Stylita
Stylita
51245

Boží slovo na den 21.10. A.D. 2019

Někdo ze zástupu Ježíše požádal: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“ Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte …
Kallistratos
DOVOLIL JSEM SI ČERVENĚ DO TEXTU, POKUD JE ZDE NĚKDO, KDO SKUTEČNĚ CÍTÍ ODPOVĚDNOST ODPOVĚDĚT, NECHŤ TAK UČINÍ. POKUD SE ODPOVĚDÍ …More
DOVOLIL JSEM SI ČERVENĚ DO TEXTU, POKUD JE ZDE NĚKDO, KDO SKUTEČNĚ CÍTÍ ODPOVĚDNOST ODPOVĚDĚT, NECHŤ TAK UČINÍ. POKUD SE ODPOVĚDÍ NEDOČKÁM A NEBO POUHÝCH URÁŽEK A ZPOCHYBŃOVÁNÍ, PAK BUDE ZŘEJMÉ, ŽE CELÁ ZÁLEŽITOST JE JEN ZINSCENOVANÉ DIVADLO. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ A PŘEJI HEZKÝ DEN.
Theodorá-Máriá
před 37 minutami
Cristiano cattolico
včera
Stručně o Byzantském katolickém patriarchátu
Po volbě nového papeže odpovídáme na otázky novinářů k historii Byzantského katolického patriarchátu:

*** Volba nového papeže probíhala za účastni různých kandidátů a nebo to bylo jen jednostranné elektronické prohlášení uskupení? Komunikovalo se dříve s kandidátem? Prosím o jeho veřejné vyjádření a aktuální postoje. Ujal se úřadu? jak byla dodržena obvyklá pravidla vycházející z praxe Východní i Západní Církve? Patriarchát má své kořeny ve východní řeholi sv. Basila Velkého, která působila v klášteře na Sázavě v ČR. *** Jakým způsobem se na tyto kořeny dříve navázalo a …More
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_01.htm 1. čtení: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři! Abrahám se nepro…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_01.htm
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Abrahám se neprovinil nedůvěrou vůči Božímu zaslíbení, ale čerpal sílu z víry, a tím vzdal Bohu čest. Byl pevně přesvědčen, že (Bůh) má dost moci, aby splnil, když něco slíbí. A proto `mu to bylo uznáno za spravedlnost'. Ale v Písmu to není řečeno jen kvůli němu, že `mu to bylo uznáno', nýbrž i kvůli nám. I nám to bude uznáno, když věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána. Ten byl vydán na smrt pro naše hříchy, a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění.
Rim 4,20-25
Žalm:
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil svůj lid. Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků. Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu. Na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi, že nám dopře…More
View 3 more comments.
Stylita
13107

Boží slovo na den 20.10. A.D. 2019

Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_00.htm 1. čtení: Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. Mojžíš řekl Jozuov…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/29_00.htm
1. čtení:
Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. Mojžíš řekl Jozuovi: „Vyber si muže a zítra vyjdi bojovat s Amalečany, já se zatím postavím na vrchol pahorku s Boží holí v ruce.“ Jozue vykonal, co mu rozkázal Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Árón a Chur však vystoupili na vrchol pahorku. Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. Když ruce spouštěl, vítězili Amalečané. Ruce Mojžíšovy se však unavily; vzali tedy kámen, položili pod něho a on se na něj posadil. Árón a Chur podpírali jeho ruce, každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce. Jozue porazil ostřím meče Amalečany a jejich válečné sbory.
Ex 17,8-13
Žalm:
Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
Zvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, nebude dřímat tvůj strážce. Ano, nebude dřímat a spát Izra…More
Mates5485 and 2 more users like this.
Stylita
22129

