Jazyk
3 1 40

Boží slovo na den 20.9. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, …
Napsat komentář
henta
Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; budu tě slavit, můj Bože! Více
henta
Pozor na vaše myšlenky i z těch budete vydávat počet.

Boží slovo na den 19.9. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl zástupům: „Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení, komu jsou podobní? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a navzájem na sebe volají: `Hráli jsme …
Napsat komentář
miňocraft
Tie ikony našeho Pána Isusa Christa o Ioana Predteča sú krasne 👍
mike084
keďže to boli židovský páni čo tie statky mali v prenájme asi že dreli na židov sám to píšete tak sa mali chovať ako ľudia ale mali za to byť … Více
3 3 212

Boží slovo na den 18.9. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš se odebral do jednoho města – jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě vynášeli mrtvého; byl to …
Napsat komentář
miňocraft
Existuje ešte horšia smrť ako je tá telesná smrť.Je to duchovná smrť,ktorú prežívajú všetci hriešnici,ktorí neprijali evanjelium v jeho plnosti a … Více
Zedad
Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“ Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, se zastavili. Řekl: „Mládenče, pravím … Více

Boží slovo na den 17.9. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když …
Napsat komentář
henta
mike084 Není čestnější říci nevím! Opět nedáváš odpověď. Kdo dal příkaz, aby Židé - křesťané ,nedávali obřezávat svoje děti.??????!!!!!!!! BenoVíce
mike084
no kto asi poručil Apoštoli na prvom Koncile za ktorých hovoril svätý Peter áno aj toto je "Pápeženecká" pasáž dokonca Magisteriálna lebo je tam … Více
13

Žalm 114

Když vyšel Izrael z Egypta, Jákobův dům z lidu temné řeči, stal se Juda Boží svatyní, Izrael Božím vladařstvím. Moře to vidělo a dalo se na útěk, Jordán se nazpět obrátil, hory poskakovaly jako beran…
Napsat komentář
9 2 80

Boží slovo na den 16.9. A.D. 2018

Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ …
Napsat komentář
mike084
www.zachej.sk/…/4dvd-inkvizicia… Nepravdivé mýty a čierne legendy o inkvizícii, predovšetkým o španielskej inkvizícii, začali vznikať pred 400 rokmi.… Více
mike084
tie kľúče plynú z moci zväzovať a rozväzovať Kristus ustanovil apoštola Petra, aby bol prvým zo všetkých apoštolov a viditeľnou hlavou celej Cirkvi … Více
4 2 50

Boží slovo na den 15.9. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Jana. U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí učedník, kterého měl …
Napsat komentář
acer
Z MÉHO BOKU STÁLE PROUDÍ KREV
5 2 135

Boží slovo na den 14.9. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen …
Napsat komentář
Zedad
Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, obraceli se a sháněli se po Bohu. Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem. … Více
Zedad
Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z Izraele. Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli: „Hřešili jsme, … Více

Boží slovo na den 13.9. A.D. 2018

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, …
Napsat komentář
henta
Heretiky ani nepozdravujte! Proč? ...Ale i tu je nutné, abychom dodržovali určitá pravidla. Např. jak říká sv. Jan: „Kdo zachází dál a nezůstává v … Více
acer
Přátelé Kříže, spojte se PŘÁTELÉ KŘÍŽE, SPOJTE SE! Více
26 3
Článek o pronásledování protestantských církví v Číně. O podzemní katolické církvi autor mlčí.
lidovky.cz

Hořící bible a zavřené kostely. Čína pokračuje v boji proti protestanství | Svět | Lidovky.cz

PEKING/PRAHA Čínská vláda opět zvýšila nátlak na křesťanské kongregace v Pekingu a přilehlých provinciích. Podle pastorů a organizací monitorujících …
https://www.lidovky.cz/horici-bible-a-zavrene-kostely-cina-pokracuje-v-boji-proti-protestanstvi-1q9-/zpravy-svet.aspx?c=A180911_171347_ln_zahranici_mha
Napsat komentář
Libor Halik
Dnešní čínská vláda pronásleduje i katolíky, ale dělá to prostřednictvím antipapeže Fratiška, s jeho souhlasem. Bylo o tom už vícekrát na Gloria.tv … Více
snakee
9 2 179

