Martina Bohumila Lutherová
🙏
Je potřeba opravdu něco konat chlapi, jinak budete na tom seznamu, který putuje do Haagu.
01:42

AŽ POCHOPÍ Ř.KATOLÍCI MARTINA LUTEHRA - - POCHOPÍ KRISTOVU CÍRKEV.

youtube.com/watch?v=s-vtF_RtAyg 🤔Nepíši protestanství - ale Martina Luthera
Martina Bohumila Lutherová
dyk dyk Košický kraj, Slovensko slovenština Připojen 27. pro 2010 Naposledy online před 13 minutami 142 Společní následovníci Dyku nezlob se, ty …More
dyk
dyk

Košický kraj, Slovensko
slovenština
Připojen
27. pro 2010
Naposledy online
před 13 minutami 142 Společní následovníci Dyku nezlob se, ty jsi zde také jen jako klon nějakého démona, vždyť ani nejsi schopen přečíst název a zvážit ho.
dyk
Luther?! a Kristova Cirkev? Čo on s ňou má? Odpadlik od viery, zvrhlik. Ak chcel reformu, tak mal vzor vo sv. Františkovi a sv. Dominikovi. Toto je …More
Luther?! a Kristova Cirkev? Čo on s ňou má? Odpadlik od viery, zvrhlik.
Ak chcel reformu, tak mal vzor vo sv. Františkovi a sv. Dominikovi. Toto je jediný spôsob reforiem v Katolíckej Cirkvi. Verim, že nie je zatratený, lebo podľa všetkého mal dosť narušenú psychiku, ale žiadný vzor si z neho veriaci Katolik nemôže vziať. Nie je dôvod.
4 more comments

K POVZBUZENÍ PAMĚTI ČESKÉHO NÁRODA

Husitská stránka ZDROJ:orthodoxia.cz/hus.htm Na této stránce se zabýváme zkoumáním vztahu husitství a Pravoslaví. Čeští pravoslavní křesťané cítí osobitý a důvěrný vztah k husitskému hnutí - máme na …
štefan161
Hrdinský český národ sa v časoch Husa nezľakol rímskej tmy, plnej uctievania sošiek, obrázkov, rôznych amuletov ....a hlavne, uctievania človeka …More
Hrdinský český národ sa v časoch Husa nezľakol rímskej tmy, plnej uctievania sošiek, obrázkov, rôznych amuletov ....a hlavne, uctievania človeka miesto Boha.
Povstalo z neho mnoho svätých mužov a boli inšpiráciou pre neskoršiu reformáciu, ktorej mohutný plameň zapálil Luther svojim pravdivým Sola Scriptura.
Samozrejme, každý kresťan sa musí dištancovať od násilníkov, ktorí sa medzi svätý Boží ľud vlúdili.
Žiaľ, na Bielej Hore svoj nerovný boj s vojskami pohanských čarodejníkov prehrali.
Dnes je to ešte horšie. Česi, ktorých väčšina sa vždy hlásila k všemohúcemu Pánovi Ježišovi Kristovi, ako svojmu kráľovi sa podrobila Vatikánu a dovolila v srdci svojho hlavného mesta znova vybudovať symbol otroctva...ohavnú sochu vatikánskej bohyne
Alexis Nor
Zítra 1.12.2021 generální stávka v celé EU, nevycházet ven, nenakupovat, být v klidu a modlit se.
11 more comments
SKUPINOVÁ IDENTITAMore
SKUPINOVÁ IDENTITA
01:22:17
Martina Bohumila Lutherová
Silvia Ivanová shares this
3 more comments

KOPTSKÁ PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV

6 věcí, které byste měli vědět o koptské pravoslavné církvi Egyptská koptská pravoslavná církev se v poslední době dostala do pozornosti médií. Křesťanská komunita v Egyptě čelila od prosince …
dalila
Kopti sú aj katolíci, nie?
Roberto 55
Poznal som jedneho egyptskeho kopta - nic moc...
9 more comments

Nepřetržitá modlitba: Matka i pramen radosti v Kristu

Nepřetržitá modlitba: Matka i pramen radosti v Kristu „Modlete se bez přestání.” (1Te 5,17) „Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení.“ (Mt 26, 39) V naší dřívější rozpravě nad blaženou výzvou …
MILOSLAV
Pamatujete na video jak Benedik přiletel do německa a biskupové, kteří stáli v uvítací řadě mu odmítali podat ruku? Někde hluboko na Glorii je …More
Pamatujete na video jak Benedik přiletel do německa a biskupové, kteří stáli v uvítací řadě mu odmítali podat ruku? Někde hluboko na Glorii je uložené zkuste ho prosím někdo najít. Předem děkuji.
7 more comments

MINULA NADĚJE PAPEŽSTVÍ .....