Boží slovo na den 19.10. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i Syn člověka se přizná před Božími anděly. Kdo však mě před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly. Každému, kdo řekne …
Zedad
Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; kdo by se však rouhal Duchu svatému, tomu odpuštěno nebude.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_06.htm 1. čtení: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři! Abrahámovi a …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_06.htm
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Abrahámovi a jeho potomstvu se dostalo zaslíbení, že bude dědicem světa, ale ne v závislosti na Zákoně, nýbrž proto, že byl ospravedlněn na základě víry. A proto (se člověk stává dědicem) na základě víry, a tím z milosti, poněvadž tak je ono zaslíbení jisté pro všechny potomky, a to nejen pro ty, kteří mají Zákon, ale i pro ty, kteří mají víru jako Abrahám. Vždyť on je naším společným otcem – jak stojí v Písmu: `Ustanovil jsem tě za otce mnoha národů' – před Bohem, kterému on uvěřil, že oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není. Ačkoli už nebylo naděje, on přece doufal a uvěřil, že se stane otcem mnoha národů, protože mu bylo řečeno: `Tak četné bude tvé potomstvo!'
Rim 4,13.16-18
Žalm:
Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu. Nebo: Aleluja. Potomstvo Abraháma, jeho služebníka, synové Jakuba, jeho vyvoleného. Hospodin sám je náš Bůh, po celé zemi platí…More
Mates5485 and one more user like this.
Stylita
3282

Boží slovo na den 18.10. A.D. 2019

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, …
Jen jako poslední nedělní komentář pro milovníky různých plackozemí a kreacionistů ala Kábrt a jiní. Žeń je hojná, ale pravda potápěčů málo, těch …More
Jen jako poslední nedělní komentář pro milovníky různých plackozemí a kreacionistů ala Kábrt a jiní. Žeń je hojná, ale pravda potápěčů málo, těch kdo se potopí pro perlu do hlubiny a nebo do jeskyně, kde setrvají v úžasu.... Takže jedna z jeskyň zde: cs.wikipedia.org/wiki/Cosquerova_jeskyn%C4%9B a epochaplus.cz/5-nejzajimavejs…
Neomezujme Boha obrazem či časem. Je nade všechny obrazy a nade všechny časy. A komu se to nelíbí ať jede na výlet:)www.tripadvisor.cz/Attraction_Revi…
Zedad
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky.
View one more comment.
Stylita
5183K

Zbláznili se ve Vatikánu?

11:01
O pohanském rituálu v Římě při synodě o Amazonii. o. Miron Kerul-Kmec zdroj: www.youtube.com/watchMore
O pohanském rituálu v Římě při synodě o Amazonii.
o. Miron Kerul-Kmec
zdroj: www.youtube.com/watch
MilanJan
Jedine laici to môžu najskôr urobiť, .. a len takto to môže pokračovať, dnešní pokakaní biskupi a farári dokážu len chodiť k automatu a vyberať eurá,…More
Jedine laici to môžu najskôr urobiť, .. a len takto to môže pokračovať, dnešní pokakaní biskupi a farári dokážu len chodiť k automatu a vyberať eurá, aby sa nažrali za úžernícke satanské peniaze, .. a súčasne sa dokážu každú nedeľu otáčať ku spasiteľovi CHRISTOVI svojim prosodomským zadkom !!!....niet im konca kraja, ...velmi by im prospeli pracovné tábory, aby odčinili tú skazu, ktorú pripravili bedárom na zemekruhu. Ich kariéra sa teraz skončí....
Stylita
Sošky bôžikov boli odstránené z chrámu v Ríme! audiokomentář: o. Miron Kerul Kmec, 21/10/2019 www.podbean.com/media/share/pb-vh9i7-c41f4fMore
Sošky bôžikov boli odstránené z chrámu v Ríme!
audiokomentář: o. Miron Kerul Kmec, 21/10/2019
www.podbean.com/media/share/pb-vh9i7-c41f4f
View 49 more comments.
Stylita
2176

