Stylita
Stylita
13496

Boží slovo na den 29.9. A.D. 2023

Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „To je pravý Izraelita, v kterém není lsti.“ Natanael se ho zeptal: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Viděl jsem tě dříve, než tě …More
Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „To je pravý Izraelita, v kterém není lsti.“
Natanael se ho zeptal: „Odkud mě znáš?“
Ježíš mu odpověděl: „Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem.“
Natanael mu na to řekl: „Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele!“
Ježíš mu odpověděl: „Proto věříš, že jsem ti řekl: ‘Viděl jsem tě pod fíkovníkem’? Uvidíš ještě větší věci.“
A dodal: „Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“
Jan 1,47-51
Antonia Orosova shares this
A tak milosťou Božou sme čím sme a skrze milosť, ktorá pracuje v nás v Božej prozreteľnosti sa zdokonaľujeme v láske a upevňujeme vo viere aby sme …More
A tak milosťou Božou sme čím sme a skrze milosť, ktorá pracuje v nás v Božej prozreteľnosti sa zdokonaľujeme v láske a upevňujeme vo viere aby sme odvážne ako Božie deti žili tu vo svete skrze Krista s Kristom a v Kristovi v Pravde a v múdrosti Slova živého Boha Otca, ktorému patrí moc i sláva na veky vekov🥰
U.S.C.A.E.
Sancte Míchael, Archángele, defénde nos in próelio! Contra nequítias et insídias diáboli esto praesídium! Imperet illi Deus, súpplices deprecámur …More
Sancte Míchael, Archángele, defénde nos in próelio! Contra nequítias et insídias diáboli esto praesídium!
Imperet illi Deus, súpplices deprecámur! Tuque, Prínceps milítiae caeléstis, Sátanam aliósque spíritus malígnos, qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo, divína virtúte in inférnum detrúde! Amen.
2 more comments
Stylita
503
Věčná Trojice, Božství, jež jsi dalo svou božskou přirozeností cenu krvi Tvého Jednorozeného Syna! Ty, Věčná Trojice, jsi hluboké moře. Čím více do něho vstupuji, tím více nalézám, a čím více …More
Věčná Trojice, Božství, jež jsi dalo svou božskou přirozeností cenu krvi Tvého Jednorozeného Syna! Ty, Věčná Trojice, jsi hluboké moře. Čím více do něho vstupuji, tím více nalézám, a čím více Tě nalézám, tím více Tě hledám. Duše, která se sytí v Tvé propasti, není nasycena, protože jí stále zůstává hlad a žízeň po Tobě a touha vidět Tě světlem v Tvém světle[1], Věčná Trojice!
V Tvém světle jsem okusila a zhlédla světlem rozumu Tvou propast, Věčná Trojice, a krásu toho, co jsi stvořila. Proto pohlížím-li na sebe v Tobě, vidím, že jsem Tvým obrazem[2]. Dal jsi mi svou sílu, věčný Otče, a mému rozumu svou moudrost. Tato moudrost je vlastní Tvému Jednorozenému Synu. Duch Svatý vychází z Tebe a z Tvého Syna, dal mi vůli, jíž jsem schopna milovat.
Ty, Věčná Trojice, jsi Stvořitel a já Tvůj tvor. Ve znovustvoření, které jsi mi připravil v krvi svého Jednorozeného Syna, jsem poznala ve Tvém světle, že jsi nadšen krásou svého tvorstva.
Propasti, Věčná Trojice Božství, hluboké moře! Co více jsi …More
theofil.cz

Ochutnala jsem a uviděla - sv. Kateřina Sienská, | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život

sv. Kateřina Sienská, 30.5. 2023 Dominikánská stigmatizovaná mystička a Učitelka Církve sv. Kateřina …
Stylita shares from Stylita
102.1K
Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste, eleison.
Lebka svatého českého krále Václava.
Stylita
No jo kdybych se nechal naočkovat, napíšeš , že jsem zmanipulovaná ovce. Když se nenechám naočkovat, tak jsem chytrák. Každopádně jsem za u tebe za …More
No jo kdybych se nechal naočkovat, napíšeš , že jsem zmanipulovaná ovce. Když se nenechám naočkovat, tak jsem chytrák. Každopádně jsem za u tebe za vola. Takže tě bloknu a budu mít pokoj.
Laco Bajzo
Kresťan katolík by nebol členom organizácie ,ktorá podporuje genocidu a zotročenie národov a nebolo by mu jedno ,že pomohla zaočkovať a zotročiť jeho …More
Kresťan katolík by nebol členom organizácie ,ktorá podporuje genocidu a zotročenie národov a nebolo by mu jedno ,že pomohla zaočkovať a zotročiť jeho blížnych.
Kresťan by sa neutešoval tým ,že on sa nedal zaočkovať ,keď jeho blížnych organizácia zaočkovať pomohla.Kresťan by takto neuvažoval. To je svetské chytráctvo.
8 more comments
Stylita
12708

