Tomislav
Tomislav
180

Hyacinta - Zázrak z Fatimy

2.část
01:10:21
Tomislav
583

Hyacinta - Zázrak z Fatimy

1. část
19:02
Tomislav
1911

APOŠTOL PAVEL 3.díl

V římském vězení cz.dab
01:47:47
apredsasatoci shares this
🤔
27:36

O DARECH BOŽÍ MILOSTI - LÁSKA, VÍRA, NADĚJE

sv.Tomáš Summa proti pohanům, kniha III., čl.151-154
Apologet123
Super ďakujem!
Tomislav
2511

ROSA MYSTICA ročník XXVI. 2020 č.10

Časopis pro duchovní život, říjen 2020 Vydává Sdružení přátel blah.Hyacinta Maria Cormiera OP v BrněMore
Časopis pro duchovní život, říjen 2020
Vydává Sdružení přátel blah.Hyacinta Maria Cormiera OP v Brně
28 pages
Tomislav
To, co se v Církvi dosud provádělo s odvoláním na II.vatikánský sněm je většinou výmysl vnitřních nepřátel Církve. Církev stojí teprve na počátku …More
To, co se v Církvi dosud provádělo s odvoláním na II.vatikánský sněm je většinou výmysl vnitřních nepřátel Církve. Církev stojí teprve na počátku svého rozmachu a pravdivého provádění evangelia a II.vatikánského sněmu.
Detektiv
Obrácení kněze čelem k lidu je záležitostí až pokoncilního vývoje bohoslužby. Koncilní dokumenty samy se o změně oltáře vůbec nezmiňují. Obrácení …More
Obrácení kněze čelem k lidu je záležitostí až pokoncilního vývoje bohoslužby. Koncilní dokumenty samy se o změně oltáře vůbec nezmiňují. Obrácení věřících a kněze stejným směrem není také, podobně jako užívání latiny, výlučnou záležitostí tradiční bohoslužby, ale naprosto legitimně se tímto způsobem slaví i bohoslužba nová. Takže nějaké obracení oltářů je výsledkem svévolného počínání lidí, podsouvajících Druhému vatikánskému sněmu zcela nemístné změny. (J.Ratzinger, Duch liturgie,Brno 2006 Barrister & Principal)

NĚCO SHNILÉHO JE VE STÁTĚ DÁNSKÉM

režie: Franco Zeffireli, Hamlet - hraje Mel Gibson, cz dab.
02:09:05
Dana22
Staroba cti netratí-to už neplatí? Byť starým,mať vrásky-aká hanba! Ideálom je mladosť,vyzerať mladý a krásny. Nemyslieť na smrť..a čo bude potom.. …More
Staroba cti netratí-to už neplatí?
Byť starým,mať vrásky-aká hanba!
Ideálom je mladosť,vyzerať mladý a krásny.
Nemyslieť na smrť..a čo bude potom..
Vmanipulovali nás do hroznej situácie.
Platí sa dušou?!
ceskoaktualne.cz/…sokovani-ale-obejde-vas-hruza/
Adrenochrom, koronavirus, pedofilie - hrůzné spojení. Nejnovější dokumenty dokazující mučení dětí. Adrenochrom, koronavirus, pedofilie - hrůzné spojení. Nové dokumenty dokazující mučení dětí za účelem odběru adrenochromu - elixíru mládí pro elity. Abyste byli v obraze, je třeba nejprve si přečíst článek orgo-net.blogspot.com/…rom-koronavirus-pedofilie.html Poté pochopíte následující dokumenty, které právě získal Jim Stone (freelance journalist) (najděte si stránky Googlem, odkazy na jeho web nefungují) od whistleblowera z důvěryhodného zdroje. Originály jsou v tuto chvíli dostupné na mozfiles.com (pozor, velké na stahování, možnost viru). Ze stránek Jim Stonea: "V rámci různých korporací existují tajná detenční centra, kde jsou mučeny …More
31:40

PŘEDVOLEBNÍ MANIPULACE S NAŠÍM ROZUMEM A VŮLÍ

Jak se vyvarovat znásilňování rozumu a vůle zvláště během koronového psychoteroru
apredsasatoci shares this
🤔
apredsasatoci
Veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé! Také praktické. Všetci povinne vypočuť!!!More
Veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé! Také praktické.
Všetci povinne vypočuť!!!
View 8 more comments

