Stylita
Stylita
2155

Boží slovo na den 13.8. A.D. 2022

K Ježíšovi přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se. Ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš jim řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří nebeské království.“ …
Stylita
Svátek slaví sv. Poncián a Hippolyt Po smrti papeže Zefyrina se roku 217 stal jeho nástupcem svatý Kalixtus. Proti němu se zvedl odpor rigoristického…More
Svátek slaví sv. Poncián a Hippolyt
Po smrti papeže Zefyrina se roku 217 stal jeho nástupcem svatý Kalixtus. Proti němu se zvedl odpor rigoristického křídla, v jehož čele stál vzdělaný kněz jménem Hippolytus. Jedním z toho, co Kalixtovi vyčítal, bylo, že Kalixtus, sám původem otrok, povoloval, aby se svobodné ženy vdávaly za muže žijící v otroctví, což tehdejší římské právo zakazovalo. Hippolytus se pak stal prvním vzdoropapežem v dějinách a v opozici vytrval i za pontifikátu dalších dvou papežů – sv. Urbana (222–230) a sv. Pontiana (230–235). Byl autorem četných teologických spisů, nejvýznamnější je pravděpodobně dílo Apoštolská tradice – z něho vychází současný II. mešní kánon.
Právě spolu se svatým Pontianem byl Hippolytus roku 235 vypovězen z Říma a odsouzen k těžké práci v lomech na Sardinii. Zde se papež i vzdoropapež smířili a vyzvali své stoupence k obnovení jednoty. Pontianus abdikoval, aby umožnil volbu svého nástupce – nevěděl, kdy a zda se ze Sardinie vrátí, a nechtěl …More
Stylita
Z denní liturgie 19. týden v mezidobí - Liturgie.cz 1. čtení: Čtení z proroka Ezechiela. Hospodin mě oslovil: „Co je vám, že stále opakujete o izrael…More
Z denní liturgie
19. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z proroka Ezechiela.
Hospodin mě oslovil: „Co je vám, že stále opakujete o izraelské zemi toto přísloví? `Otcové jedli nezralé hrozny a synům z toho trnou zuby.' Jako že jsem živ – praví Pán, Hospodin – nebude už nikdo v Izraeli, kdo by toto přísloví opakoval. Hle, mně náleží všichni: život otce jako život syna. Zemře ten, kdo zhřeší! Jestliže je někdo spravedlivý, jedná podle spravedlnosti a práva, nejí maso s krví, neobrací své oči k modlám Izraelova domu, neposkvrní manželku svého bližního, nepřistoupí k ženě v době jejího krvácení, nikoho neutlačuje, vrátí dlužníkovi zástavu, nic nebere násilně, svůj chléb dává lačnému, obléká nahého, nebude lichvářsky půjčovat, nebude brát úrok, nebude podporovat nic zlého, bude-li každého soudit podle pravdy, následovat mé příkazy, bude-li zachovávat mé zákony a plnit je – ten je spravedlivý a jistě bude živ – praví Pán, Hospodin. Zplodí-li pak syna násilníka a vražedníka, …More
Stylita shares from Stylita
609
03:58
Svatý Patrik Úryvek z Vyznání. úryvek z Vyznání sv. Patrika, apoštola IrskaMore
Svatý Patrik Úryvek z Vyznání.
úryvek z Vyznání sv. Patrika, apoštola Irska
Stylita
9436

