U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
2562
Cristiada - Na väčšiu česť a slávu (2012)
02:23:17
Stylita shares this
Marusinecka shares this
Executive Action (1973)
01:26:20
Trepifajksl shares this
Executive Action 1973
Príbeh Márie (Marie Heurtin) (2014)
01:26:24

Osm států na lavici obžalovaných za zločiny proti lidskosti

PhDr. Radomír Malý Články 14.05.2024 516 slov 3 min. Americký Institut Charlotty Lozierové sestavil pořadí jednotlivých států na základě zákonodárství ve věci potratů. Srovnával potratovou …More
PhDr. Radomír Malý Články
14.05.2024 516 slov 3 min.
Americký Institut Charlotty Lozierové sestavil pořadí jednotlivých států na základě zákonodárství ve věci potratů. Srovnával potratovou legislativu v USA a v jiných členských státech OSN. Z výzkumů vyplývá, že v zemi „svobody“ a „neomezených možností“ spolu s dalšími sedmi státy byly nenarozené děti chráněny nejméně na světě, dokud před třemi lety se Nejvyšší soud neusnesl o právu každého členského státu USA samostatně a suverénně rozhodnout o této věci. Toho některé státy využily k legalizaci téměř úplného zákazu zabíjení dětí v mateřském lůně.
OSN tvoří celkem 193 států. V osmi z nich zákon dovoluje vraždit děti pod srdcem matky na pouhé přání bez jakýchkoliv omezení. V USA sice (srvn. výše) na základě vzpomenutého rozhodnutí Nejvyššího soudu menšina států potraty téměř zcela zakázala, nicméně žel většina setrvává na tzv. „právu ženy“ na potrat bez omezení.
V nechvalné „osmičce“ se nachází také komunistická Čína, kde dokonce podle …More

Hriech alebo krehkosť? Jazyková revolúcia v Cirkvi

Tommaso Scandroglio 13. mája 2024 in Cirkev Každá revolúcia prináša so sebou aj revolúciu jazykovú, pretože vymazanie určitej reality s cieľom jej nahradenia so sebou prináša aj paralelné odsúvanie …More
Tommaso Scandroglio
13. mája 2024
in Cirkev

Každá revolúcia prináša so sebou aj revolúciu jazykovú, pretože vymazanie určitej reality s cieľom jej nahradenia so sebou prináša aj paralelné odsúvanie do úzadia všetkých pojmov, ktoré definujú prítomnú realitu, aby uvoľnili miesto novému slovníku schopnému opísať nový svet, ktorý, samozrejme, z princípu musí byť vždy lepší ako ten starý. Tomuto lexikálnemu pravidlu sa nevyhli ani revolúcie v „katolíckom dome“ týkajúce sa viery a morálky. Niekoľko príkladov:
Vezmime si v prvom rade slovo “hriech”, ktoré začalo byť ostrakizované a nahradzované termínom “krehkosť”. Pojem “hriech”, ktorý je teraz odsúvaný do úzadia, totiž evokuje doktrinálny súhrn princípov, ako aj previnenie voči Bohu, čiže odkazuje na transcendentnú rovinu a na to, že daná osoba koná dobrovoľne a za svoje konanie nesie zodpovednosť. Preto v kolektívnej predstavivosti sa s “hriechom” spájajú pojmy ako prikázanie, chyba, nespravodlivosť, vina, náprava, trest.
Na druhej …More
Sv.Prokop
Chudinky my hříšníci 😭 😂
Metod
Revolúcia žiadna nepřinesla pokoj !

Má väčšina katolíkov podobnú predstavu o spáse ako tzv. svedkovia Jehovovi? Môže za to modernizmus.

Mikuláš Hučko 9. mája 2024 in Cirkev To, že dnes Cirkev, lepšie povedané ľudský faktor v Cirkvi, prežíva hlbokú krízu, netreba osobitne dokazovať. Očividný je doktrinálny zmätok. Učenie Cirkvi sa …More
Mikuláš Hučko
9. mája 2024
in Cirkev

