Antonia Orosova
,,Pán môj a Boh môj obetujem Ti horiaci plameň lásky nepoškvrneného srdca Panny Márie za túto dušu..” To je zo zjavenia z posolstva Elisabeth Kinlman, matky 6 detí z Maďarska 1961
🥰
Maria Valtorta.. 1897 – 1961... Uvádí pohledy do budoucnosti církve pod zorným úhlem, že dějiny církve, mystického Kristova těla, představují analogii k průběhu pozemského Ježíšova života. V …More
Maria Valtorta..
1897 – 1961...
Uvádí pohledy do budoucnosti církve pod zorným úhlem, že dějiny církve, mystického Kristova těla, představují analogii k průběhu pozemského Ježíšova života.
V životě mystického těla neprobíhá totiž nic jiného než to, co bylo životem Kristovým. Bude zde Hosana v předvečer utrpení, Hosana, když národy, fascinované kouzlem a krásou božství, budou klesat před Pánem na kolena.
Potom bude následovat utrpení bojující církve a konečná sláva a věčné zmrtvýchvstání. Toto období širokého, ale časově vymezeného klidu budou předcházet podle Valtortiny zprávy zkoušky, která stojí ve znamení Antikrista.
Nakonec přijde k poslednímu satanskému boji, který bude ještě třikrát krutější, a po něm bude bezprostředně následovat Kristův návrat a paruze. Antikrist je popisován těmito slovy:
Bude to osoba velmi vysokého postavení, povýšená jako hvězda. Nebude to jen lidská hvězda, která září na lidském nebi. Ne, bude to hvězda nadpřirozené sféry, která podlehne lichocení zlého …More

List vdp. Václava Kociana slovenským biskupom: Najväčšou prekážkou opravdivého prijatia svätých Cyrila a Metoda ako našich apoštolov je neočistenie …

List vdp. Václava Kociana slovenským biskupom: Najväčšou prekážkou opravdivého prijatia svätých Cyrila a Metoda ako našich apoštolov je neočistenie prvej veľkej historickej neprávosti, ničenia cyrilo …More
List vdp. Václava Kociana slovenským biskupom: Najväčšou prekážkou opravdivého prijatia svätých Cyrila a Metoda ako našich apoštolov je neočistenie prvej veľkej historickej neprávosti, ničenia cyrilo-metodského diela a prenasledovania svätého biskupa Gorazda a 200 kňazov a diakonov
Milí bratia a sestry, kňazi aj laici, najmä cyrilo-metodskí priatelia!
Pripájam vám list, ktorý sme poslali z nášho strediska Jas-u všetkým slovenským biskupom. A prosím vás, aby ste program, ktorý je v ňom naznačený, prijali aj za svoj a podporili ho svojimi modlitbami, obetami, pôstom, skutkami a podnetmi z Ducha Svätého.
Drahí otcovia arcibiskupi a biskupi, naši slovenskí pastieri!
Som katolícky kňaz, 86-ročný, v kňazstve 55-ročný, a snažím sa milovať Krista Pána a jeho Cirkev aj svoju slovenskú vlasť, a preto Vám píšem v jeho Mene pre dobro jeho Nevesty a mojej – našej slovenskej vlasti.
Zaiste si pamätáte, ako svätý otec Ján Pavol II. nás viackrát priam srdce-vrúco vyzýval, aby sme aj v nepriaznivej …More
Antonia Orosova shares from Magdi1998
1.5K
Pekařův císař (1951) with English subtitles. The second part of a genius Czechoslovak fairy tale/comedy. Don't forget to turn on the subtitles and watch it in HD. Enjoy! For more info: www.imdb.com/…More
Pekařův císař (1951) with English subtitles.
The second part of a genius Czechoslovak fairy tale/comedy. Don't forget to turn on the subtitles and watch it in HD. Enjoy!
For more info: www.imdb.com/title/tt0043411/ or www.csfd.cz/…/prehled
01:03:34
Dnes 8.ledna, podle liturgického kalendaru CZ,slavime,nezávaznu památku, Sv. Josefína Bakhita Iosephina Bakhita Postavení;,,Otrokyně a řeholnice. Úmrtí;,1947. Patron;,,Súdánu a světového dne …More
Dnes 8.ledna, podle liturgického kalendaru CZ,slavime,nezávaznu památku,
Sv. Josefína Bakhita
Iosephina Bakhita
Postavení;,,Otrokyně a řeholnice.
Úmrtí;,1947.
Patron;,,Súdánu a světového dne modliteb za oběti obchodu s lidmi .
ŽIVOTOPIS.
V dětství se stala otrokyní. Později majetkem italského konzula a se změnou poměrů se dostala do Itálie, kde už jako svobodná byla pěstounkou dcery Michielimových. Nakonec, po setkání s Bohem, se stala vzornou řeholnicí u sester kanosiánek. ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI. "AFRICKÝ KVĚT". Své původní jméno si snad ani nepamatovala. Narodila se v muslimské rodině v Súdánu a když jako malá vytrhávala na poli plevel, byla unesena a prodána do otroctví. Od únosců dostala jméno Bakhita, což znamená "šťastná." Při otrockém zacházení však šťastná být nemohla. Vícekrát byla prodávána na trzích v Chartúmu a Obejde, poznala mnoho tělesného i duševního utrpení. Pak dostala za pána italského konzula Kalista Legnaniho, který s ní zacházel jako s člověkem. Laskavost a přívětivost …More
Antonia Orosova shares from Stylita
371