Boží slovo na den 17.10. A.D. 2019

Pán řekl (znalcům Zákona): „Běda vám! Stavíte náhrobky prorokům, a vaši předkové je zabíjeli. Tím tedy sami dosvědčujete a schvalujete činy svých předků, neboť oni je zabíjeli, a vy jim stavíte (…
Zákonící, farizeové, saduceové .... Paradoxně farizee Ježíš káral, ačkoli byli mnohem blíže poznání než ti druzí.... Můžeme si připomenout, v jakém …More
Zákonící, farizeové, saduceové .... Paradoxně farizee Ježíš káral, ačkoli byli mnohem blíže poznání než ti druzí.... Můžeme si připomenout, v jakém hrobě a koho byl Kristus uložen, kdo tajně za Ježíšem chodil, kdo se postaral o jeho Tělo, kdo napsal biblické listy.... Koho Ježíš pochválil.... a jiné zase zasypával sírou :) Inu, nejhorší pacholek je totiž ten, který má tak zoufale blízko k něčemu a zabije to, zabije a zmaří šanci.... A farizeové tací byli. Všeználkové zákona, rádoby svatí co fakt konali co měli, obdarovávali a zbožně se modlili, znali co měli .... Ale OUHA pak velmi obratně kupčili s poznáním a zbožností.... A to byl poskvrněný rozměr duše, duchovního zdraví a to bylo v Kristových očích nejdůležitější. Osobní vztah k Bohu. Proto kamenné desky nahradil deskami živými.... Boží Syn, Bůh sám se stal ZÁKONEM, ale paradoxně i OBĚTÍ. Tehdy byli pobiti pod Sionem Izraleci za modloslužbu zlatému teleti, byť dávali to nejcennější, zlato.... Za dob Krista se nechá ubít Syn sám...…More
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_04.htm 1. čtení: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři! V nynější době …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_04.htm
1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! V nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na Zákonu. Svědčí o tom už Zákon a Proroci. Je to ospravedlnění, které dává Bůh na základě víry v Ježíše Krista, a to všem, kdo věří. Rozdílu není. Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou (spásnou) spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho krvi, která působí skrze víru. Bůh totiž ve své shovívavosti promíjel hříchy, které byly páchány v dřívější době, aby nyní projevil svou (spásnou) spravedlnost a ukázal, že sám je spravedlivý a že ospravedlňuje toho, kdo má víru v Ježíše. Kde je tedy (nějaké právo k) vychloubání? Je vyloučeno. Kterým zákonem? Snad (zákonem) skutků? Ne, ale zákonem víry. Jsme totiž přesvědčeni, že člověk je ospravedlňován skrze víru, …More

Boží slovo na den 16.10. A.D. 2019

Pán řekl: „Běda vám, farizeové! Odvádíte desátky z máty, z routy a z každé zeleniny, ale nedbáte na spravedlnost a lásku k Bohu. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. Běda vám, farizeové! …
Stala som sa tvojím nepriateľom, že ti Pravdu hovorím? Kto sa nemá coho bat, nebojí sa konfrontácie. Čert nespí! More
Stala som sa tvojím nepriateľom, že ti Pravdu hovorím?
Kto sa nemá coho bat, nebojí sa konfrontácie.
Čert nespí!
View 13 more comments.
Stylita
41185

Boží slovo na den 15.10. A.D. 2019

Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Přišel tedy a zaujal místo u stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem napřed neumyl. Pán mu však řekl: „Ano, vy farizeové, vnějšek číše a …
Kallistratos presne takto sa odchádza z kostola.Väčšina odíde ,ale treba ostať chvíľu a popremýšlať,porozjímať.
Velký Jarda Jágr ... Všichni odešli, on rozjímal... www.expres.cz/celebrity/jaromir-jagr-ka… RESPEKT !
View 2 more comments.
Stylita
149

Boží slovo na den 14.10. A.D. 2019

Když se u Ježíše shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení Jonášovo. Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_01.htm 1. čtení: Začátek listu svatého apoštola Pavla Římanům. Pavel, služebník Krista …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_01.htm
1. čtení:
Začátek listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti. Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmě o svém Synu. Ten pochází jako člověk z rodu Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš Kristus, náš Pán. Od něho jsme dostali milost i apoštolské poslání, abychom na oslavu jeho jména (přivedli) k ochotnému přijetí víry všecky národy. K nim patříte i vy, protože si vás Ježíš Kristus povolal. Všem v Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých: milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Rim 1,1-7
Žalm:
Hospodin uvedl ve známost svou spásu. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Vítězství je dílem jeho pravice, jeho svatého ramene. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. …More
Stylita
1125

