Obrana katolíckej Cirkvi
Sila modlitby ruženca. Ktokoľvek prichádza k Panne Márii a modlí sa ruženec, satan sa ho nemôže dotknúť! V modlitbe ruženca spoznáš najväčšiu radosť a východisko z každej situácie. Víťazstvo …More
Sila modlitby ruženca. Ktokoľvek prichádza k Panne Márii a modlí sa ruženec, satan sa ho nemôže dotknúť!
V modlitbe ruženca spoznáš najväčšiu radosť a východisko z každej situácie.
Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie už začalo. Jednou z odpovedí, odkiaľ ruženec pochádza, nie je nikto iný ako Ježišova mama, Panna Mária. Tradícia hovorí, že dala svätému Dominikovi vo videní v roku 1208. Tradícia hovorí, že dala svätému Dominikovi vo videní v roku 1208. Ako opísali sestry dominikánky zo Springfieldu, Illinois , Dominik sa kráčal po lese v Toulouse vo Francúzsku a modlil sa za výzvy, ktorým čelil pri riešení „kacírskych sekt“. A po troch dňoch modlitby a pôstu mal videnie anjelov pri ohnivej guli, po ktorom počul, ako mu Panna Mária hovorí, aby sa modlil „jej žaltár“. A tak sa ho začal modliť a aj kázať vo Francúzsku.
sv. Alanus vytvoril „bratstvá ruženca“, skupiny laikov, ktorí súhlasili s modlitbou ruženca ako pravidelnou súčasťou ich duchovnej praxe.
15 prísľubov Panny Márie na …More
06:54
Metod
Odporúčam denne ruženec!
Ruženec sa modlím každý deň
Ruženec nás zachránil! V modlitbe ruženca spoznáte najväčšiu radosť a východisko z každej situácie! Modlitba s Pannou Máriou koná zázraky. Keď nosíš ruženec, satana bolí hlava. Keď ho používaš, on …More
Ruženec nás zachránil! V modlitbe ruženca spoznáte najväčšiu radosť a východisko z každej situácie! Modlitba s Pannou Máriou koná zázraky.
Keď nosíš ruženec, satana bolí hlava. Keď ho používaš, on padá. Keď vidí, ako sa modlíš, omdlieva, sv. Páter Pio. Svätý Vincent de Paul odporúčal dať napríklad stranou iné modlitby, len nevynechávať ruženec.
Svätý Alfons bol ochotný vynechať aj obed, pretože ruženec pokladal za dôležitejši. V blahorečeni sv. Jana Massiasa, dominikána, sa mu na smrteľnej posteli zjavila Panna Mária a povedala mu, že ustavičnou modlitbou ruženca vyslobodil z očistca milión štyristotisíc duší. Pápež Gregor XVI. Nariadil, aby toto číslo bolo zaznamenané pri blahorečení na povzbudenie všetkých ctiteľov svätého ruženca.
Panna Mária nám hovorí o sile modlitby: „V modlitbe spoznáte najväčšiu radosť a východisko z každej situácie, ktorá je bezvýchodisková… kto sa modlí nebojí sa budúcnosti, nebojí sa zla a nemá v srdci nenávisť, má nádej a milosrdnú lásku, vidí svetlo. Modlitba …More
05:19

