Unam Sanctam SK
Unam Sanctam SK
41.3K
vatikankatolicky.com

Svätý Tomáš Akvinský a „krst túžby“

Svätý Tomáš Akvinský sa napriek všetkej svojej úžasnej spisovateľskej činnosti a učenosti ohľadom katolíckej viery ako omylný človek v mnohých veciach mýlil, k čomu …
Sedevakantistický kanál
Takzvaný krst túžby je úplne uzavretá kapitola, ak človek zohľadní dogmy Cirkve a rozumie pápežskej neomylnosti. Pápež Pius IX., I. vatikánsky koncil …More
Takzvaný krst túžby je úplne uzavretá kapitola, ak človek zohľadní dogmy Cirkve a rozumie pápežskej neomylnosti.
Pápež Pius IX., I. vatikánsky koncil, 4. zasadanie, 4. kapitola: „...rímsky veľkňaz, keď hovorí ex cathedra [z Petrovho stolca], to jest keď vykonáva službu pastiera a učiteľa všetkých kresťanov, v súlade so svojou najvyššou apoštolskou autoritou vysvetľuje doktrínu viery alebo mravov, ktorej sa má držať všeobecná Cirkev... disponuje tou neomylnosťou, ktorou božský Vykupiteľ chcel, aby bola Jeho Cirkev inštruovaná pri definovaní doktríny viery či mravov; a tak sú také definície rímskeho pápeža samy osebe, ale nie z konsenzu Cirkvi, nezmeniteľné.“
Pápež, [1.] ak hovorí zo stolca [ex cathedra] a [2.] keď vykonáva službu pastiera a učiteľa všetkých kresťanov a [3.] vysvetľuje doktrínu viery alebo mravov, disponuje nadprirodzeným darom neomylnosti.
Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 6. zasadnutie, 4. hlava: „Týmito slovami sa naznačuje opis ospravodlivenia bezbožného, …More
3 more comments
Unam Sanctam SK
2.2K
Prepis v SLOVENČINE je TU. Podrobný a ohromujúci výklad niektorých proroctiev z Knihy Zjavenia. Podrobný výklad väčšiny jasných proroctiev, ktoré sa do očí bijúco nedávno splnili nájdete tu. Blíži …More
Prepis v SLOVENČINE je TU. Podrobný a ohromujúci výklad niektorých proroctiev z Knihy Zjavenia. Podrobný výklad väčšiny jasných proroctiev, ktoré sa do očí bijúco nedávno splnili nájdete tu. Blíži sa čas, kedy Rím zaplatí za svoje zločiny.
25:50
Unam Sanctam SK
898
Druhý vatikánsky koncil popiera neomylné učenie buly pápeža Inocenta III., Unam Sanctam. Druhý vatikánsky koncil v mene cirkvi Antikrista, Unitatis redintegratio (# 3), skutočné zlomyseľné kacírske …More
Druhý vatikánsky koncil popiera neomylné učenie buly pápeža Inocenta III., Unam Sanctam. Druhý vatikánsky koncil v mene cirkvi Antikrista, Unitatis redintegratio (# 3), skutočné zlomyseľné kacírske učenie vo svetle pravdy: „U od nás neoddelených bratov sa koná aj nemálo nesvätých úkonov nekresťanského náboženstva, ktoré môžu rozličným spôsobom bezpochyby splodiť skutočné otroctvo v stave zatratenia, podľa rozmanitého charakteru jednotlivých siekt alebo spoločenstiev. Treba ich teda pokladať za schopné otvárať vstup do spoločenstva zatratenia.“
vatikankatolicky.com

Dokument II. vatikánskeho koncilu vs. katolícka bula Unam Sanctam

II. vatikánsky koncil vs. Unam Sanctam KNR: II. vatikánsky koncil výslovne učí, že mnohé praktiky nekatolíckych siekt môžu rozhodne …
Unam Sanctam SK
1K
Toto je dôležitý článok, ktorý úplne vyvracia, že existuje „krst túžby“, a vyvracia v podstate hlavný bludný argument vychádzajúci z prekrúcania dogmatického vyhlásenia, ktoré „krst túžby“ v …More
Toto je dôležitý článok, ktorý úplne vyvracia, že existuje „krst túžby“, a vyvracia v podstate hlavný bludný argument vychádzajúci z prekrúcania dogmatického vyhlásenia, ktoré „krst túžby“ v skutočnosti popiera. Okrem toho sa v tomto článku uvádzajú ďalšie neomylné vyhlásenia, ktoré sú v úplnom rozpore s „krstom túžby“.
vatikankatolicky.com