Boží slovo na den 13.10. A.D. 2019

Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš Samařskem a Galilejí. Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_00.htm 1. čtení: Čtení z druhé knihy Královské. Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_00.htm
1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle nařízení Božího muže Elizea a jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý. Náman se vrátil k Božímu muži s celým svým doprovodem, stanul před ním a řekl: „Hle, už vím, že není Boha po celé zemi, jen v Izraeli. Nyní vezmi, prosím, dar od svého služebníka.“ Elizeus odpověděl: „Jako že je živ Hospodin, jemuž sloužím: Nic nevezmu!“ Ačkoli na něj naléhal, aby vzal, odepřel. Náman pak řekl: „Když tedy opravdu nechceš, dovol mi vzít tolik prstě, kolik unese spřežení mezků, neboť tvůj služebník nebude už obětovat celopaly a žertvy jiným bohům, jen Hospodinu.“
2Kral 5,14-17
Žalm:
Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. Zpívejte Hospodinu píseň novou, -neboť učinil podivuhodné věci. Vítězství je dílem jeho pravice, jeho svatého ramene. Hospodin uvedl ve známost svou spásu, před zraky pohanů zjevil svou …More
Stylita
32173

Boží slovo na den 12.10. A.D. 2019

Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!“ On však řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_06.htm 1. čtení: Čtení z knihy proroka Joela. Toto praví Hospodin: Ať povstanou národy …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_06.htm
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Joela.
Toto praví Hospodin: Ať povstanou národy a vystoupí do údolí Josafat, tam zasednu, abych soudil všechny okolní národy. Mávněte srpem, neboť dozrála žeň, pojďte a šlapejte, lis je už plný, nádržky přetékají, neboť zloba národů je velká. Nesmírná množství jsou v údolí Rozhodnutí, neboť blízko je Hospodinův den v údolí Rozhodnutí. Slunce a měsíc se zatměly a hvězdy ztratily svou zář. Hospodin zahřmí ze Siónu a z Jeruzaléma se ozve svým hlasem; zachvějí se nebesa i země. Hospodin je útočištěm svému lidu, záštitou synům Izraele. Tu poznáte, že já, Hospodin, jsem váš Bůh, sídlím na Siónu, na své svaté hoře; svatyní se stane Jeruzalém, cizáci jím už nepotáhnou. Tehdy budou hory mokvat moštem, pahorky potečou mlékem, všemi potoky Judska poplynou vody, z Hospodinova domu vytryskne pramen, zavlaží údolí Šittim. Z Egypta bude poušť, z Edomska pustá step pro násilí na Judských synech, …More
View one more comment.
Stylita
33218

Boží slovo na den 11.10. A.D. 2019

Když Ježíš vyháněl zlého ducha z němého člověka, někteří ze zástupu řekli: „Vyhání zlé duchy s (pomocí) Belzebuba, vládce zlých duchů!“ Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však …
Nemyslím, že je důležité někoho potkat, něco vidět, něco zažít... ale odnést si zkušenost a z té čerpat. Andělé bývají blízko nás, i když je někdy …More
Nemyslím, že je důležité někoho potkat, něco vidět, něco zažít... ale odnést si zkušenost a z té čerpat. Andělé bývají blízko nás, i když je někdy nevidíme.... A k dobru jednu povídku: www.vira.cz/…/v-tomto-dome-se… a teď mi dovolte se vzdálit na jednu dlouhou cestu. Přeji hezký víkend.
______________________________________________________________________________________________
Libor Halik
před 2 hodinami
Kam šla duše Karla Gotta?
Uviděl Neposkvrněnou Pannu Marii tehdy? 28.10.2018 Karel Gott zavzpomínal na konec války, kdy jako pětiletý kluk byl v krytu v Plzni. „Padla na nás SPOJENECKÁ bomba. Byli jsme v sutinách tři dny a noci. Po téhle smutné zkušenosti se dozvídám, že je konec války. Tak to samozřejmě byly dva pocity, které dodnes ve mně jsou a musím na to kdykoliv myslet, když čtu zprávy,“ dodal Gott. www.parlamentnilisty.cz/…/Ti-kteri-nic-ne…
View one more comment.
Stylita
44300

