Stylita
Stylita
329

Boží slovo na den 20.10. A.D.2020

Ježíš řekl svým učedníkům: „Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. …
Stylita
Z denní liturgie m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_02.htm 1. čtení: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům. Bratři! Kdysi jste žili bez Krista…More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_02.htm
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Kdysi jste žili bez Krista, nepatřili jste k izraelskému národnímu společenství, neměli jste účast v úmluvách, (které s sebou nesly) zaslíbení, byli jste bez naděje, a žili jste bez Boha na světě. Nyní však, protože jste spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví. Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil vjedno a zboural přehradu, která je dělila, když na svém těle zrušil (příčinu) nepřátelství, která (záležela) v Zákoně s jeho příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou (částí) jediného nového člověka, a tím zjednal pokoj a křížem usmířil obě (strany) s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu nepřátelství. A pak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko, neboť skrze něho máme my i vy přístup k Otci v jednom Duchu.…More
Stylita
Dnes slavíme svátek svatého Kornélia, setníka Cornelius, centurio 20. října, připomínka Postavení: setník Úmrtí: s. I. Byl římským důstojníkem v Césa…More
Dnes slavíme svátek svatého Kornélia, setníka
Cornelius, centurio
20. října, připomínka
Postavení: setník
Úmrtí: s. I.
Byl římským důstojníkem v Césareji. Pro svou snahu přiblížit se k Bohu modlitbou a pro štědré rozdávání almužen, dostalo se mu milosti křtu mezi prvními pohany. Vypráví o tom "Skutky apoštolů" v 10. kapitole.
Příběh křtu setníka Kornélia ukazuje, že spása a povolání do Božího království jsou určeny všem, židům i pohanům.
Tento muž žil v Césareji Palestinské, která byla v I. století provinčním městem Římské říše. Byl důstojníkem pluku zvaného Italský a za císaře Tiberia sloužil u zdejší posádky v hodnosti setníka. Přestože byl pohan, byl štědrý vůči lidem židovského národa a vytrvale se modlil k Bohu. Jednoho dne se mu kolem třetí hodiny odpoledne dostalo vidění Božího anděla, který na něj zavolal jménem a oznámil mu, že jeho modlitby a almužny byly přijaty Bohem a dostane se mu za ně zvláštní milosti. Vyzval Kornélia, aby poslal své muže do Joppe (dnes Jaffa), k …More
View one more comment
Stylita
324

Zj 9,20-21

A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, …More
A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat; neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.
Zjevení Janovo 9, 20-21
Stylita
25361

Boží slovo na den 19.10. A.D.2020

Někdo ze zástupu Ježíše požádal: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“ Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte …
Stylita
19. října 1984 V době, kdy ve východní Evropě pozvolna sílil odpor proti komunistickým režimům, otřásla Polskem vražda. Kněz Jerzy Popiełuszko, …More
19. října 1984
V době, kdy ve východní Evropě pozvolna sílil odpor proti komunistickým režimům, otřásla Polskem vražda. Kněz Jerzy Popiełuszko, který úzce spolupracoval se Solidaritou, byl ve večerních hodinách 19. října 1984 umlácen příslušníky polské tajné policie.
Často ve svých kázáních vystupoval proti režimu, jeho slova dokonce reprodukovalo Rádio Svobodná Evropa. V roce 1981 se připojil ke stávce dělníků ve Varšavě. Tajná policie nedokázala donutit církevní hierarchii, aby kněze odsunula mimo Varšavu, a tak režim přistoupil ke tvrdším prostředkům. Několik dní před osudným 19. říjnem měl mít fingovanou nehodu, ale kněz se jí vyhnul.
Poté už takové štěstí neměl, vracel se zrovna z kázání v Bydhošti, když ho zastavila trojice mužů. Měli údajně problém s vozem, Popiełuszko vystoupil a rázem byl surově napaden. Zbitého kněze naložili do kufru a odvezli k vodní nádrži Visla nedaleko města Wloclawek. Téměř mrtvému knězi připoutali na nohy kameny a hodili ho do vody. Tělo bojovníka …More
Stylita
z denní liturgie m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_01.htm 1. čtení: Bratři! Byli jste mrtví pro své poklesky a hříchy, v nichž jste kdysi žili podle …More
z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_01.htm
1. čtení:
Bratři! Byli jste mrtví pro své poklesky a hříchy, v nichž jste kdysi žili podle světského smýšlení, pod vlivem ducha, který vládne a svou moc vykonává v ovzduší, a teď působí v lidech, kteří se (Bohu) vzpírají. K nim jsme kdysi (náleželi) i my všichni, protože jsme žili tak, jak si to žádalo tělo. Dělali jsme, co se tělu zachtělo a co mu napadlo. A tak jsme už svou přirozeností propadli Božímu hněvu jako ostatní. Ale nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni! Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. Tím chtěl v budoucím čase ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám, a to pro Krista Ježíše. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to dar Boží! (Dostáváte ho) ne …More
View 23 more comments
Stylita
20456