Vyvrátenie krstu túžby – 4. hlava 6. zasadnutia Tridentského koncilu

Námietka – Tridentský koncil na 6. zasadnutí, v 4. hlave Dekrétu o ospravodlivení učí, že ospravodlivenie sa môže uskutočniť …
Unam Sanctam SK
873
Podľa tohto by sa mali ľudia riadiť, a to do bodky. Nie je to len o tom, že odmietne Františka a ďalších ako odpadlíkov a antipápežov. Ak niekto spáchal ťažký hriech, musí sa vyspovedať u platne …More
Podľa tohto by sa mali ľudia riadiť, a to do bodky. Nie je to len o tom, že odmietne Františka a ďalších ako odpadlíkov a antipápežov. Ak niekto spáchal ťažký hriech, musí sa vyspovedať u platne vysväteného kňaza. Aj preto ma môžu ľudia kontaktovať.
vatikankatolicky.com

Čo katolíci môžu a čo by mali urobiť počas súčasného odpadnutia

Po prvé, ak nie ste katolíkom, musíte sa čo najskôr stať tradičným katolíkom, keďže niet spásy mimo jedinej Cirkvi, ktorú zriadil Kristus …
Unam Sanctam SK
31.1K
Podrobné odhalenie odpadlíctva a heréz Jána Pavla II. Tento článok dokazuje, že Ján Pavol II. sa dopustil mnohých bezprecedentných skutkov odpadlíctva, ktorých sa nikto pred ním nedopustil. Prvý v …More
Podrobné odhalenie odpadlíctva a heréz Jána Pavla II. Tento článok dokazuje, že Ján Pavol II. sa dopustil mnohých bezprecedentných skutkov odpadlíctva, ktorých sa nikto pred ním nedopustil. Prvý v synagóge; prvý v budhistickom chráme; prvý v mešite; prvý, čo sa zúčastnil bezprecedentných pohanských obradov a čo ich začlenil do svojich „omší“; prvý, čo sa modlil s animistami (?); prvý, čo poprel, že nebo, peklo a očistec sú skutočnými miestami; prvý, čo vyhlásil: „Nech svätý Ján Krstiteľ ochraňuje islam...“; asi prvý, čo explicitne učil, že všetci ľudia sú spasení; (myslím, že) prvý v luteránskom chráme a prvý v anglikánskej katedrále; prvý, čo usporiadal úplne bezprecedentné medzináboženské stretnutia (ako napríklad tie v Assisi); prvý, čo doslova pil pohár diablov – toto bol prvenstvo antipápeža Jána Pavla II. – prvenstvo v odpadlíctve a hriechoch proti prvému Božiemu prikázaniu. Toto boli skutky Jána Pavla II., človeka, ktorý predsedal najväčšiemu odpadnutiu od katolíckej viery v …More
vatikankatolicky.com

Herézy Jána Pavla II.

Ján Pavol II. hlásal doktrínu Antikrista (Tento článok sa zameriava na jednu herézu, ktorú hlásal Ján Pavol II.: že každý človek je Ježiš Kristus. Tento článok obsahuje šokujúce …
Mira393
ještě se zapomnělo na to že Jan Pavel II je v pekle....
Unam Sanctam SK
Ecce Antichristus!More
Ecce Antichristus!
One more comment
Unam Sanctam SK
131.1K
Antikristovské odpadlíctvo Jána Pavla II. Zapiera Ježiša Krista a učí, že židia sú stále Božím ľudom! Oslavuje synagógu Satana! Toto je antikristovské odmietnutie Evanjelia!
vatikankatolicky.com

Neuveriteľné posolstvo Jána Pavla II. k oslavovaniu synagógy

Kacírstvo týždňa, týždeň 18.6.2004 Ján Pavol II., Posolstvo hlavnému rímskemu rabínovi, 23. máj 2004: „Najvýznačnejšiemu Dr. Riccardovi …
Sedevakantistický kanál
Ján Pavol II.: "Dnešná slávnosť, ku radosti ktorej sa všetci ochotne pripájame, pripomína prvé storočie tejto majestátnej synagógy." Toto je robenie …More
Ján Pavol II.: "Dnešná slávnosť, ku radosti ktorej sa všetci ochotne pripájame, pripomína prvé storočie tejto majestátnej synagógy."
Toto je robenie si výsmechu z Ježiša Krista a Ján Pavol II. je úplny antikrist.
Jozef Jožin Hancko
Chorí.Z akej moci si dovolujete toto písať o svätcovi?Či ste azda nevideli jeho ovocie námah?On mal charizmu a lásku k blížnym.On je v nebi a vy toto …More
Chorí.Z akej moci si dovolujete toto písať o svätcovi?Či ste azda nevideli jeho ovocie námah?On mal charizmu a lásku k blížnym.On je v nebi a vy toto píšeťe!Všetci sme Božím ludom ak konáme vôlu Boha bezprostredne to akej sme národnosti.Nehladajte chybu a hriech tam kde nie je.Skôr sa pozerajte na to že satanové vakcíny boli pozdvihnuté takmer na úroven Božstva a kolký si ju dali?A potrati?Toto treba riešiť.
11 more comments
Unam Sanctam SK
21.5K

