Jazyk
3 1 2

Boží slovo na den 17.7. A.D. 2018

Ježíš začal vytýkat městům, ve kterých se stalo nejvíc jeho zázraků, že se neobrátila: „Běda tobě, Chorazine, běda tobě, Betsaido! Kdyby se staly v Tyru a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno …
Napsat komentář
mike084
dokonca aj toto ukazuje Božský pôvod Kresťanstva Mohamed nemá Antitézu Budha nemá Antitézu Konfucius ju nemá ale Antitéza Krista je dokonca predpove… Více
mike084
„Antikrist, syn záhuby, se narodí v Korozainu, vyroste v Bethsaidě a začne vládnout v Kafarnaum dle toho, co řekl Náš Pán Ježíš v evangeliu: „Běda … Více

Boží slovo na den 16.7. A.D. 2018

Ježíš řekl svým apoštolům: „Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit `syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchyní: lidé z …
Napsat komentář
Zedad
Pán Ježíš od nás žádá jasné rozhodnutí. Nelze sloužit Bohu a bůžkům dělat úlitby.
Zedad
..„Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč....

Boží slovo na den 15.7. A.D. 2018

Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: „Když přijdete někam do domu, …
Napsat komentář
Zedad
apredsasatoci před 10 hodinami Zedad ako sa mozem obratit? Jak se máme obrátit? Přesně je to vypsáno v Bibli. Máme se obrátit od sebe k Hospodinu a … Více
apredsasatoci
Zedad ako sa mozem obratit?

Boží slovo na den 14.7. A.D. 2018

Ježíš řekl svým apoštolům: „Není žák nad učitele ani služebník nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a služebník jako jeho pán. Když nazvali Belzebubem hospodáře, čím spíše jeho lidi! …
Napsat komentář
henta
Další z antikristů. ceskoslo před 2 hodinami Oslobodenie od prekliatia »Jsem ze všeho nejdál od tvrzení, že papežové mají vždy pravdu, že nikdo se … Více
henta
Ano antikrist už je tu. Popírá Boží Slovo jako největší Autoritu, křesťanů. Více

Boží slovo na den 13.7. A.D. 2018

Ježíš řekl svým apoštolům: „Já vás posílám jako ovce mezi vlky! Buďte tedy opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v …
Napsat komentář
Zedad
Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
dáždik
Prosím,podpíšte a rozširujte túto petíciu za záchranu mladučkej kresťanky. Modlime sa za prenasledovaných kresťanov! citizengo.org/…/163736-boko-… Více

Boží slovo na den 12.7. A.D. 2018

Ježíš řekl svým apoštolům: „Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, …
Napsat komentář
Hoki
Milá Glorie, dovolím si z vkladu výše zkopírovat text: Když vstoupíte do domu, pozdravte ho (přáním pokoje)! a dodat ze zkušenosti prvotní Církve - … Více
apredsasatoci
4. prikazanie: cti otca svojho i matku svoju. Jezis povedal: dcera sa postavi proti matke. syn proti otcovi! ponuka sa tazka: co Jezis vlastne chce? … Více

Boží slovo na den 11.7. A.D. 2018

Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), …
Napsat komentář
henta
ceskoslo včera Nejpřednější místa jsou vyhrazena panicům. Já to chápu, je to spravedlivé, sám mám dětí několik, nejsem hoden..... Prokope to ,že … Více
henta
Žel Prokope , nezměnil ses. Stále stejně zaujatý, tam kde bys měl vnímat bratra. /jistě,že nemyslím toho:-))- už mi to anděl připomněl- dobro.rala z … Více

Boží slovo na den 10.7. A.D. 2018

K Ježíšovi přivedli němého člověka, posedlého zlým duchem. Jakmile byl zlý duch vyhnán, němý začal mluvit. Lidé nad tím žasli a říkali: „Něco takového se dosud v izraelském národě nestalo!“ Ale …
Napsat komentář
Hoki
Zkusím Glorie udělat rešerži předchozího: Bůh se takovým ukáže sám, v plné moci a slávě a možná to pro některé bude poslední překvapení..... VilémVíce
Vilém
MILÝ MIREČKU Z LA.  :- ))) TAKŽE CO K TOMU DODAT ? :- ) TO JEDINÉ : DOŠLO PŘESNĚ K TOMU CO JSEM OSOBNĚ BYŤ … Více

Boží slovo na den 9.7. A.D. 2018

Když Ježíš mluvil, přišel jeden představený synagogy, padl mu k nohám a řekl: "Právě mi umřela dcera. Ale pojď, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš vstal a šel za ním, on i jeho učedníci. Vtom k …
Napsat komentář
dáždik
Pomodlime sa za deti a ich záchranárov. www.seznamzpravy.cz/clanek/cas-odtikava-za… Více
Hoki
Projel jsem napříč Polsko o prodlouženém víkendu. Cílová destinace Dziwnowek a móóóře :) Celá rodina a bez mapy (holt špatný úsudek, že má GPS má … Více

Boží slovo na den 8.7. A.D. 2018

Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové …
Napsat komentář
Zedad
...Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti....
Zedad
... jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře....

