) a také ve skandinávii. Tam dopadne Boží trest a hněv, které vykoná Rusko. (podle 3.fatimského tajemství či vize sestry Eleny Aiello z roku 1960). Rusko bude pochodovat přes všechny národy Evropy, zvláště Itálii, a vztyčí svou vlajku nad Svatopeterským dómem. Itálie bude těžce zkoušená velikou revolucí a Řím bude očištěn v krvi pro množství svých hříchů. Stádo bude rozptýleno a papež bude velmi trpět (Sestra Elena Aiello). Náboženství bude pronásledováno a kněží hromadně zabíjeni, kostely budou uzavřeny, ale jen na krátko. Svatý Otec bude nucen opustit Řím. (blahoslavená Anna Maria Taigi). Rusko bude poté takřka úplně spáleno. (Matka Elena Leonardi).
...
Budou to zlé časy, století plné nebezpečí a pohrom. Všude je hereze a stoupenci hereze jsou u moci skoro všude. Biskupové, preláti a kněží říkají, že konají svou povinnost, že jsou bdělí, a že žijí, jak se sluší na jejich stav. Všichni proto podobným způsobem hledají výmluvy. Ale Bůh dopustí veliké zlo proti Své Církvi – heretici a despotové přijdou náhle a neočekávaně, vtrhnou do Církve, zatímco biskupové, preláti a kněží budou spát. Vstoupí do Itálie a zpustoší Řím, spálí kostely a všechno zničí.

V té době bude muset papež se svými kardinály uprchnout z Říma za smutných okolností na místo, kde budou neznámí. Papež zemře krutou smrtí ve svém vyhnanství (pozn.František ?). Utrpení Církve budou mnohem větší než v kterékoliv předešlé době v její historii. Ale Bůh vyzdvihne svatého papeže a andělé se budou radovat. Tento muž osvícený Bohem znovu obnoví skoro celý svět skrze svoji svatost. Každého povede k pravé víře. Všude zavládne bázeň Boží, ctnost a dobré mravy. On přivede všechny chybující ovce zpět do stáda a na zemi bude jedna víra, jeden zákon, jediné pravidlo pro život a jediný křest. Všichni lidé se budou navzájem milovat a všechny spory a války ustanou. (Bratr Jan z Cleft Rock (14. století)

Když vše bude zničeno válkou (třetí válka), kdy katolíci budou zrazeni heretiky, kdy Církev a jejím služebníkům, věřícím, budou odpírané jejich práva, kdy království budou zrušená a králové dávno mrtví, tehdy ruka Všemohoucího Boha učiní zázrak, NĚCO ABSOLUTNĚ NEPŘEDSTAVITELNÉHO PRO BĚŽNÉHO ČLOVĚKA. Povstane udatný KRÁL SAMOTNÝM BOHEM POMAZANÝ (Zjevení 6,2). Bude KATOLÍKEM (a Francouz), potomkem Ludvíka IX., potomkem starobylého královského rodu (Kapetovec, z větve Bourbonů a Habsburků...potomkem staré říšské německé rodiny), narozený v exilu.

Šestý věk se započíná s mocným katolickým Monarchou a svatým papežem, jak bylo dříve zmíněno, a bude trvat do objevení se Antikrista.

Tento šestý věk Církve – ´doba útěchy´ - začíná se svatým papežem a mocným císařem a uzavírá se Antikristem. Bude to věk útěchy, v němž Bůh utěší Svou Církev po mnoha umrtvováních a trápeních, jež přetrpěla v pátém věku, protože všechny národy budou dovedeny k jednotě pravé katolické víry. Velký monarcha přijde, až bude latinská Církev zpustošená, pokořená a postižená mnoha herezemi.

Království, národy a lid se podrobí Římské říši, když budou odvážně přemoženi velmi mocným a velmi význačným monarchou, který bude vládnout 56 let a poskytne mír světu. Šestý věk tedy potěší Jeho Církev největším rozkvětem.