Osobný súd a posledný súd

Svätý Ján Vianney hovorí, viete, že budeme súdení dvakrát: na konci sveta (pred všetkými ľuďmi) a hneď priamo po smrti, osobný súd? Akože si môžeš sľubovať zajtrajší deň, hovorí svätý Augustín, …More
Svätý Ján Vianney hovorí, viete, že budeme súdení dvakrát: na konci sveta (pred všetkými ľuďmi) a hneď priamo po smrti, osobný súd? Akože si môžeš sľubovať zajtrajší deň, hovorí svätý Augustín, keď nevieš ani to, či máš ešte hodinu života? Svätá Terézia varuje: Ak nie si pripravený zomrieť dnes, boj sa, že zomrieš zle.
- Čo s hriechom, ktorý neľutujem?
Sloboda voľby - zradca Judáš
Na konanie dobra si dostal prítomnosť! Čas je poklad, ktorí sa nachádza len v tomto živote! Čas je poklad, ktorý sa nachádza len v tomto živote. Niet ho ani v pekle, ani v nebi.
V pekle odsúdenci nariekajú: Oh, kiež by mi bola darovaná hodina! Zaplatili by akúkoľvek cenu za hodinu času, v ktorej by mohli napraviť svoje nešťastie. Ale túto hodinu nikdy nedostanú.
- Čas je vzácny
- Kto ohovára, aj ten, kto ohováranie počúva, majú v sebe diabla
- Česť a dobré meno blížneho Hneď po smrti nasleduje okamžite osobný súd, a na konci sveta všeobecný súd pred celým svetom - Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. …More

Kostolní ľudia

Podľa českého psychiatra, stáleho diakona a premonštrátskeho terciána Maxa Kašparů sa dá kostolný ľud rozdeliť do siedmich skupín. Veríme, že vo vtipnom tóne nájdete pri čítaní nasledujúcich …More
Podľa českého psychiatra, stáleho diakona a premonštrátskeho terciána Maxa Kašparů sa dá kostolný ľud rozdeliť do siedmich skupín. Veríme, že vo vtipnom tóne nájdete pri čítaní nasledujúcich riadkov aj priestor na vážne zamyslenie.
1. Chodiči (od slova chodiť)
Je to dosť početná skupina nedeľných návštevníkov kostola. Ak medzi nich patríte, určite sa spoznáte.
Každú nedeľu ráno v klobúku, či v inej sviatočnej rekvizite, vstupujú do priestorov chrámu. Väčšinou tam majú svoje miesto a sú nespokojní, ak im to miesto niekto obsadí. Či už v lavici, alebo pri vchode do kostola. Práve tam stoja najradšej. Čím ďalej od oltára, tým lepšie. Pokiaľ je vchod do kostola priamo oproti hlavnému oltáru, zostávajú stáť často rovno na prahu. Keď sa ich tam ocitne aspoň päť, zablokujú vchod, čo zvonka budí dojem, že kostol je nabitý do posledného miesta a ďalší sa tam už nevojdú. Pritom je kostol plný prázdnych lavíc.
Chodiči sú tí, ktorí síce chodia do kostola, ale iba na svoje miesto, alebo hneď vedľa …More