Votivní obraz Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka

Votivní obraz Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka nazývaný Zázračné zachránění českých místodržících. Dnes v předpokoji na státním hradu a zámku Jindřichově Hradci. Zobrazuje zázračnou záchranu …More
Votivní obraz Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka nazývaný Zázračné zachránění českých místodržících. Dnes v předpokoji na státním hradu a zámku Jindřichově Hradci. Zobrazuje zázračnou záchranu obětí defenestrace roku 1618 za pomoci Panny Marie. Takto si Slavata vysvětloval, proč přežil pád z velké výšky.
Stylita
ceskatelevize.cz/…hora-1620-2020/220411033280001 Začal cyklus české televize o Bílé hoře. Bude mít 10 dílů.More
ceskatelevize.cz/…hora-1620-2020/220411033280001
Začal cyklus české televize o Bílé hoře. Bude mít 10 dílů.
Theodorá-Máriá
Stále podpíráte jen jednu stranu- stranu. Není zde kdo by to vyvažova. Tak holt to zůstane až k poslednímu soudu. Obstojíte Mike? Stylito? Báťuško?More
Stále podpíráte jen jednu stranu-
stranu. Není zde kdo by to vyvažova.
Tak holt to zůstane až k poslednímu
soudu. Obstojíte Mike? Stylito? Báťuško?
View 18 more comments
Stylita
19347

Boží slovo na den 18.10. A.D.2020

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle …
Theodorá-Máriá
Předkládám, komentáře..... Čí je to obraz a nápis?.... tadesco.org/…q-2q2q-dnes-obzvlaste-vyzivne/ Petra 18.10.2020 v 17:46 Tak to mě podrž, jsem v …More
Předkládám, komentáře..... Čí je to obraz a nápis?....
tadesco.org/…q-2q2q-dnes-obzvlaste-vyzivne/
Petra 18.10.2020 v 17:46
Tak to mě podrž, jsem v šoku! Byla jsem nucena jít na test na covid- špejle do nosu ( přijela jsem ze Španělska). Druhý den po testu mě strašně bolela hlava, takovou bolest jsem nikdy nezažila, hlava mě bolela tam kde končí páteř a začíná lebka. Když jsem tam sáhla, měla jsem to tam oteklý. Hodila jsem se do meditace a poprosila o očistu- přímo hlavy,světlo mi prozzářilo hlavu a najednou jsem viděla tisíce výbuchů- byly to nanočástice, jasně jsem viděla kovové částečky, bouchali jedna za druhou. Když to skončilo, okamžitě se mi ulevilo, přestala mě bolet hlava, boule v týlu zplaskla.
Odpovědět
Profa11 18.10.2020 v 17:23
Dobrý den, zachytil někdo tento článek? halturnerradioshow.com/…polar-areas-and-possibly-e-l-e
názor ? Odpovědět Zina 18.10.2020 v 17:22 Co se to s tebou stalo,český národe?Kam zmizela tvá hrdost,čest a vznešenost?Zapomněl jsi tak rychle na …More
Stylita
Z denní liturgie m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_00.htm 1. čtení: Čtení z knihy proroka Izaiáše. Tak praví Hospodin o svém pomazaném Kýrovi: „Vzal…More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_00.htm
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Tak praví Hospodin o svém pomazaném Kýrovi: „Vzal jsem ho za pravou ruku, abych mu podmanil národy, abych odpásal bedra králů, abych před ním otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala uzavřena. Pro svého služebníka Jakuba, pro Izraele, svého vyvoleného, zavolal jsem tě jménem, poctil jsem tě, i když jsi mě neznal. Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne. Přepásal jsem tě, i když jsi mě neznal, aby se poznalo od východu slunce i od západu, že mimo mne jiný není. Já jsem Hospodin, a nikdo jiný.“
Iz 45,1.4-6
Žalm:
Vzdejte Hospodinu slávu a moc! Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech! Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, je třeba se ho bát více nežli všech bohů. Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, Hospodin však stvořil nebe. Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, vzdejte Hospodinu…More
View 17 more comments
Stylita
7725