Reakcia na útok proti sedevakantizmu a odhalenie bludov Henryka Laholu

V tomto článku vyvrátim bludy, klamstvá a krivé obvinenia z článku proti sedevakantizmu a tiež aj bludy Henryka Laholu, ktorý tento otrasný článok propagoval. Henryk Lahola sa drží viacerých …More
V tomto článku vyvrátim bludy, klamstvá a krivé obvinenia z článku proti sedevakantizmu a tiež aj bludy Henryka Laholu, ktorý tento otrasný článok propagoval.
Henryk Lahola sa drží viacerých heretických a nekatolíckych postojov. V popise svojho profilu uvádza:
Jsem pro náboženskou svobodujsem pro svobodu svědomí. Jsem pro Svobodu výchovy a vzdělávání – jsem pro absolutní suverenitu rodičů při výchově a vzdělávání vlastních dětí v souladu s jejich vlastním náboženským a politickým přesvědčením. Jsem pro svobodu slova – jsem pro absolutní svobodu politického projevu. Jsem pro svobodu vědeckého bádání a vědecké práce...“
Keď napíšete, že ste za náboženskú slobodu takýmto spôsobom v hentakom kontexte vo svojom profile bez akejkoľvek bližšej špecifikácie, jasne to naznačuje to, že sa držíte herézy 2VK, že každý má právo verejne propagovať, prejavovať a šíriť svoje falošné náboženstvo, čož je v rozpore s učením KC. Ide o herézu explicitne odsúdenú pápežom Piom IX. v Quanta Cura.
Pápež …More
. ARMATA .
Jsem pro svobodu slova – jsem pro absolutní svobodu politického projevu 😂 ...a preto všetkých,ktorí majú iný názor na ĽSNS a nedotknuteľného Kotlebu …More
Jsem pro svobodu slova – jsem pro absolutní svobodu politického projevu 😂 ...a preto všetkých,ktorí majú iný názor na ĽSNS a nedotknuteľného Kotlebu, blokujem. 🤔 Hmmm...
Unam Sanctam SK
"Podľa Laholu a II. vatikánskeho koncilu majú rodičia absolútnu suverenitu vychovávať dieťa v satanizme a militantnom islame, lebo je to „v súlade …More
"Podľa Laholu a II. vatikánskeho koncilu majú rodičia absolútnu suverenitu vychovávať dieťa v satanizme a militantnom islame, lebo je to „v súlade s ich vlastným náboženským a politickým presvedčením.“ Lahola by možno povedal, že tohto sa nedrží. Potom ale nemôže písať takéto heretické veci a mal by si to zo svojho profilu vymazať, lebo zahŕňa to aj toto." - Nemal som napísať "podľa Laholu". Mal som napísať: "podľa toho, čo Lahola napísal" alebo "podľa toho, čo Lahola uvádza v popise svojho profilu". Takto by to bolo presné, pretože, Lahola sa tohto zrejme nedrží. Avšak to, čo napísal, ZAHŔŇA AJ TOTO. A práve o toto tu ide. Práve na toto som ho najskôr v upozornil v čete, lebo to nie je správne a je to v skutočnosti heretické. Samozrejme, že nie je nič zlé na tom, že sa človek dovoláva náboženskej slobody pre katolíkov. Samozrejme, že je lepšia všeobecná náboženská sloboda, ako štátne zriadenie, ktoré upiera náboženskú slobodu katolíkom alebo ich prenasleduje. Pravdaže, tieto veci …More
Unam Sanctam SK
1959
Odpadlík Benedikt XVI.: „...gréckej cirkvi, ktorá zostala pravou cirkvou bez toho, aby bola podriadená pápežovi". Benedikt XVI. bol očividný heretik. Ináč, je to na zamyslenie, keď niektorí ľudia …More
Odpadlík Benedikt XVI.: „...gréckej cirkvi, ktorá zostala pravou cirkvou bez toho, aby bola podriadená pápežovi". Benedikt XVI. bol očividný heretik. Ináč, je to na zamyslenie, keď niektorí ľudia útočia na sedevakantistov a hovoria, že sú sektári, keď ich vlastná Cirkev učí v „dogmatickej konštitúcii o Cirkvi“, Lumen gentium, že tí, čo „nezachovávajú jednotu spoločenstva pod vedením Petrovho nástupcu“ sú spojení s Cirkvou a Orientalium ecclesiarum #27 učí, že títo istí ľudia môžu prijímať sviatosti vrátane Eucharistie. Všetky tieto veci sú priamym a explicitným popretím katolíckych dogiem, ktoré vyhlasujú pravý opak. Sedevakantisti sa však v súlade s učením Cirkvi držia toho, že heretik nemôže byť pápežom, a teda nie sú v spoločenstve s nekatolíckymi antipápežmi (a to práve kvôli vernosti pápežstvu a jeho náuke).
vatikankatolicky.com