Neporušené telo slovenského farára

Krypta pod kostolom v Domaniži neďaleko Považskej Bystrice ukrýva fascinujúcu atrakciu. Starosta malebnej dediny verí, že by raz mohla lákať návštevníkov rovnako ako nebohé telo Žofie Bosniakovej.More
Krypta pod kostolom v Domaniži neďaleko Považskej Bystrice ukrýva fascinujúcu atrakciu. Starosta malebnej dediny verí, že by raz mohla lákať návštevníkov rovnako ako nebohé telo Žofie Bosniakovej.
Pod tamojším Kostolom svätého Mikuláša sa totiž zachovala múmia Juraja Vrtíka. Farára, ktorého smrť mali na svedomí kumpáni najznámejšieho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka. Gotický svätostánok však ukrýva aj ďalšie tajomstvá.
Útok zbojníkov
Jánošíkovi sa stali osudnými najmä dva zločiny – ozbíjanie bohatej vdovy po oficierovi a usmrtenie domanižského farára Juraja Vrtíka. Rodák zo Zliechova pôsobil na fare v Domaniži od roku 1694 do roku 1712. Cestou z Rajeckej Lesnej v Suchej doline pri Fačkove narazil na zbojníkov z Jánošíkovej družiny. „Chceli ho ozbíjať, ale povedal im, že pri sebe nič nemá. Iná legenda hovorí, že Vrtík niesol sviatosť oltárnu a vtedy nemôže kňaz rozprávať. Možno aj to ich vyburcovalo, že na neho vystrelili,“ zamýšľa sa starosta František Matušík.
Juraj Vrtík mal 58 …More
Prežehnávajme sa svätenou vodou (nielen) pri vstupe do kostola Ak sa niekto prežehná s oddanosťou svätenou vodou, vyvolá to tri účinky: priťahuje Božiu milosť, očisťuje dušu a odháňa diabla. Toto …More
Prežehnávajme sa svätenou vodou (nielen) pri vstupe do kostola
Ak sa niekto prežehná s oddanosťou svätenou vodou, vyvolá to tri účinky: priťahuje Božiu milosť, očisťuje dušu a odháňa diabla.
Toto gesto znamenia kríža svätenou vodou k nám priťahuje Božie milosti prostredníctvom modlitby Cirkvi. Cirkev sa modlila nad touto vodou mocou Kristovho kríža. Kňazská moc posvätila túto vodu.
Zároveň očisťuje časť našich hriechov, tak všedných, ako aj tých, ktoré zostávajú v našej duši. Treťou mocou svätej vody je moc odohnať diabla.
Diabol môže dokonale vojsť do kostola, jeho steny ho neovládajú. Svätená voda ho však drží preč.
Ľudia sa často sťažujú, že sú v kostole veľmi roztržití, diabol má veľký záujem rozptýliť nás práve vtedy, keď sa máme dostať do kontaktu s posvätnými skutočnosťami.
Preto je svätená voda pri vchode taká nápomocná. Hoci svojimi telesnými očami nevidíme kríž, ktorý svätená voda tvorí v našom tele, keď sa prežehnáme, diabol ho vidí. Pre neho je kríž vyrobený z ohňa ako …More
Neopustím Katolickou církev! Jak jsem našel katolickou církev. Pokud vás někdo učí něco jiného, než co kat. Církev přijala od svatých apoštolů, otcu a synod, a zachovala až doposud, neposlouchejte …More
Neopustím Katolickou církev! Jak jsem našel katolickou církev. Pokud vás někdo učí něco jiného, než co kat. Církev přijala od svatých apoštolů, otcu a synod, a zachovala až doposud, neposlouchejte ho. Svatý Jan z Damašku. Panna Maria vyvýšena nad anděly a svaté. Pokud vás…
10:02
Panna Maria vyvýšena nad anděly a svaté. Pokud vás někdo učí něco jiného, než co kat. Církev přijala od svatých apoštolů, otcu, synod, a zachovala až doposud, neposlouchejte ho. Svatý Jan z Damašku.More
Panna Maria vyvýšena nad anděly a svaté. Pokud vás někdo učí něco jiného, než co kat. Církev přijala od svatých apoštolů, otcu, synod, a zachovala až doposud, neposlouchejte ho. Svatý Jan z Damašku. Katolická církev se k mariánským zjevením vyjadřuje pouze v tom smyslu, zda jsou věroučně v pořádku.
Protestantské církve. Všichni reformátoři odmítli vypjatý mariánský kult, jak vznikl od 12.-13. století, někteří odmítli i označení Bohorodička a představu Mariina prostřednictví mezi církví a Kristem. Nicméně uznávali Mariino panenství a někteří z nich zachovávali i některé mariánské svátky, a úcta k svatým. Martin Luther o Panne Marii psal a kázal v knize Magnifikat.
V anglikánských církvích je úcta k Panně Marii vcelku nejblíže katolictví s tradičním rozlišením chalcedonského sněmu (767) mezi latreia (uctívání, klanění), vyhrazené Bohu, a dúlia (služba) patřící světcům. Naopak radikální reformace a většina presbyteriánů ji odmítá, stejně jako sekty, adventisté a Svědkové Jehovovi.
Vztah …More
17:59
David Petr Dvořák
@apredsasatoci vysvětlit lze i marxismus, leninismus, to však neznamená, že je pravdivý...
apredsasatoci
Aj ti to vysvetlí vo videu, aj tak nerozumieš! 🥱
5 more comments

Ekvádor - prvý štát na svete zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu

Prvou krajinou zasvätenou Božskému Srdcu sa stal Ekvádor. O zasvätenie Ekvádora Božskému Srdcu sa zaslúžil jeho prezident Gabriel García Moreno. Na ktorého liberáli za toto spáchali atentát. Ježiš …More
Prvou krajinou zasvätenou Božskému Srdcu sa stal Ekvádor. O zasvätenie Ekvádora Božskému Srdcu sa zaslúžil jeho prezident Gabriel García Moreno. Na ktorého liberáli za toto spáchali atentát. Ježiš žiadá zasvätenie
Narodil sa roku 1821 ako najmladší z ôsmich detí. Jeho otec pochádzal zo Španielska. Gabriel vyštudoval právo a začal pracovať ako právnik. Zároveň bol politicky činný. Ekvádor ako bývalá španielska kolónia získal nezávislosť roku 1830. V tom čase sa zmietal vo vnútorných nepokojoch. Liberáli a slobodomurári sa snažili v krajine získať moc.
Za články odsudzujúce korupciu vo vláde sa García Moreno dostal trikrát do vyhnanstva. V roku 1850 precestoval Francúzsko, Anglicko a Nemecko. Po návrate do Ameriky sa stretol s jezuitmi a spoznal, že nie sú takí zlí, ako sa o nich hovorilo. García Moreno skončil vo vyhnanstve v Paríži, kde znovu objavil silu svojej kresťanskej viery.

Tam chodil na svätú omšu každý deň, takisto sa denne modlieval ruženec a raz za týždeň sa spovedal.
Po …More

Ježiš žiada zasvätenie!

Pán Ježiš žiadal kráľa Ľudovíta XIV, aby zasvätil Francúzsko. Pán nebol nespokojný, jeho prosba nebola splnená. Kráľ na to nedbal a skončil veľmi žalostne. V zjaveniach Pána sv. Margity Alacoque (…More
Pán Ježiš žiadal kráľa Ľudovíta XIV, aby zasvätil Francúzsko. Pán nebol nespokojný, jeho prosba nebola splnená. Kráľ na to nedbal a skončil veľmi žalostne. V zjaveniach Pána sv. Margity Alacoque (1647-1690) Žiadal Pán Ježiš kráľa Ľudovíta XIV, aby zasvätil Francúzsko jeho Najsvätejšiemu Srdcu! Zasvätenie Najsvätejšiemu Božskému Srdcu sa mala začať od kráľa Ľudovíta XIV francúzskeho a jeho dvora, a odtiaľ sa mala rozšíriť do celého kresťanského sveta na celom svete.
Kráľ na to nedbal, namiesto aby sa tešila prisľúbenému mieru a víťazstvu nad svojimi nepriateľmi, musela pretrpieť ukrutnosti revolúcií 1779, 1830 a 1848.
Keď sa o to pokúsil kráľ Ľudovít XVI, bolo už neskoro, krajina už bola podmínovaná a on zomrel pod gilotínou. Francúzska revolúcia s cieľom odstrániť kráľovu absolutistickú moc, koniec takzvaného starého režimu. Francúzska revolúcia je pokračovaním celoeurópskej revolúcie liberálmi do dnešných čias. Ich cieľom bolo odstrániť Kresťanstvo. Znaky falošných prorokov
bola dobou …More