To, že dnes Cirkev, lepšie povedané ľudský faktor v Cirkvi, prežíva hlbokú krízu, netreba osobitne dokazovať. Očividný je doktrinálny zmätok. Učenie Cirkvi sa síce nezmenilo, ani sa zmeniť nemôže, ale problém je v tom, že doktrína akoby bola čoraz menej dôležitá a do popredia sa dostávali pastoračné otázky, ktoré údajne môžu podliehať zmene, čo nemá logiku, pretože za každým každým pastoračným príkazom je predsa učenie, o ktoré sa opiera.
Ak teda dnes niektorí presadzujú požehnávanie homosexuálnych “manželstiev”, či chcú uvoľniť disciplínu pristupovania k Eucharistii aj pre tých, ktorí sú v ťažkom hriechu, sotva možno tvrdiť, že je to iba pastoračná zmena v duchu akéhosi väčšieho milosrdenstva.
Rozsah problému sa v plnej miere ukázal nielen počas nemeckej Synodálnej cesty, ale aj v synodách v ostatných krajinách prevažne západnej Európy, ktoré sa uberali smerom, ktorý vytýčilo Nemecko, aj keď možno boli o niečo opatrnejší či zdržanlivejší. Na …More
Církví Boha živého
Podle Bible je ovšem nevěstka oma falešná církev,ta ze světa
Církví Boha živého
Jehovisté údajně velmi silně upravují Bibli Jejich zpráva je plná zkreslení, podvodu a falešného učení. Možná Bůh otevře oči Svědkům Jehovovým …More
Jehovisté údajně velmi silně upravují Bibli
Jejich zpráva je plná zkreslení, podvodu a falešného učení. Možná Bůh otevře oči Svědkům Jehovovým aby viděli co je pravda evangelia a co je pravdivé učení o Božím slově.
9 more comments
Civil War (2024)
01:41:44
Církví Boha živého
@Janko333 ty se obrať ke Kristu, On jediný byl a je tvým Vykupitelem z kříže, nezrazuj ho!
Janko333
Je to hriech hazardovať s vlastným životom pre novinárské zábery priamo v teréne vo vojne. Je to ako horolezec. Vie že sa môže zabiť a nechať doma …More
Je to hriech hazardovať s vlastným životom pre novinárské zábery priamo v teréne vo vojne. Je to ako horolezec. Vie že sa môže zabiť a nechať doma rodinu, ale pre adrenalín tam aj tak lezie. Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom - Sirach …
For centuries, great Catholic theologians have voiced differing opinions on the exact details surrounding the rise of the prophesied Antichrist and his link to the rebuilding of the Jerusalem Temple. …More
For centuries, great Catholic theologians have voiced differing opinions on the exact details surrounding the rise of the prophesied Antichrist and his link to the rebuilding of the Jerusalem Temple. In this episode of the John-Henry Westen Show, we’re taking a deep-dive into what has been taught and prophesied about the Antichrist’s rise to power, the steps that may be taken to bring about his coming, and the esteem and status he is likely to be given by those deceived by his seductive powers. Tune in for this jarring analysis on the Antichrist — the worst man yet to come.
Want to learn even more about the Antichrist? READ MORE BELOW:
Everything you need to know about Catholic teaching on the Antichrist - LifeSite
The Antichrist and the rebuilding of the Jerusalem Temple in Catholic teaching and prophecy - LifeSite
HELP US FIGHT THE LIES OF THE MAINSTREAM MEDIA AND SPREAD THE TRUTH AROUND THE WORLD: LifeSite Donations – The #1 Pro-Life and Pro-Family Site
SHOP YOUR FAVORITE PRECIOUS …More
20:41

Problém ďábla (1927)

úterý 30. dubna 2024 Prof. Dogm. Ch. Héris O.P. Problém ďábla! Problém těžký a hrozný. Při projednávání takového problému dlužno především dobře rozlišovati, co jest učením církve a co jest pouze …More
úterý 30. dubna 2024
Prof. Dogm. Ch. Héris O.P.
Problém ďábla! Problém těžký a hrozný. Při projednávání takového problému dlužno především dobře rozlišovati, co jest učením církve a co jest pouze naukou učenců.
Víra podává nám tyto pravdy o ďáblu, jimž musejí všichni věřiti: Existují skutečně andělé. Byli učiněni dobří. Část však se jich dobrovolně odloučila od Boha svým odbojem, svým hříchem. Za trest byli padlí andělé, které nazýváme ďábly, odsouzeni do věčného pekla. Ďáblem byli svedeni první lidé. Tak se člověk jaksi dostal pod moc ďáblovu. Ďábel pak člověka pronásleduje a pokouší rozmanitým způsobem.
Tohle podává o ďáblu víra. Theologové se však snažili více proniknouti tyto pravdy. Spolehli se na Písmo svaté a na výsledky filosofie o čirém duchu. Studovali a hledali více proniknouti pravdy všechny a tudíž i pravdy o takovém tvrdém a nebezpečném nepříteli jako jest ďábel.
Hned nás zajímá otázka, jak byl vůbec možný hřích padlých andělů? Anděl jest pouhý duch, který není vystaven …More
David Petr Dvořák
Věčné nebe, ani věčné peklo neexistuje.... Teologové vycházejí z určitých předpokladů, které bývají nesprávně zvolené a tak dochází k nesmyslným …More
Věčné nebe, ani věčné peklo neexistuje.... Teologové vycházejí z určitých předpokladů, které bývají nesprávně zvolené a tak dochází k nesmyslným výsledkům
2 more comments