Vláda Velkého vládce se může srovnávat s vládou císaře Augusta, který se stal císařem po svém vítězství nad svými nepřáteli, čímž dal světu mír; a také s vládou Konstantina Velikého, který byl poslán Bohem po těžkém pronásledování, aby mu svěřil Církev i stát. Svými vítězstvími na moři i na zemi si podrobil Římskou říši, jíž pak vládl v pokoji. (Ctihodný Bartoloměj Holzhauser)

vendeecz.blogspot.com/…/proroctvi-katol…
Libor Halik shares this
1.6K
3. světová válka.

Dle proroctví svatých i dle politických náznaků.
Peter(skala)
Miešaju sa tu 2 Velke udalosti, ktoré si protirečia:

1. Ked Rusko napadne celu europu, papež bude mnoho trpieť
2. Ked nastane celosvetove prenasledovanie kresťanov, pápež bude usmrtený
=====
Tieto 2 Velke udalosti sa nesmu stotožnovať, pretože sa udeju v rôznych dobách a čo je dôležitejšie, tak medzi tým nastane doba mieru, ktorá sa tu sice opisuje, ale ako udalosť, kotra udajne nastane po …More
Miešaju sa tu 2 Velke udalosti, ktoré si protirečia:

1. Ked Rusko napadne celu europu, papež bude mnoho trpieť
2. Ked nastane celosvetove prenasledovanie kresťanov, pápež bude usmrtený
=====
Tieto 2 Velke udalosti sa nesmu stotožnovať, pretože sa udeju v rôznych dobách a čo je dôležitejšie, tak medzi tým nastane doba mieru, ktorá sa tu sice opisuje, ale ako udalosť, kotra udajne nastane po obidvoch udalostiach.

V skutočnosti najprv sa udeje 1. udalosť, po nej nastane spominana doba mieru a až nasledne potom pride 2.udalosť, ktorá sa ukončí koncom sveta-prichodom Krista (Sudcu)

Dôvod, prečo tieto 2 udalosti sa dávaju dohromady je asi ten, že sa neberie ohlad na posolstvo ct.Eleny Aielo v celom kontexte,
v ktorom sa hovorí, že aj ked Rusko napdane Rím a pápeža, predsa ešte v tom momente ako ho budu biť, zasiahne osobne Panna Mária a zachrani pápež.

Z toho vyplýva, že ten pápež nezomrie a zrejme ani neutečie z Ríma,
ale čo je ešte dôležitejším dôvodom, tak posolstvo brata Jana z Cleft zrejme sa nevzťahuje na našu buducnosť alebo dokonca ani nie je pravdivé.

Hovorí o smrti papeža a to je velkým rozporom s proroctvom sv.Malachiaša, ktorý hovorí, že tento papež je posledný.
Peter(skala)
zaujimavéééééé... zrejme každý sa riadi inou logikou, pretože u mna 1+1=2 ibažeby som nasobil 1x1=1

ked 111 papež je slava olivy, čo pripadá na Benedikta XVI., tak logicky nasledujuci papež František je 112 papež, čiže Petrus Romanum

Inač statusy biskupa Malachaiaša v sebe nesu posolstvo ako napr. Slava Olivy = Benedikt = sláva... a nie meno: Slavomír-Slavium...

alebo 110 papež = Labore Solis …More
zaujimavéééééé... zrejme každý sa riadi inou logikou, pretože u mna 1+1=2 ibažeby som nasobil 1x1=1

ked 111 papež je slava olivy, čo pripadá na Benedikta XVI., tak logicky nasledujuci papež František je 112 papež, čiže Petrus Romanum

Inač statusy biskupa Malachaiaša v sebe nesu posolstvo ako napr. Slava Olivy = Benedikt = sláva... a nie meno: Slavomír-Slavium...

alebo 110 papež = Labore Solis = robotnik slnka - nie je Libor-liberium... ale význam papeža, ktorý charakterizuje jeho špecifikum v živote - ako vieme, pracoval neunavne, ako keby ani slnko nezapadalo, ešte aj v chorobe až do smrti (neodstupil z uradu papeža)

a tak by sme mohli všetkých papežov charakterizovať, že latinské nazvy, ktoré boli pripisané k ich pontifikatu, neznamenali ich krstné mená, ale skôr poslanie, ktoré ich v živote charakterizovalo.