Robil som satanistické rituály na potratových klinikách

Robil som satanistické rituály na potratových klinikách: Keď sme vošli do kliniky a pozreli sa na ulicu, videli sme na ulici kresťanov, ktorý sa modlili na kolenách ruženec. V ten deň naplánovaný …More
Robil som satanistické rituály na potratových klinikách: Keď sme vošli do kliniky a pozreli sa na ulicu, videli sme na ulici kresťanov, ktorý sa modlili na kolenách ruženec. V ten deň naplánovaný potrat nekonal. Myslím si, že sa mi to stalo asi trikrát. Tri krát ... ale vtedy mi to nedošlo. Totiž, všetky tri zmarené potraty možno pripísať iba modlitbám, ktoré sa konali vonku. Satan priznáva moc Panny Márie a ruženca
Keď sa idete na také akcie modliť, buďte v stave milosti (vyspovedaný bez ťažkého hriechu). Vezmite si so sebou fľašu svätenej vody. Nestriekajte ju na ľudí, ktorí tam sú, pretože sa môže stať, že sa ocitnete na súde. Viete, títo ľudia vás zažalujú aj za najhlúpejšie veci.
Keď tam pôjdete a budete odtiaľ odchádzať, určite pokropte sv. vodu seba samých. Pokropte ňou všetkých členov vašej rodiny. Noste sa sebe posvätené veci - Medailu nazvanú Zázračná medaila venovala svetu Panna Mária. Ideálne by bolo, keby ste predtým ako tam pôjdete šli na svätú spoveď a sväté prijímanie …More
Metod
Diabol zúri, lebo už konečně skončí!

Česť a dobré meno blížneho

Ohovárať znamená toľko, ako vyjavovať chyby a omyly blížneho za účelom poškodenia jeho mienky. Tento hriech možno spáchať rozličným spôsobom. Ohováranie, očierňovanie a nactiutŕhanie môžu byť …More
Ohovárať znamená toľko, ako vyjavovať chyby a omyly blížneho za účelom poškodenia jeho mienky. Tento hriech možno spáchať rozličným spôsobom. Ohováranie, očierňovanie a nactiutŕhanie môžu byť smrteľným hriechom. To závisí od výčitiek, ktoré adresujeme druhému, čiže od matérie, a tiež od postavenia, aké ohováraná osoba zastáva.
Najlepšie ako zistíš či sa dopúštaš hriechu ohovárania, zistíš po MODLITBE a spytovaní svedomia. Svätý František Saleský: O verejných, všeobecne známych hriešnikoch môžme voľne rozprávať, ale i to nech sa deje vždy v duchu lásky, nie škodoradostne. Výnimkou sú len zaťatí nepriatelia Cirkvi, rozkolníci a ich zástancovia. Týchto treba čo najostrejšie pranierovať, aby ich každý poznal (nie škodoradostne) Lebo je príkazom lásky i krikom zaplašiť a odohnať vlka, keď prepadol ovce. Keď posudzujú blížneho, pochybuj o jeho vine! Svätý František Saleský z knihy Filotea str. 358. Základným pravidlom je toto: Keď posudzujú blížneho, vždy pochybuj o jeho vine! Svätý František …More