Boží slovo na den 12.9. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš se zahleděl na učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslave…
Napsat komentář
apredsasatoci
@Peter(skala) mat tvoje problemy! neboj! bude hur!!! Více
Peter(skala)
henta pred 5 hodinami apredsasatoci ... ti zavidim. To říkám už dávno, že se svíjíš závistí. vidíte … Více
1 4 145

Boží slovo na den 11.9. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš vyšel na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které …
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři! Když má někdo z vás s druhým spor, nestyděl … Více
17 125

Boží slovo na den 10.9. A.D. 2018

Ježíš vešel v sobotu do synagogy a učil. Byl tam člověk s ochrnulou pravou rukou. Učitelé Zákona a farizeové si na (Ježíše) dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu, aby ho měli z čeho obžalovat. On …
Napsat komentář
Zedad
henta nevím, o co se opíráš. Možná to nějak vysvětli.
ceskoslo
Mike má samozřejmě jako vždy pravdu. Jen Církev katolická je Církev založená Pánem Ježíšem Kristem a brány pekel ji nepřemohou, i když odpad bude … Více

Boží slovo na den 9.9. A.D. 2018

Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím Desetiměstí ke Galilejskému moři. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu …
Napsat komentář
henta
To není zpráva od Neposkvrněné Bohorodičky. Bude to z dílny new age. Pán Ježíš nikoho nikdy do ničeho nenutil. Chce mít na své lodi svobodné veslaře… Více
1 20

Žalm 12

Pro předního zpěváka za doprovodu osmistrunného nástroje , žalm Davidův. Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi. Jeden druhého svou řečí šálí, mluví úlisnými rty a oboja…
Napsat komentář
1 15

Žalm 13

Pro předního zpěváka, žalm Davidův. Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat? Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady, strastmi se den ze dne v srdci …
Napsat komentář

Boží slovo na den 8.9. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše. Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. Juda byl otec Fáresa a Záry –…
Napsat komentář
mike084
Narodenie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny – 8. september Z Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho Staré sa pominulo a všetko … Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) 1. čtení: Čtení z knihy proroka Micheáše. Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, … Více

Boží slovo na den 7.9. A.D. 2018

Farizeové a učitelé Zákona řekli Ježíšovi: „Janovi učedníci se často postí a konají modlitby, stejně i učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí.“ Ježíš jim odpověděl: „Můžete nutit hosty na svatbě, …
Napsat komentář
mike084
prílišný dôraz na jedno a myslieť si ááá to som vykúmal no ja ti vám neviem ale mne to definuje heretické myslenie heréza JE výber
mike084
ale no spod prikázaní nie je nik zasa ten luteránsky duch podcenovania organického vývoja Milosť Viera a Skutky tie vzťahy sú záväzne vyriešené 500 … Více
12 3
Host: Václav Malý. Témata: Kde a jak bránit evropský kontinent? Jak se skandály se sexuálním zneužíváním dětí podepsaly na důvěře lidí vůči církvi? Proč někteří více věří astrologům než duchovním? … Více
rozhlas.cz

Václav Malý: Papež František útok proti své autoritě unese

Katolická církev čelí rozsáhlému skandálu. Na povrch vyplouvají kauzy sexuálního zneužívání nezletilých kněžími. Jak se skandál podepíše na důvěře …
https://dvojka.rozhlas.cz/vaclav-maly-papez-frantisek-utok-proti-sve-autorite-unese-7606138
Napsat komentář
N0B0DY.SK
alica111 Hľa, čo ti na to hovorí Pán: 45 Ale keby si ten sluha v srdci povedal: "Môj pán voľajako nejde," a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť … Více
alica111

Boží slovo na den 6.9. A.D. 2018

(Jednou) stál Ježíš u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, …
Napsat komentář
henta
V jednom žalmu se říká:"Nerozhořčuj se nad zlosyny". p.s.todleto si henta dobře pamatuj a nezapomeň, každý jednou,až příjde čas, dostane co mu náleží… Více
henta
To říkáš ty!