Martina Bohumila Lutherová

Lidé tělesní mají mysl plnou lidských věcí. Lidé duchovní mají ve své mysli Boží věci.

Bratr Otče náš, píše: Lidé tělesní mají mysl plnou lidských věcí. Lidé duchovní mají ve své mysli Boží věci. 14Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost …More
Bratr Otče náš, píše:
Lidé tělesní mají mysl plnou lidských věcí. Lidé duchovní mají ve své mysli Boží věci.
14Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla s tmou?
15Jaký je souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?
16Jaké spojení svatyně Boží s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh: ‚Budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘
17Proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se,‘ praví Pán, ‚a nečistého se nedotýkejte; a já vás přijmu

18a budu vám Otcem a vy mi budete syny a dcerami‘, praví Pán Všemohoucí. 2Kor 6:14-18
24„Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů; buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ Mt 6:24 23Ale on se otočil a řekl Petrovi: „Jdi ode mne, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože nemáš na mysli věci Boží, ale věci lidské.“ Mt 16:23
Martina Bohumila Lutherová
...Neboť vy jste svatyní Boha živého,.... CHÁPETE? TO CO TAM NASNÁŠÍTE TO TAM ZŮSTÁVÁ! Přemýšlejte , jak je to s tím antikristem.Má usednout v chrámu …More
...Neboť vy jste svatyní Boha živého,....
CHÁPETE? TO CO TAM NASNÁŠÍTE TO TAM ZŮSTÁVÁ!
Přemýšlejte , jak je to s tím antikristem.Má usednout
v chrámu. Není to tak,že jste ho už pustili do svých
chrámů, do svých svatyň-kde měl přebývat jen Bůh?

Římský spolek učí lidi nevěřit Pánu Ježíši Kristu.

Povolaným, milovaným od Boha Otce a uchovávaným pro Ježíše Krista Otče náš Tento list svatého Judy není určen široké veřejnosti. Není určen spáčům v římském spolku. Je napsán povolaným, milovaným …More
Povolaným, milovaným od Boha Otce a uchovávaným pro Ježíše Krista
Otče náš
Tento list svatého Judy není určen široké veřejnosti. Není určen spáčům v římském spolku.
Je napsán povolaným, milovaným od Boha Otce a uchovávaným pro Ježíše Krista.
Užitek z Božího Slova vezme pouze učedník Cesty.
Jen učedník Cesty je obdarován svatým Duchem.
Svatý Duch učedníky Cesty vyučuje, aby došli k dokonalosti.
22Zeptal se ho Juda - ne ten Iškariotský: »Pane, jak to, že se chceš zjevit nám, a světu ne?« 23Ježíš mu odpověděl: »Miluje-li mě kdo, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 24Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale je to slovo Otce, který mě poslal.25Toto jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. 26Zastánce pak, Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl.« J 14:22-26 Učedníci Cesty nepotřebují nějaké rouhavé …More
Martina Bohumila Lutherová
"Běda mdlobou ochablému srdci, že něvěří: proto se mu nedostane ochrany."/Sir 2/More
"Běda mdlobou ochablému srdci, že něvěří:
proto se mu nedostane ochrany."/Sir 2/
Martina Bohumila Lutherová
Proto uspaní vězňové v Nevěstce opakují jen to, čím jsou obelháni. Zatemněná mysl spáčů není schopna přijímat Boží Slovo.More
Proto uspaní vězňové v Nevěstce opakují jen to, čím jsou obelháni.
Zatemněná mysl spáčů není schopna přijímat Boží Slovo.

SHOĎ TEN ZÁVOJ ZE SVÝCH OČÍ.

