Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
BernadettaJaMalinka

Zákon bol daný skrze Mojžiša; milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista

Rečí svätého pápeža Leva Veľkého (Sermo 51, 3-4. 8: PL 54, 310-311. 313) Zákon bol daný skrze Mojžiša; milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista Pán zjavuje svoju slávu pred vyvolenými svedkami a …

Bratská láska sa má riadiť podľa Kristovho príkladu

Zo Zrkadla lásky blahoslaveného opáta Aelréda (Lib. 3, 5: PL 195, 582) Bratská láska sa má riadiť podľa Kristovho príkladu Nič nás tak nepobáda k láske k nepriateľom, ktorá je vrcholom bratskej …

Z listu svätej panny Márie Bernadety Soubirousovej

(List P. Gondradovi r. 1861; porov. A. Ravier, Les écrits de sainte Bernadette, Paris 1961, pp. 53-59) Pani mi hovorila Keď som sa istého dňa vybrala s dvoma dievčatami zbierať drevo na breh rieky …
1cesta.cz
Bible je Bible. Máme být natolik "věřící", abychom se tohoto neměnného Písma zbavili, nebo jej čímkoliv nahradili, či zakryli?? Ale i kdybychom my …More
Bible je Bible. Máme být natolik "věřící", abychom se tohoto neměnného Písma zbavili, nebo jej čímkoliv nahradili, či zakryli??
Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Galatským 1, 8
3 more comments

Budeme sa sýtiť pohľadom na Slovo

Rečí svätého biskupa Augustína (Sermo 194, 3-4: PL 38, 1016-1017) Budeme sa sýtiť pohľadom na Slovo Kto z ľudí by mohol poznať všetky poklady múdrosti a poznania utajené v Kristovi, skryté v chudobe …
Michal Soka
UPOZORNENIE: Uzivatel s prezyvkou Peter(skala) je krivy clovek, ktory neznesie kritiku a ak mu dojdu argumenty maze prispevky.
7 more comments
BernadettaJaMalinka
1K

Celý svet čaká na Máriinu odpoveď

homílií svätého opáta Bernarda v Chválach Panny a Matky (Hom. 4, 8-9: Opera omnia, Edit Cisterc. 4 [1966], 53-54) Celý svet čaká na Máriinu odpoveď Počula si, Panna, počneš a porodíš; počula si, že …

Biskup Ambróz

Listov svätého biskupa Ambróza (Epist 2, 1-2. 4-5. 7: PL 16 [edit. 1845], 847-881) Milotou svojich slov si získaš ľud Prijal si kňazskú úlohu a stojíš na palube Cirkvi a vedieš loď proti vlnobitiu …

Beda by mi bolo, keby som nehlásal evanjelium

Listov svätého kňaza Františka Xaverského svätému Ignácovi (E Vita Francisci Xavier presbyteri, auctore H. Tursellini, Romæ, 1956, Lib. 4, epist. 4 [1542] et 5 [1544]) Beda by mi bolo, keby som …

Dvojaký príchod Ježiša Krista

Z Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského (Cat. 15, 1-3: PG 33, 870-874) Dvojaký príchod Ježiša Krista Zvestujeme Kristov príchod; a nielen prvý, ale aj druhý, a ten bude oveľa vznešenejší. …
apredsasatoci
Matka bratov Zebedejovcov žiadala JK, aby jej synovia sedeli po Jeho pravici. Splnila sa jej prosba?🤔More
Matka bratov Zebedejovcov žiadala JK, aby jej synovia sedeli po Jeho pravici.
Splnila sa jej prosba?🤔
Stylita shares this
4 more comments

Boží vojak

Z Traktátu svätého biskupa a mučeníka Cypriána Fortunátovi (Cap. 13: CSEL 3, 346-347) Svedomie získava korunu v pokoji „Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na …

Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán

Augustín, Otázky k evanjeliám. Mysticky však možno pod malomocnými chápať tých, čo nemajú poznanie pravdivej viery a vyznávajú rozličné mylné náuky. Svoju neznalosť totiž neskrývajú, ale ju vynášajú …
BernadettaJaMalinka
Teofylakt Ani ho nezaprisahávajú, ani ho neprosia ako smrteľníka: volajú ho učiteľom, čiže pánom, z čoho jasne vidieť, že ho považovali za Boha. Ale …More
Teofylakt
Ani ho nezaprisahávajú, ani ho neprosia ako smrteľníka: volajú ho učiteľom, čiže pánom, z čoho jasne vidieť, že ho považovali za Boha. Ale on im káže, aby sa ukázali kňazom; preto nasleduje 14 keď ich uvidel, povedal: Choďte, ukážte sa kňazom! tí totiž skúmali, či boli očistení od malomocenstva alebo nie.
Cyril
Židovskí kňazi, ktorí žiarlili na jeho slávu, mohli takto spoznať, že títo boli nečakane a zázračne uzdravení a pripustiť, že zdravie im dal Kristus.
Teofylakt
Na základe tohto môže každý prísť k záveru, že nič nebráni, aby sa ktokoľvek páčil Bohu, aj keby pochádzal z nízkeho rodu, len kým je jeho úmysel dobrý. A nech sa nepýši ani nikto narodený zo svätých, veď tí deviati, čo boli Izraelitmi, boli nevďační; preto nasleduje: 17 Ježiš na to povedal: Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? 18 Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu!
apredsasatoci
Pozor! Treba stále o sebe pochybovať! Bojím sa kresťanov, ktorí sú si priveľmi istý sami sebou.More
Pozor! Treba stále o sebe pochybovať!
Bojím sa kresťanov, ktorí sú si priveľmi istý sami sebou.
One more comment
Viete niekto aká je tá stará modlitba v latinčine pri obetovani??
lumendelumine.cz