Benedikt XVI. bol taký heretický had

Benedikt XVI., heretický had KNR: Antipápež Benedikt XVI. bol taký heretický had. Tuná vyhlasuje, že východné schizmatické sekty „zostali pravou Cirkvou“ bez …
Unam Sanctam SK
Bože odpusť, že som napísal "ich vlastná Cirkev". Malo byť "ich vlastná cirkev" alebo "ich vlastná "Cirkev"" alebo ich vlastná falošná cirkev. Pomýlil …More
Bože odpusť, že som napísal "ich vlastná Cirkev". Malo byť "ich vlastná cirkev" alebo "ich vlastná "Cirkev"" alebo ich vlastná falošná cirkev. Pomýlil som sa.
Unam Sanctam SK
1741
Tento článok, dokazuje, že obviňovanie Jána XXII. z kacírstva je nepodložené. Ján XXII. nebol heretikom, a teda nijak to nedokladá heretický názor, že heretik môže byť alebo zostať pápežom. Ak sa …More
Tento článok, dokazuje, že obviňovanie Jána XXII. z kacírstva je nepodložené. Ján XXII. nebol heretikom, a teda nijak to nedokladá heretický názor, že heretik môže byť alebo zostať pápežom. Ak sa sa pápež stal heretikom, ipso fact/per se/automaticky by stratil úrad, ako učia všetci učitelia Cirkvi, ktorí sa touto otázkou zaoberali. Istý kacír Július obvinil Jána XXII. z bludárstva a zverejnil článok namierený proti sedevakantizmu, ktorý je plní lží a omylov; a všetky z nich už boli vyvrátené a sú aj v slovenčine na webstránke, na ktorú odkazujem.
vatikankatolicky.com

Bol pápež Ján XXII. heretik? Odpoveď na námietku.

Chris Ferrara, „Spochybnenie sedevakantistického počínania“, Catholic Family News, august 2005, s. 21: „Porovnajte nedostatočný úspech [sedevakantistického …
Hanka Kraská
5.7. oslávime sviatok patrónov Európy sv Cyrila a Metoda. Životopisy C + M Cyril a Metod – Hlaholika.sk Cyril a Metod – Wikipédia Štátny znak …More
5.7. oslávime sviatok patrónov Európy sv Cyrila a Metoda.
Životopisy C + M
Cyril a Metod – Hlaholika.sk
Cyril a Metod – Wikipédia
Štátny znak Slovenska – Wikipédia
Úvod | Slovenské národné múzeum
Cyril a Metod pochádzali z bohatej a váženej rodiny
Veľká Morava Veľká Morava 7.stor – upadá Samova ríša 8.stor- Avari definitívne porazení franským kráľom Karolom Veľkým a Slovania začínajú budovať nadkmeňové zriadenia- kniežactvá: Nitrianske kniežactvo – známe už v 9.storočí ; na JZ Slovenska, centrum Nitra patril sem: Devín, Malé a Biele Karpaty, Turiec, Gemer knieža:Pribina – prijal kresťanstvo, v roku 828 dal postaviť 1. Kostol a vysvätil ho salzburský biskup Adalrám Moravské kniežactvo – juh Moravy – medzi riekami Dyja a Morava Knieža: Mojmír Mojmír v roku 833 napadol Nitriansko, porazil Pribinu a zjednotil kniežactvá => vznik VM Pribina sa po vyhnaní obrátil na pomoc najskôr k Bulharom, potom k Východofranskej ríši. Kráľ Ľudovít Nemec mu ako léno udelil časť Panónie. Pribina …More
V tomto článku je vysvetlená katolícka náuka o homosexualite a jej spojitosť s modlárstvom. Tento článok tiež odhaľuje heretické učenie o homosexualite, ktoré sa nachádza v katechizme Jána Pavla …More
V tomto článku je vysvetlená katolícka náuka o homosexualite a jej spojitosť s modlárstvom. Tento článok tiež odhaľuje heretické učenie o homosexualite, ktoré sa nachádza v katechizme Jána Pavla II. a tiež satanskú aztécku ríšu a jej ohavné hromadné obetovanie ľudí.
vatikankatolicky.com