STO HŘEBŮ

Itálie, 2007, Režie: Ermanno Olmi cz.dab. Příběh mladého, avšak v akademických kruzích uznávaného profesora university, který po letech studií a výuky propadne deziluzi z psaného slova. Dopustí se …More
Itálie, 2007, Režie: Ermanno Olmi cz.dab.
Příběh mladého, avšak v akademických kruzích uznávaného profesora university, který po letech studií a výuky propadne deziluzi z psaného slova. Dopustí se strašného činu v universitní knihovně, který omráčí laiky i profesory. Poté zmizí z města a zamete za sebou všechny stopy.
Duchovní elita se někdy chová z pohledu světa dost nepředloženě, až bláznivě, ale je zde něco hlubšího. Všechno, co píšeme a kulturně tvoříme, je ničím proti tomu, co nám Stvořitel může zjevit přímo – bez tužky a bez papíru. Tak svatý Tomáš na sklonku života ustal uprostřed nedopsaného díla, aby prozradil: Vedle toho, co mi bylo zjeveno, je toto všechno mlácením prázdné slámy.
A nejvzdělanější a nejmoudřejší člověk naší doby, kterému se právem dostalo nejvznešenějšího a nejdůstojnějšího místa, Joseph Ratzinger – papež Benedikt XVI., opouští papežský stolec, aby ustoupil do pozadí a konal modlitby a pokání za hříšné lidstvo
01:29:25
Dudko
Smuný film, balada o knihách profesorových.
Dudko
11 Pán pozná ľudské myšlienky a vie, aké sú márne. (Ž.94) 7 Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. (Flp.3)More
11 Pán pozná ľudské myšlienky a vie, aké sú márne.
(Ž.94)
7 Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu.
(Flp.3)
View one more comment
Tomislav
4731

ROSA MYSTICA ročník XXVI. 2020 č.9

Časopis pro duchovní život Vydává Sdružení přátel blah.Hyacinta Maria Cormiera OP v BrněMore
Časopis pro duchovní život
Vydává Sdružení přátel blah.Hyacinta Maria Cormiera OP v Brně
28 pages
Detektiv
KDO FALŠUJE DRUHÝ VATIKÁNSKÝ SNĚM
Dana22
Všemohúci a Vševediaci BOH vládne nad všetkým! www.lumendelumine.cz/index.php Andělé a ďábli v dnešní duchovní válce 29.8.2020 Největší prohnanos…More
Všemohúci a Vševediaci BOH vládne nad všetkým!
www.lumendelumine.cz/index.php
Andělé a ďábli v dnešní duchovní válce
29.8.2020
Největší prohnanost ďábla spočívá v zavádění víry, že neexistuje: to je velký trumf jeho dovednosti. Z Písma totiž víme, že ďábel kromě toho, že je vrahem lidí, je také lhář (srv. Jan 8,44). Z tohoto důvodu by bylo velmi zhoubným omylem představovat si ďáblovo působení jako něco, co je možno velmi snadno poznat. To by bylo proti jeho cíli, kterým je podvádět. Naopak, jeho jednání je velmi delikátní a skryté. Jeho posledním cílem je zabránit duši, aby se spojila s Bohem a došla spásy. K tomuto cíli směřuje sám základ duchovního života, kterým je víra.
Tato teologická ctnost nás přivádí do přímého styku s Bohem, i když skrytým. Je základem nadpřirozeného života a spojuje nás důvěrně s Bohem. Tridentský koncil učí, že víra je počátek, základ a kořen ospravedlnění, tedy posvěcení. Monsignore Guy tvrdí, že Boží světlo se stává naším světlem, Boží moudrost …More
View 2 more comments
Tomislav
2.3K