Peter Rímsky sa nevolá krstným menom Peter a ani menom pápeža, ale má charakterizovať poslanie tothto papeža, takže ked to preložime, tento pápež má byť pevný vo svojom poslaní v Ríme. Zrejme neutečie z Ríma počas prenasledovania, ako to mali vo zvyku jeho predchodcovia.
Peter(skala)
pred 44 minútami

Veríš že toto je posledný pápež, ale prečo si teda myslíš že ešte bude svetová vojna, komunizmus, Varovanie a Trest, vyhlásia mariánsku dogmu, príde katolícky monarcha, potom Antikrist - dosť nabitý program...
Nevieš to vysvetliť a radšej si sa offol, beťár.

😀 😀 😀

si zabííííííííííííííííííííííííl

radšej sa offolim :)
4 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Mates5485
pred 50 minútami

112 je Peter úplne nový pápež svätý a František je František a nie je svätý ale hriešny spája falošné sekty a náboženstva ( bratstvo a solidarita ) dlaždenie cesty antikristovi.

✍️

predstav si, že sa narodiš v rodine ateistov a vieš o kresťanoch ako vyznávaju svätého Petra - 1.pápeža.

Vedel by si o kresťanov len to, že akéhosi Petra, čo žil v 1.storočí je podla …More
Mates5485
pred 50 minútami

112 je Peter úplne nový pápež svätý a František je František a nie je svätý ale hriešny spája falošné sekty a náboženstva ( bratstvo a solidarita ) dlaždenie cesty antikristovi.

✍️

predstav si, že sa narodiš v rodine ateistov a vieš o kresťanoch ako vyznávaju svätého Petra - 1.pápeža.

Vedel by si o kresťanov len to, že akéhosi Petra, čo žil v 1.storočí je podla nich svätý, lebo je v Nebi a na zemi žil v povästi svätosti. Nečital by si o nom nič v Biblii alebo ak áno, tak len tie časti, ktoré napísal samotný apoštol Peter, čiže 1 a 2 list., lenže nevedel by si o nom nič z Evanjelia, hlavne tie časti, kde Ježiša zaprel, kde ho Pavol napominal alebo kde odťal ucho vojakovi...

Takže mal by si o Petrovi len tu vedomosť ako ho kresťania považuju za človeka hodného svätosti.

a podobne je to aj s proroctvom o poslednom papežovi: Peter Rímsky

Ludia vedia o nom len to pochvalné, čo napisal Malachiáš a to, že bude verne stáť na čele Cirkvi (hlavne Rímskej Cirkvi), ked bude prenasledovanie Cirkvi až do času, ked príde Boh sudiť živých i mrtvych.

Z toho tiež vieme len to dobré o poslednom papežovi, ale to neznamena, že bude len dobrý, len verný, len spravodlivý atd... každý svätý, z historie Cirkvi maju aj pokazenu minulosť, na ktoru sice nie su hrdí, ale práve kvôli nej, sa v ich živote rozhojnila Božia milosť, ktorá vynikla, lebo svetlo Božie najlepšie vynikne v tme.

Takže ked Malachiaš spomenul v kratkosti len to dobre o Petrovi Rimskemu, tak to neznamena, že niekto iný (Boží prorok) nepovie o nom aj niečo nedokonalé.
Peter(skala)
Mates5485
pred 60 minútami

Peter(skala)

Ako my vysvetlíš,keď ma logicky prísť na 30 rokov pravej svätej monarchie a hierarchie a teraz ma cez 80 čo by to bol za pápež cez 100 roky ?Keď hovoria aj svätý aj proroctva ,že bude mladý 112 pápež aj carom-kraľom,ktorý len prídu? Nevieš vysvetliť,pretože píšeš bludy nelogicky by nesedilo ani nevychádzalo atď.