Boží slovo na den 7.2. A.D. 2024

Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje.“ Když pak odešel …More
Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje.“ Když pak odešel od zástupu a vstoupil do domu, ptali se ho jeho učedníci na ten výrok. Řekl jim: „I vy jste tak nechápaví? Nerozumíte, že člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí? Vždyť to mu přece nevchází do srdce, ale do žaludku a odchází do stoky.“ Tím Ježíš prohlásil za čisté všechny pokrmy. Dále řekl: „Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje.“
Mk 7,14-23
Povinné sledovanie videa a zamyslenie sa nad ním Pre tých kresťanov a skeptikov , čo si iba pudovo, povrchne a bez preverenia svojho názoru namýšľajú, že modlárčime alebo zabíjame čas, keď sa modlíme …More
Povinné sledovanie videa a zamyslenie sa nad ním
Pre tých kresťanov a skeptikov ,
čo si iba pudovo, povrchne a bez preverenia
svojho názoru namýšľajú, že modlárčime alebo zabíjame čas,
keď sa modlíme Sv.ruženec
Ježišova svätá matka, tým, že bola s Ním aj vtedy,
keď mu bolo najťažšie,
dostala mimoriadne výsady od Boha, a dobré je, aby aspoň o niektorých z nich ľudia vedeli
04:47
ABADAN . .
To je mi novinka, paní Viktorie se schází ještě před šestou aby baštila jídlo, umývala nádobí a nohy? Fakt dělá v solárku?🙄
Trepifajksl
Rozžaté svíce? Vám uštípli elektřinu? Tak příští víkend? Už se těším na Aviho.
15 more comments
Antonia Orosova shares from Stylita
631
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal …More
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
1.Jan, 9 - 10
L.P.2020
Mozaiky a fresky v turisty hojně navštěvovaném istanbulském chrámu Boží Moudrosti (Hagia Sofia) budou během muslimských modliteb zakryty závěsy či laserem.
Chrám bude návštěvníkům nově otevřen zdarma a během normálního provozu zůstanou křesťanské ikony odkryté.
Zdroj: Křesťanské ikony v chrámu Hagia Sofia jen zakryjeme, slibuje turecká vláda
Antonia Orosova shares from Mata
516
Bohu Otcu nič nie je nemožné a ten, kto prosi skrze Božieho syna Ježiša Krista dostane,kto hľadá i nájde a kto klope, tomu sa otvori🥰
Ježiš je spása - svetlo na osvietenie pohanov
MODLITBA K ARCHANJELOVI RAFAELOVI ZA BUDÚCEHO ŽIVOTNÉHO PARTNERA Svätý Rafael, milujúci patrón tých, ktorí hľadajú snúbencov pre manželstvo, pomôž mi v tomto dôležitom rozhodnutí. Nájdi mi za manželku …More
MODLITBA K ARCHANJELOVI RAFAELOVI ZA BUDÚCEHO ŽIVOTNÉHO PARTNERA
Svätý Rafael, milujúci patrón tých, ktorí hľadajú snúbencov pre manželstvo, pomôž mi v tomto dôležitom rozhodnutí. Nájdi mi za manželku / manžela človeka, ktorého charakter odráža vlastnosti Pána Ježiša a Panny Márie. Nech je čestná/-ý, verná/-ý, čistá/-ý, úprimná/-ý a šľachetná/-ý, aby sme sa spoločnými silami, v čistote a nesebeckej láske obaja usilovali o dokonalú jednotu tela a duše a prijali deti, ktoré Boh dobrotivo zverí do našej starostlivosti.