+ AM

V roce 1656, kdy Itálii postihla morová epidemie, vyhlásil biskup Alfons Puccinelli půst a konání modliteb k sv. Michaelovi. K jeho soše, jménem místních obyvatel, položil písemnou prosbu o …More
V roce 1656, kdy Itálii postihla morová epidemie, vyhlásil biskup Alfons Puccinelli půst a konání modliteb k sv. Michaelovi. K jeho soše, jménem místních obyvatel, položil písemnou prosbu o zastavení moru. Ve svém sídle, při modlitbě 25. 9., pocítil zachvění jak při zemětřesení a v záři duhových barev uzřel archanděla Michaela. Ten se mu představil a dal přislíbení, že kdo si k sobě vezme kámen z jeskyně, bude od moru uzdraven. Biskupa vyzval, aby na kameny vyrýval znamení kříže a iniciály AM. Biskup tak učinil a mor skončil. Na památku dal na podstavec sochy sv. Michaela vytesat nápis "Knížeti andělů, vítězi nad morem, patronu a ochránci na trvalou památku z vděčnosti Alfonso Puccinelli 1656."
zdroj: catholica.cz/…HBK6iDbu_WhIPx_OP8tMPTR6PQjGuk
Anna Krátka
...per Christum, Dominum nostrum standapio.blogspot.com/…a-proti-satanovi-vzpurnym.html Modlitba proti satanovi a vzpurným andělům vzniklá na popud …More
...per Christum, Dominum nostrum
standapio.blogspot.com/…a-proti-satanovi-vzpurnym.html
Modlitba proti satanovi a vzpurným andělům vzniklá na popud Svatého otce Lva XIII.
Slavný kníže nebeského vojska,
svatý archanděli Michaeli,
braň nás v boji proti zlým mocnostem a silám,
proti vládcům světa temnoty, proti zlým duchům v ovzduší.
Přijď na pomoc lidem, které Bůh stvořil k svému obrazu a podobě a vykoupil je za velikou cenu ze satanova otroctví. Tebe ctí svatá Církev jako svého strážce a ochránce, tobě svěřil Bůh vykoupené duše, abys je přiváděl do věčné blaženosti. Pros Boha pokoje, ať pod našima nohama zdrtí satana, aby už nemohl držet lidi v zajetí a škodit církvi. Přednes naše modlitby před tváří Nejvyššího, aby nás zahrnul svým milosrdenstvím. Uchop draka, starého hada, kterým je ďábel a satan, a spoutaného jej svrhni do propasti, aby už nikdy nesváděl národy. Amen.
Anna Krátka
Tu sú.Prestali sa skrývať za rasizmus. Priame útoky na kresťanov preto,lebo veria v Krista. Miroslav Dzurech z ACN Dobrý deň, pravdepodobne sa k …More
Tu sú.Prestali sa skrývať za rasizmus.
Priame útoky na kresťanov preto,lebo veria v Krista.
Miroslav Dzurech z ACN
Dobrý deň,
pravdepodobne sa k Vám nedostala správa o včerajších násilných útokoch na dva kostoly v meste Santiago de Čile.
Je to predsa len vzdialená krajina, no aj tam žijú kresťania a aj tam pôsobí pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi.
Útoky na Kostol San Francisco de Borja a Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1876 sa odohrali počas verejného zhromaždenia, na ktorom si ľudia pripomínali spoločenské vzopätie proti politikom z októbra minulého roka.
Podľa miestnych médií sa nedeľňajšie protesty začali pokojne, no po čase v dave objavili násilníci, ktorí začali útočiť na kostoly, sprejovať na ne hanlivé heslá ako Muerte al Nazareno! (Smrť kresťanom!) a podpaľovať ich. Veža jedného z kostolov sa počas požiara kompletne zrútila na otvorenú ulicu. acnslovensko.sk/…y-veza-sa-zrutila-v-plamenoch/
View 5 more comments
Stylita
10481

Boží slovo na den 17.10. A.D.2020

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i Syn člověka se přizná před Božími anděly. Kdo však mě před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly. Každému, kdo řekne …
Theodorá-Máriá
Theodorá-Máriá
..kdo by se však rouhal Duchu svatému, tomu odpuštěno nebude. 🥺 🤕 😭 Velmi nedobrá vyhlídka pro ty co odpírají pravdě. 2 Tes. 2 6 A je spravedli…More
..kdo by se však rouhal Duchu svatému, tomu odpuštěno nebude.
🥺 🤕 😭 Velmi nedobrá vyhlídka pro ty co odpírají pravdě.
2 Tes. 2
6 A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem,
7 a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,
8 aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.
9 Jejich trestem bude věčná záhuba `daleko od Pána a slávy jeho moci´,
10 až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili našemu svědectví. Papežwtví celé tisíciletí falšovalo, intrikovalo, přestupovalo Boží Zákon, utiskovali svědomí, odpírali pravdě. Papež František-poslední, byl v podstatně prorok. Při své nástupu, nabádal lidi, aby si garáže přestavěli na modlitebny, či kapličky. On to dobře věděl ,kdo je a co bude, že vše v řkc je klaté od jejího počátku ,kdy se odtrhala od ostatních čtyř patriarchátů.…More
View 8 more comments
Stylita
7563

Boží slovo na den 16.10. A.D.2020

Kolem Ježíše se shromáždilo tak obrovské množství (lidí), že se div neušlapali. Začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: „Varujte se farizejského kvasu, to znamená pokrytectví! Nic není zahaleného, …
Theodorá-Máriá
...Máte větší cenu než všichni vrabci!" 😂 Jen dodám: a všichni teologové 😇More
...Máte větší cenu než všichni vrabci!"
😂 Jen dodám: a všichni teologové 😇
Theodorá-Máriá
Ten vrabčák je jak malovaný. :-)
View 5 more comments
Stylita
3415

