UPOZORNENIE ... Eufrat vyschol. Prichádza v blízkej budúcnosti Armagedon ! (VIDEO)

PS: Preklad z ruštiny.

Poznámka Ed. - Drahí bratia a sestry! A tu sú „zázraky“ s klímou, na ktoré si teraz dáva pozor mnoho veriacich. Nasledujúca fotografia zobrazuje veľkú rieku Eufrat alebo skôr to, čo z nej zostalo v septembri 2021. A teraz čítame Zjavenie.


„Šiesty anjel vylial svoju misku do veľkej rieky Eufratu a voda v nej vyschla, takže cesta pre kráľov pred východom slnka bola pripravená. A videl som, ako vychádza z úst draka, a z úst šelmy a z úst falošného proroka traja nečistí duchovia ako žaby: to sú démonickí duchovia, ktorí robia znamenia; vychádzajú ku kráľom zeme celého vesmíru, aby ich zhromaždili do boja v ten veľký deň Boha všemohúceho “. (Zjavenie 16:12)

Tak sa splnilo ďalšie apokalyptické proroctvo, o ktorom hovoril svätý Paisius Athonský a svet jasne vstúpil do Posledných časov. Kto má rozum, nech rozumie!

Армагеддон - война которая скоро начнётся. Пророчества старца Паисия Святогорца

Euphrates River is Drying Up - Just in Time for Armageddon!!!

Pôvodná informácia zo stránky
СВЯТОЙ ПАИСИЙ АФОНСКИЙ ПРЕДУПРЕЖДАЛ... Ну вот, пересох и Евфрат. (ВИДЕО)

rudaw.net/english/middleeast/syria/30082021

Staroveké fresky prehovorili. Rozumieme !?

Blíži sa pád ... Proroctvá staršieho Neokona potvrdzuje denník satanistu Rothschilda.

Generál Carter III. světová válka.

Pedro Régis – Smerujeme do krvavej budúcnosti… Ale Ježiš je s nami.

Veľké katastrofy aj prírodné a Božie tresty v proroctvách vrátane vojny ! Obnova Cirkvi - gloria.tv

Ježiš Kristus hovorí Pátrovi Piovi o posledných časoch - gloria.tv

Vysychajúci Eufrat odhalil väzenie anjelov povolaných zabiť 1/3 ľudí. (VIDEO)
Public domain
Sv.Prokop
Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko …More
Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“ (Lk 21,26-36)
Zuzana Schlosserova shares this
11.7K
Metod
Armagedon alebo Varovanie....
agnesino
Ja sa modlím s dôverou príď kráľovstvo tvoje (konečne)