Svätý Rafael, anjel čistých vzťahov, žehnaj nášmu priateľstvu a láske, aby sa v nej nevyskytol nijaký hriech. Nech nás naša vzájomná láska zviaže tak pevne, aby sa náš budúci domov stále viac podobal domovu Svätej rodiny v Nazarete.
Prosím za nás oboch, aby sme dostali Božie požehnanie pre naše manželstvo, tak ako si ohlásil požehnanie manželstva Tobiáša a Sáry. Svätý Rafael, priateľ mladých, buď mojím priateľom, chcem ťa vzývať vo všetkých svojich potrebách. Do tvojej …More
Antonia Orosova shares from Mata
1.2K
Zakoreniť v Slove Boha Otca sa môžete len tak, že sa častejšie pozriete na Ježiša Krista na kríži a človek v srdci si povie,,Pane zmiluj sa nado mnou” a tak pôjde vaša spravodlivosť pred vami a Božia …More
Zakoreniť v Slove Boha Otca sa môžete len tak, že sa častejšie pozriete na Ježiša Krista na kríži a človek v srdci si povie,,Pane zmiluj sa nado mnou” a tak pôjde vaša spravodlivosť pred vami a Božia sláva za vami
Nie len ústa, ale aj srdce si otvorte a prejaví sa počas dňa moc živého Boha Otca🥰
V boji neobstojíme sami
Antonia Orosova shares from Stylita
1.2K
Koreňom múdrosti je bazeň pred Pánom, živým Bohom, ktorý všetko vidi a všetko počuje a má všetko vo svojej prozreteľnosti pod svojou kontrolou a v úcte ho má dieťa ako Otca🥰

Nepatrnému se dostane milosrdenství, zato mocní budou tvrdě pohnáni k odpovědnosti.

1Nuže slyšte, králové, mějte rozum, poučte se, soudcové končin země. 2Naslouchejte, kdo ovládáte davy a pyšníte se množstvím pronárodů. 3Vždyť moc vám byla dána od Hospodina a vládu vám svěřil …More
1Nuže slyšte, králové, mějte rozum, poučte se, soudcové končin země.
2Naslouchejte, kdo ovládáte davy a pyšníte se množstvím pronárodů.
3Vždyť moc vám byla dána od Hospodina a vládu vám svěřil Nejvyšší. On si ověří vaše skutky a přezkouší záměry.
4Měli jste sloužit jeho království, ale nebyli jste správnými soudci, Zákon jste nezachovávali a nejednali jste podle Boží vůle.
5Děsivě a rychle na vás přijde: přísný soud stihne předáky.
6Nepatrnému se dostane milosrdenství, zato mocní budou tvrdě pohnáni k odpovědnosti.
7Neboť Vladař všech neustoupí před nikým, nedá se ovlivnit žádnou veličinou; vždyť on učinil malého i velkého a o všechny stejně pečuje.
8Mocné však čeká přísný výslech. 9Vám tedy, vládcové, platí má slova, abyste se naučili moudrosti a nepadli. 10Kdo svatě střeží, co je svaté, budou uznáni za svaté, a kdo se o tom dají poučit, najdou omluvu. 11Buďte tedy žádostivi mých slov, dychtěte poučit se z nich .“ 12Moudrost září a nevadne, ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují, …More
Antonia Orosova shares from Stylita
830
Ani za 2000 rokov sa nič nezmenilo, ale to nevadí, lebo sluha nie je väčší ako Pán a všetko je milost Božia.