Syn člověka 6. Teď toužíme po troše klidu, ale nenalézáme jej; jsme za ním hnáni, avšak nedostihujeme jej; světlo před námi zmizelo a naším příbytkem jsou temnoty na věky věků. 7. Neboť my jsme před…
Martina Bohumila Lutherová
Stará mše je drtičem ďáblů i satanistů, protože je Golgotou To je i nová Česká mše- protože naplňuje Kristovo : TO ČIŇTE NA MOU PAMÁTKU Od 1.12.…More
Stará mše je drtičem ďáblů i satanistů, protože je Golgotou
To je i nová Česká mše- protože naplňuje
Kristovo : TO ČIŇTE NA MOU PAMÁTKU

Od 1.12.2Q21 generální stávka. Všichni a všude

Syn člověka

Ano úryvky z Písma Svatého Knihy Henoch vás tak rozhodily, že budete muset konat pokání. (Boží slovo na den 17.11. A.D. 2021) Nebudete - dál budete hřešit proti učedníkům Kristovým. ZDE O SYNU …
Martina Bohumila Lutherová
27. Pán seděl na trůnu své slávy a Synu člověka byl předán konečný soud. On dal zmizet a vyhynout z povrchu země hříšníkům a těm, kdož zavedli svět…More
27. Pán seděl na trůnu své slávy a Synu člověka byl předán konečný soud. On dal zmizet a vyhynout z povrchu země hříšníkům a těm, kdož zavedli svět na scestí./t.j. řkc a její globální spojenci,NWO/
Martina Bohumila Lutherová
Příjd´Synu člověka náš Králi a Spasiteli! 29. Od nynějška nebude nic, co podléhá zkáze, neboť se objevil Syn člověka a usedl na trůn své slávy;More
Příjd´Synu člověka náš Králi a Spasiteli!
29. Od nynějška nebude nic, co podléhá zkáze, neboť se objevil Syn člověka a usedl na trůn své slávy; všechno zlé před jeho tváří zmizí a odejde; slovo Syna muže však bude před Pánem duchů silné. Toto je třetí Henochovo podobenství.
(Syn muže = Henoch)
2 more comments
VÍRA NAŠA
46:50
Martina Bohumila Lutherová
Stále také platí Slova....Já a Otec jedno jsme..... jedno v Duchu od Otce, protože Kristus vyšel od Otce.... To samé platí pro pro Matku Páně ....…More
Stále také platí Slova....Já a Otec jedno jsme.....
jedno v Duchu od Otce, protože Kristus vyšel od Otce....
To samé platí pro pro Matku Páně ....Duch Svatý
na tebe sestoupí,moc nejvyššího tě zastíní .....
byla jedno ve vůli Boží....stejně jako její Syn -napnil
vůli Otce....
To samo bude platit pro toho kdo splyne s Božím Duchu
s vůlí Otce.... ect ,ect.
Martina Bohumila Lutherová
Římská církev ignoruje Svatého Ducha , který pouze z Otce vychází a to je její pád do propasti a projevuje se ve všech oblastech. Proto je pro vás …More
Římská církev ignoruje Svatého Ducha , který pouze z Otce vychází
a to je její pád do propasti a projevuje se ve všech oblastech.
Proto je pro vás římany důležité toto vídeo Naše Víra!

Věřím v Ducha svatého,
Pána a Dárce života,
který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň
uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. PÍSMO SVATÉ SVĚDČÍ O NĚČEM JINÉM. LHÁŘ JE MOTIVOVÁN LHÁŘEM. ..„Až přijde Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.“ „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on ...vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“ (J 14,15-17 ...„Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ ...„Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejd…More
One more comment
Katharina von Bora Lutherová, Luther a ja 2017
Katharina von Bora Lutherová, Luther a ja 2017
01:45:46
macusana
Že predci sväté Kataríny 🤣🤣🤣🤣🤣 jednoznačne ma s nimi spoločne 2 slovom dve veci krstné meno a pohlavie.
macusana
Alebo kde nemôže diabol pošle ženu.
2 more comments

ALBUM - O CÍRKVI ANTIKRISTA ZAČÁTEK 4/5 STOL .DODNES

Kniha Henochova 1. + 2.