Boží slovo na den 28.9. A.D. 2023

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. …More
Ježíš řekl svým učedníkům:
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.
Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši?
Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“
Mt 16,24-27
Stylita
První čtení Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté. Čtení z knihy Moudrosti. Vládcové, k vám se obracejí má slova, abyste se …More
První čtení
Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté.
Čtení z knihy Moudrosti.
Vládcové, k vám se obracejí má slova,
abyste se naučili moudrosti a neklesli.
Ti totiž, kdo svatě střeží svaté příkazy,
budou uznáni za svaté,
ti, kdo jsou o nich poučeni, najdou ospravedlnění. Buďte tedy žádostiví mých slov, mějte po nich touhu, a poučí vás. Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet totiž na ni je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc. Neboť její začátek je zcela upřímná touha poučit se, chtít se poučit je láska k ní, láska k ní je zachovávat její přikázání, dbát o přikázání je zajistit si nesmrtelnost, nesmrtelnost pak dává místo u Boha. A tak touha …More
One more comment
Stylita
384
ikona Poslední soud
Stylita
5520

Služba chudým má přednost přede vším - svatý Vincenc z Pauly

Ze spisů svatého Vincence z Pauly (Epist. 2546: Correspondance, entretiens, documents, Paris 1922-1925,7) Služba chudým má přednost přede vším Chudé nemáme posuzovat podle toho, jak jsou oblečeni a …More
Ze spisů svatého Vincence z Pauly
(Epist. 2546: Correspondance, entretiens, documents, Paris 1922-1925,7)
Služba chudým má přednost přede vším
Chudé nemáme posuzovat podle toho, jak jsou oblečeni a upraveni navenek, ani podle toho, jakou se zdají mít duševní úroveň, neboť často mají způsoby drsné a neohrabané. Ale budete-li se dívat na chudé ve světle víry, poznáte, že zastupují Syna Božího, neboť on si zvolil chudobu. Když trpěl, téměř ztratil lidskou podobu, a pohani ho pokládali za blázna a pro židy byl pohoršením. Ale právě tím vším ukázal, že je hlasatelem radostné zvěsti chudým. Poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst.1 I my tak máme smýšlet a stávat se Kristu podobnými v jednání, to znamená starat se o chudé, těšit je, pomáhat jim, svěřovat je Bohu modlitbou.
Kristus se chtěl narodit chudý, vybral si za učedníky chudé a sám se stal služebníkem chudých, měl účast na jejich postavení a prohlásil přímo, že cokoli by se udělalo chudým dobrého nebo zlého, bude posuzovat tak, …More
Kamil Horal
Charita a sociál.práca,starostlivosť je navonok viditeľná a merateľná...ale modlitby,obety,utrpenie nie je viditeľné a merateľné ...ale je veľmi …More
Charita a sociál.práca,starostlivosť je navonok viditeľná a merateľná...ale modlitby,obety,utrpenie nie je viditeľné a merateľné ...ale je veľmi potrebné,lebo posväcuje aj tie vonkajšie činnosti...jedno bez druhého nemôže jestvovať a musí byť nejaká rovnováha..inak ak sa preváži na jednu stranu,či druhú...tak to prináša problémy a pády...Každý človek aj na duchovnej ceste je niekde viac "doma" tak tam ide a uplatní sa...niekto je misionár...Matka Tereza vystúpila z rehole a odišla pracovať na sociálne pole na vlastnú päsť...
Učeník Pánov
Zaujímavý chlapík tento sv.Vincent. Jeho život bol plný dramatických zmien, nejaký čas bol dokonca predaný ako otrok v Afrike u bohatého Araba, ktorý …More
Zaujímavý chlapík tento sv.Vincent. Jeho život bol plný dramatických zmien, nejaký čas bol dokonca predaný ako otrok v Afrike u bohatého Araba, ktorý bol moslim a Vincenta mal v obľube.
3 more comments
Stylita
1275