Metod, když ti pravím shoď ten závěs tu ikonku za kterou se skrýváš, myslím to vážně. Maria, byla spolu s apoštoly při seslání Svatého Ducha, mluvila jazyky a měla plnost ostaních darů jako …More
Metod,
když ti pravím shoď ten závěs tu ikonku za kterou se skrýváš,
myslím to vážně.
Maria, byla spolu s apoštoly při seslání
Svatého Ducha, mluvila jazyky a měla plnost ostaních
darů jako apoštolové.
Všichni co se nechali pokřít v "Jordáně"
v tekoucí vodě přijali téhož Svatého Ducha a stali se Božími dětmi.Čili navzájem jsou bratry a sestry. Metod , čti dále. Tedy Marie manželka Josefova je naše sestra. A teď Metůde bacha! Můžeš dát to co patří jedině Bohu , komukoliv jinému? Proč odávzdáš sebe Marii - svoji sestře? Proč máš její pomyslné ,nesmyslné -foto na ikonce? Proč ji odevzdáváš svou vůli, mysl, tělo duši? Chápeš ten rozpor. Mám tě ráda, neber to ve zlém jen se nad tím zamysli. Buď dobré mysli. Metod Iniciatívna samodeštrukcia (Popoludní do obchodu iba s kvéer kódom (ČR)) Hele Lutherová, žvaníš a žvaníš! Vspomĕň si, co udelal tvůj vůdce Luther ako Jidáš, nejtĕžší hřích, sebevraždu spáchal! Hele vole.... Metude jsi živen nesmysly a lžemi římského císařství čti:ŘKC je pokračováním …More
Deponativ.info
Marie je nebo není modla? Je ohnivé jezero s démonickou P P Pannou Marií výhrou? Modláři nenávidí toto BIBLICKÉ video! Otázky a odpovede (Questions …More
Marie je nebo není modla? Je ohnivé jezero s démonickou P P Pannou Marií výhrou? Modláři nenávidí toto BIBLICKÉ video! Otázky a odpovede (Questions and Answers) - 30.časť
Martina Bohumila Lutherová
20 Lidé mu oznámili: "Tvoje matka a bratři stojí venku a chtějí se s tebou setkat." 21 On jim odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší …More
20 Lidé mu oznámili: "Tvoje matka a bratři stojí venku a chtějí se s tebou setkat."
21 On jim odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší slovo Boží a podle toho jednají."
Metude, chápeš nic více a nic méně!!!
6 more comments
dnes vám chci vysvětlit věc, kterou si lidé často vůbec neuvědomují. …. Vodárenství funguje jako cedník. Zahraniční koncerny ovládnou peněžní toky z vody a prodej vody. Za vodu koncernům ve …More
dnes vám chci vysvětlit věc, kterou si lidé často vůbec neuvědomují.
….
Vodárenství funguje jako cedník.
Zahraniční koncerny ovládnou peněžní toky z vody a prodej vody.

Za vodu koncernům ve vodném a stočném zaplatíme miliardy a nemalá část z toho odteče do zahraničí.

Vlastníkem vodárenské infrastruktury (čističky, potrubí ap.) však zůstávají obce, které PROTO musí dál do investovat a používají na to peníze, které platíme z daní. Zahraniční koncerny vyinkasují zisk z vodného a stočného a do infrastruktury investovat nemusí, protože ji přece "trubky" nevlastní. ↓↓↓ Nejdříve miliardy z našich kapes odtečou do ciziny. A protože pak v odvětví chybí peníze, tak je do systému nalijí politici - opět za našich kapes. ZA VODU TAK PLATÍME DVAKRÁT! Poprvé přes rostoucí vodné a stočné a podruhí (z daní) z městských pokladen investice a zisk z vody končí na účtech koncernů. …. Vrchol idiocie je, že toto zavádí potentáti na Ministerstvu zemědělství, kteří mají hájit zájmy občanů a ČR.
00:31
veritas18
Jurecka je rkc fanatik, ktery ma jen takovy nazor a cile, ktere do nich vkladaji kryptozidovsti zednarsti pseudobiskupove v Olomouci. Delaji si sedanky …More
Jurecka je rkc fanatik, ktery ma jen takovy nazor a cile, ktere do nich vkladaji kryptozidovsti zednarsti pseudobiskupove v Olomouci. Delaji si sedanky v krypte katedraly i pro jejich rodiny, jen pro lidoveckou(KDU) slechtu za zavrenymi dvermi a tam jim tito prelati jak chce vatikanska politika a ksefty cirkve promyvaji mozecky. Dela ze sebe moudreho a empatickeho, ale je to tupec s promytym mozkem a dokonala loutka olomoucke cirkve
Martina Bohumila Lutherová
Samson1 A kdože je prosím pěkně nejvyšším papalášem Mze? No přeci mariánský ctitel, jeho rodina je obdivovatel Tomáše Halíka je to MARIAN JUREČKA …More
Samson1
A kdože je prosím pěkně nejvyšším papalášem Mze?
No přeci mariánský ctitel, jeho rodina je obdivovatel
Tomáše Halíka je to MARIAN JUREČKA Z KOKOR.
Už nám zde jednou ve videu o vodě neřekl pravdu,
vlastně lhal.
6 more comments
Snad vás to potěší stejně jako mě. 😊
03:03
Martina Bohumila Lutherová
Pan Igor Panarin v minulém týdnu dva razy uveřejnil zprávu o tom, že na V.V.Putina byla ataka. V.V.Putin s kamenou tváří ,hned šel do nejbližšího …More
Pan Igor Panarin v minulém týdnu dva razy
uveřejnil zprávu o tom, že na V.V.Putina byla
ataka. V.V.Putin s kamenou tváří ,hned šel do
nejbližšího Prav. chrámu zapálil svíci a postál
v soustředění. Potom odešel. Bohu díky a
prosím Pane ochraňuj jeho duši.....
Erik Kaltenbrunn
No a já přidám prosbu o modlitbu za ony chazary, protože nám náš Pán přikazuje modlit se i za své nepřátele, že ano slečno Lutherova? 😉
12 more comments