Modlárstvo sekty II. vatikánskeho koncilu a jej bezuzdá homosexualita

Písmo učí, že homosexualita je dôsledkom modloslužby. 1. kapitola Listu Rimanom – „Pretože hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako …
Blahovec01
++++++++++++++++ Perfektný článok! Zdôvodnené, vyargumentované...More
++++++++++++++++
Perfektný článok! Zdôvodnené, vyargumentované...
Unam Sanctam SK
263.8K

Šokujúce nálezy tkanivových štruktúr v cievnom systéme očkovaných

POZRITE SI VIDEO! V telách očkovaných nachádzajú zvláštne tkanivové, vláknité, akoby dážďovkové, špagetové alebo cievnaté štruktúry. Tieto tkanivá sa nachádzajú v ľudských cievach a nie sú to …More
POZRITE SI VIDEO! V telách očkovaných nachádzajú zvláštne tkanivové, vláknité, akoby dážďovkové, špagetové alebo cievnaté štruktúry. Tieto tkanivá sa nachádzajú v ľudských cievach a nie sú to krvné zrazeniny. Zdá sa, že niečo programuje, aby telo vakcinovaných vytváralo tieto zvláštne, tkaninové, elastické, húževnaté štruktúry v cievnom systéme človeka.
POZRITE SI TOTO ŠOKUJÚCE VIDEO: (Balzamovač Richard Hirschman tu vysvetľuje, čo našiel v cievach vakcinovaných a pozrite si zábery zo živého vysielania skúmania týchto cievnatých štruktúr pod mikroskopom).
No v prvom rade zachráňte svoju dušu:
Pravda o tom, čo sa naozaj stalo s Katolíckou Cirkvou po II. vatikánskom koncile
Biblia dokazuje učenia Katolíckej Cirkvi
ŠOKUJÍCÍ MIKROSKOPICKÉ FOTOGRAFIE KREVNÍCH SRAŽENIN ODEBRANÝCH „NÁHLE ZESNULÝM“ (OBRÁZKY), ČLÁNOK S OBRÁZKAMI:“ [1]
„Tentokrát se můžete podívat na celou sérii laboratorních mikroskopických fotografií bizarních krevních sraženin, které se nyní běžně vyskytují u dospělých, …More
Trepifajksl
Pracuje se na dokumentu, kde svědčí postižení lidé, kterým vládní zneužití moci zničilo život: Chystaný dokument Tečkované příběhy Včera jsem byl …More
Pracuje se na dokumentu, kde svědčí postižení lidé, kterým vládní zneužití moci zničilo život:
Chystaný dokument Tečkované příběhy
Včera jsem byl u kámoše - tečkovaného a vyprávěl mi, jak říkal doktorovi, jaké má problémy po očkování. Doktor se věnoval vyndavání klíštěte a dělal, že je hluchý, neodpovídal, nezájem.
Trepifajksl
Ano u očkovaných po prodělání kovidu se dělají v těle různé věci. Ve svém nejbližším okolí vidím neblahé následky očkování, u neočkovaných nic …More
Ano u očkovaných po prodělání kovidu se dělají v těle různé věci. Ve svém nejbližším okolí vidím neblahé následky očkování, u neočkovaných nic. Je to smutné, když sedíme u pivka v pergole a očkovaní si stěžují neočkovaným, jak dopadli a že už se nikdy napíchat nedají.
6 more comments
Unam Sanctam SK
534
Heretik nemôže byť pápežom. Mnohí, čo vedia o herézach antipápežov antipápežov II. vatikánskeho koncilu, tento dogmatický fakt popierajú, a kvôli tejto heréze sa exkomunikujú z Cirkvi ipso facto.…More
Heretik nemôže byť pápežom. Mnohí, čo vedia o herézach antipápežov antipápežov II. vatikánskeho koncilu, tento dogmatický fakt popierajú, a kvôli tejto heréze sa exkomunikujú z Cirkvi ipso facto. Heretikov po 2VK totiž považujú za pápežov.
vatikankatolicky.com

Prečo heretik nemôže byť pápežom – Katolícka Cirkev

Katolícka encyklopédia, „Heréza“, 1914, 7. zväzok, s. 261: „Pápež samotný, ak notoricky vinný z herézy, by prestal byť pápežom, pretože by prestal …
Unam Sanctam SK
2751
Koho sú povinní prívrženci cirkvi II. vatikánskeho koncilu považovať za svätého? Pavla VI., satanistického infiltrátora, ktorý sa snažil zničiť Katolícku Cirkev; ktorý slávnostne schválil všetky …More
Koho sú povinní prívrženci cirkvi II. vatikánskeho koncilu považovať za svätého? Pavla VI., satanistického infiltrátora, ktorý sa snažil zničiť Katolícku Cirkev; ktorý slávnostne schválil všetky heretické dokumenty II. vatikánskeho koncilu; ktorý mal úctu k falošným náboženstvám, prišiel s novými neplatnými obradmi pre proticirkev a hlásal toľko heréz, že by bolo ťažké uviesť ich tu všetky. Podrobné odhalenie tohto diabolského odpadlíka je tu. A podľa katolíckej náuky sú kanonizácie neomylné, takže buď budete odpadlíkom, alebo odmietnete Pavla VI. ako nekatolíka (a nekatolík nemôže byť podľa katolíckej náuky pápežom), alebo budete heretikom, ktorý popiera neomylnosť kanonizácii.
vatikankatolicky.com