Boží slovo na den 27.9. A.D. 2023

Ježíš svolal svých Dvanáct (apoštolů), dal jim sílu a moc vyhánět všechny zlé duchy a léčit nemoci. Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné. A řekl jim: „Nic si neberte na cestu, …More
Ježíš svolal svých Dvanáct (apoštolů), dal jim sílu a moc vyhánět všechny zlé duchy a léčit nemoci. Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné. A řekl jim: „Nic si neberte na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani dvoje šaty. Když přijdete do některého domu, zůstávejte tam a odtamtud se vydávejte na cestu. A když vás někde nepřijmou, při odchodu z toho města si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se tedy na cesty a procházeli vesnice, všude hlásali radostnou zvěst a uzdravovali.
Lk 9,1-6
obr. Duccio di Buoninsegna
Stylita
Ať povstane Bůh a rozptýleni budou nepřátelé Jeho; ať utekou před tváří Jeho ti, kdož Jej nenávidí. Jako pomíjí dým, tak ať pominou; jako rozplývá …More
Ať povstane Bůh a rozptýleni budou nepřátelé Jeho; ať utekou před tváří Jeho ti, kdož Jej nenávidí. Jako pomíjí dým, tak ať pominou; jako rozplývá se vosk od ohně, tak ať zhynou běsové před tváří těch, kteří Boha milují, žehnají se Kříže znamením a radostně praví: Buď pozdraven, nejctěnější a životodárný Kříži Páně, jenž vyháníš běsy silou na tobě rozpjatého Pána našeho, Ježíše Krista, který do pekla sestoupil, moc ďáblovu přemohl a daroval nám tebe, uctívaný Kříž svůj, k vyhánění všech škodících nám nepřátel.
Ó přečestný a životodárný Kříži Páně, pomáhej mi se svatou Paní, Bohorodicí Pannou a se všemi svatými. Amen.
+
Ohraď nás, Pane, mocí drahocenného a oživujícího kříže svého a ochraňuj nás od všelikého zla.
Stylita shares from Trepifajksl
2826
Raději než peklo-reinkarnace
5 pages
Vít Sehnal
Otec lži veľmi dobre vie že do skutočného pekla by nikto nechcel a urobil by všetko aby sa peklu vyhol. Tieto jeho bludné náuky však spôsobia, že …More
Otec lži veľmi dobre vie že do skutočného pekla by nikto nechcel a urobil by všetko aby sa peklu vyhol. Tieto jeho bludné náuky však spôsobia, že veľký počet duší ide do pekla s nadšením.
Stylita
Stylita
12710

Boží slovo na den 26.9. A.D. 2023

Za Ježíšem přišla jeho matka a příbuzní, ale pro množství lidí se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: „Tvoje matka a příbuzní stojí venku a rádi by tě viděli.“ Ale on jim odpověděl: „Moje matka …More
Za Ježíšem přišla jeho matka a příbuzní, ale pro množství lidí se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: „Tvoje matka a příbuzní stojí venku a rádi by tě viděli.“ Ale on jim odpověděl: „Moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo.“
Lk 8,19-21
Stylita
Z kázání svatého Augustina, biskupa (Sermo 329,1-2: PL 38,1454-1455) Výkupnou cenou za drahocennou smrt mučedníků je smrt Kristova Na přeslavných …More
Z kázání svatého Augustina, biskupa
(Sermo 329,1-2: PL 38,1454-1455)
Výkupnou cenou za drahocennou smrt mučedníků je smrt Kristova
Na přeslavných činech svatých mučedníků, kteří jsou všude výkvětem církve, sami poznáváme, jak je pravdivé, co jsme zpívali: Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.1 Je drahocenná v očích našich i v očích toho, pro nějž zemřeli. Ale výkupnou cenou za všechny ty smrti je smrt jednoho. Kolik smrtí vykoupil ten jeden, který podstoupil smrt a bez jehož smrti by se pšeničné zrno nerozmnožilo? Slyšeli jste, co řekl, když se blížil k svému umučení, a to znamená, když se blížil k našemu vykoupení: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo, odumře-li však, přinese hojný užitek.2
On na kříži vyplatil velikou cenu, aby nás získal, tam se otevřel měšec s výkupným za nás. Když voják probodl kopím jeho bok, vytrysklo odtamtud výkupné za celý svět. Byli vykoupeni mučedníci i ostatní věřící; ale víra mučedníků byla vystavena zkoušce, a …More
Antonia Orosova shares this
,,A ktože načuval čo sme vraveli a ku komu sa sklonilo Pánovo rameno?” ,,Mňa nepočúvali, ani Tebe nebudú počúvať, ale neprestavaj im hovoriť.”More
,,A ktože načuval čo sme vraveli a ku komu sa sklonilo Pánovo rameno?”
,,Mňa nepočúvali, ani Tebe nebudú počúvať, ale neprestavaj im hovoriť.”
One more comment
Stylita
202
ikona - Panna Maria s Ježíškem
Stylita
17986
Někdo musel něco dělat. Příběh protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů
rozhlas.cz