Boží slovo na den 31.1. A.D. 2024

Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho (lidí) ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A …More
Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho (lidí) ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josetův, Judův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině.“ A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných lidí vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře.
Mk 6,1-6
Antonia Orosova shares from Stylita
1828
ikona Čistá duše, Rusko
Tomek P
Certiska nastvane 😂
Antonia Orosova shares from Anton R
832
Písmo Sväté Starého a Nového Zákona z latinského typického vydania Vulgaty na slovenský jazyk preložené, Donoval-Hlinka 1913-1926. Obsah: Predmluva s.3 OBSAH s.5 sväzok I. s.9 Genesis s.15 Exodus s.95 …More
Písmo Sväté Starého a Nového Zákona z latinského typického vydania Vulgaty na slovenský jazyk preložené, Donoval-Hlinka 1913-1926.
Obsah:
Predmluva s.3
OBSAH s.5
sväzok I. s.9
Genesis s.15
Exodus s.95
sväzok II. s.153 Levitikus s.159 Numeri s.201 Deuteronomium s.257 sväzok III. s.305 Kniha Jozue s.311 Kniha sudcov s.345 Kniha Rut s.381 sväzok IV. s.387 Prvá kniha kráľov, čiže I. Samuelova s.393 Druhá kniha kráľov, čiže II. Samuelova s.439 Tretia kniha kráľov s.479 Štvrtá kniha kráľov s.523 sväzok V. s.565 Prvá kniha Paralipomenon s.571 Druhá kniha Paralipomenon s.609 Prvá kniha Ezdrášova s.655 Druhá kniha Ezdrášova, ináč Kniha Nehemiášova s.669 Tobiáš s.691 Judit s.709 Ester s.731 Job s.751 sväzok VI. s.795 Kniha Žalmov s.801 Kniha Prísloví s.915 Kazateľ (Ecclesiastes) s.955 Pieseň Šalamunova (Pieseň piesní) s.971 Kniha múdrosti s.989 Kniha syna Sirachovho (Ekklesiastikus) s.1017 sväzok VII. s.1083 Izaiáš s.1087 Jeremiáš s.1177 Náreky Jeremiášove s.1263 Baruch s.1275 Ezechiel s.1289 …More
2,031 pages
A to najdôležitejšie čo povedal František Salesky je,, Že chorí by mali pristupovať k Sviatosti Svätého Prijmania aby vyzdraveli a zdraví by mali pristupovať, aby neochoreli”❣️“ Rozumiete konečne, …More
A to najdôležitejšie čo povedal František Salesky je,, Že chorí by mali pristupovať k Sviatosti Svätého Prijmania aby vyzdraveli a zdraví by mali pristupovať, aby neochoreli”❣️
Rozumiete konečne, že bez Ježiša Krista nič nezmôžete a nebojte sa, ale dôverujte Ježisovi Kristovi, ktorý sám posväcuje človeka v boji voči svetu aj voči vlastným vášňam❣️
Nebojte sa, ale už dôverujte a verte Evanjeliu❣️
Tam stojí Ježiš Kristus a čaká, kto príde
Dnes 24.ledna, podle liturgického kalendaru CZ,památku,připomínku,na Sv. František Saleský Franciscus de Sales Postavení;,,biskup a učitel církve. Úmrtí;,1622. Patron;,katolického tisku a spisovatelů …More
Dnes 24.ledna, podle liturgického kalendaru CZ,památku,připomínku,na
Sv. František Saleský
Franciscus de Sales
Postavení;,,biskup a učitel církve.
Úmrtí;,1622.
Patron;,katolického tisku a spisovatelů, saleziánů, Ženevy, Annecy i Chambéry..