Boží slovo na den 14.10. A.D.2020

Pán řekl: „Běda vám, farizeové! Odvádíte desátky z máty, z routy a z každé zeleniny, ale nedbáte na spravedlnost a lásku k Bohu. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. Běda vám, farizeové! …
Stylita
Z denní liturgie m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_03.htm 1. čtení: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři! Jestliže se však nechávát…More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_03.htm
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Jestliže se však necháváte vést Duchem, nejste už pod Zákonem. K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Je to: smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a říkám to (ještě jednou): lidé, kteří takovéto věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království. Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon. Ti, kdo (náležejí) Kristu Ježíši, ukřižovali svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi. Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!
Gal 5,18-25
Žalm:
Kdo tě následuje, Pane, bude mít světlo života. Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní, nepostává na cestě, kudy chodí hříšní, a nezased…More
Anna Krátka
---------- Forwarded message --------- Od: Fondazione Novae Terrae <novaepistulae@novaeterrae.eu> Date: št 8. 10. 2020 o 13:52 Subject: The horrib…More
---------- Forwarded message ---------
Od: Fondazione Novae Terrae <novaepistulae@novaeterrae.eu>
Date: št 8. 10. 2020 o 13:52
Subject: The horrible persecution kept silent: Christian women and girls kidnapped and raped
The horrible persecution kept silent: Christian women and girls kidnapped and raped
preklad textu bol robený cez translator
O strašnom prenasledovaní mlčalo: kresťanské ženy a dievčatá uniesli a znásilňovali
Drahí priatelia, Nemlčíme, spoluvinné mlčanie sveta masmédií mlčí o strašných zločinoch, ktoré sa v posledných týždňoch dejú proti desiatkam a stovkám kresťanských dievčat a žien v každej časti sveta. Unesený, znásilnený, nútený konvertovať na islam, zotročený a nakoniec použitý ako ľudské bomby. Ani jeden európsky denník nenapísal o tragédii jediný riadok, ani jedna feministka nezvýšila hlas, ani jeden inštitucionálny vodca nevyslovil odsúdenie. S vašou pomocou budeme naďalej propagovať tieto tragédie a túto genocídu, ktorá sa osobitne dotýka kresťanských žien …More
View one more comment
Stylita
47345

Boží slovo na den 13.10. A.D.2020

Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Přišel tedy a zaujal místo u stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem napřed neumyl. Pán mu však řekl: „Ano, vy farizeové, vnějšek číše a …
U.S.C.A.E.
povahu skúšky nepoznáme ale dá sa predpokladať že bola kvôli tomu že Boh Syn sa hodlá stať človekom a to luciferovi nešlo do Pýchy s takým červom aj …More
povahu skúšky nepoznáme ale dá sa predpokladať že bola kvôli tomu že Boh Syn sa hodlá stať človekom a to luciferovi nešlo do Pýchy s takým červom aj z hmoty sa chceš spojiť (s ľudskou prirodzenosťou) a nie so mnou Hypostatická únia by totiž nastala aj keby naši parodičia skúškou prešli stvorenie je Skrze Krista a Pre Krista
tovika
U.S.C.A.E. Hypostatická unie se nejspíše stala příčinou pádu andělů, neboť jednoosobnímu bohu by asi neodmítli sloužit, ale Bohu v těle a na kříži …More
U.S.C.A.E. Hypostatická unie se nejspíše stala příčinou pádu andělů, neboť jednoosobnímu bohu by asi neodmítli sloužit, ale Bohu v těle a na kříži odpověděli non serviam...
View 45 more comments
Stylita
6473

