언어

Boží slovo na den 18.10 A.D. 2017

Boží slovo na den Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát ( učedníků ), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: Můj Otec, který mi je dal, je větší než …
댓글 쓰기…
1 140

Boží slovo na den 17.10 A.D. 2017

Boží slovo na den Když domluvil, pozval ho k jídlu jeden farizeus. Ježíš k němu vešel a posadil se ke stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem nejprve neomyl. Ale Pán mu řekl: „Vy …
댓글 쓰기…
4 1 278

Modlitba svatého Efréma Syrského

450 × 755
Modlitba svatého Efréma Syrského: "Smiluj se, Pane, nad těmi, kteří mě nenávidí a závidí mi! Smiluj se, Pane, nad těmi, kdo mě pomlouvají a uráží! Nic zlého jim kvůli mě, svého nehodného služebníka, … 더보기
댓글 쓰기…
mike084
Písmo citoval aj satan a prekrúcal
henta
Ty jsou dle Božího Slova!
1 3 217

Boží slovo na den 16.10 A.D. 2017

Boží slovo na den Když se u něho shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení je pokolení zlé; žádá si znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo. Jako byl Jonáš znamením pro …
댓글 쓰기…
henta
Ano "zde je více než Šalamoun" a přesto, ubohé ovce odpadlých pastýřů, nevěří. viz jejich zoufalé komentáře a odmítání spásy duše v Kristu Ježíši ,… 더보기
4 345

Modlitba

720 × 395
"Nemodlíme se proto, abychom řešili své životní problémy, ale proto, abychom se setkali s Kristem, kterého milujeme." metropolita limassolský Athanasij
댓글 쓰기…
1 4 277

Ctih. Amvrosij Optinský

914 × 995
Neznepokojuj se příliš o svůj osud. Snaž se mít jen trvalou touhu po spáse, svěř se Bohu a očekávej jeho pomoc, dokud nepřijde čas. Ctih. Amvrosij Optinský
댓글 쓰기…
henta
V očekávání na BOha, je třeba velké trpělivosti a důvěry v NĚHO.
9 3 116

Boží slovo na den 15.10 A.D. 2017

Boží slovo na den Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: "Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, …
댓글 쓰기…
mike084
Lk 13,1-5 1 Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. 2 On im povedal: "… 더보기
mike084
až na to že u ateistu málokedy uspejete citátom s Písma najprv mu musíte dokázať že existencia Boha nie je povera a potom ak akceptuje dokázať mu že … 더보기
16 2 118

Boží slovo na den 14.10 A.D. 2017

Boží slovo na den Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: „Blaze té, která tě zrodila a odkojila!“ Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ Lk 11,27-28
댓글 쓰기…
mike084
„Chaire, kecharitomene, kyrios meta tu“ a Boh je Trojediný toto bolo pred vtelením toto jej odkázal aj Boh Syn sediaci na pravici Otca môže sa Boh popierať?
mike084
v géčtine je to doslova tak že ju neprijal len do domácnosti ono tam je prijal ju do SEBA chová sa ako brat sestra a matka zasa ten samovýkladný mor … 더보기
3 1 185

Boží slovo na den 13.10. A.D. 2017

Boží slovo na den Někteří z nich však řekli: „Démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů.“ Jiní ho chtěli podrobit zkoušce; žádali od něho znamení z nebe. Protože znal jejich myšlenky, řekl …
댓글 쓰기…
Zedad
Protože znal jejich myšlenky, řekl jim: „Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá Bůh vidí do našeho srdce a nic mu není utajeno… 더보기
henta
Ta ikonka odpovídá moji představám o "tváři Kristově", Vážná tvář, oči zahleděny přes věky ,na konec časů.... Příjď Pane Ježíši...
6 321

Boží slovo na den 12.10. A.D. 2017

Boží slovo na den Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám …
댓글 쓰기…
2 6 299

sv. Andrej Rublev

600 × 780
"Když si budeš pamatovat jen zlo, nikdy nebudeš šťastný před Bohem." sv. Andrej Rublev
댓글 쓰기…
henta
Nejhorší však a nejtěžší je dostat se za sebeklamu.
henta
Takový lidi bývají žučovití, blokují druhé ect no není to asi nic přijemného. Pamatovat si jen zlo.

Boží slovo na den 11.10. A.D. 2017

Boží slovo na den Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte,…
댓글 쓰기…
henta
Trapné!
ceskoslo
Zkus to se silnějšíma brýlema, třeba přečteš, co tam skutečně je. Aspoň si na chvilku oddechneš od toho boje s těma potvorama, co vylézají prý v … 더보기
20 3 219

Boží slovo na den 10.10. A.D. 2017

Boží slovo na den Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii; ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho …
댓글 쓰기…
mike084
www.misie.sk/index.php Marta a Mária (sv. Augustín) Slová nášho Pána Ježiša Krista nám pripomínajú, že sa máme usilovať o jedno, aj keď sa na tomto … 더보기
henta
Mike z křesťanského milosrdenstí ještě naposled. Píšeš lež, nejedná se o PREDPIS ke svátku ,ale svátkům které trvali 7 dní, kdy byli shromážděni a … 더보기
1 2 177

Boží slovo na den 9.10. A.D. 2017

Boží slovo na den Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“ On mu řekl: „‚Miluj …
댓글 쓰기…
Zedad
Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ani kněz, … 더보기
13 3 196

Boží slovo na den 8.10. A.D. 2017

Boží slovo na den Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas …
댓글 쓰기…
mike084
Jádrem sporu se stalo přijímání Eucharistie (svatého přijímání) pod jednou (pouze chléb, hostie) nebo pod oběma způsobami (chleba a víno). Přestože … 더보기
mike084
tam je nekvasený židia iný nepoužívali ako to že byzantínci majú kvasený a končíte a ani to nie je všeobecná ZVYKLOSŤ východu a komu je to adresovane… 더보기
2 4 147

Boží slovo na den 7.10. A.D. 2017

Boží slovo na den Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“ Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat …
댓글 쓰기…
henta
„Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“ Jak je to možné? To jméno je Jméno Syna Božího Ježíše Krista. Slovo, kterým bylo vše stvořeno na … 더보기
Zedad
Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Slovo Pánovo platí do konce věků a tedy i … 더보기
1 3 131

Boží slovo na den 6.10. A.D. 2017

Boží slovo na den Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu udály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli seděli v žíněném šatě, sypali se popelem a činili pokání. …
댓글 쓰기…
Zedad
Běda ti. Tak tato slova platí i pro nás, ve všech městech a vesnicích. Běda nám!
2 3 244

Boží slovo na den 5.10. A.D. 2017

Boží slovo na den Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim: „Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať …
댓글 쓰기…
Zedad
Radost z Hospodina, je naší silou.