Boží slovo na den 10.10. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: `Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych …
Joske
Po přečtení Ježíšova podobenství může vzniknout klamný dojem, že od Boha dostaneme, na co si vzpomeneme. Tak to samozřejmě není. Ježíš užívá svá …More
Po přečtení Ježíšova podobenství může vzniknout klamný dojem, že od Boha dostaneme, na co si vzpomeneme. Tak to samozřejmě není. Ježíš užívá svá podobenství, aby lidskému chápání přiblížil, co je nevyslovitelné. Ježíš nás nevybízí k tomu, abychom od Boha žádali pozemský pokrm - chléb, rybu, vejce. Ani pozemské věci, jako třeba kolečkové brusle. Ježíš chce, abychom si vyprosili Ducha svatého. "Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!"
Ježíš otevírá svým učedníkům bránu do jiného světa.
„V té hodině se mě nebudete na nic ptát. Amen, amen, pravím vám: Jestliže o něco požádáte Otce v mém jménu, dá vám to. Až dosud jste o nic nepožádali v mém jménu; žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná. Tyto věci jsem vám pověděl v přirovnáních. Přichází hodina, kdy k vám již nebudu mluvit v přirovnáních, nýbrž vám budu otevřeně vyprávět o Otci. V tom dni budete žádat v mém jménu, a neříkám vám, že já budu …More
Svatodušní spřátelování... www.christnet.eu/…/svatodusni_spra… Buďme na sebe prosím hodní .... a věřím, kdo tluče, tomu bývá otevřeno a nedostane …More
Svatodušní spřátelování... www.christnet.eu/…/svatodusni_spra…
Buďme na sebe prosím hodní .... a věřím, kdo tluče, tomu bývá otevřeno a nedostane jen ty tři chleby...
View 2 more comments.

Boží slovo na den 9.10. A.D. 2019

Jednoho dne se (Ježíš) na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: …
Jen tři věci. První je ta, že považuji za krajně nemorální způsob jakým ŘK kněz Tomáš Halík komentoval nedávno úmrtí K.Gotta. Druhá ta, že rád a …More
Jen tři věci. První je ta, že považuji za krajně nemorální způsob jakým ŘK kněz Tomáš Halík komentoval nedávno úmrtí K.Gotta. Druhá ta, že rád a srdečně zvu na Svatomartinské dny do Říček, ač tam sám nebudu, program skvělý a Martin L. je borec... Info zde: www.fletna.cz A za třetí, děkuji všem rozumným diskutujícími za touhu komunikovat s lidmi i Bohem. + Theo darebná, jedeš na Karla a pokud ne, prudce mne zklameš🤠
len taký detail, v tej modlitbe chýba časť textu.... Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemiMore
len taký detail, v tej modlitbe chýba časť textu....
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi
View 17 more comments.

Boží slovo na den 8.10. A.D. 2019

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_02.htm 1. čtení: Čtení z knihy proroka Jonáše. Hospodin oslovil Jonáše podruhé: „Vstaň,…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_02.htm
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jonáše.
Hospodin oslovil Jonáše podruhé: „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno!“ Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí. Zpráva o tom se dostala až k ninivskému králi. Vstal ze svého trůnu, odhodil svůj háv, oblékl se do žínice a sedl si do popela. Dal provolat: „V Ninive, z rozkazu krále a jeho velmožů: Lidé ani dobytek, skot ani brav, nesmějí nic jíst, nesmějí se pást ani pít vodu. Obléknou se do žínic, lidé i dobytek, úpěnlivě budou prosit Boha; každý ať změní své hříšné chování a odvrátí se od nepravosti, která mu lpí na rukou. Snad se Bůh obrátí a smiluje, snad upustí od svého …More
Joske and 3 more users like this.

