Sv.Prokop
Sv.Prokop
5534

David Michael Emeth, proč mne blokujete ?

@David Michael Emeth, proč mne blokujete ?
Sv.Prokop
Už mi svitá ! Asi to bude proto, že nevěřím na plochou zem. 😂
TerezaK
..kvantové druhé-já se bouří.. 🥴 🤭 😊 🤕 😊 🙏
3 more comments

MŠE VĚKŮ — Strážci Tradice

Sv.Prokop
2756

MÁLOKDO DOKÁŽE BÝT VĚRNÝ AŽ POD KŘÍŽ CÍRKVE SVATÉ

Kristus Pán ve své nevýslovné prozíravosti ustanovil Sv. Petra oporou své Církve, přestože předem věděl, že až půjde do tuhého, Sv. Petr ho zapře (čímž mimochodem zapře i jeho učení). A když …More
Kristus Pán ve své nevýslovné prozíravosti ustanovil Sv. Petra oporou své Církve, přestože předem věděl, že až půjde do tuhého, Sv. Petr ho zapře (čímž mimochodem zapře i jeho učení). A když šlo do tuhého, všichni jeho učedníci utekli, kromě Sv. Jana Evangelisty. Zůstává malá skupinka nejbližších, kteří se v nejhlubší krizi Církve nemohou opírat o Sv. Petra ani o ostatní učedníky a zůstávají Pánovi věrni až pod Kříž. Jde o Sv. Pannu Marii, Sv. Jana Evangelistu, Sv. Marii Magdalskou, Sv. Marii Kleofášovu a další zbožné ženy.
Roman Grežďo
Na to pasuje jeden vtip... Do kostela během mše vběhnou teroristé v kuklech a kdosi z nich zařve: Kdo chce zemřít za Krista, ať si lehne na zem, …More
Na to pasuje jeden vtip...
Do kostela během mše vběhnou teroristé v kuklech a kdosi z nich zařve: Kdo chce zemřít za Krista, ať si lehne na zem, ostatní ven! Dvě třetiny lidí odejdou. Potom drgne samopalem do faráře a řekne: Vstaň, farizeové už odešli, můžeš pokračovat v mši....
One more comment
Sv.Prokop
91.1K

NEMNOHO JE VĚRNÝCH AŽ POD KŘÍŽ CÍRKVE SVATÉ

Kristus Pán ve své nekonečné prozíravosti ustanovil Sv. Petra oporou své Církve, přestože jakožto Vševědoucí předem věděl, že až půjde do tuhého, Sv. Petr ho zapře (čímž mimochodem zapře i jeho …More
Kristus Pán ve své nekonečné prozíravosti ustanovil Sv. Petra oporou své Církve, přestože jakožto Vševědoucí předem věděl, že až půjde do tuhého, Sv. Petr ho zapře (čímž mimochodem zapře i jeho učení). A Pán jistě předem také věděl, že až půjde do tuhého, všichni jeho učedníci utečou, kromě Sv. Jana Evangelisty. Zůstává malá skupinka nejbližších, kteří se v nejhlubší krizi Církve nemohou opírat o Sv. Petra ani o ostatní učedníky a zůstávají Pánovi věrni až pod Kříž. Jde o Sv. Pannu Marii, Sv. Jana Evangelistu, Sv. Marii Magdalskou, Sv. Marii Kleofášovu a další zbožné ženy. Jeden věřící mi na tohle nedávno řekl, že mu stačí být jako ta většina učedníků, co utekli ... 😴
David Petr Dvořák
Pokud jsou pravdivě zapsaná (předpokládám, že jsou),Ješuova slova, tak spasený může být jen ten, kdo bude konat stejné a větší skutky....
apredsasatoci
Jeden věřící mi na tohle nedávno řekl, že mu stačí být jako ta většina učedníků, co utekli ... Silné pochybujem, že taký môže byť spasený.More
Jeden věřící mi na tohle nedávno řekl, že mu stačí být jako ta většina učedníků, co utekli ...
Silné pochybujem, že taký môže byť spasený.
7 more comments
Pastorační vyjádření ČBK k Fiducia supplicans
Sv.Prokop
@zaba< Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte …More
@zaba<
Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Když pán …More
zaba
Jaké to bude těžké vystřízlivění pro lid Boží, až skutečně prokoukne. Bude to tehdy až naše katolická scéna už nebude moci žádným způsobem zmírnit …More
Jaké to bude těžké vystřízlivění pro lid Boží, až skutečně prokoukne. Bude to tehdy až naše katolická scéna už nebude moci žádným způsobem zmírnit krutou pravdu o vyhození našeho Pána zevnitř jeho církve a nahrazením Jeho Boha pustým pohanstvím.
One more comment
Pastorační vyjádření ČBK k Fiducia supplicansMore
Pastorační vyjádření ČBK k Fiducia supplicans
One page

Miliardáři vyzývají politiky: Zdaňte nás víc, náš život to zásadně neovlivní - iDNES.cz