✍️

jednoducho:

3svet.vojna v 3 fáze …More
Mates5485
pred 60 minútami

Peter(skala)

Ako my vysvetlíš,keď ma logicky prísť na 30 rokov pravej svätej monarchie a hierarchie a teraz ma cez 80 čo by to bol za pápež cez 100 roky ?Keď hovoria aj svätý aj proroctva ,že bude mladý 112 pápež aj carom-kraľom,ktorý len prídu? Nevieš vysvetliť,pretože píšeš bludy nelogicky by nesedilo ani nevychádzalo atď.

✍️

jednoducho:

3svet.vojna v 3 fáze vypukne zrejme 2030 a aj skočí + 3 roky asi.

Potom príde Varovanie-Zazrak a cca30ročné odbobie Mieru-vlady krala Henryho

Ked skončí tato doba, vtedy vystupi Antikrist a koniec sveta o 3 roky na to..

takže papež bude starý, ako píšeš, ale odkial maš, že má byť mladý?

😲
Peter(skala)
povedal by si že benedikt ešte bude naživu pri jeho zdraví a veku?
a čo povieš ked dožije ešte 10 rokov?

asi tolko, že Boh mu doprial požehnania:)
ked jemu, tak prečo nie Františkovi?

alebo ako ježiš povedal, viete posudiť prirodné javy a toto neviete?
Peter(skala)
... ale v ktorom konkretnom proroctve sa píše, že 112 pápež (Peter Rimsky) bude MLADY človek?
✍️
Stylita
Tzv. Malachiášovo proroctví je zřejmě podvrh z konce 16. století. Svatý Malachiáš z Irska to zřejmě nikdy nenapsal. Tedy budou další papežové a uvažovat, kdo je tzv. poslední papež Petr II. Říman je scestné. Půjčil jsem si knihu, která byla napsána v 20. století o tomto seznamu papežů a co mne zaujalo, byla poslední kapitola. Autor se snažil prorokovat a téměř nic se nesplnilo. Podobně jako …More
Tzv. Malachiášovo proroctví je zřejmě podvrh z konce 16. století. Svatý Malachiáš z Irska to zřejmě nikdy nenapsal. Tedy budou další papežové a uvažovat, kdo je tzv. poslední papež Petr II. Říman je scestné. Půjčil jsem si knihu, která byla napsána v 20. století o tomto seznamu papežů a co mne zaujalo, byla poslední kapitola. Autor se snažil prorokovat a téměř nic se nesplnilo. Podobně jako autor tohoto článku tvrdí, že III. světová válka bude v roce 2018/2019. Jsme v dubnu 2019 a III. světová válka se svojí apokalypsou- zničením velkoměst nikde.
Kdo chce odhalit budoucnost pomocí různých proroctví posbíraných na internetu , bude se nejspíš mýlit stejně jako autor zmíněné knihy.
Pravoslavní proroci z 20. století jsou kapitola sama pro sebe. Nedá se doložit s jistotou, že ta proroctví opravdu napsali oni či si je vycucali z prstu jejich vydavatelé.
Peter(skala)
..zrejme, zŘejme, asi...

ako sa hovorí: proroctvo sa ukaže za pravdive alebo falošné, ked sa začne plniť alebo sa nesplní a na začiatok môžeme povedať, že všetky prívlastky-názvy-mená pápežov sa zhoduju a vystihuju ich poslanie.

ale čo ma najviac zaujalo na Malachiašovom proroctve,
že za celý ten čas sa šíri bez oficiálneho zakazu, len sem-tam sa ozve nejaký týpek, čo k tomu musí povedať svoj…More
..zrejme, zŘejme, asi...

ako sa hovorí: proroctvo sa ukaže za pravdive alebo falošné, ked sa začne plniť alebo sa nesplní a na začiatok môžeme povedať, že všetky prívlastky-názvy-mená pápežov sa zhoduju a vystihuju ich poslanie.

ale čo ma najviac zaujalo na Malachiašovom proroctve,
že za celý ten čas sa šíri bez oficiálneho zakazu, len sem-tam sa ozve nejaký týpek, čo k tomu musí povedať svoje negativne stanovisko, pričom nemá istotu v oficialnom učení Cirkvi o tomto proroctve.