Někdo musel něco dělat. Příběh protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů

Brzy uplyne 70 let od chvíle, kdy členové odbojové skupiny bratří Mašínů uprchli z Československa. V noci z 3. na 4. …
Stylita
„Celý rok 1948 a 49 jsme čekali, co se bude dít. Vypadalo to, že bude třetí světová válka. Když jsme ale viděli, co tady komunisti vyváděli, řekli …More
„Celý rok 1948 a 49 jsme čekali, co se bude dít. Vypadalo to, že bude třetí světová válka. Když jsme ale viděli, co tady komunisti vyváděli, řekli jsme si, že se tomu režimu postavíme se zbraní v ruce,“ řekl včera po převzetí medaile Paumer. „Někdo nám říká vrazi. Ale co jsme měli dělat? Komunisti měli zbraně, přece nemohli čekat, že po nich budeme házet švestkový knedlíky,“ řekl Paumer.
Zdroj: Paumer: Nemohli jsme házet knedlíky | Domov | Lidovky.cz
Trepifajksl
Hrdinové po tátovi. Pýcha našeho národa.
15 more comments
Stylita
3312

Boží slovo na den 25.9. A.D. 2023

Ježíš řekl zástupům: „Nikdo nerozsvítí svítilnu a nepřikryje ji nádobou ani ji nedá pod postel, ale postaví ji na podstavec, aby ti, kdo vcházejí, dobře viděli. Nic totiž není skryto, co nebude …More
Ježíš řekl zástupům: „Nikdo nerozsvítí svítilnu a nepřikryje ji nádobou ani ji nedá pod postel, ale postaví ji na podstavec, aby ti, kdo vcházejí, dobře viděli. Nic totiž není skryto, co nebude zjeveno, a nic není utajeno, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. Dávejte tedy pozor, ať dobře posloucháte! Neboť kdo má, tomu bude dáno, ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co myslí, že má.“
Lk 8,16-18
Stylita
Z kázání svatého Augustina, biskupa (Sermo 46,14-15: CCL 41,541-542) Hlásej slovo, přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod Nepřivedli jste zpět, …More
Z kázání svatého Augustina, biskupa (Sermo 46,14-15: CCL 41,541-542)
Hlásej slovo, přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod
Nepřivedli jste zpět, co bylo rozptýlené, nehledali ztracené.1 Proto jsme upadli do rukou lupičů, uchvátily nás zuby dravých vlků. Kvůli těmto nebezpečím vás prosíme, abyste se za nás modlili. Jenže ovce jsou vzdorovité. Neboť když zabloudí a my je hledáme, k vlastní zkáze ve svém bloudění prohlašují, že k nám nepatří: „Co po nás chcete? Proč nás hledáte?“ Jako by pravou příčinou toho, proč po nich toužíme a proč je hledáme, nebylo, že bloudí a hynou. „Jestliže bloudím nebo hynu,“ říká taková ovce, „co je ti do toho? Proč mě hledáš?“ Protože jsi zabloudil, chci tě přivolat zpátky. Protože jsi se ztratil, chci tě nalézt. „Ale já chci takto bloudit a chci se ztratit.“
Tak ty chceš takto bloudit a chceš se ztratit? Tím spíše to nechci já. Ano, troufám si to říci, i když s tím nepřicházím vhod. Slyším totiž, jak apoštol říká: Hlásej slovo, přicházej s ním, ať je to vhod …More
2 more comments
Stylita
11565