Znaky falošných prorokov

Najlepší spôsob ako spoznať falošnú cirkev a proroka, je neprítomnosť Panny Márie a ruženca. Kedže satan je klamár, dokonca ani to nezaručuje pravosť darov. Kde je Panna Mária, tam je aj Ježiš. Kde …More
Najlepší spôsob ako spoznať falošnú cirkev a proroka, je neprítomnosť Panny Márie a ruženca. Kedže satan je klamár, dokonca ani to nezaručuje pravosť darov. Kde je Panna Mária, tam je aj Ježiš. Kde Panna Mária nie je, nie je ani Ježiš! Ak chce Boh niekoho spasiť, vnukne mu lásku k Panne Márii. Sv. Alfonz Liquori.
Je celkom možné, že sa pápeži pomýlia a robia hriechy. Aj sv. Peter zlyhal. Ale žiaden svätý kvôli hriechom pápeža katolícku Cirkev neopustil !!!!!!!
Znaky falošných prorokov:
hlásanie evanjelia prosperity, zisku a zdravia. (žiadne utrpenie, kríž, obeta) Dávajme si pozor na spoločenstvá, kde sa nehovorí o Panne Márii a sú odtrhnutí od kat. Cirkvi. Panna Mária je prvou a pravou charizmatičkou cirkvi. Ona je prostrednicou všetkých milostí. Prvý a pravý charizmatik je Panna Mária, znakom pravého charizmatika je ju uznáva, a modlí sa ruženec.
Je pápež František heretik
Kto nie je s pápežom nie je v pravde
Všimnite si, výrok ktorý používajú faloš. charizmatici, používal to aj …More
Církví Boha živého
Modlami porušujeme konkrétně Exodus 20:2 souhlasíš?
Láska je niečo celkom jednoduché, a preto nikto z nás pred Bohom nebude môcť povedať, že to nevedel. Drahé deti, pri pohľade na vás mi srdce zviera bolesťou. Kam kráčate deti moje? Vari ste až …More
Láska je niečo celkom jednoduché, a preto nikto z nás pred Bohom nebude môcť povedať, že to nevedel. Drahé deti, pri pohľade na vás mi srdce zviera bolesťou. Kam kráčate deti moje? Vari ste až natoľko uviazli v hriechu, že sa neviete zastaviť? Ospravedlňujete sa hriechom a podľa hriechu žijete. Pokľaknite pod kríž a pohliadnite na môjho Syna. On premohol hriech a zomrel, aby ste vy, deti moje, mohli žiť. Dovoľte mi, aby som vám pomohla nezomrieť ale naveky žiť s mojím Synom. Panna Mária bola veľmi smutná. Celé video tu: Uvolněte se, prosím - Iveta Hudáková
PRÍDE KLAMSTVO AKÉ SVET NEZAŽIL
Satan priznáva moc Panny Márie a ruženca
Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie už zača…
JEŽIŠ A MÁRIA - SPOJENÉ SRDCIA. Nikto a nikdy, na …
Ako viem, kedy mi hovorí Boh? Ako rozlíšiť falošné
Ivetka Korčáková z Litmanovej - o spovedi a rozhodnutí sa človeka pre Boha alebo diabla - Slovenský dohovor za rodinu
03:06
Vražedné nástroje globalistov (satanistov)- rúška, testovanie, očkovanie, lockdown. Ľudia nezomierajú na COVID ale na otravu antigénovými testami a strach Kým neprišli testy na Slovensko, žiadna …More
Vražedné nástroje globalistov (satanistov)- rúška, testovanie, očkovanie, lockdown. Ľudia nezomierajú na COVID ale na otravu antigénovými testami a strach Kým neprišli testy na Slovensko, žiadna pandémia v SK nebola. Po celoplošnom testovaní, narástla najvyššia úmrtnosť v európe. Dobrovoľné očkovanie, testovanie a nosenie rúška pre kresťana je modloslužba! Ak veria tomu že vakcína je sloboda klaňajú sa diablovi.
Útok satana na Cirkev a rodinu: vakcinačná 3 svetová vojna covid 19: V…
Harabinov manuál pre riaditeľov škôl, rodičov a žiakov. Ako hájiť svoje práva pri nástupe do školy?
Harabinov manuál pre riaditeľov škôl, rodičov a žiakov. Ako hájiť svoje práva pri nástupe do školy?
Redirecting...
Masky a testy COVID obsahují vakcíny Nanotech bez informovaného souhlasu.

gfrtube.com/…sahuji-vakciny-nanotech-bez-informovaneho-souhlasu
Okresní soud v Durynsku: Školy nesmějí žákům nařizovat nošení masek, rozestupy a povinné testování Okresní soud v Durynsku: Školy nesmějí žákům nařizovat nošení …More
24:40
Metod
Hadry na tvári, katastrofa!
Trepifajksl
kamčo kamila Já se netestoval ani neočkoval a nakazil mě očkovaný.
One more comment

Mimo katolíckej Cirkvi niet spásy!