Švýcarsko uspořádá mírovou konferenci o Ukrajině. Zve i Čínu a země jihu - iDNES.cz

forthetruth333
Tomek nie zapoja ale už sa zapojili skoro všetci
Tomek P
Hlavne ze sa do vojny ukrajiny a ruska zapoja aj ine staty
Sv.Prokop
1392
Nepřátelé Ježíše Krista potřebují naše modlitby více než jeho přátelé.More
Nepřátelé Ježíše Krista potřebují naše modlitby více než jeho přátelé.
One page
Sv.Prokop
Modlitba za osvobození našich nepřátel ze zajetí nadzemských duchů zla je dobrodiním. Je zde tedy vhodné připomenout i následující verš: Když …More
Modlitba za osvobození našich nepřátel ze zajetí nadzemských duchů zla je dobrodiním. Je zde tedy vhodné připomenout i následující verš:
Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. (Matouš 6:2)
Sv.Prokop
862
Doporučuji hlasovat pro kostel Narození Panny Marie, kostel Sv. Kříže nebo kostel Sv. Prokopa
npu.cz

Památky děkují

Rozhodněte o vítězi ceny Památky děkují v on-line hlasování. Tato cena veřejnosti je udělována Národním památkovým ústavem v rámci ocenění Patrimonium pro futuro. Vyzdvihuje …
Sv.Prokop
580

Evangelizace shora

Milosrdný Bože, dej ať Církev Svatá vyčlení katechety nejvlivnějším osobám. Například v Čechách byla nejprve pokřtěna knížata a potom lid ...More
Milosrdný Bože, dej ať Církev Svatá vyčlení katechety nejvlivnějším osobám. Například v Čechách byla nejprve pokřtěna knížata a potom lid ...
Sv.Prokop
12.2K
Modlitba ke Královně andělů, Přemožitelce Satana
Obrana katolíckej Cirkvi
Moc mena Panny Márie: Jediná prosba mé Matky za hříšníka stačí, abych zapomněl na všechny urážky, které mi způsobil? Důkazem toho je následující …More
Moc mena Panny Márie: Jediná prosba mé Matky za hříšníka stačí, abych zapomněl na všechny urážky, které mi způsobil? Důkazem toho je následující příklad. Sv. Alfons Maria de Liguori - S. Alphonsus - z knihy vnešenosti Panny Marie. Příklad. Tento příklad není v žádné knize. Ale vypravoval mi jej kněz, můj řeholní spolubratr, kterému se věc přihodila. Tento kněz jednou zpovídal. (Z dobrých důvodů pomlčím o místě, třebaže kajícník dal svolení, aby se věc uveřejnila.) Najednou si všiml mladého muže, který stál opodál, jako by se chtěl i nechtěl zpovídat. Kněz se něj několikrát podíval a nakonec se ho zeptal, chce-li jít ke zpovědi. Muž přisvědčil, ale protože zpověď měla být dlouhá, odvedl ho zpovědník do zvláštní místnosti. Mladík mu začal vypravovat, že je cizinec, že pochází z urozeného rodu, neví prý ale, jak by mu mohl Bůh odpustit po životě, jaký dosud vedl. Žaloval na sebe množství hříchů, nečistoty, vraždy a jiné věci. Přiznal se, že již ztratil naději, že bude spasen, takže nakonec …More
Sv.Prokop
3918
Výzva
One page
johanika
Dnes o tom hovoril Dr. Harabin: Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 2.3.2022More
Dnes o tom hovoril Dr. Harabin:
Dopoludnie na InfoVojne s Adrianom 2.3.2022
One more comment
Sv.Prokop
9401

Zjevení Janovo 9, 10-11

A měly ocasy jako škorpióni a v nich žihadla, aby jimi trýznily lidi po pět měsíců. Nad sebou měly krále, anděla propasti, hebrejským jménem Abaddon – to znamená Hubitel.More
A měly ocasy jako škorpióni a v nich žihadla, aby jimi trýznily lidi po pět měsíců.
Nad sebou měly krále, anděla propasti, hebrejským jménem Abaddon – to znamená Hubitel.
8 more comments
Sv.Prokop
178

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. (Gal 6,7)

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. (Gal 6,7)
Sv.Prokop
180

Výběr z Kodexu kanonického práva

Krestané mají eucharistii v nejvetší úcte, cinne se úcastní slavení nejsvetejší obeti mše, velmi zbožne a casto tuto svátost prijímají a prokazují jí nejvyšší úctu (Kán. 898) Posvátní služebníci …More
Krestané mají eucharistii v nejvetší úcte, cinne se úcastní slavení nejsvetejší obeti mše, velmi zbožne a casto tuto svátost prijímají a prokazují jí nejvyšší úctu (Kán. 898)
Posvátní služebníci nesmejí odmítnout svátosti tem, kdo o ne vhodne žádají, jsou rádne pripraveni a právo jim nezakazuje prijetí. (Kán. 843 §1)
Kdykoliv to vyžaduje nutnost nebo tak radí opravdová duchovní užitecnost, a pokud se zabrání nebezpecí omylu nebo lhostejnosti, je dovoleno krestanum, jimž je fyzicky nebo mravne nemožné obrátit se na katolického udelovatele, prijmout svátost smírení, eucharistie a pomazání nemocných od nekatolických udelovatelu, v jejichž církvi jsou uvedené svátosti platne udelovány (Kán. 844 §2)
Kdo se stane clenem sdružení, které brojí proti církvi, bude potrestán spravedlivým trestem; kdo takové sdružení podporuje nebo rídí, bude potrestán interdiktem. (Kán. 1374)
Sv.Prokop
31.1K

Jidášova zrada v pozadí věcí příštích ?

