언어
1 1 37

Boží slovo na den 19.8. A.D. 2017

Boží slovo na den Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří králov…
댓글 쓰기…
Zedad
Bůh nám svěřuje dítě, abychom mu říkali, kdo je Bůh, abychom ho učili, jak jít k Bohu. Za dítě Bohu děkujeme. To Bůh nám dává dar a narodí se nám dítě.
424

Důvěra, a nic než důvěra nás má dovést k Lásce...

Má milovaná sestro, prosím Vás, pochopte svou dcerku, pochopte, že chce-li někdo milovat Ježíše, být jeho obětí lásky, pak čím je slabší, bez tužeb a bez ctností, tím je pro působení této stravující …
댓글 쓰기…

Boží slovo na den 18.8. A.D. 2017

Boží slovo na den Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“ Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl…
댓글 쓰기…
mike084
pekná ikona a určite hlboko napísaná

Bůh své dary nedává na základě donucení, nýbrž tehdy, kdy to sám uzná.

Nenakládejte na sebe více, než dokážete unést. Vzpomeňte na to, že Bůh své dary nedává na základě donucení, nýbrž tehdy, kdy to sám uzná. Všechno, co vám dává, dostáváte nezaslouženě, výhradně z Jeho…
댓글 쓰기…
Zedad
Jsme milováni Bohem.

Boží slovo na den 17.8. A.D. 2017

Boží slovo na den Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až …
댓글 쓰기…
Zedad
Cituji: Tu ho pán zavolal a řekl mu: ‚Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil; neměl ses také ty smilovat nad svým spolus… 더보기
22 353

Šťastná duše, která miluje

Šťastná duše, která miluje, protože má Boha jako vězně, odsouzeného ke všemu, co bude ona chtít! Protože on je takový, že když na něj působí láskou a dobrem, přimějí ho k tomu, aby udělal, co budou …
댓글 쓰기…
warez
Máš obľúbené zvláštne miesta, ktoré navštevuješ, henta. Ja som sa inšpiroval Tolkienovou Stredozemou a elfskou výzbrojou. Každý inklinuje k svojmu...
henta
Tvoji maskuwarez měl jeden v Danatově pekle. Někde to na GTV je přesvěč se.
2 1 165

Boží slovo na den 16.8. A.D. 2017

Boží slovo na den Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří …
댓글 쓰기…
henta
No a mohou , ti zvrácení uposlechnout, když je nikdo nekárá, když např pontifik se nimi vodí za ručičku ect.Škoda mluvit.
Zedad
S láskou napomínat...
19 3 262

Boží slovo na den 15.8. A.D. 2017

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Boží slovo na den Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela …
댓글 쓰기…
N0B0DY.SK
Mária je tak úzko spojená s Kristom, že je s Ním jedno telo; už nie jeden, ale dvaja sú v jednom tele, ako hovorí apoštol. Dobre povedali židia v Jn.… 더보기
N0B0DY.SK
Dajme tomu že je to podpora tradície o Máriinom nanebovzatí. Protestanti mi raz povedali že tam sa nejedná o Máriu, ale o ich cirkev. Nato som sa … 더보기
4 2 280

Boží slovo na den 14.8. A.D. 2017

Boží slovo na den Když byli spolu v Galileji, řekl jim Ježíš: „Syn člověka bude vydán do rukou lidí; zabijí ho, a třetí den bude vzkříšen.“ Velice se zarmoutili. Když přišli do Kafarnaum, přistoupili…
댓글 쓰기…
mike084
toto už svätý anselm z cantenbury vysvetlil že Boh zázrakom nič neporušuje ale je to pomerne zložité a takú pamät nemám ale bol to iný level svätca … 더보기
Filofej
"Aby sme ich nepohoršili..." Ježiš bol nad zákonom,ale zákon naplnil porušením prírodných zákonov - zázrakom.

Boží slovo na den 13.8. A.D. 2017

Boží slovo na den Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal …
댓글 쓰기…
Zedad
Když se nám zdá, že se topíme a nemusí to být jenom v moři, může to být ve starostech nebo nemoci, tak kráčet po hladině a v pokoji můžeme s Pánem … 더보기
Filofej
Žiadna búrka nemôže zničiť Cirkev,iba náš strach môže zničiť jednotlivcov.Peter,prečo si pochyboval?
3 2 323

Nesžírat zlými slovy bratry

"Nikdy jsem do své kelie nepřinesl nevlídnou myšlenku k bratru, který mne pohanil, stejně tak jsem se snažil, aby si ani bratr nepřinesl do své kelie nepříznivou myšlenku o mně." Avva Izák, otec pouš…
댓글 쓰기…
Stylita
Usiluj sa dosiahnuť vnútorný pokoj a mnoho ľudí okolo teba nájde svoju spásu. sv. Serafim Sarovský
henta
Abba Poimen řekl: "Bdělost srdce opatrnost a umění rozlišovat - tyto tři ctnosti, jsou nářadím duše" nebo toto řekl o abba Nistherovi: "Ten stařec … 더보기
1 2 146