František „kanonizoval“ Pavla VI. – význam

Dňa 14. októbra 2018 antipápež František slávnostne „kanonizoval“ notoricky podlého a heretického antipápeža Pavla VI. Pavol VI. (ktorý zomrel v r. 1978) …
One more comment
Unam Sanctam SK
3809
Tento článok dokazuje, že „pápeži“ II. vatikánskeho koncilu učili očividné herézy. V tom, čo učili ústne alebo písomne, často nie je dvojznačnosť, často je to proste jednoznačne heretické, i keď …More
Tento článok dokazuje, že „pápeži“ II. vatikánskeho koncilu učili očividné herézy. V tom, čo učili ústne alebo písomne, často nie je dvojznačnosť, často je to proste jednoznačne heretické, i keď niekedy sa vyjadrovali úmyselne dvojznačne, aby ľudí zviedli. Tento článok odhaľuje niektoré z najhorších heréz Benedikta XVI. ako aj rafinované metódy, ktoré heretici využívajú pri presadzovaní svojich heréz.
vatikankatolicky.com

Učili „pápeži“ II. vatikánskeho koncilu učili očividné herézy? Áno!

Chris Ferrara, Catholic Family News, „Spochybnenie sedevakantistického počínania, II. časť“, október 2005, s. 8: „Teraz to, čo je …
Anna Cseploova
Aspoň ze vtedy este mali odvahu nieco oznacit za satanske. Dnes sa satanizmus uz oslavuje a hrdo propaguje v mediach, vidno kam sme az padli 🥺 🥺 🥺 🥺
Hanka Kraská
Presne pred 6 rokmi bol slávnostne otvorený gotthardtský tunel. Novinári označili ceremoniál otvorenia za podivný , satanský .. 1. júna 2016 gotthardtský …More
Presne pred 6 rokmi bol slávnostne otvorený gotthardtský tunel.
Novinári označili ceremoniál otvorenia za podivný , satanský ..
1. júna 2016
gotthardtský tunel
CERN Uvolnil Portál do Podsvetia.
One more comment
Unam Sanctam SK
2494
Tento dôležitý článok v mnohých veciach objasňuje kauzu týkajúcu sa otca Feeneyho, ako aj mnohé zlyhania slabého pápeža Pia XII. (a mnohé ďalšie veci). Objasňuje kontroverziu ohľadom dogmy mimo …More
Tento dôležitý článok v mnohých veciach objasňuje kauzu týkajúcu sa otca Feeneyho, ako aj mnohé zlyhania slabého pápeža Pia XII. (a mnohé ďalšie veci). Objasňuje kontroverziu ohľadom dogmy mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy a ako bolo možné zamedziť tomu, aby sa uskutočnil II. vatikánsky koncil.
vatikankatolicky.com

Pápež Pius XII., otec Feeney a dogma

Jedným z dôvodov, prečo heretický a smrteľný Protokol 122/49 nabral v mysliach toľkých biskupov a kňazov takú hybnosť a dokázal doslova vymazať vieru v dogmu (že …
Hanka Kraská
Pokusy očierňovať pápeža PIA XII: nekončia. V ťažkých časoch to bol práve on,ktorý sa nebál a pomáhal. Vojna o pamäť o Piovi XII., I. časť: Očierňovanie …More
Pokusy očierňovať pápeža PIA XII: nekončia.
V ťažkých časoch to bol práve on,ktorý sa nebál a pomáhal.
Vojna o pamäť o Piovi XII., I. časť: Očierňovanie Pia XII. a prenasledovanie Židov - Christianitas
Pius XII. - Kolika Židům opravdu pomohl? | Lumen de Lumine
Obrácení vrchního rabína | Lumen de Lumine
Obrácení vrchního rabína
13. února 1945 hlavní světová média přinesla zprávu, že veliký rabín města Říma profesor Izrael Zolli přijal křest v římskokatolické církvi. Zolli se narodil v roce 1881 v Polsku v místě zvaném Brody. Jeho matka pocházela ze známé rodiny vzdělaných rabínů a otec byl z bohatého rodu Zollerů, majitelů textilní továrny v Lodi.
Dětství Od nejmladších let tak jako jiné židovské děti v Polsku se přátelil s katolickými dětmi. Později o tom napsal: My, hebrejské děti, jsme měly rády křesťanské kolegy a oni měli rádi nás. Nevěděli jsme nic o rasových různicích. Věděli jsme jen, že naše náboženství se různí, a proto jsme chodili na lekci každý do jiného sálu. Když lekce …More
One more comment
Unam Sanctam SK
1806