Boží slovo na den 12.10. A.D.2020

Když se u Ježíše shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení Jonášovo. Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak …
Stylita
Dnes slavíme i svátek 4966 sv. afrických mučedníků a vyznavačů martyres in Africa et confessores MMMMCMLXVI, m. in Cilicia 12. října, připomínka Post…More
Dnes slavíme i svátek 4966 sv. afrických mučedníků a vyznavačů
martyres in Africa et confessores MMMMCMLXVI, m. in Cilicia
12. října, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 483
Martyrologium připomíná 4966 svatých mučedníků a vyznavačů z doby pronásledování vandaly, vedenými čtvrtým ariánským králem Hunerichem (477-484), v Africe. Jedná se o biskupy, kněze, jáhny a s nimi spojené zástupy věřících, kteří se drželi pravé víry v Ježíše Krista jako Bohočlověka. V jejich čele martyrologium připomíná biskupy Cypriána, který (je jiný než s pam. 16. 9.) byl vyhnán do pouště, kde zemřel v důsledku způsobeného utrpení a Felixe, který byl biskupem Abbir a velmi pokročilého věku, z části ochrnutý. Hunerich s ním prý naložil velmi brutálně, když jej nechal vláčet přivázaného za mezkem.
Někteří z připomínaných byli vyhnáni do pouště a umírali hladem a žízní, jiní byli za svázané končetiny vláčeni drsným terénem až do rozedrání těla s následkem smrti. Na ty, které donutili k běhu, házeli vandalové …More
Stylita
Z denní liturgie m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_01.htm 1. čtení: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři! Stojí v Písmu: `Abrahám …More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_01.htm
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Stojí v Písmu: `Abrahám měl dva syny; jednoho z otrokyně, druhého z manželky svobodné.' Syn z otrokyně se narodil způsobem přirozeným, syn z manželky svobodné však na základě zaslíbení. To v sobě tají ještě něco jiného: Ty (dvě ženy) představují dvě úmluvy; první z hory Sinaje – ta rodí k otroctví: to je Hagar. Jeruzalém, pocházející shora, je však svobodný – a to je naše matka. Je totiž psáno: `Raduj se neplodná, kterás nerodila, v jásot propukni ty, kterás nepoznala porodní bolesti. Neboť mnoho dětí bude mít žena opuštěná, více než ta, která má muže.' Proto, bratři, nejsme dětmi otrokyně, ale (manželky) svobodné. To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus. Buďte v tom tedy pevní a nenechte se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu.
Gal 4,22-24.26-27.31-5,1
Žalm:
Buď velebeno Hospodinovo jméno nyní i navěky! Nebo: Aleluja. Chvalte, Hospodinovi služeb…More
View 4 more comments
Stylita
14444

Boží slovo na den 11.10. A.D.2020

Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli …
±φdeiΠš2s
asi ake to je .. zobudis sa na zvlastne svetlo v okne , ked prides k oknu vidis cele svoje mesto v plamenoch, v tom pocujes buchot na dvere a ked …More
asi ake to je .. zobudis sa na zvlastne svetlo v okne , ked prides k oknu vidis cele svoje mesto v plamenoch, v tom pocujes buchot na dvere a ked otvoris, zazries anjela s vytasenym mecom a co ti ide po krku.. vela casu neostava, ...ale kde si spravil chybu? je to posledne co ta napadne...
a vtedy ti to dojde... ze je to vsetko preto lebo si pozvanku na tu svadbu hodil do kosa...
stylito prispel si skratenou verziou dnesneho Evanjelia...
poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť.
Znova poslal iných sluhov s odkazom: ‚Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom.
.... Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil.

dnes som si vypocul viacero verzii vykladu toho podobenstva, kazdy z vykladacov tam pridal nieco na vysvetlenie. pridal nieco co tam ani napisane nieje, …More
Dana22
lifenews.sk/…te-veriaceho-cloveka-bozi-kult Urbančok odmieta zákaz omší. "Na prvom mieste je v živote veriaceho človeka Boží kult." Christianitas More
lifenews.sk/…te-veriaceho-cloveka-bozi-kult
Urbančok odmieta zákaz omší. "Na prvom mieste je v živote veriaceho človeka Boží kult."
Christianitas
Slovenský kňaz v Ríme, vdp. Ľubomír Urbančok, kritizuje nové reštriktívne opatrenia, ktoré sa majú dotknúť aj Cirkvi, nad ktorú sa, ako mnohokrát v histórii, opäť povyšuje svetská moc. “Mnohí dnes chápu aj účasť na svätej omši skôr ako prostriedok osobného uspokojenia, než ako našu povinnosť vzdať Kult stvorenia svojmu Stvoriteľovi. Tento vírus poukázal na horší vírus, ktorým je naturalizmus.”
1. Priatelia, podľa včerajšej tlačovej konferencie premiéra a hlavného hygienika má dôjsť od 1. októbra k zákazu verejných bohoslužieb. Po poslednom faux paus bývalého premiéra, ktorý bez konzultácie hrubo nariadil otcom biskupom zákaz bohoslužieb, sa dejiny opakujú.
2. Pripomeňme si, že z pohľadu katolíckej viery je moc, ktorú majú štátny predstavitelia mocou prepožičanou od pôvodcu každej moci, ktorou je Boh. Niektorí sa odvolávali na 5. Božie …More
View 12 more comments
Stylita
6339

