Roman Grežďo
Kéž ráno uslyším o lásce tvé – jsi má jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel – tobě svou duši svěřil jsem. Žalm 143:8.More
Kéž ráno uslyším o lásce tvé – jsi má jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel – tobě svou duši svěřil jsem.
Žalm 143:8.
Čtyři temperamenty - jak souvisí s vaší hlavní chybou...More
Čtyři temperamenty -
jak souvisí s vaší hlavní chybou...
13:20
Poslední slova na kříži a Ježíšova smrt, jak to viděla Kateřina Emmerichová... Augustiniánská jeptiška Anna Kateřina Emmerichová se narodila do chudé rodiny v Dülmenu. Přes 10 let zakoušela na svém …More
Poslední slova na kříži a Ježíšova smrt, jak to viděla Kateřina Emmerichová...
Augustiniánská jeptiška Anna Kateřina Emmerichová se narodila do chudé rodiny v Dülmenu. Přes 10 let zakoušela na svém těle znaky „umučení našeho Pána Ježíše Krista“, které kontemplovala, přijímala a viděla v nich nástroj spásy pro všechny. Zdrojem jejího života byla Eucharistie ai přes své omezení kvůli nemoci, dávala mnohým příklad, pro který otevírala svá srdce a předávala se Ježíši Kristu. Navíc, Anna Kateřina byla vzácně obdarována viděním života Panny Marie a Ježíše Krista.
Ježíš zcela zemdlel a tehdy vysušeným jazykem říkal: „Žízním!“ Přátelé se na něj smutně podívali. Zdálo se mi, jako by jim Pán říkal: „Nemohli jste mi podat hlt vody?“ V době zatmění by jim totiž v tom nikdo nebránil. Jan nato zarmouceně řekl: „Pane, my jsme zapomněli.“ Ježíš ještě řekl tato slova: „I ti nejbližší na mě zapomněli a nepodali mi vodu, aby se naplnilo Písmo.“ Velmi ho to bolelo....
Nyní Ježíšovi přátelé prosili několik …More
Antonia Orosova shares this
,,Blahoslavení sú tí, čo nevideli a uverili, lebo ich je Kráľovstvo Nebeské”🥰 Boh Otec tak miluje, že poslal svojho jediného Syna, aby nik nezahynul …More
,,Blahoslavení sú tí, čo nevideli a uverili, lebo ich je Kráľovstvo Nebeské”🥰
Boh Otec tak miluje, že poslal svojho jediného Syna, aby nik nezahynul, kto srdcom uveri v Božieho Syna Ježiša Krista a perami bude vyznávať”
,,Otváram bránu, ktorú nikto nemôže zavrieť a keď zavriem nikto nebude môcť otvoriť”
Chváľme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky🥰
Antonia Orosova
,,A keď už nebudem mať hlas budú hovoriť ústa mŕtvych” A tým mŕtvym bol Abenadar, ktorý vyhlásil Pochválená buď Boh všemohúci, Boh Abraháma a Jakuba …More
,,A keď už nebudem mať hlas budú hovoriť ústa mŕtvych” A tým mŕtvym bol Abenadar, ktorý vyhlásil Pochválená buď Boh všemohúci, Boh Abraháma a Jakuba! Tento muž bol spravodlivý, skutočne je to Boží syn!” a tak potvrdil slová proroka,,Si mŕtvy a žiješ!”
Zem urobila trhlinu vedľa kríža Ježiša Krista a tak jeho krv kvapkami stekaka na Mojžišove dosky ukryté stáročia v zemi a presne pod krížom a bola uzavretá a potvrdená ,,Nová zmluva medzi ľudom a živým Bohom Otcom.
,,Hľa robím veci nové!”🥰
One more comment
Dnes 10. května , podle liturgického CZ,Kalendaru,nezávazna připomínka. Sv. Jan z Avily Ioannes de Avila Postavení;,,diecézní kněz, kazatel a učitel církve. Úmrtí;,,1569. ŽIVOTOPIS. Narodil se …More
Dnes 10. května
, podle liturgického CZ,Kalendaru,nezávazna připomínka.