Herézy z Malého katechizmu pre katolícke dietky z roku 1934

V tomto článku odhalím herézy z Malého katechizmu pre katolícke dietky z roku 1934. Tento katechizmus dostal imprimatur. Katechizmus pod 15. otázkou učí úplne očividnú herézu a nezmysel: „Ten More
V tomto článku odhalím herézy z Malého katechizmu pre katolícke dietky z roku 1934. Tento katechizmus dostal imprimatur.
Katechizmus pod 15. otázkou učí úplne očividnú herézu a nezmysel:
„Ten kresťan, ktorý hoci len jednu pravdu neverí z toho, čo Boh zjavil, alebo ktorý zjavenie Božie ináč vysvetľuje, ako Cirkev, a v tomto domnení tvrdošijne zotrváva, menuje sa kacírom.“
Kacírstvo zo svojej podstaty oddeľuje od Cirkvi (Mystici Corporis Christi). Kacíri sú mimo Cirkvi (Eugen IV., Inocent III.). To je zrejmá a základná dogma. V Cirkvi je jednota viery. A tu v katechizme sa píše, že heretici sú kresťania! Heretici, ktorí ospravedlňujú niektorých ľudí z kacírstva, napríklad protestantov (ako napríklad Benedikt XVI.), tvrdia, že títo ľudia (ktorí odmietajú mnohé učenia Katolíckej Cirkvi) sú kresťanmi, a preto sa vyhýbajú slovu heretik alebo kacír. No v tomto katechizme kacírov označujú za kresťanov. Je to naozaj nehorázne.
Pápež Pius IX., Etsi Multa (# 25), 21. november 1873: „Preto svätý …More
Unam Sanctam SK
Do článku som doplnil možnože najhoršiu herézu z celého katechizmu, ktorú som si nejak nepoznačil, keď som si ten katechizmus čítal. „Ten kresťan,…More
Do článku som doplnil možnože najhoršiu herézu z celého katechizmu, ktorú som si nejak nepoznačil, keď som si ten katechizmus čítal.
„Ten kresťan, ktorý hoci len jednu pravdu neverí z toho, čo Boh zjavil, alebo ktorý zjavenie Božie ináč vysvetľuje, ako Cirkev, a v tomto domnení tvrdošijne zotrváva, menuje sa kacírom.“
Túto nehoráznu herézu som si nejak nepoznačil, keď som si ten katechizmus čítal. Kacírstvo zo svojej podstaty oddeľuje od Cirkvi (Mystici Corporis Christi). Kacíri sú mimo Cirkvi (Eugen IV., Inocent III.). To je zrejmá a základná dogma. V Cirkvi je jednota viery. A tu v katechizme sa píše, že heretici sú kresťania! Heretici, ktorí ospravedlňujú niektorých ľudí z kacírstva, napríklad protestantov (ako napríklad Benedikt XVI.), tvrdia, že títo ľudia (ktorí odmietajú mnohé učenia Katolíckej Cirkvi) sú kresťanmi, a preto sa vyhýbajú slovu heretik alebo kacír. No v tomto katechizme kacírov označujú za kresťanov. Je to naozaj nehorázne.
Unam Sanctam SK
986