Návrat špiónománie alebo Sokrates – vzor všetkých špiónov a ako som sa ja stal špiónom

Branislav Michalka 27. apríla 2024 Politika Komentár Po niekoľkých desaťročiach oddychu sa nám vrátila do Európy a jej kultúrno-civilizačných derivátov obľúbená celospoločenská hra – špiónománia …More
Branislav Michalka
27. apríla 2024
Politika Komentár
Po niekoľkých desaťročiach oddychu sa nám vrátila do Európy a jej kultúrno-civilizačných derivátov obľúbená celospoločenská hra – špiónománia. Tú sme samozrejme v časoch budovania marxistického socializmu (toho východného, zlého, nie toho západného a dobrého) poznali všetci a stala sa súčasťou nášho detského sveta. Preto sa my starší cítime v tejto zdarne reinkarnovanej atmosfére špiónománie ako rybičky v dobre osvetlenom akváriu.
Ilustračný obrázok, zdroj: needpix.com
Aj pokiaľ sme totiž boli na druhej strane barikády (teda skôr naši rodičia – tí tmári, katolíci a protisocialistické živly), dobrodružstvám skvelých bojovníkov s agentmi imperializmu sme nedokázali odolať. Spolu s majorom Zemanom a jeho ešte akčnejším pajtášom, kapitánom Hradcom sme gúľali očami nad konšpiráciami neonacistov, buržoáznych skorumpovaných mäkkýšov a zanarchizovaných disidentov. Spolu s poľským pohraničníckym psom Šarikom (pozor, nemýliť si s jeho menovcom …More

Byla inkvizice zlem nebo požehnáním?

PhDr. Radomír Malý Články 23.04.2024 3313 slov 16 min. Mnoha lidem při vyslovení tohoto jména začnou vstávat hrůzou vlasy na hlavě. Skřipec, kolo, palečnice, španělská bota, hladomorna, bičování,…More
PhDr. Radomír Malý Články
23.04.2024 3313 slov 16 min.
Mnoha lidem při vyslovení tohoto jména začnou vstávat hrůzou vlasy na hlavě. Skřipec, kolo, palečnice, španělská bota, hladomorna, bičování, sekání končetin a posléze upálení na hranici – to všechno se bezděčně podvědomě vybaví vždycky, kdykoliv zazní ono tajemné slovo, pojící se v představách současníků s nepředstavitelnými krutostmi. Tak smýšlí člověk na prahu 21. století, lhostejno, jestli katolík, protestant, ateista… zkrátka téměř každý, kdo chodil ve 20. a 21. století do školy.
A kdo za to může? Samozřejmě Katolická církev. Inkvizice byla přece její institucí, ona ji uvedla do života k likvidaci lidí, kteří ji odmítali, aby si udržela svoji středověkou moc, bohatství, paláce, luxusní život prelátů a neomezenou vládu nad životem a smrtí věřících. V tomto odsuzování inkvizice není rozdíl mezi protestantskou, liberální, socialistickou či jinou historiografií, ano, v současné atmosféře „dialogu“ po II. vatikánském koncilu najdeme …More
Metod
Neboj sa maličké stádo, lebo Váš Otec rozhodol sa Vám ho dať!
Desatero přikázání (1956)
03:51:38
Coburg
Už to tu sem dal v kvalitnejšej verzii Historický, Oskarom ocenený film hollywoodského re…
One more comment