Sv. Jan z Avily
Ioannes de Avila
Postavení;,,diecézní kněz, kazatel a učitel církve.
Úmrtí;,,1569.
ŽIVOTOPIS.
Narodil se asi roku 1499 v Almodóvar-del-Campo ve Španělsku. Chtěl studovat práva, ale universitu, kterou začal, musel opustit, protože otec byl židovským konvertitou. Po čase začal studovat teologii s touhou stát se misionářem v Americe. Kněžské svěcení po skončení studií přijal, ale další plán mu nevyšel. Asi ve 30 letech se z rozhodnutí sevillského biskupa stal misijním kazatelem putujícím Andalusií. Přijal to jako vůli Boží a s velkou horlivostí začal získávat mnoho lidí z prostých vrstev. Mluvil lidově a s nadšením hlásal to, co pramenilo z jeho vnitřního přesvědčení a co do sebe čerpal při adoracích před svatostánkem - Boží lásku. Deset let s Boží milostí požehnaně působil a počet obrácených stále rostl. Stal se také duchovním vůdcem Jana z Boha a Františka Borgiáše. Seznámil se i s Ignácem z Loyoly, …More
Vdp.Marián Kuffa Příběhy ze života.
47:17
Ve své knize Tajemství růžence svatý Ludvík Marie Grignion z Montfortu vypráví následující příběh. Popisuje v něm setkání svatého Dominika s mužem, jehož posadlo 15 000 démonů: „Zatímco svatý …More
Ve své knize Tajemství růžence svatý Ludvík Marie Grignion z Montfortu vypráví následující příběh. Popisuje v něm setkání svatého Dominika s mužem, jehož posadlo 15 000 démonů:
„Zatímco svatý Dominik kázal ve francouzském městě Carcassonne o růženci, jistý kacíř se vysmíval ze zázraků a patnácti tajemství svatého růžence (příběh se odehrává předtím, než vznikla tajemství světla). Svými řečmi pohoršil i další bludáře, takže se odmítli dát na správnou cestu. Nato však mužovo tělo začalo sužovat 15 000 ďáblů, což byl trest, který na něj seslal Bůh. Jeho nešťastní rodiče ho vzali za otcem Dominikem v naději, že ho od zlých duchů osvobodí. Než se svatý Dominik začal modlit, všechny kolem vyzval, aby spolu s ním nahlas odříkali růženec. A co se nestalo: při každém Zdrávas', Maria vyšlo z kacírova těla sto ďáblů v podobě žhavých uhlíků...“
Démoni se děsí růžence, a právě proto ho svatý Dominik mohl použít jako jistou formu exorcismu. Panna Maria zakladateli růžence vyjevila, že chce-li přemoci …More
Dnes 9. května , podle liturgického CZ,Kalendaru,slavíme , slavnost, Nanebevstoupení Páně. Domenica Resurrectionis Domini. ŽIVOTOPIS. "Vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A …More
Dnes 9. května
, podle liturgického CZ,Kalendaru,slavíme ,
slavnost,
Nanebevstoupení Páně.
Domenica Resurrectionis Domini.
ŽIVOTOPIS.
"Vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi" (Lk 24,50-51).
To se stalo čtyřicátý den od zmrtvýchvstání Páně, proto tento svátek je slaven vždy ve čtvrtek po 6. neděli velikonoční. Nanebevstoupení je slavnost Kristova vstupu do Božího světa, do nitra Otcova, k němuž nám překlenul propast i ukázal cestu svým životem a svou obětí kříže. ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI "JSEM S VÁMI PO VŠECHNY DNY AŽ DO KONCE SVĚTA" (Mt 28,20). Pán Ježíš dal tento příslib apoštolům při svém odchodu do nebeské slávy. Neznamená to vzdálení se v našem smyslu slova, vždyť Bůh je všudypřítomný a Ježíš se svým lidstvím i božstvím zůstává přítomný v Nejsvětější svátosti. Od svého zmrtvýchvstání se apoštolům zjevoval ve svém oslaveném těle, pod vnějšími rysy obyčejného lidství zakrývajícího slávu, kterou má od Otce …More
Roman Grežďo
Tak,tak Metoději,👍
Metod
Christus vivcit, Christus regnat, Christus Imperat!