ORWELL 1984

Buď s Kristem Boží království, nebo bez Krista pekelná utopie
01:45:57
MilanJan
Tomislav: ja tiež som kedysi "hltal" vedomosti od astrofyzikov a iných..., no jedného dňa som opustil príťaž " vzájomnej previazanosti človečenstva" …More
Tomislav: ja tiež som kedysi "hltal" vedomosti od astrofyzikov a iných..., no jedného dňa som opustil príťaž " vzájomnej previazanosti človečenstva" - teda ked je človek čo i len nevedome závislý na tom, či zapadá do terajšej spoločnosti, či mu niekto niečo uzná, či ho pochopí a pod. a BOH mi ukázal, že aj ked všetci dookola Ti budú protirečiť / ale aj škodiť / , je tu ale niekto , kto Ti odhalí tajomstvá, s ktorými súvisí potom Tvoj další život / ktorý je úplne iný/ a Ty už nebudeš sýtený poznaním, ktoré ponúka tento svet.... Nie že bysom glorifikoval Teslu, ale vyslovil výrok, s ktorým sa úplne zhodujem : "Dnešní vedci nahradili experimenty matematickými výpočtami a putují od rovnice k rovnici, až nakoniec vybudovali strukturu, ktorá nemá nic spoločného s realitou."
Vysvetlíš mi dôkazne že zem rotuje ? napr., alebo zatmenie slnka USA r. 2017 – postup tieňa – teda jeho smer ??
Zetetická astronómia
Tomislav
„Teorie relativity“ chápe místní pohyb výhradně poměrně jako pouhou změnu vztahu vzdálenosti. V našem tělesném světě se skutečně všechno pohybuje …More
„Teorie relativity“ chápe místní pohyb výhradně poměrně jako pouhou změnu vztahu vzdálenosti.
V našem tělesném světě se skutečně všechno pohybuje složitě. Nejenže se tělesa, jež jsou zdánlivě v klidu, pohybují skrze pohyby vesmírných těles, na nichž se nacházejí: pohybuje se i pozorovatel, který chce pohyby pozorovat a měřit, a pohybuje se také světlo, jež nám má přinášet informaci o pohybu a poloze těles navzájem. Einsteinova teorie relativity chce podat pro matematicko-fyzikální měření vzorec, který bere v úvahu všechny tyto prvky. Někteří však tuto teorii vykládají tak, jako kdyby srovnatelně odrážela věcnou skutečnost, a proto by vyžadovala zásadní změnu filozofického pojmu pohybu. Jenže místní pohyb není něco výhradně poměrného, ani není bytostně vzájemný.
Obecně se dá odlišit těleso v pohybu od tělesa v klidu. Často můžeme také ve zvláštním případě určit, které z těles je v pohybu.
Jelikož je výhradně poměrné pojetí místního pohybu chybné, tedy je chybné i z něho vyvozené výhrad…More
View 13 more comments

ROSA MYSTICA ročník XXVI. 2020 č.8

Časopis pro duchovní život Vydává Sdružení přátel blah.Hyacinta Maria Cormiera OP v BrněMore
Časopis pro duchovní život
Vydává Sdružení přátel blah.Hyacinta Maria Cormiera OP v Brně
28 pages
Detektiv
SLOVENSKÉ NÁRODNÍ POVSTÁNÍ: ... generál Čatloš jim prý stále zdůrazňoval, že to dělá slovenská vláda v čele s prezidentem Tisem...
View 4 more comments
Tomislav
554
31:43

CÍRKEV VE ZKOUŠKÁCH DĚJIN

Evangelista Matouš zaznamenává, jak Pán Ježíš podrobuje učedníky zkoušce víry: K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Rozpusť zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ …More
Evangelista Matouš zaznamenává, jak Pán Ježíš podrobuje učedníky zkoušce víry: K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Rozpusť zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ (Mt 14,13-21) Učedníci měli sami ve jménu Božím nasytit hladové zástupy, ale propadli v této zkoušce víry.
Během putování vykoupeného Božího lidu dějinami je Církev vystavována mnoha zkouškám. Zdaleka ne ve všech zkouškách jsme obstáli. Tak jsme zklamali, když se vyhrotil boj mezi námezdním dělnictvem a podnikateli. Papež Lev XIII.vydal dělnickou encykliku Rerum novarum, ale my – vlci v rouchu beránků – jsme ho obviňovali ze socialismu a odmítli jsme plnit jeho výzvy. Tak jsme ztratili dělnictvo a nezvládli jsme třídní boj. Ten se pak ve 20.století projevil rozbujením totalitních režimů. Jen zdráhavě jsme uznávali, že jsme to byli my – vlci v rouchu beránků – kdo jsme zanedbali povinnost hlásat Krista celému světu. Díky …More
Tomislav
1844
24:58

MODLITBA SVATÉ BRIGITY

TAJEMSTVÍ SPÁSY 15 modliteb vztahujících se k umučení a všem ránám Krista, které zjevil svaté Brigitě Švédské náš Pán v kostele sv. Pavla v Římě. Brigita (Birgita) Švédská, zakladatelka řádu, * asi …More
TAJEMSTVÍ SPÁSY
15 modliteb vztahujících se k umučení a všem ránám Krista, které zjevil svaté Brigitě Švédské náš Pán v kostele sv. Pavla v Římě.
Brigita (Birgita) Švédská, zakladatelka řádu, * asi r. 1303 ve Finstadu u Uppsaly, Švédsko
+ 23. července 1373 v Římě
Brigita, která vešla do dějin jako zakladatelka řádu brigitek. přišla na svět kolem r. 1303 v jihošvédském Finstadu u Uppsaly. Už od svého sedmého roku života měla vidění ukřižovaného Ježíše. Když bylo Brigitě 13 let. vdala se na přání otce - matka už zemřela - za 181etého šlechtice Ulfa Gudmarssona, kterému darovala ve šťastném manželství čtyři syny a čtyři dcery. Pro svou mimořádnou dobročinnost a zbožný způsob života požívala Brigita všude nejvyšší vážnosti. Ve věku 32 let se stala dokonce vychovatelkou u krále Magna Erikssona a měla u dvora velký vliv. Po společné pouti do Santiaga de Compostela se uchýlil Brigitin manžel do cisterciáckého kláštera, kde zemřel už r. 1344.
Po smrti manžela měla Brigita různá vidění. V …More
View one more comment
Tomislav
1536
10:28