Boží slovo na den 12.8. A.D. 2017

Boží slovo na den Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil: „Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle: často padá do ohně a často do vody. A …
댓글 쓰기…
Zedad
Obraťme se s důvěrou v modlitbách a prosbách na Pána Ježíše a prosme, za obrácení národů k Hospodinu. Prosme s vírou.
2 1 187

Hesychie

"Postavíme-li na jednu misku vah všechny činnosti světa a na druhou ticho (hesychii) , zjistíme, že váhy klesají na stranu ticha. Nestavte ty, kdož konají zázraky ve světě, na stejnou úroveň jako ty,…
댓글 쓰기…
Zedad
Modlitba srdce!
henta
Doporučuji k vyváženosti mezi tichostí/bdělým mlčením před Bohem /mniši BKP 5-6 hod denně modlitby +svatá liturgie/ a činností pro Boží království … 더보기

Boží slovo na den 11.8. A.D. 2017

Boží slovo na den Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí …
댓글 쓰기…
henta
Stylita mě překvapil na plné čáře.
mike084
veru škoda lebo on bol Katolík pôvodne a mohol sa predsa k Byzantským to nie je iná Viera len iný obrad a sám fotius učil že rozdieľnosť obradov nenarúša jednotu viery
3 2 291

Z knihy Život sv. Antonína Poustevníka, I.

Natolik jsem se stal nerozumným (2Kor 11,16 , 12,6.11) , že o tomto hovořím. To kvůli vaší vlastní jistotě a kvůli tomu, abyste se nestrachovali. A věřte mi, protože nelžu. Jednou mi někdo v …
댓글 쓰기…
mike084
satan je večne nešťastný a pichať do cirkevných titulov len preto že mne sa zdajú závadné no čo k tomu každý má nejaké hobby niekto rád počúva … 더보기
henta
Podle běhu tohoto světa je zjevno, že si satan na "pálení" zvykl vždyť sedí na trůně Babylonu spolu s pontifikem maxima. Co se chystá v roce 2017? - … 더보기
1 235

Standardem je kříž

02:35
Přednáší o. Mgr. Miron Keruľ-Kmec http://homily-service.skmailto:miron@/ www.homily-service.sk +++
댓글 쓰기…
6 3 167

Boží slovo na den 10.8. A.D. 2017

Boží slovo na den Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život …
댓글 쓰기…
mike084
martinkavka.blog.idnes.cz/blog.aspx Křížové výpravy byly jasně obrannými válkami. Ostatně prvním vládcem, který je požadoval, byl nikoli katolický, … 더보기
mike084
a nebola nahodou byzancia ŠTÁT? a prosil jeho PANOVNÍK už ste na smiech v slovíčkárení veď seldžukovia BOLI AGRESORMI výprava sa nekonala ihneď po … 더보기
21 674

Hle, komu Spasitel otvírá tajemství

Svatý Justin Popovič (srbský pravoslavný teolog) z knihy Evangelium podle svatého Jana / Text a výklad / Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: „Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A …
댓글 쓰기…
mike084
ja rád kuknem ku grékokatolíkom lebo to sú zjednotený pravoslávny a tie východné veci poznajú proste ako to svoje
mike084
www.furca.sk/18-februar-svat… Marcián a Pulcher, ktorí ho nasledovali na tróne, horlivo bránili katolícku cirkev a usilovne podporovali sv. Levo, … 더보기

Boží slovo na den 9.8. A.D. 2017

Boží slovo na den Ježíš řekl všem: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život …
댓글 쓰기…
Stylita
Nazývá se Velkomoravský kříž z Mikulčic, kde byl nalezen při vykopávkách. Spojuje se s cyrilometodějskou dobou a někteří badatelé zde vidí vliv irosk… 더보기
henta
Nevíš prosím Stylito co to je za kříž na tom obrázku?

Svatý Pantelejmon

Svatý mučedník Pantelejmon se narodil ve městě Nikomedii, a ještě v mládí přišel o svoji bohabojnou matku Evu, která ho vychovávala ve víře v Krista. V tomto věku ještě nemohl pochopit podstatu …
댓글 쓰기…
mike084
www.zoe.sk Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Narodil sa okolo roku 285 v maloázijskej Nikomédii (dnešný Ismid v Turecku), ktorá na … 더보기
mike084
ešte väčší koná aj ten najnehodnejší kňaz a dokonca dva jeden sa volá Eucharistia a druhý absolúcia tým neznižujem ten jeho lebo to by som hovoril ..… 더보기