Atributy;,biskup, gloriola (svatozář), kříž, srdce (bývá probodnuté ovinuté trním), psací potřeby s listem.
ŽIVOTOPIS. Pochází ze Savojska (Francie). V Paříži studoval a prošel krizí. Stal se doktorem práv a potom knězem. Pak bránil a šířil katolickou víru v kraji Chablais, kde kalvinisté nenáviděli vše katolické. Čtyři léta působil uprostřed nepřátel a dlouho bez úspěchu, nakonec však obrátil 72 000 kalvinistů. R. 1602 byl zvolen biskupem v Ženevě, tehdy kalvínské. Láska k Bohu mu byla nástrojem, kterým přesvědčil své odpůrce i pronásledovatele. Napsal díla, která jsou řazena mezi základní náboženskou literaturu. ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI CELOU TEOLOGII VIDĚL V LÁSCE Narodil se na zámku Sales v Savojsku 21. 8. 1567 jako potomek venkovského šlechtického …More
Kamil Horal
O dánskych kráľoch nemáš nijaké znalosti,že ich hádžeš slobodomurárom...to naše vlády by si mohla takto zhodnotiť...a o sv. Františkovi zo Salesu …More
O dánskych kráľoch nemáš nijaké znalosti,že ich hádžeš slobodomurárom...to naše vlády by si mohla takto zhodnotiť...a o sv. Františkovi zo Salesu môže takto písať,len človek ťažko postihnutý psychicky...ako píšeš aj Eva aj Gvenda dokopy,takže je to o ničom a o tom svätcovi vôbec nič nevieš,ani si nečítala,ani sa nesnažila spoznať a už ste ho hodili ako zločinca,kdesi cez palubu...Ten svätec nie je odkázaný na Teba Eva,tvoje zlostné a nenávistné hodnotenia,tendenčné a bludné...On sám svojim životom,skutkami,láskou a obetou...ako i veľkou duchovnou výškou a mystikou je už hotovým bohatstvom sv.cirkvi...a jeho Filothea o ktorej nemáš páru...je absolútný vrchol na ceste k Bohu...Aj keby si tu sypala erupcie zloby,nenávisti,lží a neznalostí....tendenčne zameraných proti katolicizmu ako takého,tak to nezníži jeho hodnotu a význam,ale naopak len potvrdí...lebo bludár útočí len na svetlo a pravdu,ktorú v sebe už dávno zabil a svoje vnútro naplnil temnotou...Len toľko milá Eva..a Gvenda dokopy,…More
Antonia Orosova shares from Samson1
11.8K
,,Ničím by som nebol, keby som lásky nemal”
𝐍𝐄𝐕𝐄𝐉𝐃𝐄𝐓𝐄" 🔊 Kázání Dona Alberta Secciho o Páté neděli po Svatém Duchu, Neděle 2. července 2023 🔊More
𝐍𝐄𝐕𝐄𝐉𝐃𝐄𝐓𝐄"
🔊 Kázání Dona Alberta Secciho o Páté neděli po Svatém Duchu, Neděle 2. července 2023 🔊
15:10
Antonia Orosova shares from Coburg
13.8K
Pravdu videl a pravdu povedal. Boh Otec má vždy a všade všetko pod svojou kontrolou a všetko, ozaj všetko sa deje v jeho prozreteľnosti pre dobro jeho deti🥰More
Pravdu videl a pravdu povedal.
Boh Otec má vždy a všade všetko pod svojou kontrolou a všetko, ozaj všetko sa deje v jeho prozreteľnosti pre dobro jeho deti🥰
Šokujúce proroctvo z roku 1973 - David Willkerson, SK titulkyMore
Šokujúce proroctvo z roku 1973 - David Willkerson, SK titulky
50:55
Alena Irena Franěk
Velice děkuji za toto video. Shlédla jsem ho v roce 2015 a později už jsem ho nemohla najít

. . .aby ste zostali silní a zachovali si pevné nervy ako súčasť mojej armády v boji proti Antikristovi. . .