Boží slovo na den 12.8. A.D. 2022

K Ježíšovi přistoupili farizeové s úmyslem přivést ho do úzkých a zeptali se ho: „Může se člověk se ženou rozvést z jakéhokoli důvodu?“ On jim odpověděl: „Nečetli jste (v Písmu), že Stvořitel na …
U.S.C.A.E.
Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Jeho meno má latinský pôvod a znamená „najväčší“. Maxim Vyznávač, najvýznamnejší teológ siedmeho storočia, poch…More
Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač.
Jeho meno má latinský pôvod a znamená „najväčší“.
Maxim Vyznávač, najvýznamnejší teológ siedmeho storočia, pochádzal zo vznešenej rodiny a narodil sa v roku 580 pravdepodobne v Konštantínopole.
Po dôkladnom štúdiu začal svoju politickú kariéru. Stal sa sekretárom cisára Herakleia. Avšak okolo roku 613 sa ako obyčajný mních utiahol do Chryzopolisu, v súčasnosti je to mestská časť Istanbulu, a neskôr do Kyzika, v súčasnosti turecké mesto Erdek.
Pred prenikajúcimi Peržanmi Maxim utiekol najskôr na Krétu, Cyprus a potom do Afriky (628/630). Tu bol už známy vďaka svojim rôznym spisom. Po svojom príchode sa aktívne zapojil do boja proti zástancom monoteletizmu. V roku 645 viedol v Kartágu vedeckú rozpravu s bývalým konštantínopolským patriarchom Pyrrhom I. Krátko na to sa vydal do Ríma, kde sa zúčastnil Lateránskej synody (649). Zvolal ju pápež Martin I. a odsúdila monoteletizmus.
V roku 653 dal byzantský cisár Konstans II. pápeža Martina I. i Maxima …More
Stylita
Svatý Jan vojín památka 30. července/ 12. srpna Tento svatý byl vojákem v době vlády Juliána Apostaty (Julián Odpadlík - Julianus Apostata, byl v …More
Svatý Jan vojín
památka 30. července/ 12. srpna
Tento svatý byl vojákem v době vlády Juliána Apostaty (Julián Odpadlík - Julianus Apostata, byl v letech 361 až 363 římským císařem). Jan spolu s dalšími vojáky, byl vyslán plnit rozkaz bezbožného císaře, aby pronásledoval, zatýkal a zabíjel křesťany.
Svatý Jan, však jen dával zdání, že pronásleduje křesťany, ve skutečnosti jim pomáhal. Ještě než se přiblížili vojáci, kteří křesťany pronásledovali, snažil se jim Jan říci, aby utekli před zajetím a mučením. Těm, kteří zajati už byli, se snažil ze zajetí pomoci utéci, zajatým dával, co bylo potřebné, jídlo, šatstvo, slova útěchy a povzbuzoval je ve víře v Krista Spasitele.
Svůj život krášlil křesťanskými ctnostmi, modlitbou a postem (Matouš 17, 21), navštěvoval nemocné a vězněné (Matouš 25, 36), pomáhal nejenom křesťanům, ale všem potřebným (Matouš 25, 40).
Když se císař dozvěděl, co Jan činí, dal jej vsadit do vězení. Roku 363, byl však císař zabit ve válce s Peršany a svatý Jan vyšel z …More
7 more comments
Stylita
344
Svatý archanděl Michael - St Archangel Michael
Stylita
18
Ecce Agnus Dei
Stylita
27
Auxilium christianorum, ora pro nobis
Stylita shares from Stylita
986
Gerard Seghers Sv. Klára a sv.František z Assisi adorujující. Gerard Seghers Sv. Klára a sv.František z Assisi adorujující Božské děťátko Pokoj a Dobro všem lidemMore
Gerard Seghers Sv. Klára a sv.František z Assisi adorujující.
Gerard Seghers Sv. Klára a sv.František z Assisi adorujující Božské děťátko
Pokoj a Dobro všem lidem
Stylita
5359

Boží slovo na den 11.8. A.D. 2022

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) …
U.S.C.A.E.
Stylita
Z denní liturgie 19. týden v mezidobí - Liturgie.cz 1. čtení: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Hospodin mě oslovil: „Synu člověka, bydlíš mezi vzpurn…More
Z denní liturgie
19. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Hospodin mě oslovil: „Synu člověka, bydlíš mezi vzpurným plemenem, které má oči k vidění, a nevidí, uši k slyšení, a neslyší, protože je to vzpurné plemeno. Ty tedy, synu člověka, připrav si před nimi za bílého dne zavazadla vyhnance a přestěhuj se před jejich očima ze svého místa na místo jiné, snad uznají, že jsou vzpurné plemeno. Vynes za bílého dne před jejich očima svá zavazadla ven, zavazadla vyhnance; sám však vyjdeš před nimi večer, jako odcházejí vyhnanci. Před jejich očima si prokopej zeď a vyjdi skrze ni. Před jejich očima nes na ramenou (svá zavazadla), vyjdeš za tmy, přikryješ svou tvář, takže neuvidíš zemi; činím totiž z tebe znamení pro dům Izraele.“ I udělal jsem, jak mi bylo poručeno: za bílého dne jsem vynesl svá zavazadla jako vyhnanec, večer pak jsem si prokopal zeď, za tmy jsem vyšel a před jejich očima jsem na ramenou nesl (zavazadla). Ráno mě Hospodin oslovil: „Synu …More
3 more comments
Stylita
4323