1. KNIHA HENOCHOVA /zdroj:mysteria.cz/clanky/teologie/henoch.htm/ Poznámky Zajímavé přírodovědné teorie - vysvětlení působení hromu a blesku 59-60. Jiné meteorologické jevy - kap 41. K přečtení …
Martina Bohumila Lutherová
Někteří žvanilové např. U.S.B.O a jeho žák Styl. se domnívají a vydávají to za platné nařízení shůry. O andělech v nebi víme že se nežení ani nemají …More
Někteří žvanilové např. U.S.B.O a jeho žák Styl.
se domnívají a vydávají to za platné nařízení
shůry. O andělech v nebi víme že se nežení
ani nemají děti - víme to protože nám to řekl
Pán Ježíš. O padlých andělech to neplatí jak
se dovídáme z této Posvátné knihy Henochovy.
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a …
Martina Bohumila Lutherová
91/9. Vše, co je spojeno s pohany, dojde zániku: Věže budou spáleny ohněm a vyvráceny ze země. Oni pak budou vrženi do ohně soudu, aby zahynuli v …More
91/9. Vše, co je spojeno s pohany, dojde zániku: Věže budou spáleny ohněm a vyvráceny ze země. Oni pak budou vrženi do ohně soudu, aby zahynuli v hněvu mocného věčného soudu.
Možná právě pro tuto 91.kap. nebyla zařazena do seznamu posvátných knih.
I Když svatí apoštolové z ní citovali.Koncem 4 stol. se křesťanské náboženství
stalo jediným náboženstvím římské říše a kompromisy s pohanstvím dosáhly
vrcholu v pačamámě římských katolíků.
8 more comments
KNIHA HENOCH.PADLÍ ANDĚLÉ A VELIKÁNÍ. film- Galiny Carové youtube.com/watch?v=0YhuOSwASlw , .............Jedna vzácná duše mi poslala toto přeložené z Knihy Jasher - v češtině: DRUHY V …More
KNIHA HENOCH.PADLÍ ANDĚLÉ A VELIKÁNÍ.
film- Galiny Carové youtube.com/watch?v=0YhuOSwASlw
, .............Jedna vzácná duše mi poslala toto přeložené z Knihy Jasher - v češtině:
DRUHY V POZDĚJŠÍCH DNECH?......Varovný čtenář mi poslal níže uvedený odkaz z britského webu. Tento národ zvažuje zákon, který by mimo jiné zabránil zavedení embrya „chiméry“ do ženského lůna. Chiméra je tvor smíšeného druhu, nebo v tomto případě životaschopné embryo, které je částečně lidské a částečně zvíře. Taková mutace může být způsobena genetickou manipulací (tj. vložením zvířecí DNA do lidského vajíčka). Spíše překvapivě, římsko-katolická církev ve Spojeném království dala své požehnání tomu, že umožnila, aby takové lidsko-hybridní „chiméry“ byly neseny a narozeny. Předpokládám, že katolická církev se snaží posílit svou pro-life pozici vs: potraty obecně, ale umožnění zrodu chimér vytváří obrovskou plechovku červů. Bude lví nebo medvědí DNA vyšlechtěna do lidských embryí, aby porodila …More
55:24
Martina Bohumila Lutherová
Kniha Henochova 1. + 2. Pravoslavní se nemusí bát opřít o Henochovy knihy. Jejich učení je biblické v plnosti jen je třeba společná dogmata s římem…More
Kniha Henochova 1. + 2.
Pravoslavní se nemusí bát opřít o Henochovy knihy.
Jejich učení je biblické v plnosti jen je třeba společná
dogmata s římem -uvolnit - kde je Řím není Svatý Duch.
Je to horšie, ako si myslíte - 3. časť, publikovaná 29. apríla 2021.
Je to horšie, ako si myslíte - 3. časť, publikovaná 29. apríla 2021. Zjavenie 13:16 A pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i otrokom, dali ryté znamenie na ich …More
Je to horšie, ako si myslíte - 3. časť, publikovaná 29. apríla 2021.
Zjavenie 13:16 A pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i otrokom, dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, 17 a aby nikto nemohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena. (tu v gréčtine)
vakcína = ohavnosť = náplň pripravovanej značky šelmy, vakcinačnej náplasti s tetovaním kvantovými bodkami.
bible.sk/preklad
rumble.com/user/REVELATIONSOFJESUSCHRIST
Kniha Henochova
02:15:20

Fatima - kto ju stvoril a pre koho bola výhodná?