Boží slovo na den 10.10. A.D.2020

Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!“ On však řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a …
Theodorá-Máriá
Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.😍 Přesně tak. Na jiné místě Pán Ježíš říká: Kdo jsou moji příbuzní ,kdo je má …More
Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší
Boží slovo a zachovávají ho.
😍 Přesně tak. Na jiné místě Pán Ježíš říká:
Kdo jsou moji příbuzní ,kdo je má matka,
bratr, sestra...ti kteří plní vůli Boží
😇
Stylita
z denní liturgie m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_06.htm 1. čtení: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři! Písmo prohlásilo, že všic…More
z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_06.htm
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Písmo prohlásilo, že všichni jsou hříšníci. Tak se tedy vírou v Ježíše Krista dostává zaslíbení těm, kdo věří. Ale než přišla víra, byli jsme hlídáni Zákonem jako ve vězení, (v očekávání) víry, která se měla zjevit. Zákon byl naším vychovatelem pro Krista, abychom z víry došli ospravedlnění. Když však přišla víra, nejsme už pod vychovatelem. Vy všichni jste totiž Boží děti skrze víru v Ježíše Krista, vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista: už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši. A když patříte Kristu, jste tedy Abrahámovo potomstvo a dědici podle zaslíbení.
Gal 3,22-29
Žalm:
Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Nebo: Aleluja. Zpívejte Hospodinu, hrejte mu, vypravujte o všech jeho divech! Honoste se jeho svatým jménem, ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodi…More
View 4 more comments

Boží slovo na den 9.10. A.D.2020

Když Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka, někteří ze zástupu řekli: „Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!“ Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však …
tovika
Pane XY(b8111; není nad to, když se lidé mohou ve vzájemné úctě a slušnosti oslovovat jmény a ne čísly nebo nějakými šiframi), je vidět, že jste …More
Pane XY(b8111; není nad to, když se lidé mohou ve vzájemné úctě a slušnosti oslovovat jmény a ne čísly nebo nějakými šiframi), je vidět, že jste hloubavý člověk, že přemýšlíte, kladete si otázky, pokoušíte se nalézat odpovědi... Nejspíš má odpověď nebude pro Vás dostatečně uspokojivá, k tomu jsou tu mnohem kvalifikovanější lidé.
Začnu více obecně. Diskuse, kterou jste začal vést s Mikem a Stylitou(a ty právě považuji za kompetentnější) přede mnou, jež se vztahuje k Písmu svatému, se neobejde bez základního předpokladu víry, že v Písmu(ale nejen v něm) se nám zjevuje Bůh. Bůh nemůže lhát a ni v Něm nemůže být nic rozporného, proto ani v Písmu nemůže být nic, co by si odporovalo implicite, přesto je bezpočet míst, která se explicite jeví, jako rozporná, paradoxní... V takové situaci se ocitne duše, která se pokouší interpretovat Písmo Písmem a jen jím. Je to staletý přístup Martina Luthera, který povýšil na metodu i princip(sola scriptura). A nebo také, že člověk hledá v Písmu oporu a …More
tovika
K diskusi níže...co třeba - "Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji."(Lk 23, 43)
View 111 more comments

Boží slovo na den 8.10. A.D.2020

Ježíš řekl svým učedníkům: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: `Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych …
Stylita
k Evangeliu od pravoslavného: „Kύριε, ελέησον“ - „Hospodi pomiluj“ – „Pane, smiluj se“, je ta nejkratší ze všech modliteb. Může ji říci, dokonce i …More
k Evangeliu od pravoslavného:
„Kύριε, ελέησον“ - „Hospodi pomiluj“ – „Pane, smiluj se“, je ta nejkratší ze všech modliteb. Může ji říci, dokonce i ten, kdo neumí číst, řekne jí i malé dítě, dokonce i to co se právě naučilo mluvit, či šedovlasý stařík. A Bůh uslyší tato prostá slova: „Pane, smiluj se“!
Z duše i vám radím tuto modlitbu. Nemůžeš se dlouho modlit, nebýváš často v chrámu? Řekni „Pane, smiluj se“ tam, kde se právě nacházíš.
Když usedáš: „Pane, smiluj se“.
Když přichází noc: „Pane, smiluj se“.
Když přichází ráno: „Pane, smiluj se“.
Jdeš do práce: „Pane, smiluj se“.
Kopáš v zemi: „Pane, smiluj se“. Paseš zvířata: „Pane, smiluj se“. Pracuješ v továrně: „Pane, smiluj se“. Velíš v armádě: „Pane, smiluj se“. Sloužíš v armádě: „Pane, smiluj se“. Učinil jsi hřích: „Pane, smiluj se“. Modlitba „Pane, smiluj se“, tvoří divy. A Bůh, dozajista dá, oč prosíš, protože On, je náš nebeský Otec. Kristus říká: Který otec, by dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, …More
Stylita
z denní liturgie m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_04.htm 1. čtení: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Ach, vy pošetilí Galaťané! Kdo …More
z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_04.htm
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Ach, vy pošetilí Galaťané! Kdo vás to uhranul? Vždyť vám byl zrovna před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Jen to bych od vás rád věděl: dostali jste Ducha za skutky Zákona, anebo za víru, jak vám byla hlásána? To jste tak pošetilí? Začali jste duchem, a teď končíte tělem? Tak veliké věci jste prožili, a všechno je nadarmo? V tom případě by to ovšem bylo nadarmo. Tedy ten, který vám uděluje Ducha a dělá mezi vámi zázraky, činí to za skutky Zákona, anebo za víru, jak vám byla hlásána?
Gal 3,1-5
Žalm:
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil odpradávna ústy svých svatých proroků. Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu. Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi, že nám dopř…More
View 4 more comments