Chcem tým povedať, že ked tolkí pápeži ešte doteraz neodsudili tak svetovo známe dielo pripisované arcibiskupovi Malachiašovi, tak by bolo pre katolíka práve naopak omylom tvrdiť, že zoznam sv.Malachiaša je podvrhom.
Stylita
Peter, kdyby se papeži měli věnovat takovým věcem, jako je údajné proroctví Malachiášovo, nic jiného by nedělali. Skončili by jako ty, který se věnuješ ze všech sil propagaci neověřených poselství , údajně z nebe. Např. podle Garabandalu měli být již jen tři papeži po Janu XXIII, teď máme pátého a ty dál věříš těm nesmyslům z Garabandalu. Pro mne to je jistý důkaz nepravosti, ty však jedeš dál.
More
Peter, kdyby se papeži měli věnovat takovým věcem, jako je údajné proroctví Malachiášovo, nic jiného by nedělali. Skončili by jako ty, který se věnuješ ze všech sil propagaci neověřených poselství , údajně z nebe. Např. podle Garabandalu měli být již jen tři papeži po Janu XXIII, teď máme pátého a ty dál věříš těm nesmyslům z Garabandalu. Pro mne to je jistý důkaz nepravosti, ty však jedeš dál.
Až zemře či odstoupí František, nastoupí další papež a celé to slavné Malachiášovo proroctví skončí na hnoji, pokud budeš mít rozum.
Peter(skala)
Stylita...ale to iste by mohol povedať o pristupe-postoji, aký maju na druhej strane, ked hovoria: "papež sa nezaujima... papež ma ine starosti...", hlavne, že oni maju v zjaveniach jasno a druhým kážu sa im vyhýbať.

Inač paradoxne ked sa aj najde také vyjadrenie papeža napr.ku Garabandalu, tak sa to šupne pod koberček s názvom: "pochybné"

tak, či tak ... oni sami su tí, čo ignoruju nie len …More
Stylita...ale to iste by mohol povedať o pristupe-postoji, aký maju na druhej strane, ked hovoria: "papež sa nezaujima... papež ma ine starosti...", hlavne, že oni maju v zjaveniach jasno a druhým kážu sa im vyhýbať.

Inač paradoxne ked sa aj najde také vyjadrenie papeža napr.ku Garabandalu, tak sa to šupne pod koberček s názvom: "pochybné"

tak, či tak ... oni sami su tí, čo ignoruju nie len proroctvá-posolstvá-zjavenia-Boha a Svätých... ale aj pápeža-Cirkev

chapem, že chcu byť obozretní ako hady, ale treba byť aj jednoduchý ako holubice:
ak je niekto len ako had, bude všetko dobré odmietať a ked bude len jednoduchý ako holobuica, naletí do pasce.

a čo sa týka 3 papežov z Garabandalu, tak práve preto to treba dokolečka hovoirť, lebo ludia ešte stále si vysvetluju po svojom. Ked si pozrieš lepšie pososltvo z Garabandalu, tak tam vizionarka hovorí o Konci časov a vyslovene hovorí, že to nie je totožne s koncom sveta.