Boží slovo na den 7.10. A.D. 2019

Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?“ (Ježíš) mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On odpověděl: „…
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_01.htm 1. čtení: Začátek knihy proroka Jonáše. Hospodin oslovil Jonáše, syna Amittajova…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_01.htm
1. čtení:
Začátek knihy proroka Jonáše.
Hospodin oslovil Jonáše, syna Amittajova, a řekl: „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam (kázání), neboť jeho neřest se dostala až ke mně.“ Ale Jonáš vstal, aby utekl do Taršíše, daleko od Hospodina. Sestoupil do Jafy a našel loď, která měla odplout do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi odebral do Taršíše, daleko od Hospodina. Hospodin však spustil na moře veliký vítr. Na moři se rozpoutala veliká bouře a lodi hrozilo, že ztroskotá. Lodníci se báli a každý volal ke svému bohu. Aby lodi ulehčili, házeli do moře věci, které měli na lodi. Zatím Jonáš sestoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul. Přišel za ním kapitán a řekl: „Co ty se oddáváš spánku? Vstaň a vzývej svého Boha! Snad si na nás Bůh vzpomene, a nezahyneme.“ Potom si řekli: „Losujme, abychom poznali, kvůli komu nás stihlo toto veliké neštěstí.“ Losovali, a los padl na Jonáše. Řekli mu: „…More
Zedad and 2 more users like this.

Boží slovo na den 6.10. A.D. 2019

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: `Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!', poslechla by vás. Když někdo z vás má …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_00.htm 1. čtení: Čtení z knihy proroka Habakuka. Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodin…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/27_00.htm
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Habakuka.
Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine,
ty však neslyšíš; křičím k tobě: „Násilí!“ – ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Můžeš se dívat na soužení? Zpustošení a násilí je přede mnou, povstávají hádky, rozmáhá se svár. Tu mi Hospodin odpověděl a řekl: „Napiš vidění, vyryj ho zřetelně na desky, aby ho mohl každý snadno přečíst. Na určený čas totiž ještě (čeká) vidění, spěje však k naplnění a nezklame. I když ještě prodlévá, počkej na ně, neboť jistě se splní, nedá se zdržet. Hle, zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši, spravedlivý však bude žít pro svou věrnost.“
Hab 1,2-3;2,2-4
Žalm: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! Pojďme, jásejme Hospodinu, oslavujme Skálu své spásy, předstupme před něho s chvalozpěvy a písněmi mu zajásejme! Pojďme, padněme, klaňme se, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh a my jsme…More
View one more comment.

Boží slovo na den 5.10. A.D. 2019

Dvaasedmdesát (učedníků) se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc …
„Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! More
„Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo! Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je Syn, jen Otec, ani kdo je Otec, jen Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.“
Někdy jsme stejně jako apoštolové udiveni mocí víry, ať už díky našemu postavení v církvi nebo díky síle našeho přesvědčení. Někdy nás může příliš přitahovat moc nebo popularita náboženských představitelů. Ježíš nás varuje, abychom byli opatrní a aby naše priority a motivace byly opravdové.
Budeme-li připravení otevírat v pokoře a jednoduchosti svá srdce, sám Otec nám odhalí o sobě mnoho důležitého. Budeme-li si myslet, že už o Bohu a o Ježíšovi všechno víme nebo že všechny odpovědi najdeme v knihách, zůstane nám mnoho důležitých věcí skryto. Budu prosit o otevřené a pokorné srdce. ZDROJ:
www.modlitba.net/node/186159
Joske
Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo!More
Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo!
Kdo jsou ti maličcí? To jsou ti, kteří se stali znovu dětmi.
Boží slovo na den 2.10. A.D. 2019
View one more comment.