Katolíci hlásají jiné Evangelium za které je prokletí /dle Gal 1,9/

Hledající pravdu agnostici, ateisté ,křesťané vizte jak rozdílné je Evangelium ap. Pavla a jak odpadli římští katolíci do bludů dogmat a katechizmů,v zdáleni od Ježíše Krista i od Boha našeho Otce …More
Hledající pravdu agnostici, ateisté ,křesťané
vizte jak rozdílné je Evangelium ap. Pavla a
jak odpadli římští katolíci do bludů dogmat
a katechizmů,v zdáleni od Ježíše Krista i od
Boha našeho Otce/Lásku/Ducha.
13 Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu,
14 abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem.
15 Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. 16 Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, 17 nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovunechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2 Tesalonickým 2,17
Deponativ.info
Pozor, "Modláři Spásy" začali přidávat do Bible vlastní slova. O tom, ať následujete ne Boha, ale člověka a vygumujete si (s modláři velmi snadno)…More
Pozor, "Modláři Spásy" začali přidávat do Bible vlastní slova. O tom, ať následujete ne Boha, ale člověka a vygumujete si (s modláři velmi snadno) dtuhé Boží přikázání z Desatera!
PREČO RUŽENEC?
Martina Bohumila Lutherová
Prokop - východ s žádnou takovu zástavou nebojuje tuto zástavu bude mít jedině NATO. NATO opakuje manévre Wehrmachtu z roku 1941, Ukrajina je krycí …More
Prokop - východ s žádnou takovu zástavou nebojuje
tuto zástavu bude mít jedině NATO.
NATO opakuje manévre Wehrmachtu z roku 1941, Ukrajina je krycí manéver 16.08.2022 20:30
... ... PROKOP
Buďme připraveni společně s Neposkvrněným Srdcem Bohorodičky na naší zástavě!
47 more comments

VÁŠ ČAS PO 16. STOLETÍCH VYPRŠEL - KDY VÁM TO DOJDE?

Odpověď na komentář . Váš zájem o křesťanství je nulový. Uchylujete se k náboženským démonům , kteří zneužívájí city a rozum a ničí ŽIVOU VÍRU. Ve vašich vkladech je vidět politiku, básničky, …More
Odpověď na komentář .
Váš zájem o křesťanství je nulový.
Uchylujete se k náboženským démonům , kteří zneužívájí
city a rozum a ničí ŽIVOU VÍRU.

Ve vašich vkladech je vidět
politiku, básničky, modlitbičky, cesty po Americe,zprávy o
stavu Nevěstky Babylonské a jejich služebníkách -...........
Opravdu na vás dvou nic křesťanského . Zájem o Písmo Svaté je nulový. Pochopte, že jste došli tak daleko jako ř.katolíci , že jste duchovně zcela vymřeli. Vizionáři a jejich media vám Živou víru nedaji. Jste svázání démonem katolicismu a ten vás opustí až se necháte vypsat z jeho matriky. Necháte se pokřtít v pramenité vodě a přijmete Svatého Ducha. Vášim zájmem bude jen Bible svatá a skutky milosrdenství. ČAS KVAPÍ - neodkládat ! Také tvůj Tonku, nebudeš tu věčně pravdu znáš, ale nedbáš, raděj blokuješ:Coburg Marieta Ria - mu odpovídá: @Trepifajksl povedali ste to výstižne - nie je problém ustrážiť si katolícky web - no nie je ani vôľa, ani snaha, presne. Žiadna reakcia zo strany admina, či ide o …More
Martina Bohumila Lutherová
Marieta Ria PANE JEŽIŠU, ODPUSŤ NÁM NAŠE HRIECHY 😇 🙏 Kající modlitba . Pochvala místo lajku stále mně blokuješ stejně jako tvoji soukmenovci.More
Marieta Ria
PANE JEŽIŠU, ODPUSŤ NÁM NAŠE HRIECHY
😇 🙏 Kající modlitba .
Pochvala místo lajku stále mně blokuješ stejně jako tvoji soukmenovci.
One more comment