Co s hnisající ránou? | Lumen de Lumine

30. 11. 2019 Mystická Snoubenka Kristova v průběhu staletí nebyla nikdy poskvrněna a nikdy se nemůže se poskvrnit, jak říká sv. Cyprián: Nevěsta Kristova nemůže …
warez
Peter(skala) tvoje vlastné predstavy sú naozaj druhoradé, lenže to ty nemôžeš pochopiť :)))))) Cirkev čosi ustanovila, čo je pevné a nemenné. Ak si …More
Peter(skala)
tvoje vlastné predstavy sú naozaj druhoradé, lenže to ty nemôžeš pochopiť :))))))

Cirkev čosi ustanovila, čo je pevné a nemenné. Ak si to zmeníš, tak konáš svojvôľu. Nariadenia tridentského koncilu stále trvajú, sú záväzné, lebo sú dogmaticky prijaté. AKékoľvek zmeny, sú znakom heréz, zmenené dogmatizované slová, znamená zmenená cirkev. Iná cirkev. Nie katolícka cirkev.
warez
Peter(skala) pred 9 hodinami to si sice pekne povedala, lenže my sa bavime o tom prečo by malo byť slovo: "za mnohých", ked v hore uvedenej modlitbe sa …More
Peter(skala)
pred 9 hodinami
to si sice pekne povedala, lenže my sa bavime o tom prečo by malo byť slovo: "za mnohých", ked v hore uvedenej modlitbe sa píše "za všetkých"
nie nebavíme sa o tom. O tom sa bavíš ty. My tu diskutujeme o slovách premenenia.
49 more comments
Zaujal ma ten článok z protokolov, c. 4.. že ako urobia to keď príde čas zničiť papezstvo.. Vyznieva to akoby sa to ešte len malo udiať.. alebo ho uz dávno obsadili a ničia papezstvo i morálne, tým …More
Zaujal ma ten článok z protokolov, c. 4.. že ako urobia to keď príde čas zničiť papezstvo..
Vyznieva to akoby sa to ešte len malo udiať.. alebo ho uz dávno obsadili a ničia papezstvo i morálne, tým že sa tvária že nechcú prelievať veľa krvi??
.. žeby mierovými dohodami??
infovojna.sk

Koniec Vatikánu, výstavba tretieho Šalamúnovho chrámu a Antikrist

Proroctvá sa napĺňajú a posledný pápež- František sedí na svojom tróne, ale už tam nebude dlho. Pápež zadržiava príchod najodpornejšieho …
dyk
dyk
Toto si prečítajte a plus sv. Malachiáša biskupa o posledných pápežoch. 2Sol 2,2n a Dan 12,11n V Apokalypse je napísané, že "Bude mu dovolené nad …More
Toto si prečítajte a plus sv. Malachiáša biskupa o posledných pápežoch.
2Sol 2,2n a Dan 12,11n
V Apokalypse je napísané, že "Bude mu dovolené nad nimi zvíťaziť." To si nájdite.
Takže to musí prísť, ale najskôr bude 2Sol 2n: "Najskôr musí byť odstránený ten, ktorý ho zadržiava" a ten, kto ho zadržiava je Kristus v Eucharistii (Dan 12,11n o odstránení Večnej Obety) a Eucharistiu odstránia tak, že najskôr budú musieť odstrániť pravého Pápeža - Františka (pravdepodobne aj Benedikta XVI.)a potom dosadia falošného pápeža a on odstráni Eucharistiu. Hneď na to vystúpi Antikrist a falošný pápež mu odovzdá vládu nad cirkvou. To sa stane po Zázraku predpovedanom v Garabandale. Pred ním bude Výstraha. O nej Antikrist vyhlási, že to bolo od neho a keďže bude robiť plno falošných zázrakov, tak mu ľudia uveria a prijmu ho za spasiteľa. Pred tým ale nastane veľké prenasledovanie kresťanov, hlavne katolíckych charizmatikov. Radový kresťania, vlažný, budú mimo pozornosti.
10 more comments