Kto vystúpi z rímskokatolíckej cirkvi, vstúpi do pekla! Je len jeden Kristus a je len jedna spasiteľná Cirkev. Kat. Cirkev vyniesla proti kacírom a rozkolníkom, aj odsúdenia, ktoré vyslovil Pius …More
Kto vystúpi z rímskokatolíckej cirkvi, vstúpi do pekla! Je len jeden Kristus a je len jedna spasiteľná Cirkev. Kat. Cirkev vyniesla proti kacírom a rozkolníkom, aj odsúdenia, ktoré vyslovil Pius X. v encyklike o sv. Karolovi Baromejskom, na ktorú sa toľko útočilo.
Tak ako je len jeden Kristus, existuje len jedno Kristovo telo, jedna Kristova nevesta: jedna katolícka a apoštolská Cirkev‘.“ — Dominus Iesus.
Existuje len jedna ‚pravá cirkev! Jediná pravá cirkev je katolícka
CIRKEV JE JEDNA, SVÄTÁ, KATOLÍCKA A APOŠTOLSKÁ.
Cirkev „je teda svätá, hoci má vo svojom lone hriešnikov, lebo nemá iný život ako život milosti: ak sa ním jej údy živia, posväcujú sa; ak sa mu odcudzia, upadajú do hriechov a nezriadeností, ktoré bránia, aby vyžarovala jej svätosť. Preto trpí a robí pokánie za tieto hriechy, z ktorých má však moc vyslobodzovať svoje deti Kristovou krvou a darom Ducha Svätého.“
Keď Cirkev svätorečí (kanonizuje) niektorých veriacich, čiže keď slávnostne vyhlasuje, že títo veriaci hrdinsky …More
dyk
Je to tak, lebo Ježiš je spása a Katolícka Cirkev je Ježiš
hajaj búvaj ovečky
Dogmy mŕtvych pápežov vás určite spasia namiesto Božieho slova 😇
15 more comments
KORČOK - VLK V OVČOM RÚCHU / Voľby 2024. Najväčším politikom, a intelektuálom je aj satan. Arcibiskup Orosch Vyhralo Slovensko a vyhrali normálni Slováci. Nevyhrali ich radcovia z Prahy, Washingtonu …More
KORČOK - VLK V OVČOM RÚCHU / Voľby 2024. Najväčším politikom, a intelektuálom je aj satan. Arcibiskup Orosch
Vyhralo Slovensko a vyhrali normálni Slováci. Nevyhrali ich radcovia z Prahy, Washingtonu, Aspenu ani z Bruselu,“ podotkol okrem iného Klaus k situácii na Slovensku.
Korčok je jeden z amerických štváčov. Teraz pochopite, odkiaľ pramení niekoľko stáročná nenávisť voči Rusku? Stáročná nenávisť voči Rusku. 1 200 n. l. Rusko a okolité národy toho mali už dosť a podnikli kroky: Okolo 1 200 n. l.Rusi viedli skupinu národov obklopujúcich Chazariu a napadli chazarov, aby zastavili chazarské zločiny proti Rusku, medzi ktoré patrili aj únosy ich detí a krvavé obete satanovi Baalovi. Chazarský kráľ a jeho dvorná mafia zosnovali večnú pomstu proti Rusom a okolitým národom, ktoré napadli Chazariu a vyhnali ich od moci. Tá pomsta chazarov proti Rusom trvá až dodnes. Chazarský kráľ a jeho dvorná mafia zosnovali večnú pomstu proti Rusom a okolitým národom, ktoré napadli Chazariu a vyhnali ich …More
09:52
Církví Boha živého
Trump je vlk v ovčím rouchu. Nevyplatí se z věřících dělat blbce! Potvrdí i @Avi Liva
Ako viem, kedy mi hovorí Boh? Ako rozlíšiť falošné vnuknutia od Božích. Viera nie je založená len na pocitoch a útechách, aj keby sa zdali božské. Svätá Terezia z Avily bola presvedčená, že tí čo …More
Ako viem, kedy mi hovorí Boh? Ako rozlíšiť falošné vnuknutia od Božích. Viera nie je založená len na pocitoch a útechách, aj keby sa zdali božské. Svätá Terezia z Avily bola presvedčená, že tí čo sa modlia, nesmú túžiť ani prosiť o videnia a zjavenia. I keď sú milosti od Boha Diabol dary môže použiť pre svoje zvrátené ciele, môže na nich lipnúť a spyšnieť.