ŽÁDNÁ INTELIGENCE NENÍ DOVOLENA

Nacisti co mučili a zabíjeli lidi nebyli šíleni - měli cíl. Byli zcela při smyslech, neboť měli své cíle - když se zlo vysvětlí jako věda - tak to dělal Hitler v domění dobra - pomáhal evoluci …More
Nacisti co mučili a zabíjeli lidi nebyli šíleni - měli cíl.
Byli zcela při smyslech, neboť měli své cíle - když se
zlo vysvětlí jako věda
- tak to dělal Hitler v domění
dobra - pomáhal evoluci - čistá rasa - vždy to začíná
stejně.
Dnes je to eutanazie a potraty také všechny výdobytky,
vakcinace........
Svoboda existuje, pokud jste na správné straně. Žádná lež nemůže být věčně. Věda zničila jeho víru. Dříve křesťan nyní darwinista /evolunicionista. Vypovídá : začíná to tak ,že se člověk vzdá konajícího Boha. Pak se vzdá naděje, že je nějaký život po smrti. Když se vzdá těchto věcí - zbytek už jde snadno. Vzdáte se naděje, že existuje nějaká vyšší morálka a nakonec ,lidské svobodné vůle. Nemůžete doufat, že by nějaká svobodná vůle byla. Věda zničila jeho víru. Plánem evolucionistů je zničení náboženství. /převzato z poznámek...../ ------------------------------------------------------------------- Vy všichni zde, kteří jste přimkli ke světu /viz vaše příspěvky) jste opustili Boha a …More
... ... PROKOP
Věda neničí víru, ale jen pošetilí lidé. Darwin se ani jednom díle nezmínil o nějaké evoluci člověka z opice. S tím přišli až pošetilci po jeho …More
Věda neničí víru, ale jen pošetilí lidé. Darwin se ani jednom díle nezmínil o nějaké evoluci člověka z opice. S tím přišli až pošetilci po jeho smrti a začali to přisuzovat právě jemu. Opravdová věda vede k víře a víra k vědě.
Martina Bohumila Lutherová
Víte, že velký třesk - evoluci vynalezl jezovita?
2 more comments

PÁNI MAGISTŘI, INŽENÝŘI A DOKTOŘI VY SI OPRAVDU MYSLÍTE, ŽE PÁN JEŽÍŠ BY

NÁM NEŘEKL PRAVDU O ZEMI.? PODÍVEJTE SE JAKOU VÍRU MĚLI DÁVNÍ HEBREJOVÉI VŠICHNI APOŠTOLOVÉ , PÁN JEŽÍŠ I MARIA O ZEMI? VĚNUJTE POZORNOST A ZKLIDNĚTE SE. Bible nebo Zeměkoule? - část 1 10.01.2018 06:29 …More
NÁM NEŘEKL PRAVDU O ZEMI.? PODÍVEJTE SE JAKOU VÍRU MĚLI
DÁVNÍ HEBREJOVÉI VŠICHNI APOŠTOLOVÉ , PÁN JEŽÍŠ I MARIA
O ZEMI? VĚNUJTE POZORNOST A ZKLIDNĚTE SE.
Bible nebo Zeměkoule? - část 1
10.01.2018 06:29
Bible a Zeměkoule nejdou dohromady. A těchto pár následujících článků píšu ne proto, abych propagoval nějaké náboženství, ale aby se to velké množství křesťanů v naší zemi zamyslelo, jestli to s tou zeměkoulí není třeba zcela jinak. Dávní Izraelité i Jahušua (Ježíš) měli o místě, kde přebýváme přibližně takovouto představu.
Jsou to jen příběhy nebo se staly?
Milan Latka je zajímavý člověk. Kromě toho, že vlastní tiskárnu Duotisk, je to člověk, který si snaží vše ověřovat a nepřestane, než dosáhne svého cíle. Je ZETETIK. Nemá jen tak obyčejnou tiskárnu, ale provádí např. i tisk na pravou pergamenovou kůži, kámen, sklo a ručně to dobarvuje. Společně jsme kdysi sháněli po světě tenká pera se zlatou a stříbrnou barvou. Výsledná replika se pak podobá tomu, jak mohla vypadat před staletími. Jsou …More
Ivan Herda
Je tu akosi málo diskutujúcich, nemalo by ich byť 144 tisíc pravoverných ? A sú pri tom niekde medzi zemou a nebom, napríklad na strome ,alebo stĺpe …More
Je tu akosi málo diskutujúcich, nemalo by ich byť 144 tisíc pravoverných ? A sú pri tom niekde medzi zemou a nebom, napríklad na strome ,alebo stĺpe? Podľa týchto asi ani sám Pán Boh nevie ,že dal napísať Bibliu hlavne pre technikov,teda presne pre vedecko-fantastických technikov. Trápni sektári.
Athos Monach
Nerád sa zapájam do debát. Neviem ako zem skutočne vyzerá - ale ako sa zdá, nevyzerá tak, ako nám ju prezentujú. NASA, Rozkozmos, aj Čínsky vesmírny …More
Nerád sa zapájam do debát. Neviem ako zem skutočne vyzerá - ale ako sa zdá, nevyzerá tak, ako nám ju prezentujú. NASA, Rozkozmos, aj Čínsky vesmírny projekt klamú! Písmo hovorí, že celý svet leží v ZLOM. Celý svet leží v područí satana. Neexistuje miesto, kde by satan nemal na zemi moc - samozrejme s dopustením Boha, lebo satan má moc len potiaľ, pokiaľ mu to Boh dovolí (viď prvé kapitoly Jóba).
Slnko určite nie je ďaleko, zaoblenie zeme je nereálne, rieky tečú od prameňov ktoré sú vo výšinách, smerom dolu, do bodu nula - do mora.
Letecké mapy sú úplne odlišné od google earth.
1000 až 1500 km rotácia zeme okolo vlastnej osi, 12 000 km okolo slnka a nespočet km v mliečnej dráhe je hlúposť, keďže hviezdy, ktoré sú v iných galaxiách, vidíme ako pevné, ako svetlá ktoré sa objavujú v noci.
Mesiac má chladné svetlo - dá sa zmerať. Rovnako ako na slnku je rozdiel medzi priamym slnkom a tieňom, na priamom mesiaci a v tieni mesiaca je rodziel 5-7 stupňov, kedy mesiac vydáva chladné svetlo. Preto …More
13 more comments
Jaké výhody přináší lidem, že vše kolem vody spravuje městská vodárna? někteří lidé mi říkají, že vodu nelze ubránit. Na konkrétném příkladu vám ukážu, že to jde. Až vám někdo řekne, že ubránit …More
Jaké výhody přináší lidem, že vše kolem vody spravuje městská vodárna?
někteří lidé mi říkají, že vodu nelze ubránit. Na konkrétném příkladu vám ukážu, že to jde.
Až vám někdo řekne, že ubránit vodu není možné, ukažte mu příklad Pardubic.
Co to přineslo lidem a regionu?
a) Téměř 200.000 občanů již ušetřilo 535 milionů korun z plateb za vodu.
b) Městská vodárna získala 300 milionů Kč dotací z EU. Ty by nedostala, kdyby prodej vody ovládl zahraniční koncern.
04:29