Boží slovo na den 10.8. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však …
U.S.C.A.E.
Martina Bohumila Lutherová
Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Přesně tak to je, kdo si libuje ve výdob…More
Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.
Přesně tak to je, kdo si libuje ve výdobytkách světa, také,aby mu nic neušlo-
ztrácí život věčný. Viz:
ŽÁDNÁ INTELIGENCE NENÍ DOVOLENA
2 more comments

Boží slovo na den 9.8. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly …
Učeník Pánov
Sv.Edita 😇❤️ Už jej matka ju formovala k prijatiu svätosti. Ona ešte nepoznala Krista, ale pochopila Jeho prikázanie: “Miluj Boha nado všetko a …More
Sv.Edita 😇❤️
Už jej matka ju formovala k prijatiu svätosti. Ona ešte nepoznala Krista, ale pochopila Jeho prikázanie: “Miluj Boha nado všetko a svojho blížneho ako seba samého”.
2 more comments

Ježíš Kristus je Pantokrator, vesmírný vševládce. Je Logos, Boží slovo.

autor: pravoslavný kněz Jan Týmal Čtení z Nového zákona: Mat 14,22-34. Kristus kráčí po moři. Apoštol Jan v Prologu svého Evangelia píše, že skrze Ježíše Krista bylo stvořeno vše, co existuje. Farize…
U.S.C.A.E.
skôr k pomučení veriacich tento ebionit ostrík 😊 a svätý Apoštol Ján nie náhodou vyletel tak vysoko a zašiel tak hlboko však mal Matku Loga samého …More
skôr k pomučení veriacich tento ebionit ostrík 😊 a svätý Apoštol Ján nie náhodou vyletel tak vysoko a zašiel tak hlboko však mal Matku Loga samého pri sebe len je až tak vysoké a tak hlboké jeho Evanjelium že sa dá najrýchlejšie skĺznuť do bludu pyšným samovykladačom niekedy ma prepadne pocit že gramotnosť v tomto prípade hodne škodí lebo sa jedná fakticky o všetko a to je spása duše
Martina Bohumila Lutherová
14 more comments
Stylita
745
Nejdražší bratři, slyšte má slova o věci velmi důležité. Ukojte žízeň svého ducha vodou z božského pramene, o němž nyní chceme promluvit, ale neuhaste ji! Pijte, ale tak, abyste byli stále při chuti.…More
Nejdražší bratři, slyšte má slova o věci velmi důležité. Ukojte žízeň svého ducha vodou z božského pramene, o němž nyní chceme promluvit, ale neuhaste ji! Pijte, ale tak, abyste byli stále při chuti. Už nás k sobě volá živý pramen, zdroj života slovy: „Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije!" (J 7,37)
Uvažte, co máte pít. Ať vám to řekne Jeremjáš, ať vám to řekne sám pramen: „Opustili jste mne, pramen vody živé" (Jer 2,13), praví Pán. Sám Pán tedy, náš Bůh Ježíš Kristus, je pramen života, a proto nás zve k sobě jako k prameni, abychom se napili z něho. Z něho pije ten, kdo miluje; pije ten, kdo se sytí Božím slovem. Kdo hodně miluje, ten má velkou touhu. Pije ten, kdo plane láskou k moudrosti.
theofil.cz

"Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije" - sv. Kolumbán, | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život

sv. Kolumbán, 24.7. 2022 Irský mnich a misionář sv. Kolumbán z Bobbia (+615) po sobě zanechal několik písemností, z nichž mnohé není užitečné pouze …