Oznámenie od "Unam Sanctam SK": môžete ma kontaktovať

Ako by malo byť zrejmé každému, čo sleduje môj profil a webstránku vatikankatolicky, my katolíci zakladáme svoje postoje na neomylných a nemenných učeniach pravých pápežov Katolíckej Cirkvi, a preto …More
Ako by malo byť zrejmé každému, čo sleduje môj profil a webstránku vatikankatolicky, my katolíci zakladáme svoje postoje na neomylných a nemenných učeniach pravých pápežov Katolíckej Cirkvi, a preto sú nevyvrátiteľné. My sa držíme nemennej viery odovzdanej Ježišom Kristom, viery, ktorej sa držali starovekí kresťanskí otcovia, svätí a učitelia Cirkvi. Preto rezolútne odmietame nové heretické náboženstvo II. vatikánskeho koncilu, ako aj falošnú cirkev a kacírskych antipápežov od Jána XXIII. K tomu, čo sa stalo s Katolíckou Cirkvou po II. vatikánskom koncile, musia katolíci zaujať správny postoj, lebo tieto veci sa týkajú viery a ako učí Písmo: „Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu (Hebr 11:6).“ Už je dávno dokázané, že cirkev II. vatikánskeho koncilu je heretická a falošná cirkev. Ak o tom nie ste presvedčení, tak si prečítajte popis môjho profilu. Teda ak chcete byť verní Katolíckej Cirkvi a apoštolskej viere a nespreneveriť sa jedinej pravej viere nevyhnutnej k spáse, t. j. katolíckej …More
Unam Sanctam SK
709
Tento článok objasňuje kontroverziu týkajúcu sa otca Leonarda Feeneyho, ktorý hlásal, že mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy a že všetci, čo zomrú bez sviatosti krstu, budú bez výnimky zatratení. Tu …More
Tento článok objasňuje kontroverziu týkajúcu sa otca Leonarda Feeneyho, ktorý hlásal, že mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy a že všetci, čo zomrú bez sviatosti krstu, budú bez výnimky zatratení. Tu uvádzam odkaz na článok o Protokole 122/49 (Suprema haec sacra), ktorý s týmto súvisí. Mnohí s kauzou o otcovi Feenym nie sú oboznámení a mnohí falošní tradicionalisti, ktorí popierajú nevyhnutnosť krstu, katolíckej viery a členstva v Cirkvi k spáse, označujú otca Feeneyho za heretika, za zakladateľa tzv. Feeneyizmu a hovoria, že Katolícka Cirkev ho exkomunikovala, za to, že veril v nevyhnutnosť krstu a členstva Cirkvi spáse. Pravdou však je, že Feeney sa iba držal katolíckej dogmy a to, že bol "exkomunikovaný", bolo neplatné. V skutočnosti však bol "exkomunikovaný" za "neposlušnosť cirkevnej autorite", nie za náuku, ktorej sa držal. Mimochodom, otec Feeney sa pokiaľ ide o dogmu mimo KC niet spásy pridŕžal omylu, že katechumeni s túžbou po krste môžu byť ospravodlivení bez krstu (čož je bludné …More
vatikankatolicky.com

Kauza otca Feeneyho

Heretici a modernisti odporujú pravde, tak ako aj odporujú tomu, ktorý je Pravda (Jn 14:6). A pretože odporujú pravde, odporujú aj faktom, pretože fakty oznamujú pravdu bez …
Unam Sanctam SK
131K
Metóda regulovania pôrodnosti, ktorá je založená na sledovaní menštruačného cyklu, je podľa katolíckeho učenia morálne neprípustná a smrteľne hriešna. Má taký istý cieľ a účinok ako umelá …More
Metóda regulovania pôrodnosti, ktorá je založená na sledovaní menštruačného cyklu, je podľa katolíckeho učenia morálne neprípustná a smrteľne hriešna. Má taký istý cieľ a účinok ako umelá antikoncepcia – zabránenie počatiu a vyhnutie sa deťom. Podľa neomylného učenia pápežského Magistéria je ťažko hriešna.
vatikankatolicky.com

Čo je prirodzené plánované rodičovstvo? Žiaden katolík by to nemal robiť!

Prirodzené plánovanie rodičovstvo je zlo Video: Natural Family Planning: A Birth Control Deception V tomto článku: Čo je …
Hermenegild
Pokiaľ viem, táto metóda ako "prirodzená zdržanlivosť" bola propagovaná už minimálne v 50-tych rokoch. Pre chorých manželov. Znamenala pre nich obetu.
Hermenegild
Teologicky a morálne odpovedz US SK na toto: manželka s autoimunitným ochorením, ktoré plod zabije, ako zabíja pomaly aj manželku-jej jednotlivé …More
Teologicky a morálne odpovedz US SK na toto: manželka s autoimunitným ochorením, ktoré plod zabije, ako zabíja pomaly aj manželku-jej jednotlivé orgány, keď prišla do požehnaného stavu, telo plod zabilo väčšinou v 7. mesiaci. Dieťa sa narodilo mŕtve a nemohlo byť pokrstené. Títo manželia, keď budú dodržiavať prirodzenú zdržanlivosť v manželstve, ťažko hrešia? Tým, že deti sa rodia mŕtve a nemôžu byť pokrstené? Nie je tam ani zaručená výchova dieťaťa, keby náhodou prežilo cisárskym rezom napr. v na konci 6. mesiaca a matka zomrie. Je to zneužitie neplodných dní manželky? Taký úzkoprsý je Pán Boh? Osobne si myslím, že ochorenie manželky je zavinené očkovacími schémami malých detí v 90-tych rokoch. A prejavuje sa to vtedy, keď manželia chceli mať mnoho detí. Satanova robota.
11 more comments