Kdo provádí magii, ten je synem ďábla,

Že byl zaopatřen nic ,vůbec nic neznamená,snad útěcha pro kněze,který to prováděl. Nestačil odvolat byl veden ďáblem. BŘETISLAV KAFKA PARAPSYCHOLOGIE 1.část Břetislav Kafka, věrný katolík, během …More
Že byl zaopatřen nic ,vůbec nic neznamená,snad
útěcha pro kněze,který to prováděl. Nestačil
odvolat byl veden ďáblem.
BŘETISLAV KAFKA PARAPSYCHOLOGIE 1.část
Břetislav Kafka, věrný katolík, během svého životního psychologického díla často pokoušen ďáblem, jako každý z nás, zesnul svátostně zaopatřen.
Martina Bohumila Lutherová
Čo bol „zázrak na Visle“? Tomislav- pasuji tě Tomislave za vladyku. Pravdivě jsi to napsal. Bůh ti žehnej. Třebaže se o mrtvých má mluvit jen dobře …More
Čo bol „zázrak na Visle“?
Tomislav- pasuji tě Tomislave za vladyku. Pravdivě jsi to napsal. Bůh ti žehnej.
Třebaže se o mrtvých má mluvit jen dobře, přesto se děje často pravý opak. Dokonce i zázraky Panny Marie jsou dnes často překrouceně podávané. Stačí připomenout nedávné víc než stoleté výročí pomoci Panny Marie při ruskopolské válce.
Ruskopolskou válku v roce 1920 nepodnítilo zbolševizované Rusko, nýbrž Německo podle Bismarckovy teze, že Slované se musí vybít pomocí jiných Slovanů. Tuchačevskij byl německým tajným agentem a na podnět německé tajné služby vyprovokoval daný konflikt. Pokud daný rusko-polský konflikt směřoval k socializaci Polska a Evropy, tedy dlužno dodat, že to byl záměr Německa. Vždyť pravým původcem bolševismu a socialismu v Rusku je Německo. Původním ideologem socialismu byl Karel Marx, který prosazoval už v Rheinesche Zeitung názor, že "Slované jsou hnůj dějin, který se musí odstranit". Prosazovatelem tohoto socialistického bludu v Rusku se stal Lenin, jehož …More
Martina Bohumila Lutherová
@Tomislav + @Glockner Prosím, poslechněte si pořad na svobodne-radio.com/category/studio-beta/ 2022-08-02 Biskupové Metoděj a Timotej: Bude papež …More
@Tomislav + @Glockner
Prosím, poslechněte si pořad na svobodne-radio.com/category/studio-beta/
2022-08-02 Biskupové Metoděj a Timotej:
Bude papež abdikova?....V druhé hodině hned
na začátku se hovoří o magii Břetislava Kafky,
kněze Fedy aj.snad vám to pomůže ujasnit si jak
se mýlíte.
10 more comments

Výzva pro ty co se rozhodnou opustit Babylonskou Nevěstku

na základě Písma Svatého :Zj 18 4. I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z něho, lide můj, abyste neobcovali hříchům jeho, a abyste nepřijali z jeho ran. 5. Neboť dosáhli hříchové jeho …More
na základě Písma Svatého :Zj 18
4. I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z něho, lide můj, abyste neobcovali hříchům jeho, a abyste nepřijali z jeho ran.
5. Neboť dosáhli hříchové jeho až k nebi, a rozpomenul se Bůh na nepravosti jeho.