Žalm 85

Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm. Hospodine, projevoval jsi své zemi přízeň, úděl Jákobův jsi změnil. Snímal jsi ze svého lidu nepravosti, přikrýval jsi všechny jeho hříchy. Svou prchlivost…
Napsat komentář
henta
Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost. Více
Zedad
Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva.

Boží slovo na den 7.7. A.D. 2018

K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: „Proč se my a farizeové postíme – ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim odpověděl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou …
Napsat komentář
snakee
vy už nosíte svatozář teď, jenom to nefunguje když jedete v autě
henta
Své proroky, kteří vyzývají k pokání, si povolává sám Syn Boží Ježíš Kristus, jsou Jeho velvyslanci. Mučedník Jan Hus – 3. část Více

Boží slovo na den 6.7. A.D. 2018

Když Ježíš šel (ze svého města), uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v (jeho) domě, přišlo mnoho …
Napsat komentář
Zedad
...Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky....
mike084
kto sa cíti spravodlivý mňa nedosiahne som Všemohúci a dokazujem to tým že som Anjelom a ľudom dal niečo čo neprekonám ani ja SLOBODNÚ VOLU

Boží slovo na den 5.7. A.D. 2018

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, …
Napsat komentář
henta
Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží … Více
Zedad
Duch Páně, (duch) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným,...

Boží slovo na den 4.7. A.D. 2018

Když se Ježíš dostal na protější břeh do gadarského kraje, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobních slují. Byli velmi nebezpeční, takže nikdo nemohl projít tou cestou. Začali křičet:…
Napsat komentář
Hoki
Žijte tak, abyste hledali a konali dobro a ne zlo .... Viď Glorie
Zedad
Hledejte dobro, a ne zlo, abyste žili...

Boží slovo na den 3.7. A.D. 2018

Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a …
Napsat komentář
henta
N0B0DY.SK Choď mi z cesty satane. Více
N0B0DY.SK
henta ďakujem za to video Babylón v Assisi, lenže to je hlúposť, predsa by si sa nedala nachytať na nezmysly. Obraz videa je snáď autentický, avšak … Více

Boží slovo na den 2.7. A.D. 2018

Když Ježíš uviděl kolem sebe velké zástupy, rozkázal odplout na druhý břeh. Tu přišel jeden učitel Zákona a řekl mu: „Mistře, půjdu za tebou všude, kam půjdeš!“ Ježíš mu (však) odpověděl: „Lišky …
Napsat komentář
henta
Ale Ježíš mu odpověděl: „Pojď za mnou a nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé.Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Tak praví Hospodin: „Pro tři a pro čtyři zločiny Izraele to neodvrátím: protože za stříbro prodávali spravedliv… Více

Boží slovo na den 1.7. A.D. 2018

Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu …
Napsat komentář
mike084
no aj to je názor aj keď lepšie sa posudzuje celý film nie mierne nad polovicu takto je to na pocit ale nemusí byť kompletný lebo 47 min+- je dosť … Více
N0B0DY.SK
henta A čo je tam také, nepozeral som. Ď. za posudok Více
1 73

Žalm 74

Poučující, pro Asafa. Bože, zanevřel jsi na nás natrvalo? Tvůj hněv dýmá proti ovcím, které paseš. Rozpomeň se na svou pospolitost, kterou jsi před věky získal, na svůj dědičný kmen, jejž sis vykoupi…
Napsat komentář
Zedad
...Svá znamení nevidíme, proroka už není, neví nikdo z nás, co přijde...

Boží slovo na den 30.6. A.D. 2018

Když přišel Ježíš do Kafarnaa, přistoupil k němu (jeden) setník s prosbou: „Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí.“ (Ježíš) mu řekl: „Přijdu a uzdravím ho.“Setník však odpověděl: „…
Napsat komentář
N0B0DY.SK
Nechcem to tu rozoberať, je to mimo tému a je to politika, ale od detstva som vyrastal v rusofóbii všade navôkol, mimo školy samozrejme. Po páde … Více
mike084
našinec je potom zvláštny lebo to mal dočinenia s Rusmi zdegenerovanými Boľševizmom a nie zo schizmatikmi to mali ukrajinci v dobe po návrate do KC … Více