Démoničnost liberalismu

Ludwik Pęzioł Články 27.01.2024 1389 slov 7 min. Tato ideologie má více podob a odstínů. Jsou některé z nich přijatelné? Může být liberalismus v nějaké své formě protiváhou nebezpečně se šířícího …More
Ludwik Pęzioł Články
27.01.2024 1389 slov 7 min.
Tato ideologie má více podob a odstínů. Jsou některé z nich přijatelné? Může být liberalismus v nějaké své formě protiváhou nebezpečně se šířícího neomarxismu nebo alespoň menším zlem?
Na tyto otázky odpověděl již několikrát polský odborník prof. Jacek Bartyzel. V jedné své přednášce ho nazval „tichým zabijákem Evropy“ bez ohledu na to, jakou má konkrétní podobu. Jistě, existuje rozdíl oproti marxismu nebo anarchismu. Zatímco tyto dvě ideologie připomínají darebáky, kteří usilují násilím vniknout do domu, liberalismus se snaží potichu a nenápadně tam vklouznout se stejným záměrem: co nejvíce dům devastovat. Liberalismus se na rozdíl od otevřeně rozvratnických ideologií neprezentuje jako nepřítel, ale jako terapeut, jenž nikomu nic nevnucuje a jehož cílem je pouze vytvoření podmínek, v nichž každý bude moci „žít po svém“.
Jeho deklarace působí dojmem uvážlivého lékaře, proto jsou mnoha lidmi přijímány s důvěrou a hodně jich se dívá s nadějí …More
U.S.C.A.E.
gvendolina
Dugin stále hovorí,že treba zlikvidovať liberalizmus.
6 more comments

Nový film Hispanoamérica, pozitívne hodnotiaci šírenie kresťanstva, európskej a španielskej kultúry, láme v kinách rekordy

22. apríla 2024 Krátke správy Tri dni po uvedení do kín (12. apríla) sa film režiséra José Luisa Lópeza-Linaresa s názvom Hispanoamérica – pieseň života a nádeje, stal zatiaľ najnavštevovanejším …More
22. apríla 2024 Krátke správy
Tri dni po uvedení do kín (12. apríla) sa film režiséra José Luisa Lópeza-Linaresa s názvom Hispanoamérica – pieseň života a nádeje, stal zatiaľ najnavštevovanejším dokumentom roka. To je správa, ktorá zrejme nepoteší španielskych ani globálnych progresívcov a neomarxistov, ktorí sa v rámci tzv. „woke“ a „cancel“ kultúry systematicky snažia o dehonestáciu kresťanskej a európskej civilizačnej misie. Španielski diváci už majú zrejme dosť potupovania Krištofa Kolumba, Hernána Cortésa, Filipa II. či jezuitských misionárov, ako aj neustálych obviňovaní zo zničenia pôvodnej kultúry Indiánov, ktorej bežnou súčasťou boli satanisticko-pohanské rituály s masovými ľudskými obetami, rituálne ľudožrútstvo, sodomia a pederastia.
Ako píše portál InfoVaticana, film Hispanoaméricapopiera protišpanielsku a protikatolícku čiernu legendu tým, že potvrdzuje úspešnosť evanjelizácie Ameriky“. Čo zaiste nie je jav, ktorý by sa nachádzal na čelnom mieste zoznamu priorít súčasnej …More
Trepifajksl
To bude pecka.
Apoštol Pavol (2018)
01:36:03

Komik Rob Schneider o svojej konverzii na katolícku vieru: „Nikdy som necítil viac pokoja“

19. apríla 2024 Krátke správy Rob Schneider, známa tvár z obrazoviek, v rozhovore pre portál ChurchPop tiež uviedol, že sa pokúsil modliť po latinsky a že pripravuje nový film – o Turínskom plátne! …More
19. apríla 2024 Krátke správy
Rob Schneider, známa tvár z obrazoviek, v rozhovore pre portál ChurchPop tiež uviedol, že sa pokúsil modliť po latinsky a že pripravuje nový film – o Turínskom plátne!
Minulý rok komik, u nás predovšetkým známy ako poslíček z legendárnej komédie Sám Doma 2: Stratený v New Yorku, pri príležitosti svojich okrúhlych 60. narodenín oznámil, že sa stal „konvertitom na katolicizmus“ a že sa ospravedlňuje za „nedostatok Kristovho odpustenia voči svojim blížnym“. Hoci bol Schneider, predtým celoživotný demokrat, hlasným odporcom lockdownov a vakcinačných praktík, predsa jeho konverzia mnohých prekvapila. Teraz o svojom obrátení pre portál ChurchPop povedal viac.
Rob Schneider
zdroj: fb Rob Schneider
Na otázku, čo ho vlastne priviedlo ku katolíckej viere herec odvetil, že to bol „mix vecí“. „Boli to deti. Bola to pandémia. Bola to práca na istom projekte… myslím, že viete, ako Ježiš koná,“ povedal redaktorke Jacqueline Burkepileovej. „Prišiel som tým na miesto …More
TerezaK
Praktický, pokud podle toho žijí se to vyznačuje tím, že dokážou prokázat více lásky a trpělivosti i přes urážky jako Ti, co sv.Eucharistii a pravé …More
Praktický, pokud podle toho žijí se to vyznačuje tím, že dokážou prokázat více lásky a trpělivosti i přes urážky jako Ti, co sv.Eucharistii a pravé svátosti nemají, a tak dosáhnou vyšší dokonalosti v Nebi,po celou věčnost.
TerezaK
Má sv.Eucharistii a pravé svátosti.
One more comment