a na základě těchto nezvratných skutečností:
BKP: Vatikánské 20€ mince a transgenní vakcinace
Vatikánska minca pripomína injekcie Covid
KAM PO "VYJITÍ" ???
POKRAČOVAT V KRISTOVĚ CÍRKVI - CESTA - ZÁKLAD BOŽÍ SLOVO /viz:@Otče náš U VĚTŠINY : VOLBA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE ALE ZDE POZOR: NA SLOVENSKU VOLBA SPOLEČNENSTVÍ PRAVOSLAVNÝCH BEZ PROBÉMU V ČESKÝCH ZEMÍCH NENÍ KAŽDÁ FARNOST PRAVOVĚRNÁ V PRAVOSLAVÍ. JSOU ZDE LIBERÁLOVÉ, KTEŘÍ NIČÍ PRAVOSLAVNÉ KŘESŤANSTVÍ- ODMÍTAJÍ ZPOVÍDAT A VOLÍ SPOLEČNOU ZPOVĚĎ - COŽ JE PRO VÁS NEPŘIJATELNÉ /např. na Moravě Přerov a Jižní Čechy okolí Jihlava tam pozor! / Mám zprávy, že např v Bratislavě je velký příliv věřícich přestupujícch do Pravoslaví z Nevěstky Babylonské. UVIDÍTE JAK SE VÁM PO "VYJITÍ Z BABYLONSKÉ NEVĚSTKY …More
Trepifajksl
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Ty bluźnierco, heretyku!!!! tobie grozi piekło!!!
10 more comments
Hitlerův nacismus je úzce spjat s řkc /Nevěstkou Babylonskou ....jen se podívejte jak úzce spolupracovali na vyhubení Pravoslaví např. Srbů: CO UDĚLÁ SOUDCE S PAPEŽSTVÍM ? ....jen se podívejte kdo …More
Hitlerův nacismus je úzce spjat
s řkc /Nevěstkou Babylonskou

....jen se podívejte jak úzce spolupracovali
na vyhubení Pravoslaví např. Srbů:

CO UDĚLÁ SOUDCE S PAPEŽSTVÍM ?
....jen se podívejte kdo začal s kříži v rukou nacistickou
revoluci v r. 1914 v Kyjevě:

😭 Zde vidíte včele průvodu řkc s kříži ,před nimi bandera-zasklený a za nimi demonstranti. 😭 🙏 Jen opravdu otrlí jedinci , se vztahem k nacismu mohou ještě v Nevěstce Babylonské zůstávat. 😭
Martina Bohumila Lutherová
Dva příběhy zločinecké organizace, vydávající se za Neomylnou /bezhříšnou DOGMA O BEZHŘÍŠOSTI PAPEŽE Z ROKU 1870 /ano pravda bolí, povolané také …More
Dva příběhy zločinecké organizace,
vydávající se za Neomylnou /bezhříšnou
DOGMA O BEZHŘÍŠOSTI PAPEŽE Z ROKU 1870
/ano pravda bolí, povolané také probouzí
ostatní budou spát spánkem věčným/

VÝZAM SLOVA : VZÝVAT JMÉNO PÁNĚ

Povolání Saula Otče náš Protože se člověk Ježíš ponížil až k smrti, Bůh ho povýšil nad všechny a dal mu nové jméno. 9Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno, které je nad všechna jména;10aby ve …More
Povolání Saula
Otče náš
Protože se člověk Ježíš ponížil až k smrti, Bůh ho povýšil nad všechny a dal mu nové jméno.
9Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno, které je nad všechna jména;10aby ve jménu Ježíšově pokleklo veškeré koleno na nebi, na zemi i v podsvětí; 11a aby každý jazyk vyznával k slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán. Fp 2:9-11
Vzýváme jméno Nebeského Otce a vzýváme také nové jméno našeho Pána.
Lidé ve světských spolcích nevzývají Otce, ani Syna, protože nevědí, co slovo vzývat znamená. Když to nevědí, jak by to mohli činit?
Vládce tohoto světa pravý význam slova vzývat zastřel a já nyní podle Boží vůle význam tohoto slova znovu objasním.
Začneme v první knize Mojžíšově. 1Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. 2Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. 3I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. 4Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. 5Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, …More
Martina Bohumila Lutherová
Bratr Otče náš píše: 23Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. J 14:23b …More
Bratr Otče náš píše:
23Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. J 14:23b
Pokud nečiníte , co Ježíš přikazuje, můžete volat, křičet, ale budou to prázdná slova. Budete započteni mezi lháře, kteří mají o sobě vysoké mínění, ale když neznají pravý význam slov, nemohou vědět co vlastně činit.....
Martina Bohumila Lutherová
Nejsem Štefane prostředník, vyřizuj si účty přímo. štefan161More
Nejsem Štefane prostředník, vyřizuj si účty přímo.
štefan161

Zamyslete se chvíli nad psaným slovem

Trojice a pohanské trojice božstev Zjevil se Bůh Bible lidstvu jako Triáda nebo Trojice božstev? Podívejme se, jak na tuto otázku odpovídají následující dva biblické verše: Zachariáš 14: 9 „Hospodin …More
Trojice a pohanské trojice božstev
Zjevil se Bůh Bible lidstvu jako Triáda nebo Trojice božstev?
Podívejme se, jak na tuto otázku odpovídají následující dva biblické verše:
Zachariáš 14: 9 „Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné.”
5 Moj.6:4 „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.