Takže tí 3 papeži nebudu do konca sveta ale do konca časov a ten čas už nastal, takže proroctvo sa vyplnilo, len niektorí to ešte nechcu prijať
Stylita
Ten čas už nastal-14 let je tedy konec časů podle vizionářky z Garabandalu. To tvrdíš. Benedikt XVI. nastoupil v roce 2005 a už je to tedy 14 let po konci časů. Nezlob se , ale tímhle nelogismem to nelze okecávat. Co tak zásadního se stalo v roce 2005?
Peter(skala)
stalo sa to, že Benediktom XVI. končí epocha, o ktorej sa zmieńuje aj ct.Bartolomei Holshauser ked hovorí o 5 dobe Cirkvi.
6 doba
- začína pápežom a kralom, ktorý obnoví Cirkev.
7 doba
- vystupenie Antikrista a koniec sveta
😲
Všimni si najmä 5 dobu, v ktorej opisuje 100 ročnu dobu utokov Zlého, predpovedanu sv.Boscom - práve teraz sa táto doba končí (1917-2017) a nastane 6 doba,More
stalo sa to, že Benediktom XVI. končí epocha, o ktorej sa zmieńuje aj ct.Bartolomei Holshauser ked hovorí o 5 dobe Cirkvi.
6 doba
- začína pápežom a kralom, ktorý obnoví Cirkev.
7 doba
- vystupenie Antikrista a koniec sveta
😲
Všimni si najmä 5 dobu, v ktorej opisuje 100 ročnu dobu utokov Zlého, predpovedanu sv.Boscom - práve teraz sa táto doba končí (1917-2017) a nastane 6 doba, ked Boh zasiahne Velkým Varovanim, Zázrakom a daruje obdobie mieru.

Po tejto dobe vystupi Antikrist, čo bude už 7 doba a tak sa ukončí svet ako ho poznáme v porušitelnosti.

Všetky proroctvá sa doplnaju, len treba mať otvorene srdce pre Božie plány
Peter(skala)
bravčový gulaš nejem- Božie prikazanie a vinko v pôstnom obodí si tiež odopriem, ale potom si s tebou po vzkriesení štrgnem 😊
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
porozumieš, ked budeš postiť ako povedal Ježiš: "tento druh ... nemožno ... ináč ako pôstom" + silencio-ticho (pri takej hudbe sa nedá rozlišovať:)

neboj, skonči pôst, budeme sa radovať 👏 ☕ 😊 až nam bude 🤮 srandujem, ale pointu si pochopil 😉
Pravda bude skryta
Peter(skala) Kde máš v Garabandale napísané,že od Zázraku prejde k trestu 30 rokov?
Keď od Varovania k Zázraku maximálne rok.
Niekde som čítal,že keď bude Zázrak,tak to bude chcieť antikrist za každú cenu zničiť,aj za cenu jadrovej vojny,ktorá môže spôsobiť tri dny temnoty.
A Varovanie by bolo potom nesprávne načasované,lebo si myslím,že Varovanie bude tesne pred Druhým príchodom Ježiša Krista.
More
Peter(skala) Kde máš v Garabandale napísané,že od Zázraku prejde k trestu 30 rokov?
Keď od Varovania k Zázraku maximálne rok.
Niekde som čítal,že keď bude Zázrak,tak to bude chcieť antikrist za každú cenu zničiť,aj za cenu jadrovej vojny,ktorá môže spôsobiť tri dny temnoty.
A Varovanie by bolo potom nesprávne načasované,lebo si myslím,že Varovanie bude tesne pred Druhým príchodom Ježiša Krista.
Ľudia budú vtedy najviac dbať na stav svojej duše a ďalšie dlhé roky od Varovania by mohli spôsobiť zbytočnú ďalšiu stratu duší.
Peter(skala)
V Garabandale sice nepovedala že od Zazraku do Trestu uplynie 30 rokov, ale bl.Holzhauser povedal že vláda krala bude trvať 56 rokov a potom príde Antikrist.

Z toho plynie, že Zázrak a predtým Varovanie bude 56 rokov pred Trestom, lebo Varovanie a Zázrak nastane pred tým kráľom-pápežom-mierom-koncilom-dogmou... a Trest príde po vláde Antikrista resp. za vlády Antikrista, ktorý …More
V Garabandale sice nepovedala že od Zazraku do Trestu uplynie 30 rokov, ale bl.Holzhauser povedal že vláda krala bude trvať 56 rokov a potom príde Antikrist.

Z toho plynie, že Zázrak a predtým Varovanie bude 56 rokov pred Trestom, lebo Varovanie a Zázrak nastane pred tým kráľom-pápežom-mierom-koncilom-dogmou... a Trest príde po vláde Antikrista resp. za vlády Antikrista, ktorý bude vladnuť až na konci sveta a to 3 a 1/2 roka.