Nejvyšší soud v Maorech na Novém Zélandu;,, Deset let vězení pro premiéra Hipkinse kvůli politice Covid 19. První dlouhé tresty odnětí svobody uložené členům vlády Novem Zelandu v případech Covid -19. …More
Nejvyšší soud v Maorech na Novém Zélandu;,,
Deset let vězení pro premiéra Hipkinse kvůli politice Covid 19.
První dlouhé tresty odnětí svobody uložené členům vlády Novem Zelandu v případech Covid -19.
Zde vrchní soud tvrdě odsoudil čtyři vysoce postavené osoby.
Jedná se o premiéra Christophera Johna Hipkinse, bývalého ministra pro státní službu Andrewa Littlea, ex-generální ředitelku zdravotnictví Ashley Bloomfeld a lékařský regulátor Medsafe Christopher James.
Hipkins byl ministrem zdravotnictví od roku 2020 do roku 2022 a byl zodpovědný za „opatření“.
Zdroj;,,
Hohes Māori-Gericht in Neuseeland: Zehn Jahre Haft für Premier Hipkins wegen Covid-Politik | Transition News
Roman Grežďo
Zemřel norský hokejista, bylo 31 let... Zájem o něj projevily i slovenské kluby.... Záujem oňho prejavili aj slovenské kluby. Zomrel nórsky hokejista …More
Zemřel norský hokejista, bylo 31 let...
Zájem o něj projevily i slovenské kluby....
Záujem oňho prejavili aj slovenské kluby. Zomrel nórsky hokejista, mal 31 rokov
dyk
20 ročný lekár nemôže byť :)
4 more comments
Vdp.Marian Kuffa,přiběhy.
01:22:42
NĚMECKO;,,,V pokrokových zemích dnes můžete být odsouzeni i za to, že říkáte pravdu....a dostala pokutu 6.000 € - Zdroj;,,Německo: Politička AfD byla odsouzena za to, že upozornila na vysoký počet …More
NĚMECKO;,,,V pokrokových zemích dnes můžete být odsouzeni i za to, že říkáte pravdu....a dostala pokutu 6.000 €
-
Zdroj;,,Německo: Politička AfD byla odsouzena za to, že upozornila na vysoký počet hromadných znásilnění ze strany Afghánců
Roman Grežďo
🇩🇪 NĚMECKO | Marie Kaiserová zveřejnila na sociálních sítích otevřenou statistiku znásilňování migranty z Blízkého východu. V Německu bylo během …More
🇩🇪 NĚMECKO | Marie Kaiserová zveřejnila na sociálních sítích otevřenou statistiku znásilňování migranty z Blízkého východu.
V Německu bylo během jednoho roku hlášeno 11 000 znásilnění, z nichž 90 % spáchali migranti. Toto je nejvyšší číslo na planetě.
Migranti na ni podali hromadnou žalobu, v jejímž důsledku byly vymazány oficiální údaje a politička je nyní povinna platit pokutu 60 eur každý den po dobu 100 dnů.
Rosllynn
Je třeba se nenechat zastrašit. Je dobré mít po ruce důkaz, což jsou statistiky.
6 more comments
Možná je v překladu překlep a plán je snížit počet lidí nejen o směšných 10-15% ale na konečných 10-15% neboli vytoužené zlaté miliardy...
00:29
Anežka Beata Avegraciaplena
Mají v repertoáru ještě několik feaků šířit, ale jejich počin pro naše země již skončil.
apredsasatoci
A pretože vy ste správne volili svojho otočeneho Fica & menšie zlo Pellegriniho, už teraz ste viťazi!🥱
4 more comments
Dnes 8. května , podle liturgického CZ,Kalendaru,slavíme ,nezávazná památka, Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Maria Virgo. Postavení;,,Matka Boží. ŽIVOTOPIS. Z historie památky;,, Nauka …More
Dnes 8. května
, podle liturgického CZ,Kalendaru,slavíme ,nezávazná památka,
Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
Maria Virgo.
Postavení;,,Matka Boží.
ŽIVOTOPIS.