Aby výše uvedené biblické texty k nám „mluvily jasněji“, citujme je z katolického překladu bible v Poznani:
„Slyš Izrael!” Jahve je náš Bůh, Jahve jediný
Jahve a cizí bohové Než se dostaneme k věci, je třeba připomenout, že na rozdíl od národů obklopujících vyvolený lid, Izraelité uctívali pouze jednoho Boha. Bůh jedné osoby, který se jmenoval Jahve! Byl to tento Bůh, který varoval svůj lid před bohy okolních národů slovy: 5 Moj. 6: 14,15 Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující Bůh! Jinak proti tobě vzplane hněv Hospodina, tvého Boha, a vyhladí tě z …More
Stylita
Argumentovat Mohamedem v koránu to je jen třešnička na dortu těchto tezí.
6 more comments
HLAVNÍ CHRÁM VOJENSKÝCH SIL RUSKA Mocný zážitek , uchvatné dílo ve snaze zachovat bohatství víry Pravoslavné a to v propojení téměř všech obranných bojů s agresory. Zde další ukazka jaké nejnovější …More
HLAVNÍ CHRÁM VOJENSKÝCH SIL RUSKA
Mocný zážitek , uchvatné dílo ve snaze
zachovat bohatství víry Pravoslavné a to
v propojení téměř všech obranných bojů
s agresory.
Zde další ukazka jaké nejnovější technologie
používali při tomto skvostném díle s množstvím
zlata, drahých kamenů, briliantů ect. stojí za shlédnutí zvláště řemeslníkům:Фильм о Главном храме Вооруженных сил России
24:43
P. A. Semi
Je to skvostné... (zejména viz to podrobnější video s vysvětleními...) A dalo to spoustu práce - spoustu smysluplného zaměstnání - možná i takhle …More
Je to skvostné... (zejména viz to podrobnější video s vysvětleními...)
A dalo to spoustu práce - spoustu smysluplného zaměstnání - možná i takhle v Rusku podporují svou ekonomiku, že dají spoustě lidí práci, která by se mohla zdát zbytečná, ale naopak tohle má větší a přesahující smysl, narozdíl od lecčeho, čím zaměstnávají lidi na Západě...
Připomnělo mi to jiné mé oblíbené video, stavbu Krymského mostu...
Ještě mě u toho napadlo, jak tam mají 1418 - to není letopočet, ale počet dnů druhé světové války v Rusku 21.6.1941 - 9.5.1945 ...
Tak mě napadlo, že Západní Židé mají ve zvyku ostrouhávat okraje z různých "mincí"... Ve středověku je jednou vyhnali z Anglie, prý protože strouhali okraje zlatých mincí na získání zlatého prachu - nyní je postupně strouhají virtuálně pomocí Inflace. Ale pak to povýšili do symbolické roviny a ze Sluneční soustavy takhle ukradli jednu planetu na okraji (Pluto), ze Slunce administrativním rozhodnutím IAU ostrouhali a ukradli asi 300 - 600 km z poloměru …More
P. A. Semi
Pěkné... Jen poznámka, že v té části s nízkým stropem u začátku mají jako hudbu na pozadí latinské "Dominum vobiscum" (Pán s vámi), což v případě …More
Pěkné...
Jen poznámka, že v té části s nízkým stropem u začátku mají jako hudbu na pozadí latinské "Dominum vobiscum" (Pán s vámi), což v případě Ruského chrámu není příliš autentické...
U těch obrázků vojáků v kostele jsem si vzpomněl na zajímavého Svatého jménem Evgenij Rodionov, obvykle malovaného se samopalem přes rameno...
Umučili ho muslimové v Čečensku, protože odmítl zavrhnout svou křesťanskou víru - tedy klasický případ svatého mučedníka za víru...
πα½
8 more comments
DĚJINY JEDNOHO /NE/ŘÁDU.
1,986 pages

Židé jsou pro opravdové následovníky Krista, velkým požehnáním.