SVATÁ MARIA MAGDALENA

První apoštolka Evropy
Dana22
Našla som staršie,no aktuálne články. Istanbulský dohovor ešte nie je zažehnaný. web.archive.org/…/Ideologia-homos… web.archive.org/…/Ideologia-homo…More
Našla som staršie,no aktuálne články.
Istanbulský dohovor ešte nie je zažehnaný.
web.archive.org/…/Ideologia-homos…
web.archive.org/…/Ideologia-homos…
katolik5.webnode.sk/rozmach-gender-politiky/
Aj muži môžu a sú týraní ženami!
www.cas.sk/…/muzi-ako-obete-…
www.social-media.sk/akcie/tyrani-muzi-medzi-nami/ hnporadna.hnonline.sk/reportaz/269478-vzbura-m… www.noviny.sk/slovensko/39996-certikova… www.mojakomunita.sk/…/tyranie-muzov katolik5.webnode.sk/rozmach-gender-politiky/ Phd Stephen Baskerville: Nebezpečný rozmach genderovej politiky, alebo feminismus je diktatura 21. století - odborná štúdia ( aj vo formáte PDF, kliknite tu: www.magnificat.sk/…/Ideologia-homos… ) 1.diel. Toto je zhrnutie zaujímavých bodov zo štúdie “Nebezpečný rozmach genderové politiky”od Stephena Baskervila. Štúdia sa venuje pozadiu vzostupu feministického a genderové hnutia a popisuje procesy, pomocou ktorých sa feministkám darí zavádzať metódy policajného štátu a získavať silný vplyv v krajine. …More
Tomislav
1.9K

KDO CHYTÁ V ŽITĚ

Jedinečný pohled do života mladého člověka, toužícího po opravdovosti života.
01:49:06
Tomislav
72

ROSA MYSTICA ročník XXVI. 2020 červenec č.7

Časopis pro duchovní život Vydává Sdružení přátel blah.Hyacinta Maria Cormiera OP v BrněMore
Časopis pro duchovní život
Vydává Sdružení přátel blah.Hyacinta Maria Cormiera OP v Brně
28 pages

TAJEMSTVÍ NIKOLY TESLY

sk dab. Orson Welles jako MorganMore
sk dab.
Orson Welles jako Morgan
01:36:35
Detektiv
Vidíme, že si Tesla přesně uvědomoval nebezpečnost zvýšeného elektromagnetického pole, jež může způsobovat větší náchylnost lidského organismu k …More
Vidíme, že si Tesla přesně uvědomoval nebezpečnost zvýšeného elektromagnetického pole, jež může způsobovat větší náchylnost lidského organismu k onemocnění. Proto si velmi často umýval ruce a požadoval servírování ovoce dobře umytého horkou vodou.
Dudko
vďaka, aj keď film príliš zdôrazňoval čudáctvo vynálezcu a málo zrozumiteľne predstavoval jeho vedecké pokusy a nápady. Čítal som o Teslovi aj podivn…More
vďaka, aj keď film príliš zdôrazňoval čudáctvo vynálezcu a málo zrozumiteľne predstavoval jeho vedecké pokusy a nápady.
Čítal som o Teslovi aj podivné veci, že dokázal záhadne prenášať výkon na veľké vzdialenosti aj bezdrôtovo, ale to sú len fámy neodborníkov a nedorozumenie. Film hovorí správne, že na distribúciu elektriny a spotrebiče on presadzoval striedavý prúd, lebo taký systém je lepší. Ale ďalej sa Tesla už nedostal, budúcnosť rádiotechniky a elektroniky patrila ďalším.
View 5 more comments