19.01.2012 - 20:30 hod. 318. Antikrist, ktorý sa skrýva v zákulisí, sa už čoskoro objaví vo svete Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz mocne povstaň, aby si mohla pokračovať v ohlasovaní môjho …More
19.01.2012 - 20:30 hod.
318. Antikrist, ktorý sa skrýva v zákulisí, sa už čoskoro objaví vo svete

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz mocne povstaň, aby si mohla pokračovať v ohlasovaní môjho najsvätejšieho slova svetu.
Tí, ktorí počúvajú a veria môjmu najsvätejšiemu slovu, môžu obdržať veľké milostí, ak sa budú modliť moje modlitby, dané v rámci Kampane pred Varovaním.
Očistec na Zemi, ktorý už čoskoro zažijú duše, ktoré po Varovaní preukážu nad svojimi hriechmi skutočnú ľútosť a výčitky svedomia, bude pre ne ťažký.
Toto pokánie je dôležité, deti.
Nebráňte sa mu ale prijmite ho.
Tí z vás, ktorí vo Mňa veríte, musíte Ma teraz počúvať. Váš počet bude narastať potom, ako sa moje Milosrdenstvo ukáže svetu a vaše hlasy budú znieť divočinou tohto sveta. Vďaka vašej sile a bojovnému duchu bude moja cirkev schopná prežiť prenasledovanie. Vy, deti, sa nemáte čoho obávať, ak budete pokorne kráčať po mojom boku. Vaša pokorná poslušnosť je nevyhnutná pre dosiahnutie milostí, ktoré potrebujete, aby …More
Antonia Orosova shares from Stylita
7985
Stále nerozumiete?! Niet väčšej sily ako láska Boha Otca skrze Krista s Kristom a v Kristovi, ktorá uzdravuje a povyšuje človeka v bytosť synovstva živého Boha, ktorý je všemohúci.More
Stále nerozumiete?!
Niet väčšej sily ako láska Boha Otca skrze Krista s Kristom a v Kristovi, ktorá uzdravuje a povyšuje človeka v bytosť synovstva živého Boha, ktorý je všemohúci.

Boží slovo na den 13.1. A.D. 2024

Ježíš znovu vyšel k moři. Všechen lid přicházel k němu a on je učil. Když šel dál, uviděl Alfeova syna Léviho, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když pak byl (Ježíš …More
Ježíš znovu vyšel k moři. Všechen lid přicházel k němu a on je učil. Když šel dál, uviděl Alfeova syna Léviho, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když pak byl (Ježíš) u stolu v jeho domě, mnoho celníků a hříšníků zaujalo místo u stolu s ním a s jeho učedníky; bylo totiž mnoho těch, kdo ho následovali. Když učitelé Zákona z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, řekli jeho učedníkům: "Proč jí s celníky a hříšníky?" Ježíš to zaslechl a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky."
Mk 2,13-17
apredsasatoci
Pišete absolútne od veci! 🤕 🤒
Antonia Orosova
Nie to vo vás je zlý Duch Pýchy, ktorý odháňa hriešnikov skloniť sa pred Pánom! Nikto z vás nesedel s Pánom, aby mu hovoril nad kým a kedy sa ma …More
Nie to vo vás je zlý Duch Pýchy, ktorý odháňa hriešnikov skloniť sa pred Pánom!
Nikto z vás nesedel s Pánom, aby mu hovoril nad kým a kedy sa ma zmilovať!
A kto si ty človek, že sa odvažuješ živému Bohu oponovať?!
5 more comments