Kristus je Boží moc a Boží moudrost - sv. Pavel

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘ Kde jsou učenci, kde …More
Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘
Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,
ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano …More
Antonia Orosova shares this
Stylita
Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů. Porazila dobytče, smísila víno a prostřela svůj stůl. Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských …More
Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů.
Porazila dobytče, smísila víno a prostřela svůj stůl.
Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských výšin:
„Kdo je prostoduchý, ať se sem uchýlí!“ Toho, kdo nemá rozum, zve:
„Pojďte, jezte můj chléb a pijte víno, které jsem smísila,
nechte prostoduchosti a budete živi, kráčejte cestou rozumnosti!“
Kdo napomíná posměvače, dojde pohany, kdo domlouvá svévolníku, poskvrní se!
Nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal nenávidět. Domlouvej moudrému a bude tě milovat. Moudrému dej a bude ještě moudřejší, pouč spravedlivého a přibude mu znalostí. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost. Neboť skrze mne se rozhojní tvé dny, přibude ti let života. Jsi-li moudrý, k svému prospěchu jsi moudrý, jsi-li posměvač, sám na to doplatíš. Paní Hloupost je halasná, prostoduchá, vůbec nic nezná. Sedá u vchodu do svého domu, na křesle na městských výšinách, a volá na mimojdoucí, kteří jdou po přímých stezkách: „Kdo je prostoduchý, ať …More
Stylita
1611

Boží slovo na den 24.9. A.D. 2023

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici …More
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: `Jděte i vy na (mou) vinici a dám vám, co bude spravedlivé.' A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: `Co tu celý den nečinně stojíte?' Odpověděli mu: `Nikdo nás nenajal.' Řekl jim: `Jděte i vy na (mou) vinici!' Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: `Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.' Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: `Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.…More
Antonia Orosova shares this
Vidíte a vy hovorite, že netreba byť milosrdný a dovoliť ľuďom Prijmať Krista Božiu milosť, ktorí prišli na spoveď ,,Do vinice k Pánovi!”,,Zadarmo …More
Vidíte a vy hovorite, že netreba byť milosrdný a dovoliť ľuďom Prijmať Krista Božiu milosť, ktorí prišli na spoveď ,,Do vinice k Pánovi!”,,Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte!”
Stále nerozumiete?!
,,Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás”
,,Ani prítomnosť ani budúcnosť, ani anjeli, ani mocnosti, ani žiaden tvor a žiadna moc nás nemôže oddeliť od lásky Boha Otca, ktorá je v Ježišovi Kristovi našom Pánovi!
Chváľme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky🥰
Stylita
14479

Boží slovo na den 23.9. A.D. 2023

Když se k Ježíšovi sešel velký zástup a z mnoha měst k němu přicházeli, promluvil v podobenství: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty; bylo pošlapáno …More
Když se k Ježíšovi sešel velký zástup a z mnoha měst k němu přicházeli, promluvil v podobenství: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty; bylo pošlapáno a ptáci ho sezobali. Jiné padlo na skálu; vzrostlo sice, ale pak uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné zrno padlo do trní; trní vzrostlo zároveň s ním a udusilo ho. Jiné padlo na dobrou půdu; vzrostlo a přineslo stonásobný užitek.“ A důrazně prohlásil: „Kdo má uši k slyšení, slyš!“ Jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství znamená. Odpověděl jim: „Vám je dáno znát tajemství Božího království, ale ostatním jen v podobenstvích, `aby se dívali, ale neviděli, slyšeli, ale nerozuměli'. Toto podobenství znamená: Semeno je slovo Boží. Na okraji cesty, to jsou ti, kdo ho vyslechnou, potom však přichází ďábel a bere jim to slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále, to jsou ti, kdo s radostí slovo přijmou, když ho slyší, nemají však kořen; na chvilku uvěří, ale v době pokušení odpadají.…More
Stylita
Z dopisů svatého Pia z Pietrelciny, kněze (Editio 1994: II., 87-90, n. 8) Stavební kameny věčného chrámu Božský Umělec usilovně buší do spasitelného …More
Z dopisů svatého Pia z Pietrelciny, kněze
(Editio 1994: II., 87-90, n. 8)
Stavební kameny věčného chrámu
Božský Umělec usilovně buší do spasitelného dláta a pečlivě opracovává kameny, aby je připravil pro stavbu věčného chrámu. Tak zpívá naše laskavá matka svatá církev katolická v latinském hymnu liturgie posvěcení kostela.1 A opravdu to tak je.
Každou duši vyvolenou pro věčnou slávu lze velmi příhodně označit jako kámen určený pro stavbu věčné svatyně. Stavitel, jenž chce vystavět budovu co nejlépe, musí nejdříve opracovat kameny, ze kterých bude stavět. A toho dosáhne pomocí úderů kladiva a dláta. Stejně si počíná nebeský Otec vůči vyvoleným duším, které jeho nejvyšší moudrost a Prozřetelnost určily již od věků, že budou sloužit ke stavbě věčného chrámu.
Duše určená k tomu, aby kralovala s Kristem ve věčné slávě, musí být opracována údery kladiva a dláta; božský Umělec jich užívá, aby si připravil kameny, vyvolené duše. Ale co vlastně jsou tyto údery kladivem a dlátem? Temnota, má …More
3 more comments
Stylita
1421

