Jazyk
1 167
752 × 960

Ctih. Amvrosij Optinský

Pro opravdové pokání, nejsou zapotřebí roky ani dny, jen jeden okamžik. Ctih. Amvrosij Optinský
Napsat komentář
1 131

Boží slovo na den 16.12. A.D. 2017

Boží slovo na den Učedníci se ho ptali: „Jak to, že říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?“ On jim odpověděl: „Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko. Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale …
Napsat komentář

Boží slovo na den 15.12. A.D. 2017

Boží slovo na den Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: ‚Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.‘ Přiš…
Napsat komentář
1 4 111

Matka Boží

734 × 891
ikona Matky Boží Умиление" Серафимо-Дивеевская
Napsat komentář
Zedad
Panno Maria, oroduj za nás.
6 1 196

Boží slovo na den 14.12. A.D. 2017

Boží slovo na den Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. Ode dnů Jana Křtitele až …
Napsat komentář
henta
Ali mě se líbí, má svatozář! alica111 před 35 minutami chudák Ján, ako vyzerá?
alica111
chudák Ján, ako vyzerá?
1 5 176

Boží slovo na den 13.12. A.D. 2017

Boží slovo na den Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete …
Napsat komentář
Zedad
Chvalme našeho Pána, neustále ho chvalme!
12 3 334

Josef Toufar

532 × 769
Před 68 lety, 11. prosince 1949, došlo k tzv. Číhošťskému zázraku: při kázání faráře Josefa Toufara v číhošťském kostele se pohnul kříž na hlavním oltáři. Josef Toufar byl následně zatčen a později zemřel na následky mučení při výsleších.
Napsat komentář
mike084
je asi rozdieľ robiť vec mimo náuky a že katolíci brávali bez spravodlivej príčiny život je fakt a škvrna a je rozdieľ mať vraždy, krádeže, smilstvá … Více
Stylita
ahoj!
12 3 190

Boží slovo na den 12.12. A.D. 2017

Boží slovo na den Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zbloudila? A podaří-li se mu ji nalézt, amen, pravím vám, …
Napsat komentář
miňocraft
Pán si svoje ovečky pozná :)
Zedad
miňocraft před 4 hodinami To je dobrá otázka od Henty : "kdo jsou ovečky Pána Ježíše?" Zcela jistě to nikdo na GTV neví, se stoprocentní jistotou to … Více
10 2 158

Boží slovo na den 11.12. A.D. 2017

Boží slovo na den Jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle, muži …
Napsat komentář
mike084
www.novabystrica.sk/farnost/272-sviatos-zmierenia Rozhrešenie, ktoré kňaz dá, nemusí byť vždy platné. Spovedník verí kajúcnikovi. Nechá sa aj oklamať… Více
mike084
Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí … Více
2 2 141

Boží slovo na den 10.12. A.D. 2017

Boží slovo na den Je psáno u proroka Izaiáše: "Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!" Když Jan Křtitel …
Napsat komentář
Zedad
Každý z nás má vyjít až na hranici svých lidských sil, lidských možností, abychom vyrovnali a připravili stezku našemu Pánu. Tam, kde nám docházejí … Více
Zedad
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Více

Boží slovo na den 9.12. A.D. 2017

Boží slovo na den Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, prot…
Napsat komentář
Zedad
mike084 no, píšme s vědomím, že se svým slovem stojíme před Hospodinem. Je to těžké. Více
mike084
preto píšem čiastočne lebo robotník na žatve odkazuje na klerikát náš okruh je menší a trochu iný ináč súhlasím