Z historie památky;,,
Nauka o Panně Marii jako Prostřednici všech milostí se nachází v Božím slově psaném i tradovaném, je vyučována učitelským úřadem církve, přítomna v životech mnoha světců a Boží vůle je, abychom všechny výsady získávali skrze Marii, které jsme byli Božím Synem z kříže dáni za děti. Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí, se začala slavit v roce 1921 v Belgii a pak se rozšířila. Papež Benedikt XV. již tři roky předtím potvrdil důvod, proč je P. Maria Prostřednicí všech milostí, "protože trpěla a téměř zemřela se svým trpícím a umírajícím Synem." Dále pak povolil řádům na celém světě, které o to spolu s Belgií požádaly, slavit liturgicky památku Prostřednice všech milostí. První přípis kongregace pro obřady je z r. 1921. Pozdější schválení, týkající se mše sv. k Prostřednici všech milostí, pochází …More
Růženec - síla modlitby... Několik citátů od svatých, kteří se modlili Sv. růženec;,, „Modlit se růženec znamená svěřit naše starosti milosrdným srdcím Ježíše a jeho Matky.“ (sv. Jan Pavel II.) „…More
Růženec - síla modlitby...
Několik citátů od svatých, kteří se modlili Sv. růženec;,,
„Modlit se růženec znamená svěřit naše starosti milosrdným srdcím Ježíše a jeho Matky.“ (sv. Jan Pavel II.)
„Dejte mi armádu modlící se růženec a já dobyji svět.“ (blahoslavený Pius IX.)
„Růženec je po sv. mši nejúčinnějším prostředkem, jak můžeme pomáhat lidem a duším v očistci.“ (Lev X.)
„Nejmocnější modlitbou je modlitba růžence.“ (sv. František Saleský)
„Chcete-li, aby ve vašich domech panoval klid, modlete se v rodině růženec.“ (sv. Pius X.)
„Nikdy se nezřeknu modlitby sv. růžence! Musím říci, že na ní je založeno celé mé dílo.“ (Sv. Jan Bosco) „Růženec je zbraň pro tyto časy.“ (sv. Pater Pio)
14:59
Čína vypouští do ovzduší více CO2 než celý vyspělý svět dohromady – ekvivalent dvou nových uhelných elektráren každý týden. Proč to Al Gore, John Kerry, Bill Gates, Greta Thunberg nebo zbytek …More
Čína vypouští do ovzduší více CO2 než celý vyspělý svět dohromady – ekvivalent dvou nových uhelných elektráren každý týden.
Proč to Al Gore, John Kerry, Bill Gates, Greta Thunberg nebo zbytek totalitního klimatického kultu nikdy nezmiňují?
Namísto toho hovoří o zastavení zemědělství, zastavení konzumace masa, zákazu neelektrických vozidel a přinucení vás jíst hmyz.
Protože každá lidská činnost, včetně dýchání, produkuje emise CO2, prohlášení „CO2 je znečištění“ je jen výmluvou ke kontrole, regulaci a mikrořízení každého složitého detailu vašeho života.
Ve skutečnosti to není o kontrole životního prostředí – je to o kontrole NÁS.
00:15
Roman Grežďo
Zuckerbergova 118metrová jachta pravděpodobně jezdí výlučně na vzduchu a lásce.. Generální ředitel společnosti META Mark Zuckerberg, známý svým …More
Zuckerbergova 118metrová jachta pravděpodobně jezdí výlučně na vzduchu a lásce..
Generální ředitel společnosti META Mark Zuckerberg, známý svým bojem proti klimatickým změnám, nedávno přidal novou megajachtu za 300 milionů dolarů do své sbírky extravagantních hraček, která zahrnuje soukromý letoun Gulfstream G650.
Zuckerbergova megajachta je poháněna čtyřmi motory MTU a dosahuje maximální rychlosti 24 uzlů. Použití velkoobjemových dieselových motorů je však v rozporu se Zuckerbergovým veřejným postojem ke klimatickým změnám a udržitelnosti životního prostředí.
Odpoledne 30. dubna 2024 superjachta Launchpad opustila Port Everglades. Cíl: Kingston, Jamajka, podle přepravních údajů AIS.