Najlepší spôsob ako spoznať falošného proroka, je neprítomnosť Panny Márie a ruženca. Kde je Panna Mária, tam je aj Ježiš. Kde Panna Mária nie je, nie je ani Ježiš! Ak chce Boh niekoho spasiť, vnukne mu lásku k Panne Márii. Sv. Alfonz Liquori. Znaky falošných prorokov
Čo s hriechom, ktorý neľutujem?
zlí duchovia môžu tiež používať dar jazykov. Raz bola seansa, kde ľudia prosili v jazykoch, a tieto dary jazykov boli zaznamenané na magnetofónovej páske. Osoba, ktorá mala dar porozumenia jazykom, rozumela, že to boli všetko kliatby satana - bolo to rúhanie a znesvätenie jazykov proti Bohu.
Nikdy nedovoľte, aby na vás vkladali ruky osoby …More
07:47
Církví Boha živého
Anton Frantisek nevěstka oděna purpurem a šarlatem je tedy podle tebe co?Co myslíš @Anton Frantisek (ano je to v Bibli) p.s. tělo Krostovo jsou jeho …More
Anton Frantisek nevěstka oděna purpurem a šarlatem je tedy podle tebe co?Co myslíš @Anton Frantisek (ano je to v Bibli)
p.s. tělo Krostovo jsou jeho ovce, ti co jdou za Ním - Kristova církev, tedy nevěsta Kristovo, nikoliv Nevěstka, ta falešná. Ten, kdo nepozná antiduchovní, plně falešnou, bludařskou církev plnou svodů a intrik s papežem, jako její hlavou, ten chce co, pokud ne Krista??
Anton Frantisek
Církví Boha živého, Cirkev, Telo Kristovo, napriek pohoršeniu nikdy nebola a nie je rozdelená - je spojená jednotou Ducha v priestore a čase. Jedine …More
Církví Boha živého, Cirkev, Telo Kristovo, napriek pohoršeniu nikdy nebola a nie je rozdelená - je spojená jednotou Ducha v priestore a čase. Jedine Cirkev katolícku Božiu brány pekelné nikdy nepremôžu!
3 more comments
Zaľúbil si sa? Stráž si svoje srdce pre tú pravú / pravého. ❤️ Ako sa vyhnúť peklu? ❤️ Prečo láska stroskotáva?More
Zaľúbil si sa? Stráž si svoje srdce pre tú pravú / pravého.
❤️ Ako sa vyhnúť peklu?
❤️ Prečo láska stroskotáva?
09:52
Církví Boha živého
Já jsem Pravda, cesta a život - řekl jim Ježíš. Ježíš neřekl nic o katolické církví, On je tou církví, pouze Kristova církev. Proč by jste chtěli …More
Já jsem Pravda, cesta a život - řekl jim Ježíš. Ježíš neřekl nic o katolické církví, On je tou církví, pouze Kristova církev. Proč by jste chtěli být jako ti, co nejsou v Jeho církvi? Jen jediná je Kristova církev a rozhodně to není ta, co by popírala sebe sama a plivala na Písmo svaté! Proč máte takovou hrůzu z nás věřících, jako @Avi Liva a další, kterým není lhostejný Bůh, Desatero, ani Zákon?!
Metod
Jeshua Ha Meshiah,!
Svätá spoveď je tým najlepším miestom, kde môžeš zistiť stav svojej duše. Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Až keď vás Ježiš vyslobodí, budete …More
Svätá spoveď je tým najlepším miestom, kde môžeš zistiť stav svojej duše. Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Až keď vás Ježiš vyslobodí, budete naozaj slobodní. Ján 8:36. Na tejto zemi neexistuje nikto, kto by sa nepotreboval vyspovedať aspoň raz za mesiac! Svata spoved- aspon raz za mesiac
SPYTOVANIE SVEDOMIA
Ako sa spovedať
Čo s hriechom, ktorý neľutujem? Stačí jeden neoľut…
03:56