Boží slovo na den 8.8. A.D. 2022

Když Ježíš a jeho učedníci spolu chodili po Galileji, řekl jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou. Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen.“ Učedníci se velmi zarmoutili. Když přišli do Kafarnaa,…
Stylita
Z denní liturgie 19. týden v mezidobí - Liturgie.cz 1. čtení: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Pátého dne měsíce – byl to pátý rok zajetí krále Jojac…More
Z denní liturgie
19. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Pátého dne měsíce – byl to pátý rok zajetí krále Jojachina – oslovil Hospodin kněze Ezechiela, syna Buziova, v Chaldejsku u řeky Kebaru a zde na něm spočinula Hospodinova ruka. Měl jsem vidění: Hle, od severu přicházel bouřlivý vichr, veliký mrak; v něm kol dokola zář a plápolající oheň a z něho zářilo cosi jako blyštící se kov; uprostřed toho bylo vidět čtvero jakýchsi živých bytostí. Jejich vzhled: měly lidskou podobu. Když se pohybovaly, slyšel jsem šelest křídel jako hukot vodních spoust, jako hřmění Všemohoucího, jako lomoz množství, jako lomoz tábořícího (vojska); když se zastavily, pohyb jejich křídel se zpomalil. Když zazněl hlas nad klenbou, která byla nad jejich hlavou, zastavily se a pohyb jejich křídel se zpomalil. Nad klenbou, která byla nad jejich hlavou, bylo cosi jako safírový kámen; bylo to podobné trůnu a na tom, co bylo podobné trůnu, byla nahoře postava, která měla …More

Boží slovo na den 7.8. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království. Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého …
Edg Miu
Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce!
Stylita
Z denní liturgie 19. neděle v mezidobí - Liturgie.cz 1. čtení: Čtení z knihy Moudrosti. Ta noc, (v níž byli pobiti prvorozenci Egypťanů), byla napřed…More
Z denní liturgie
19. neděle v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Ta noc, (v níž byli pobiti prvorozenci Egypťanů), byla napřed oznámena našim otcům, aby byli dobré mysli, když bezpečně poznají, jakým přísahám uvěřili. Pak tvůj lid už očekával záchranu spravedlivých a zkázu nepřátel. Neboť čím jsi trestal protivníky, tím jsi oslavil nás, když jsi nás povolal. Vždyť skrytě obětovaly zbožné děti dobrých (rodičů) a svorně si uložily božský zákon, že svatí budou mít stejný podíl na stejných dobrech i stejných nebezpečích, když předtím zazpívali chvalozpěvy otců.
Mdr 18,6-9
Žalm:
Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, sluší se, aby ho dobří chválili. Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin, blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milost, aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu. Naše duše vyhlíží Hospodina, on …More
Proměnění Páně - blah. fra Angelico The Transfiguration - Fra Beato AngelicoMore
Proměnění Páně - blah. fra Angelico
The Transfiguration - Fra Beato Angelico
Stylita

Boží slovo na den 6.8. A.D. 2022

Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš …
U.S.C.A.E.
Ježiš Kristus skvel sa tou slávou pred svojimi apoštolmi, ktorú má na pravici svojho nebeského Otca. V takej sláve uzrel Ho už v Starom Zákone …More
Ježiš Kristus skvel sa tou slávou pred svojimi apoštolmi, ktorú má na pravici svojho nebeského Otca. V takej sláve uzrel Ho už v Starom Zákone prorok Daniel vo svojom videní pri rieke Hidekel (Tigris). Prorok opisuje svoje videnie: «Telo Jeho bolo ako chrysolith, Jeho obličaj ako pohľad na blesk a Jeho oči ako horiace lúče, jeho ramená a čo je dolu až po nohy, ako pohľad na žeravú rudu.» Podobne opisuje prorok Habakuk zjavenie Syna Božieho: «Jeho skvelosť bola ako samé číre svetlo a lúče vychádzaly z Jeho rúk.» V tej istej sláve zjavil sa neskôr Ježiš sv. Štefanovi pri jeho mučeníckej smrti a sv. Pavlovi na ceste do Damasku. A Boh Otec oslávil na vrchu Tábore tak svojho jediného Syna Ježiša Krista, aby Jeho sväté človečenstvo posilnil a potešil ku nastávajúcemu utrpeniu. To potvrdzuje i sv. apoštol Peter, keď vo svojom liste píše (II. 1, 16, 12): «Učinení sme boli očitými svedky veľkosti Jeho, keď prijal od Boha Otca česť i slávu, keď stal sa k nemu takýto hlas od velebnej slávy: …More
Stylita
Z denní liturgie Proměnění Páně - Liturgie.cz 1. čtení: Čtení z knihy proroka Daniela. Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku …More
Z denní liturgie
Proměnění Páně - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola – žhoucí oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho, tisíce tisíců mu sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním, usadil se soudní dvůr a byly otevřeny knihy. Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.
Dan 7,9-10.13-14
Žalm:
Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. Hospodin kraluje, ať zajásá země, ať se radují četné ostrovy! Mrak a temnota ho obklopují, spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. Jako vosk se taví hory před Hospodinem, před vladařem celé …More
+IHS
dominikguzman shares this
Nádherné.
dominikguzman
Krásny obrázok.
2 more comments
Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie
theofil.cz

Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie - Henri-Dominique Simonin, | Theofil …

Henri-Dominique Simonin, 1.1. 2021 Pravověří znamená nejen věřit v pravdu, ale i být věrný pravdě. Jednou z těchto zjevených pravd je, že Panna …
apredsasatoci
Nestorius mi pripomína nick Otčenáš. Je obdivuhodné ako urputne bojuje za svoju "pravdu". Škoda len, že nevidí skutočnú Pravdu!More
Nestorius mi pripomína nick Otčenáš.
Je obdivuhodné ako urputne bojuje za svoju "pravdu".
Škoda len, že nevidí skutočnú Pravdu!
U.S.C.A.E.
Council of Ephesus 431 AD: "The holy synod said: As, in addition to all else, the excellent Nestorius has declined to obey our summons and has not …More
Council of Ephesus 431 AD: "The holy synod said: As, in addition to all else, the excellent Nestorius has declined to obey our summons and has not received the holy and God-fearing bishops we sent to him, we have of necessity started upon an investigation of his impieties. We have found him out thinking and speaking in an impious fashion, from his letters, from his writings that have been read out, and from the things that he has recently said in this metropolis which have been witnessed to by others; and as a result we have been compelled of necessity both by the canons and by the letter of our most holy father and fellow servant Celestine, bishop of the church of the Romans, to issue this sad condemnation against him..."
Efezský koncil 431 n. l.: "Svätá synoda povedala: Keďže vynikajúci Nestórius odmietol poslúchnuť našu výzvu a neprijal svätých a bohabojných biskupov, ktorých sme k nemu poslali, museli sme nevyhnutne začať vyšetrovanie jeho bezbožnosti. Z jeho listov, z jeho …More
17 more comments

Boží slovo na den 5.8. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. …
Stylita
Dnes slavíme památku Posvěcení římské baziliky Panny Marie Větší. Bazilika Santa Maria Maggiore je prvním chrámem zasvěceným Matce Boží uvnitř římský…More
Dnes slavíme památku Posvěcení římské baziliky Panny Marie Větší.
Bazilika Santa Maria Maggiore je prvním chrámem zasvěceným Matce Boží uvnitř římských hradeb.
Dřívější název „Panny Marie Sněžné“ má původ v legendárním vyprávění, že místo, kde měl být kostel postaven, se v srpnu pokrylo sněhem.
Hadrián II. zde v přítomnosti sv. Cyrila a Metoděje položil na hlavní oltář slovanské bohoslužebné knihy, a tak je schválil a povolil jejich užívání.
Učeník Pánov
“Vezmi svoj kríž a nasleduj ma!” Kríž = potupa, utrpenie a smrť. Vezmi, to čo ťa potupuje, spôsobuje ti utrpenie a zabíja ťa. A s tým všetkým nasledu…More
“Vezmi svoj kríž a nasleduj ma!”
Kríž = potupa, utrpenie a smrť.
Vezmi, to čo ťa potupuje, spôsobuje ti utrpenie a zabíja ťa. A s tým všetkým nasleduj Krista. Čo On s tvojim krížom urobí, to nechaj na Neho. Isté je, že s Ním vstaneš z mŕtvych v Jeho sláve.
One more comment
Stylita
401
Svatá rodina / Holy Family