František Mikloško opäť perlil o Cirkvi, pápežoch, gender a kresťanskej politike: Pápež František je skvostom, nacionalisti a tradiční sú problém

19. apríla 2024 Krátke správy Nehynúci tragéd slovenskej kresťanskej liberálnej demokracie a pseudokonzervativizmu, zaslúžilý poslanec a neúnavný propagátor európskych hodnôt, František Mikloško,…More
19. apríla 2024 Krátke správy
Nehynúci tragéd slovenskej kresťanskej liberálnej demokracie a pseudokonzervativizmu, zaslúžilý poslanec a neúnavný propagátor európskych hodnôt, František Mikloško, opäť pobavil všetkých svojich fanúšikov. V rozhovore pre portál Aktuality.sk, ktorý je tiež povestný svojou liberálno-konzervatívno-progresívnou orientáciou, sa vyjadril k množstvu tém spojených s katolíckou Cirkvou. Redaktor Peter Hanák, ktorý spĺňal všetky parametre progresívne nabudeného komsomolca, mu kládol otázky, v ktorých otvorene označoval časť slovenských katolíkov za konšpirátorov, Benedikta XVI. za podporovateľa konšpirátorky Gabriele Kubyovej a výhrady voči LGBTQ-+ propagande za prízemné. František Mikloško neprotestoval, len sa bodro usmieval a bránil Cirkev, že ona je už za pápeža Františka iná, demokratická.
Nehynúci tragéd slovenskej kresťanskej liberálnej demokracie a pseudokonzervativizmu, zaslúžilý poslanec a neúnavný propagátor európskych hodnôt, František Mikloško
zdroj:…More
turan
Čo vás to napadlo tu vôbec propagovať a prepierať tohoto latentného geja a pedofila? Lepšie sa na neho pozrite, veď z očí mu pozerá samotný diabol. …More
Čo vás to napadlo tu vôbec propagovať a prepierať tohoto latentného geja a pedofila? Lepšie sa na neho pozrite, veď z očí mu pozerá samotný diabol. Tým, že o takomto vagabundovi píšete, aj negatívne, tým mu vlastne robíte promo. Treba ho totálne ignorovať a písať skôr o pozitívnych duchovných veciach.
Kamil Horal
Uvažujem,či bol od začiatku nastrčený ešte v tých 80 rokoch do kat.cirkvi...alebo ho získali liberáli až neskôr...či vôbec bol niekedy vernný katolík …More
Uvažujem,či bol od začiatku nastrčený ešte v tých 80 rokoch do kat.cirkvi...alebo ho získali liberáli až neskôr...či vôbec bol niekedy vernný katolík a disident?Prečo sa tak zmenil...alebo bol už dávno taký,lenn to maskoval...
5 more comments

Bývalá pornoherečka konvertovala na katolícku vieru. Bola očarená katolíckym umením a Pannou Máriou: „Vyrábala som pornografiu, teraz vyrábam ružence“