Boží slovo na den 8.12. A.D. 2017

Boží slovo na den Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno …
Napsat komentář
Zedad
Neboť u Boha, není NIC nemožného.
mike084
páči sa mi že v texte je rovno vysvetlivka a nie text keď ja muža nepoznám ono to má ten význam ako je to v tomto českom preklade Jak se to může … Více

sv. Maxmilián Maria Kolbe

785 × 954
"Proč dnes chtějí mnozí namluvit sobě i jiným, že není Boha, i když perfektně vědí, že dokonce ani obtížného komára nedokáží utvořit všichni vědci pohromadě?" sv. Maxmilián Maria Kolbe
Napsat komentář
alica111
Maximilian Kolbe, mladý františkánsky minorita bol 59 rokov po zjavení Panny Márie v Lurdoch 1858, kde sa Panna Mária dala spoznať ako „Nepoškvrnené … Více
Zedad
Svatý Maxmiliáne Maria Kolbe, oroduj za nás.

Prorok Mojžíš

344 × 572
ikona
Napsat komentář
Stylita
hento: Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky , znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, … Více
mike084
v ono význam hlásať a význam vyučovať je fakticky totožný morzeovkou to nerobili

Boží slovo na den 7.12. A.D. 2017

Boží slovo na den Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu nepro…
Napsat komentář
mike084
Mt 22,17-21 17 Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?" 18 Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: "Čo ma pokúšate… Více
mike084
ak to chcete brať doslovne ešte raz sa pýtam máte fotky vnukov? a pridávam máte ikony? (sochy) lebo doslovno-protestansko-ikonoborecký výklad vám zakazuje aj jedno aj druhé

Boží slovo na den 6.12. A.D. 2017

Boží slovo na den Odtud Ježíš přešel zase ke Galilejskému moři; vystoupil na horu a posadil se tam. Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. …
Napsat komentář
Zedad
Pasáž: Jozue 5,15 15Velitel Hospodinova zástupu Jozuovi odpověděl: „Zuj si z nohou opánky, neboť místo, na němž stojíš, je svaté.“ A Jozue tak … Více
miňocraft
Áno Zedad,Ježiš je živý Boh uprostred svojho ľudu a koná zázraky aj dnes a bude konať až do konca vekov.Od nás chce živú vieru.

Svatý Nikolaj Velimirovič

587 × 824
Chraň si svoji duši bratře, ta jediná, je tvůj majetek, vše ostatní, není tvé, vše ostatní, tu budeš muset zanechat, až ti z Nebe přijde pozvání. Jen svoji duši, si budeš moci vzít, přinést ji na … Více
Napsat komentář
henta
Skvělé, jen mám dojem, že lidstvo propáslo poslední tisíciletí na šíření Kristova evangelia, od srdce k srdci. Kdoví zda se ještě vrátí ztracená šanc… Více
Stylita
Myšlenky sv. Nikolaje Velimiroviče: Pro dobro se dokáže rozhodnout jen silný člověk. Vlci odpradávna zabíjeli ovce a žádná ovce nikdy nezabila vlka. … Více
514 × 552

Mikuláš

Všem přeji hezkého Mikuláše. obr. Josef Lada
Napsat komentář
eucarandal
henta
Svatý Nikolaji Vypros nám prosím milost, abychom svou duši ustrážili pro věčný život v Bohu.

Boží slovo na den 5.12. A.D. 2017

Boží slovo na den V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti …
Napsat komentář
Hoki
Pokora je nabízena každému podle míry jeho obdarování. Může ji mít prostý člověk zametající chodníky, stejně jako pilot dopravního letadla v jehož … Více
henta
.."Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim: „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli … Více
550 × 735

sv. Jan Kronštadtský

"Ďábel se všemožně snaží skrýt před námi dobré tváře lidí a ukázat nám je v temné podobě. Dejte si velký pozor, abyste se nedívali na lidi jeho očima." sv. Jan Kronštadtský Více
Napsat komentář
henta
Každý svatý je odrazem Boží Slávy, to je dáno jen pokornému srdci.
Libor Halik
Svatí jsou svatými z Ducha Svatého, jenž je posvěcuje a jenž v nich věčně žije. Svatý Jan Kronštadtský († 1909)