Následkem Jidášovy zrady se apoštolové rozutekli. Za Ježíšem šel jen Šimon a jeden učedník. Neúprosné boží dopuštění. Půjdeme za Ježíšem nebo do různých denominací ?
miloš kubelka
ty nejsi svatý prokop tak se podle toho chovej , ty jsi podvodník co ty řikáš by svatý prokop nikdy neřekl
Sv.Prokop
Východní církve, které nejsou v plném společenství s katolickou církví, slaví eucharistii s velikou láskou. „Jelikož tyto církve, i když odloučené …More
Východní církve, které nejsou v plném společenství s katolickou církví, slaví eucharistii s velikou láskou. „Jelikož tyto církve, i když odloučené, mají pravé svátosti a především, vlivem apoštolském posloupnosti, mají kněžství a eucharistii, které je s námi dosud těsně pojí.“ Jakési společenství ‘in sacris’, ve svatých věcech, tedy v eucharistii, „za vhodných okolností a se souhlasem církevní autority je nejen možné, ale dokonce se doporučuje“. (Katolický katechismus, §1399)
One more comment
Sv.Prokop
178

Jednota v Kristu je jednotou v křesťanské lásce. A to bez ohledu na vyznání !

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (Jan 13,35) Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. (1. Petrův …More
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (Jan 13,35) Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů. (1. Petrův 4,8) Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. (1. Kor 13,2)
Sv.Prokop
251.4K

!!! Všichni se, prosím, zamysleme nad tím, komu prospívá rozkol mezo křesťanskými cirkvemi !!!

Pokud se pokusíte podporovat v komentářích jednotu v Kristu bez ohledu na to jestli jste katolík či pravoslavný, někteří zde působící autoři Vás zablokují, stejně jako mne. Komu to prospívá, …More
Pokud se pokusíte podporovat v komentářích jednotu v Kristu bez ohledu na to jestli jste katolík či pravoslavný, někteří zde působící autoři Vás zablokují, stejně jako mne. Komu to prospívá, nemusím rozvádět.
b8111
Řehoř: Jednota v Kristu je jednotou v křesťanské lásce. A to bez ohledu na vyznání ! Ano, věta od Sv. Prokopa je v pořádku napsaná. Máte dolu …More
Řehoř: Jednota v Kristu je jednotou v křesťanské lásce. A to bez ohledu na vyznání !
Ano, věta od Sv. Prokopa je v pořádku napsaná. Máte dolu zodpovězeno. Katolická dogmatika, po 2. Vat. koncilu tomu nebrání. Ba naopak ŘKC si to přeje. Otvírá svou náruč všem církvím, které uznávají trojjediného Boha. Snaží se církve sjednotit na hlavních bodech víry. Vzdává se kritiky a otvírá svou náruč druhým bratřím. Nevzdává se však vedoucí role a zároveň prohlašuje, že plnost Božích darů, je pouze v ŘKC, což u Pravoslavné církve může trochu dělat problém.
b8111
Řehoř: S učením 2 Vatikánského koncilu /koncilní dokumenty papeže Pavla VI, jsem uvedl níže/, je v příkrém rozporu dřívější přístup ŘKC, která …More
Řehoř: S učením 2 Vatikánského koncilu /koncilní dokumenty papeže Pavla VI, jsem uvedl níže/, je v příkrém rozporu dřívější přístup ŘKC, která učila, že mimo církev není spásy, znásilňovala svědomí lidí, schvalovala násilí, proti Těm, co jí stavěly na odpor…... Uvedu aspoň některé. Pius IX / cs.wikipedia.org/wiki/Pius_IX. / v encyklice Quata cura vynáší klatbu nad těmi, kdo jsou toho názoru, že církev by neměla používat násilí.
henryklahola.nazory.cz/PIUS9QC1864CZ.htm
VÝTAH BLUDNÝCH NÁZORŮ
...Podobně se nestydí tvrdit proti učení svatých Písem a svatých Otců, že údajně prý veřejné dobro je nejlépe zajištěno tam, kde se veřejné moci údajně prý nepřiznává povinnost trestat rušitele katolického náboženství tresty stanovenými zákonem, leč pouze jen pokud toho žádá veřejný pořádek. Vycházejíc z této bludné ideje o takovéto společenské vládě, nestydí se hovět ani jiné bludné smyšlenině, nanejvýš zhoubné katolické Církvi a spáse duší, kterou Náš předchůdce, blahé paměti Řehoř XVI. (2) …More
23 more comments