Různé online zdroje naznačují, že Launchpad vlastní zakladatel Facebooku/Meta* a miliardář Mark Zuckerberg.
Launchpad je 118 metrová motorová jachta postavená společností Feadship v Nizozemsku a uvedena na trh začátkem letošního roku (2024).
johanika
Šialenci v EÚ, ktorí tvrdia, že sa Zem otepľuje pod vplyvom CO₂, ignorujú zákony fyziky aj biológie. Buď sú totálne hlúpi a nevzdelaní alebo …More
Šialenci v EÚ, ktorí tvrdia, že sa Zem otepľuje pod vplyvom CO₂, ignorujú zákony fyziky aj biológie. Buď sú totálne hlúpi a nevzdelaní alebo zaplatení,“ tvrdí Baránek
VIDEO: „Európska únia sa musí reformovať, lebo inak sa rozpadne. Šialenci v EÚ, ktorí tvrdia, že sa Zem otepľuje pod vplyvom CO₂, ignorujú zákony fyziky aj biológie. Buď sú totálne hlúpi a nevzdelaní alebo zaplatení,“ tvrdí Baránek
6 more comments
Ještě jedno video z Archivu.... Zrcadlo společnosti... Jaroslav Haščák, záznam z tajné nahrávky SIS, kauza Gorila, ve které si oligarchové "krájeli" státní majetek a Slovensko. Demokracie je tak …More
Ještě jedno video z Archivu....
Zrcadlo společnosti...
Jaroslav Haščák, záznam z tajné nahrávky SIS, kauza Gorila, ve které si oligarchové "krájeli" státní majetek a Slovensko.
Demokracie je tak na [ho...o] systém.. 99% lidí neví nic.. Volič neví nic. O ničem neví nic! Ti lidé vnímají jen totální absolutní povrch.
Jak řekla jedna paní, "volila jsem Čaputovou, protože měla krásné vlasy.."
01:01
johanika
KEĎ SA VEDOMOSTIAM INÝCH VYSMIEVA MRS. VAJANY "Čaputová opätovne podporila finančnú zbierku na muníciu pre Ukrajinu a vyhlásila, že je za mier. Nech …More
KEĎ SA VEDOMOSTIAM INÝCH VYSMIEVA MRS. VAJANY
"Čaputová opätovne podporila finančnú zbierku na muníciu pre Ukrajinu a vyhlásila, že je za mier. Nech nás už prestane kŕmiť týmito nezmyslami a povie, čo konkrétne urobila za tých päť rokov pre mier. Veľké guľové nič. Podobne ako Korčok podporila každú vojnu, každé zbrojenie, neozvala sa ani vtedy, keď vláda v demisii protiústavne darovala stíhačky Ukrajine, tá žena má namiesto srdca nábojnicu. Klamala aj vtedy, keď tvrdila, že sme sa už na summite NATO v Bukurešti zaviazali, že Ukrajinu prijmeme do NATO a že to podporila aj súčasná vláda. Žiadny takýto záväzok nepadol, prijala sa len politika otvorených dverí. Premiér Fico jasne povedal, že členstvo Kyjeva v Severoatlantickej aliancii bude vetovať a táto slizká pani sa ho iba pokúša vlákať do svojich intríg."
Dnes 6. května , podle liturgického kalendaru CZ,nezávazná památka, Postavení;,,kněz a Mučedník.. Sv. Jan Sarkandr. Ioannes Sarkander Úmrtí;,1620. Patron;,Moravy; pro zachovávání zpovědního …More
Dnes 6. května
, podle liturgického kalendaru CZ,nezávazná památka,
Postavení;,,kněz a Mučedník..
Sv. Jan Sarkandr.
Ioannes Sarkander
Úmrtí;,1620.
Patron;,Moravy; pro zachovávání zpovědního tajemství.