Boží slovo na den 7.10. A.D.2020

Jednoho dne se (Ježíš) na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: …
U.S.C.A.E.
Boh poslal svätého Apoštola Pavla svätému Petrovi ako nie len karhateľa ale takú drsnejšiu pripomienku však Ja som tie dočasnosti sám zrušil Ja som …More
Boh poslal svätého Apoštola Pavla svätému Petrovi ako nie len karhateľa ale takú drsnejšiu pripomienku však Ja som tie dočasnosti sám zrušil Ja som ti to oznámil (skrze videnie) a ty robíš toto zo strachu a vypočítavosti Peter, Peter 😊
Apoštoli a bratia v Judei sa dopočuli, že aj pohania prijali Božie slovo. Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli z obriezky, mu dohovárali: "Vošiel si k neobrezancom a jedol si s nimi!" Peter im začal rad-radom vysvetľovať: "Bol som v meste Joppe, modlil som sa a vo vytržení som mal videnie: akási nádoba ako veľké prestieradlo spúšťané za štyri rohy zostupovala z neba a prišla až ku mne. Keď som pozorne do nej pozrel, videl som pozemské štvornožce a divú zver, plazy a nebeské vtáctvo. A počul som, aj hlas, ktorý mi hovoril: "Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!" No ja som povedal: "Nijakým činom, Pane, veď poškvrnené a nečisté nevošlo nikdy do mojich úst! Ale hlas mi druhý raz povedal z neba: "Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným." To sa opakovalo …More
Theodorá-Máriá
Ty jsi žid, a přesto žiješ jako křesťané z pohanství, a ne ze židovství. Jak tedy můžeš nutit pohany, aby zachovávali židovské zvyky?“ Gal 2,1-2.7-…More
Ty jsi žid, a přesto žiješ jako křesťané z pohanství, a ne ze židovství. Jak tedy můžeš nutit pohany, aby zachovávali židovské zvyky?
Gal 2,1-2.7-14
Co myslíte? Kdyby se pohané podřizovali židovským zvykům
muselo by v následujících dobách, postupným - pochodem,
dojít až k dnešnímu odpadu od křesťanství .
Schválně TerezoK- co na to říkáš ze svého pohledu křesťana
z pohanství?
View 28 more comments

Boží slovo na den 6.10. A.D.2020

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s …
Dana22
7. október-Ružencová Panna Mária verim.sk/…eho-ruzenca-bitka-pri-lepante/ Zázraky modlitby svätého ruženca – Bitka pri Lepante 7. októbra 1571 sa …More
7. október-Ružencová Panna Mária
verim.sk/…eho-ruzenca-bitka-pri-lepante/
Zázraky modlitby svätého ruženca – Bitka pri Lepante
7. októbra 1571 sa strhla bitka lodí medzi spojeneckými silami Neapola, Sardínie, Benátok, pápežskej gardy, Janova, Savoja v únii s johanitskými rytiermi proti flotile Osmanskej ríše. Bitka sa odohrala v zálive Patras v západnom Grécku. Aj keď boli osmanské sily ďaleko početnejšie, tzv. “Svätá liga”, ktorá mala zasa silnejšiu palebnú silu, v onen deň zvíťazila. Toto víťazstvo vážne obmedzilo pokusy Osmanskej ríše kontrolovať Stredozemie a výrazne zmeniť medzinárodné vzťahy od východu na západ. Dá sa povedať, že svet, ktorý dnes poznáme, by prehrou Svätej ligy vyzeral úplne inak. Táto udalosť je v histórii známa ako “Bitka o Lepanto”.
Pápež Pius V., ktorého pokladnica financovala časť tohto vojenského úsilia, nariadil, aby boli chrámy v Ríme otvorené k modlitbe dňom a nocou a povzbudzoval veriacich, aby prosili o príhovor Panny Márie prostredníctvom modlitby …More
Stylita
z denní liturgie m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_02.htm 1. čtení: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři! Slyšeli jste přece, jak …More
z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_02.htm
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Slyšeli jste přece, jak jsem se kdysi choval, když jsem byl ještě židem: pronásledoval jsem Boží církev, že to přesahovalo všechny meze, a snažil jsem se ji zničit. V horlivosti pro židovství jsem ve svém národě předstihoval mnoho svých vrstevníků, protože jsem byl daleko více než oni zaujat zvyklostmi po předcích. (Bůh) si mě však už v lůně mé matky vybral a svou milostí povolal a rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych o něm kázal radostnou zvěst pohanům. Neradil jsem se hned s lidmi ani jsem nešel nahoru do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly přede mnou. Odešel jsem do Arábie a pak se znova vrátil do Damašku. Za tři roky potom jsem se odebral do Jeruzaléma, abych z vlastní zkušenosti poznal Petra, a pobyl jsem u něho patnáct dní. Z ostatních apoštolů jsem však viděl jen Jakuba, bratra Páně. Dovolávám se Boha za svědka, že nelžu, co vám tady píšu. Pak jsem …More
View one more comment