Pre katolíka je dnes Fatima viac, ako písmo sväté, koncily, cirkevní otcovia. Fatima sa stala novou teológiou 20 a 21 storočia v katolíckej cirkvi. Ak by aj katolík začal premýšľať o pravdách viery …
Martina Bohumila Lutherová
Po 2. Vatikánu ukazovali jinou Lucii než fatimskou. Důkazy. Dávám sem,… Po DVK ukazovali jinou Lucii - agentka Vatikánských satanistů.More
Po 2. Vatikánu ukazovali jinou Lucii než fatimskou. Důkazy. Dávám sem,…
Po DVK ukazovali jinou Lucii - agentka Vatikánských satanistů.
Dlaně. Neskutečně silný a vpravdě filosofický film, Cz titl.
Dlaně. Neskutečně silný a vpravdě filosofický film, který syrovým černobílým obrazem dokumentuje dojemné osudy několika rozličně zmrzačených žebráků z polorozbořené čtvrti Kišiněva a zakládá na nich …More
Dlaně.
Neskutečně silný a vpravdě filosofický film, který syrovým černobílým obrazem dokumentuje dojemné osudy několika rozličně zmrzačených žebráků z polorozbořené čtvrti Kišiněva a zakládá na nich rozjímání o životě - o zlém, všezničujícím systému a spásné víře (Bohu). Pravdivost utrpení těch ubožáků je sama o sobě dosti silným soustem, avšak rozšíření o filosofický rozměr v podobě monologu hlasu otce, vypravujícího právě ony smutné příběhy a svěřujícího životní moudra ještě nenarozenému synovi, dostává snímek do vyšší dimenze. Pro věřícího člověka, který se zároveň nesmířil se zmiňovaným "systémem", bude tento film druhou Biblí, předzvěstí Soudného dne a následného vykoupení.
02:18:56

Prymula veřejně přiznal, že děti jsou trestání nošením náhubku za rodiče, protože tito se nechtějí …

Martina Bohumila Lutherová
Slyšíš to Prymulo a spol: Děti mají plísně z dýchání cez roušky. Petra, zdravotní sestra z Brněnské jednotky intenzivní péče….Velmidůležitéprosímpos…More
Slyšíš to Prymulo a spol: Děti mají plísně z dýchání
cez roušky
. Petra, zdravotní sestra z Brněnské jednotky intenzivní péče….Velmidůležitéprosímposlechnout..
Martina Bohumila Lutherová
kdo způsobil současnou situaci Jistě to je jediný Němec,kterému fandím a jeho němčina přináši úžasné skutečnosti.More
kdo způsobil současnou situaci
Jistě to je jediný Němec,kterému fandím
a jeho němčina přináši úžasné skutečnosti.
3 more comments
NEMÁME SE ČEHO BÁT ................................................................ youtube.com/watch?v=MK2c1p_3LC0 Byla tam i tato nabídla, ale tak nebezpečně katolicky sladká, že přesto, …More
NEMÁME SE ČEHO BÁT
................................................................
youtube.com/watch?v=MK2c1p_3LC0
Byla tam i tato nabídla, ale tak nebezpečně katolicky sladká, že
přesto, že to zpívá Kája Gott, jsem volila tuto níže.
zdroj:youtube.com/watch?v=8Xu7GcA4uTQ
Pojď k Spasiteli pojď neváhej....
Husinec sbor Církve bratrské v Husinci 😍
02:49
Martina Bohumila Lutherová
Obrana orthodoxie z roku 1970 proti pápežovi Pavlovi VI. kde údajne Židia, Moslimovia a Kresťania, … K tomu aby byl člověk spasen ,stačí mít lásku …More
Obrana orthodoxie z roku 1970 proti pápežovi Pavlovi VI. kde údajne Židia, Moslimovia a Kresťania, …
K tomu aby byl člověk spasen ,stačí mít lásku ke Kristu vyjádřenou touto písní.

NÁŠ RESTART ?

nasrestart.cz/…cssr-z-r-1968-ktery-posleze-nebyl-nikdy-publikovan 24. září 2021 Mnichov 1938: dokument ČSSR z r. 1968, který posléze nebyl nikdy publikován Unikátní dokument z roku 1968 se svědectvím…
PÁD KABALY ................................................................................... POKUD VĚŘÍME ŽE PADNE TAK PADNE! ČÍM NÁS BUDE VÍCE TÍM TO BUDE DŘÍV. NEBUDE TO SNADNÉ. …More
PÁD KABALY
...................................................................................
POKUD VĚŘÍME ŽE PADNE TAK PADNE!
ČÍM NÁS BUDE VÍCE TÍM TO BUDE DŘÍV.
NEBUDE TO SNADNÉ. BUDE TO BOLET-
NEMÁLO
28:56
Martina Bohumila Lutherová
facebook.com/login/ Patří to sem!More
facebook.com/login/
Patří to sem!