ŽIVOTOPIS. Pochází ze Skočova v těšínském Slezsku. Studoval v Olomouci, v Praze, ve Štýrském Hradci. Svěcení přijal v Brně. Vzorně působil jako farář, naposled v Holešově. Jeho horlivost byla spojena s důvěrou v Nejsv. svátost oltářní. Ta se projevila obzvlášť za vpádu polských kozáků a byla příčinou záchrany Holešova, ale i vzniku křivého podezření. Nekatolíky byl zatčen, obžalován z velezrady a podroben útrpnému právu. Při výslechu naléhali, aby jim Jan prozradil, z čeho se zpovídal Lobkovic, marně. Na následky mučení zemřel.. ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI. RADOST V UTRPENÍ JAKO DŮSLEDEK VĚRNOSTI A VYTRVALOSTI. Narodil se 20. 12. 1576 ve Skočově na Těšínsku ve Slezsku. Jeho otcem byl Řehoř Matěj a matka Helena (z polského šlechtického rodu Górecki z Kornicz) byla podruhé provdána. Po smrti otce …More
Video z Archívu... Jacques Attali poradce François Mitterranda, prezidenta Francie... Zavzpomínejme, jaký je to rok? 2014-15 po Majdanu...More
Video z Archívu...
Jacques Attali poradce François Mitterranda, prezidenta Francie...
Zavzpomínejme, jaký je to rok? 2014-15 po Majdanu...
01:53
Roman Grežďo
🤬
Jozef Jozef Tkáč shares this
2 more comments
Na nedávném setkání nevládky WEF věnované globální spolupráci, růstu a energetickému rozvoji, digitální měně ... řečnil také jeden z guvernérů centrálních bank Khalid Humaidan, který řekl, že …More
Na nedávném setkání nevládky WEF věnované globální spolupráci, růstu a energetickému rozvoji, digitální měně ... řečnil také jeden z guvernérů centrálních bank Khalid Humaidan, který řekl, že jedním z úkolů digitální měny centrální banky (CBDC) je nahradit hotovost a doufá, že v jednom okamžiku přejdeme na 100% digitální menu
Na otázku, jak chtějí přesvědčit lidi, že CBDC bude důvěryhodným platidlem odpověděl: Lidé si zvykli, díky COVID se bezkontaktnost stala nezbytností, něco jako požadavek az tohoto důvodu je odpor velmi malý
Před pandemií jsme mluvili – budoucnost bude digitální. S pandemií přišla budoucnost!
CBDC nemůže být roztříštěná národními návrhy. MMF intenzivně pracuje na globální platformě CBDC ... Kristalina Georgieva - ředitelka Mezinárodního měnového fondu, červen 2023
Pro zájmové osoby a skupiny setkávající se na akcích nevládky WEF – musel být COVID požehnáním
Řeči o tom, že digitální měna bude fungovat současně s hotovostí, budou pokračovat do doby, dokud nebude hotovost …More
02:20
Roman Grežďo
,👉
V Kanadě byla spuštěna obří plantáž rostlinných vakcín proti Covidu a dalším infekcím. Rostliny s vloženými mRNA vakcínami jsou navrženy tak, aby se hladce integrovaly do potravinového systému... …More
V Kanadě byla spuštěna obří plantáž rostlinných vakcín proti Covidu a dalším infekcím.
Rostliny s vloženými mRNA vakcínami jsou navrženy tak, aby se hladce integrovaly do potravinového systému...
--------------------------------------------
A to pořád mluvili o nějakých "konspiračních teoriích"...
Nebudete si smět pěstovat potraviny na zahrádkách... Důvod? Viz výše....
Proto všichni,normálni ľidi utíkaj víz;,,200.tis.rodin opustilo kanadu smer Rusko....
01:10
apredsasatoci
Ešte máme púpavu, žihľavu, skorocel, prasličku...
2 more comments
Japonský profesor prohlašuje, že Covid neexistuje a lež byla vytvořena, aby nás očkovala drogami z biologických zbraní... Pro vyhubení ľidstva... "Pandemii použila WHO jako falešnou záminku k očkování …More
Japonský profesor prohlašuje, že Covid neexistuje a lež byla vytvořena, aby nás očkovala drogami z biologických zbraní...
Pro vyhubení ľidstva...
"Pandemii použila WHO jako falešnou záminku k očkování každého na světě."
- Prof. Masayasu Inoue, emeritní profesor, Ósaka City University Medical School...
08:13
TERRACOTTA shares this