15. apríla 2024 Krátke správy Mladá, pôvabná žena, odetá do krásnych ružových šiat, vlasy prekryté bielou mantilou, prijíma Božie Telo na kolenách z rúk kňaza oblečeného v tradičnom ornáte. Na …More
15. apríla 2024 Krátke správy
Mladá, pôvabná žena, odetá do krásnych ružových šiat, vlasy prekryté bielou mantilou, prijíma Božie Telo na kolenách z rúk kňaza oblečeného v tradičnom ornáte. Na prvý pohľad sa zdá, že ide o bežný obrázok, aký môžeme často vidieť v kostoloch, kde sa slúžievajú tradičné omše. Za všednou fotografiou sa však ukrýva nevšedný príbeh obrátenia a pokánia mladej pornoherečky Bree Solstadovej:
I am not great. I’m a wretched sinner. If my story, repentance or joy can keep bringing souls to Christ, then I will continue to serve as His tool. Nothing more.
“Whoever would be great among you must be your servant. Whoever would be first among you must be slave of all.” -JC https://twitter.com/sachinettiyil/status/1777940953292296592
— Miss B Converted (@TheMistressB) April 10, 2024
Život Bree Solstadovej mal veľmi ďaleko k tej podobe, v akej ju môžeme dnes pozorovať na fotografii, uloženej v odkaze na twitter. Cudne sklopené oči a radostný úsmev pri pohľade na kalich s …More
Kamil Horal
Každé obrátenie z bahna- do svetlých výšin nebies je dvojaké...pred ľudmi a pred Bohom...až keď je to obrátenie totožné...pred ľudmi aj pred Bohom.…More
Každé obrátenie z bahna- do svetlých výšin nebies je dvojaké...pred ľudmi a pred Bohom...až keď je to obrátenie totožné...pred ľudmi aj pred Bohom...vtedy je pravé...sú mnohé marketingové,či politické obrátenia,obrátenia pri zmene polit.systému a pre zištné dôvody...viď obrátenia zarytých komunistov,či učiteliek-vedúcich ateistických krúžkov na školách,terorizujúcich veriace deti a ich rodičov za pár 30 judášskych strieborných k platu...a aby si udržali miesto a plat...tak zahrajú rôzné oltárne srdcervúce scény hodné Oscara, premeny, zmeny,zvraty a rôzne populárne komédie na efekt, ale i tragédie...to sú obraty na efekt pred ľuďmi...ale vziať na seba ťažký kríž Krista z Krížovej cesty...to je už mimo záujmu...len maslo a smotana zvrchu...cmar už nie...

Zednářství, LGBT a velký kapitál

O tajných sdruženích bez cenzury Tomasz D. Kolanek Články 18.01.2024 1206 slov 6 min. Rozhovor redakce Strona główna s odborníkem na problematiku zednářství dr. Wojciechem Golonkou z Institutu …More
O tajných sdruženích bez cenzury
Tomasz D. Kolanek Články
18.01.2024 1206 slov 6 min.
Rozhovor redakce Strona główna s odborníkem na problematiku zednářství dr. Wojciechem Golonkou z Institutu Evropského dědictví Andegavenum:
Odkdy se začali zednáři orientovat na ideologii LGBT a podporovat, vyzvedávat „duhová“ hnutí všech možných směrů? Nebo snad sami zednáři vymysleli ideologii LGBT?
LGBT nevymysleli zednáři. To je důsledek dědičného hříchu. Ale učinit z toho ve druhé polovině 20. stol. ideologii s právními nároky a položit tak časované bomby pod dosavadní společenský řád, to už je něco jiného.
Nejsem schopen stanovit, kdy přesně zednáři přijali „duhovou“ ideologii, to by bylo těžko zjistitelné. Museli bychom se totiž dostat do jejich archivů, což je nemožné. Máme ale k dispozici výpovědi zednářů a mediální rozhovory s nimi. Tak např. velmistr Velkého východu Francie se veřejně chlubí, že zednářstvo má zásluhu na uzákonění všech tzv. práv osob LGBT počínaje registrovaným partnerstvím …More
Caesar
Vo Francuzku vladne tvrdy zidozednarsky rezim uz od zidozednarskeho prevratu, ktoremu dali zidozednari nazov: velka francuzka revolucia.... Zidozednari …More
Vo Francuzku vladne tvrdy zidozednarsky rezim uz od zidozednarskeho prevratu, ktoremu dali zidozednari nazov: velka francuzka revolucia....
Zidozednari zaviedli vo vatsine sveta zidozednarsky rezim s krycím nazvom: demokracia
Zidozednari vymysleli republiky, prezidentov, parlamenty, ucinne rozdelovace: politicke strany. Ako ucinne rozdelit narod, aby nebol jednotny? No rozdelit ich do politickych stran a je po jednote, ale je potom trvaly boj "politickych stran" medzi sebou, boje o moc: vladne strany a opozicne strany.... ziaden pokoj, ale len a len spinavosti, rozvrat, nepokoje... atd.
Zbavit sa demokracie znamena zbavit sa zidozednarstva.
2 more comments
Digitálne meny a digitálne euro ako nástroj totality.
07:34