KDYŽ NIETZSCHE PLAKAL

Friedrich Nietzsche - hlavní ideolog německého velikášství v ordinaci Sigmunda Freuda cz dabingMore
Friedrich Nietzsche - hlavní ideolog německého velikášství v ordinaci Sigmunda Freuda
cz dabing
01:40:17
Coburg
Opäť vynikajúci film Tomislav. Zdá sa, že podľa autentických udalostí. Skvelá sonda do duše človeka a jeho životných rozhodovaní a pohnútok. Ale má …More
Opäť vynikajúci film Tomislav. Zdá sa, že podľa autentických udalostí. Skvelá sonda do duše človeka a jeho životných rozhodovaní a pohnútok. Ale má to ten "nietzscheovský" zádrhel. Nietzsche Boha ničím nenahradil, akokoľvek sa o to pokúšal, Boh sa totiž ničím nahradiť nedá. Nietzsche ponúka iba hrdú a vyrovnanú cestu - do ničoty.
Theodorá-Máriá
Jakým darem je Svatý Duch Kristův.!!! On je největším psychologem. Dát se Jim vést je nejvyšší výhra pro tento život pozemský i pro celou věčnost. …More
Jakým darem je Svatý Duch Kristův.!!!
On je největším psychologem
. Dát se
Jim vést je nejvyšší výhra pro tento
život pozemský i pro celou věčnost.
To jsem si uvědomovala při sledování
tohoto filmu. Děkuji ti o. Tomislave
za vklad.
Zoufalství musí být strašné, a při tom Kristův Duch je plný Lásky, odpuštění. Jen se pokořit.
View 2 more comments

OBĚŤ

Tarkovskij, cz tit. Univerzitní profesor Alexandr obývá se svou rodinou osamělý dům na odlehlém ostrově, v den jeho narozenin se chystá oslava v kruhu hrstky přátel. Po vyslechnutí zprávy o jaderném …More
Tarkovskij, cz tit.
Univerzitní profesor Alexandr obývá se svou rodinou osamělý dům na odlehlém ostrově, v den jeho narozenin se chystá oslava v kruhu hrstky přátel. Po vyslechnutí zprávy o jaderném útoku se plánované veselí zvrtne do hysterického zoufalství. Alexandr prosí Boha, aby odvolal tragédii – za to přislíbí obětovat vše, co je mu v životě drahé. Podivín Otto mu poradí navštívit čarodějnici. Jedině pomilováním s ní prý může profesor zvrátit světovou katastrofu. . .
02:28:42
Coburg
Tomislav, tak klobúk dolu. Tomuto sa hovorí kino náročného diváka.. Pre mňa to bol po čase môžem povedať, že filmový zákusok.Tento film možno …More
Tomislav, tak klobúk dolu. Tomuto sa hovorí kino náročného diváka.. Pre mňa to bol po čase môžem povedať, že filmový zákusok.Tento film možno prirovnať k Felliniho Amarcordovi, alebo k Bergmanovým Šepotom a výkrikom. POdobne aj Tarkovskij dokáže napnúť mozgové bunky až do praskunutia. Napriek ponurému vývoju príbehu - povedzme že môžeme postavy a ich stav prirovnať k súčasnému stavu ľudstva - tu existuje v postave dieťaťa "človiečika" zúfalá či skôr detská viera a nádej v zázrak, a to v znovuzrodenie "vyschnutého stromu" súčasnej ľudskej populácie.
Dana22
BLM priznali,že sú marxisti vyškolení na svoju činnosť! Ukázalo sa,že hnutie Black Lives Matter je protikatolícke,protikresťanské a rasistické. Aktiv…More
BLM priznali,že sú marxisti vyškolení na svoju činnosť!
Ukázalo sa,že hnutie Black Lives Matter je protikatolícke,protikresťanské a rasistické.
Aktivista spoločnosti Black Lives Matter chce ničiť sochy „bieleho Ježiša“, pretože sú „rasistické“
www.lifenews.com/…/black-lives-mat…
Black Lives Matter Activist Wants Statues of “White Jesus” Torn Down Because They’re “Racist”
Aktivista spoločnosti Black Lives Matter Shaun King vyzval v pondelok na odstránenie sôch, nástenných malieb a okien z farebného skla, ktoré zobrazujú Ježiša ako „bieleho Európana“, ktorý tvrdil, že je „forma bielej nadvlády“. „Áno, myslím, že sú sochy Biely Európan tvrdia, že Ježiš by mal zostúpiť, “napísal na Twitteri King, bývalý zástupca prezidentskej kampane Vermonta Sena Bernieho 2020. „Sú formou bielej nadvlády.
Vždy boli. “Kráľovo zameranie na náboženské umelecké diela prichádza s tým, ako rôzne aktivistické skupiny prešli za zničenie sôch Konfederácie a teraz vyzývajú na odstránenie ďalších historických …More
View one more comment