Boží slovo na den 5.10. A.D.2020

Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?“ (Ježíš) mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On odpověděl: „…
U.S.C.A.E.
práve pre toto má svätý Tomáš Akvinský titul Doctor Angelicus (anjelský učiteľ)
tovika
Bezpohlavnost andělů není(dle mých nedostatečných znalostí) v Písmu svatém obsažena explicite, nýbrž implicite, jak se již Stylita i U.S.C.A.E …More
Bezpohlavnost andělů není(dle mých nedostatečných znalostí) v Písmu svatém obsažena explicite, nýbrž implicite, jak se již Stylita i U.S.C.A.E vyjádřili. Kromě toho lze k věci nechat promluvit sv. Tomáše Akvinského:
LI.1. Zda andělé mají těla, přirozeně s sebou spojená.
Při první se postupuje takto: Zdá se, že andělé mají těla, přirozeně s sebou spojená. Praví totiž Origenes v knize Peri Archon: "Jediného Boha, totiž Otce a Syna a Ducha Svatého, přirozenosti vlastní jest to, že se rozumí, že jsou bez hmotné podstaty a bez společenství jakéhokoli tělesného přídavku". - Také Bernard praví, v VI. Homilii K Velep.: "Dejme jedinému Bohu jak nesmrtelnost, tak netělesnost, jehož přirozenost jediná nepotřebuje útěchy tělesného nástroje, ani pro sebe ani pro jiného. Je totiž zřejmé, že každý stvořený duch potřebuje tělesné útěchy." - Také Augustin praví. Ke Gen. Slov.: "Démony se nazývají živočichové vzdušní, protože znají přirozenost vzdušných těl." Ale táž je přirozenost démona a anděla. …More
View 71 more comments

Boží slovo na den 4.10. A.D.2020

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal …
U.S.C.A.E.
viete prečo ju volajú Apoštolská? no lebo tam Krista hlásali dvaja z Apoštolov to je celé tá monofyzitská denominácia už aj to ani nie nijak ostro …More
viete prečo ju volajú Apoštolská? no lebo tam Krista hlásali dvaja z Apoštolov to je celé
tá monofyzitská denominácia už aj to ani nie nijak ostro ani nie je nevraživá voči tým ktorí sú znovu s Rímom to ti je vám hodne zvláštny rozkol ten na Arménsky spôsob dokonca tvrdia že už monofyziti nie sú ale medzi ľuďmi stále tá heréza prežíva
U.S.C.A.E.
v ečmiadzine nesídlil svätý Peter áno áno to keď poslali pofidérne české zbrane bolo to česi? asi taký je váš "argument" bol to Lajčák ktorý tak "…More
v ečmiadzine nesídlil svätý Peter áno áno to keď poslali pofidérne české zbrane bolo to česi? asi taký je váš "argument" bol to Lajčák ktorý tak "mimochodom" študoval na MGIMO!!! komunista Pjakin nechápe Božský idióm Ríma ja ako Kresťan nemôžem súhlasiť s tým že moslimom posunul zbrane Lajčák Arcach sa musí ubrániť stoj čo stoj
včera som sa dozvedel že pri viedni bojovalo aj 5 000 Arménov
View 4 more comments

Boží slovo na den 3.10. A.D.2020

Dvaasedmdesát (učedníků) se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc …
U.S.C.A.E.
pohŕdať fyzikou a používať počítač si vzájomne protirečí je totiž špekulatívna tá už smrdí gnosticizmom a monizmom a praktická však to nemôžete …More
pohŕdať fyzikou a používať počítač si vzájomne protirečí je totiž špekulatívna tá už smrdí gnosticizmom a monizmom a praktická však to nemôžete používať žehličku ak pohŕdate celou fyzikou 😊
U.S.C.A.E.
ako môže mať Duch gény? však Duch je nehmotný zasa niečo na hranici bludu nie že na hranici toto už je moc tie ezo kraviny a podobné veci kto to …More
ako môže mať Duch gény? však Duch je nehmotný zasa niečo na hranici bludu nie že na hranici toto už je moc tie ezo kraviny a podobné veci kto to pozerá s tým že to hodlá aj čiastočne akceptovať tak pácha hriech a ťažký
Anjel sa predsa nemnoží mňa to už vážne nebaví učebnicové predvádzanie mixoxania náuk dokonca pohanských a všetci sú zlí len ja thea nasledujem Krista no takto ani náhodou
View 30 more comments