Židé jsou pro opravdové následovníky Krista, velkým požehnáním. Jednak mají zaslíbení spásy a svým jednáním působí jako síto pro křesťany. Kdo nebstojí před jejich nástrahami /poslanými od …More
Židé jsou pro opravdové následovníky Krista,
velkým požehnáním.
Jednak mají zaslíbení
spásy
a svým jednáním působí jako síto pro
křesťany
.
Kdo nebstojí před jejich nástrahami
/poslanými od Pána Boha/ propadají sítem a budou mimo spásu. Vše je zkouška naší víry v jednoho jediného Boha, víry ve svého Spasitele, Syna Božího, Syna člověka a Svatého Ducha/projev Otce,Lásky-jediného Boha...... Na Židy si s/ztěžují ti co by sami chtěli ovládnout svět a ne šířit od ucha k uchu Spásu v Kristu Ježíši. Vláda světa je určena Židům. Boží království budovat v sobě a kolem sebe je určeno: Kristovým následovníkům Cesty. viz: @Otče náš
Coburg
Matúš 27, " … Keď Pilát videl, že už nič nepomôže, ba že vzbura je vždy väčšia, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal: Čistý som od krvi …More
Matúš 27, " … Keď Pilát videl, že už nič nepomôže, ba že vzbura je vždy väčšia, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal: Čistý som od krvi tohto Spravodlivého; zodpovednosť je na vás! Odpovedal všetok ľud: Krv Jeho na nás a na naše deti! Potom im prepustil Barabbáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal Ho, aby Ho ukrižovali.…" Toto si vzali židia za "zbožnosť" a takto "nasledovali" Krista.
David Michael Emeth
1 Tes 2:15-16: "Ti zabili i Pána Ježíše a proroky a také nás pronásledovali; nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi, když nám brání …More
1 Tes 2:15-16: "Ti zabili i Pána Ježíše a proroky a také nás pronásledovali; nelíbí se Bohu a jsou v nepřátelství se všemi lidmi, když nám brání kázat pohanům cestu spásy. Tak jen dovršují míru svých hříchů. Už se však na nich ukazuje konečný hněv Boží."
19 more comments

😂 A JAK TO BYLO V HABEŠI? 🥳

18.2 Násilná katolizace, vyhnání jezuitů z Habeše Ale jezuité svého postavení začali okamžitě zneužívat a využívat výhradně pro svůj řád. Jakmile získali podporu habešského krále a jeho celého …More
18.2 Násilná katolizace, vyhnání jezuitů z Habeše
Ale jezuité svého postavení začali okamžitě zneužívat a využívat výhradně pro
svůj řád. Jakmile získali podporu habešského krále a jeho celého dvora, změnili ze
dne na den své chování. Vystupovali příkře, jednali nadřazeně, diktátorsky a rozkazovačně.

Obracení na katolickou víru prováděli násilím v takové míře, že záhy u
mírných Habešanů vypukl tvrdý odpor a nenávist proti všem jezuitům. Jezuité s
dravou krutostí pronásledovali všechny, kdo okamžitě nevstoupili do jejich kostelů a
nepřijali tam katolictví.
A tak v zemi, která byla ještě nedávno zcela šťastná, klidná a spokojená, bylo náhle rozšířeno nepřátelství, nedůvěra, mučení, tyranie a nakonec i velmi tvrdý odboj proti katolicismu a jezuitům. Jezuitský řád na to odpověděl inkvizicí, mučením a popravováním původních habešských křesťanů, kteří nejvíce odmítali uznávat duchovní moc papeže a duchovní monopol katolické církve. Na podnět jezuitů dal královský náměstek Zela pověsit na …More
Martina Bohumila Lutherová
Avšak přeci se stali Habešané/ Etiopané/ Šalamouni/ Italskou kolonií na nějaký čas. Dnes jsou socialistickou zemí s orientací na Sovětský svaz, s …More
Avšak přeci se stali Habešané/ Etiopané/ Šalamouni/
Italskou kolonií na nějaký čas. Dnes jsou socialistickou
zemí s orientací na Sovětský svaz, s náboženstvím -
původním apoštolským Pravoslavným. 🙏Nenechali
se vehnat pod moc jakési stolice.

PRO ZVÝŠENÍ DUCHOVNÍ KAPACITY A ROZPOZNÁNÍ PASTÍ ZLÉHO V DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ KATOLÍČKŮ

Pravoslavný pohled na nepravoslavnou duchovnost Překlad podstatné části přednášky profesora Moskevské duchovní akademie Alexije Osipova (prozatím jen hrubý překlad, bez závěrečné korektury a …More
Pravoslavný pohled na nepravoslavnou duchovnost
Překlad podstatné části přednášky profesora Moskevské duchovní akademie Alexije Osipova
(prozatím jen hrubý překlad, bez závěrečné korektury a stylistické úpravy)

Motto:
Chcete-li si učinit obrázek o nějaké církvi či náboženství, pohleďte nejprve na životy a výroky těch osob, které jsou tam ctěny jako vzory, čili jako světci. Lidé ihned pochopí, co je římský katolicismus, když se mohou seznámit s jejich svatými. Je obtížné pochopit a správně ohodnotit takové rozdíly mezi církvemi, v nichž se jedná o dogmatické věci, zvláště, schází-li člověku teologické vzdělání. Leč na základě prostého zkoumání svatých si každý může učinit velice dobrý obrázek o té veliké vzdálenosti římsko-katolické víry od Pravoslaví.
I. díl
Duchovnost římsko-katolické církve
Podívejme se na moderní západní spiritualitu - resp. na její projevy u těch osob, které jsou jejími všeobecně uznávanými a oficiálně verifikovanými vzory. (Budeme hovořit o moderní západní duchovnosti …More