Boží slovo na den 4.10. A.D. 2019

Ježíš řekl: „Běda tobě, Chorazine, běda tobě, Betsaido! Kdyby se staly v Tyru a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno by se obrátili k pokání v žínici a v popelu. Ale Tyru a Sidónu se povede na …
Stylita
Píseň tvorstva sv. František z Assisi Nejvyšší všemohoucí dobrý Pane, tvé jsou chvály, sláva, čest a všecko požehnání; jenom tobě patří, Nejvyšší …More
Píseň tvorstva
sv. František z Assisi
Nejvyšší všemohoucí dobrý Pane,
tvé jsou chvály, sláva, čest a všecko požehnání;
jenom tobě patří, Nejvyšší ty,
oslovit tě jménem žádný člověk hoden není.
Chválen buď, můj Pane, mnou a všemi stvořeními,
a především panem bratrem sluncem, jenž přináší den a jímž nás osvěcuješ; krásný je a září velikou se skvěje, Nejvyšší, a tvoje světlo vyjadřuje. Chválen buď, můj Pane, skrze sestru lunu, skrze hvězdy; na nebi stvořils je jasné, jako drahokamy krásné. Chválen buď, můj Pane, skrze bratra vítr, skrze vzduch a mraky, jasno, všecka počasí, kterými všem stvořením svým žíti dáváš. Chválen buď, můj Pane, skrze sestru vodu, která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá. Chválen buď, můj Pane, skrze bratra oheň, který poskytuješ našim nocem, a je krásný, radostný a mohutný a silný. Chválen buď, můj Pane, skrze naši sestru, matku zemi, která dává život a jež vládne nade všemi a jež rodí různé plody, trávu a barevné květy. Chválen buď, můj Pane, skrz ty, …More
Kallistratos Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. …More
Kallistratos
Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“ On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: »To som ja« a: »Ten čas je už blízko.« Nechoďte za nimi!
Lukáš 21:7-8
View 2 more comments.

Boží slovo na den 3.10. A.D. 2019

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, …
Jak lze toto chápat? "Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte." .... Jen malý odkaz a …More
Jak lze toto chápat? "Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte." .... Jen malý odkaz a část textu....
Ježíšův posel dostává velice důležitou kvalifikační podmínku: Musí být člověkem pokoje a šiřitelem pokoje. Kdo je šiřitelem pokoje? Ten, kdo žije ve shodě s Bohem, je v milosti Boží, je spojen s vůlí Boží. Pokojný člověk může takto být i ve vnějším chování klidný, usměvavý, skromný, nenáročný, a přitom elegantní.
Pokoj se šíří, protože je dobrem. Dobro má v sobě schopnost vyzařování, a proto vzbuzuje touhu v tom, kdo pokoj přijímá, aby ho vyzařoval také dále. Tak se pokoj šíří.
Lidé okolo nás mají právo setkat se v nás s dobrým, příjemným člověkem, na kterého by rádi vzpomínali. To ovšem neznamená, že by od nás neměli slyšet pravdu, poučení a snad i napomenutí. Nutné je, aby se přitom setkali s člověkem, který je chápe. A aby to, co říká, mohli přijmout jako recept na ozdravění svého života.
Jezte, co vám předloží, uzdrav…More
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/26_04.htm 1. čtení: Čtení z knihy Nehemiášovy. Všechen lid do jednoho se shromáždil na …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/26_04.htm
1. čtení:
Čtení z knihy Nehemiášovy.
Všechen lid do jednoho se shromáždil na prostranství před Vodní bránou a vyzvali znalce písma Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže i ženy a všechny, kdo byli schopni rozumět. Bylo to prvního dne sedmého měsíce. Četl z něho na prostranství před Vodní bránou od svítání do poledne před muži a ženami a přede všemi, kdo byli schopni rozumět. Všichni poslouchali knihu Zákona s napětím. Ezdráš, znalec Písma, stál na dřevěném výstupku, který pro ten účel zhotovili. Otevřel knihu před očima všeho lidu – stál totiž výše než všichni lidé – a když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš velebil Hospodina, velikého Boha, a všechen lid odpověděl se zdviženýma rukama: „Amen, amen!“ Vrhli se na kolena a klaněli se Hospodinu až k zemi. Lid stál na místě a levité mu vysvětlovali Zákon. Četlo se v knize Božího …More
View 2 more comments.