Boží slovo na den 22.9. A.D. 2023

Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct (apoštolů) a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí …More
Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. Bylo s ním Dvanáct (apoštolů) a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho jiných, které se o ně staraly ze svého majetku.
Lk 8,1-3
Viktoria Rija Gloria
Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. 😍 Mě se moc líbí jak to Pán Ježíš …More
Ježíš chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o Božím království. 😍
Mě se moc líbí jak to Pán Ježíš Kristus Židovský Rabín praktikoval.
Nepotřeboval, aby v závěsu za ním šly šly pluky vojáků, aby
obsadili ´toto území. Římanům se tak podařilo pod palbou
obsadit celičký /téměř/ svět......To je, ale rozdíl. Rusko se
snaží dobývat v těchto dnech. Tedy Svaté Pravoslaví.
p.s.
Stylito pokud ti nebude ten koment pasovat vymaž ho! Ona skutečnost se tím nezmění.
Stylita
15653

Boží slovo na den 21.9. A.D. 2023

Když Ježíš šel ze svého města, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v jeho domě, přišlo mnoho celníků …More
Když Ježíš šel ze svého města, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v jeho domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: „Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ On to zaslechl a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: ‘Milosrdenství chci, a ne oběť.’ Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.“
Mt 9,9-13
obr. Povolání svatého Matouše (Caravaggio)
Stylita
Milost Bohem zaslíbená Smlouvou byla potvrzena, jak kdys Abrahám uvěřil, zákon s proroky dosvědčil; ta se skrze Krista stala, budiž za to Bohu chvála. …More
Milost Bohem zaslíbená
Smlouvou byla potvrzena,
jak kdys Abrahám uvěřil,
zákon s proroky dosvědčil;
ta se skrze Krista stala,
budiž za to Bohu chvála.
Rozličně o ní Bůh mluvil,
v předobrazech ji naznačil, v tomto pak posledním věku slavně zjevil všemu světu skrze Syna nám daného, od věků zaslíbeného. On je pravé Boží Slovo, Alfa i Omega všeho. To bylo všem zvěstováno, tak jak bylo přikázáno, aby všichni uvěřili a navěky živi byli. Buďme za to Slovo vděční, držme se ho s církví první, ani toho nelitujme, že pro ně v světě trpíme: těm patří království Boží, kdo pro slovo pravdy trpí. Dej, Bože, ať v nás přebývá, hojný užitek vydává, ke cti, chvále tvé milosti a k naší větší radosti. Učiň to pro Syna svého, Ježíše, Pána našeho. zdroj: Denní modlitba církve
Stylita
Z homilií svatého Bedy Ctihodného, kněze (Hom. 21: CCL 122,149-151) Ježíšův pohled znamenal smilování a vyvolení Ježíš uviděl v celnici sedět …More
Z homilií svatého Bedy Ctihodného, kněze
(Hom. 21: CCL 122,149-151)
Ježíšův pohled znamenal smilování a vyvolení
Ježíš uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš, a řekl mu: Pojď za mnou!1 Spíše než tělesnýma očima se na něj podíval vnitřním pohledem svého smilování. Uviděl celníka, a protože Ježíšův pohled znamenal smilování a vyvolení, řekl mu: Pojď za mnou! To znamenalo: Staň se mým následovníkem. Když ho vyzval, aby šel za ním, neměl na mysli chůzi, ale spíše způsob života. Neboť kdo tvrdí, že zůstává v Kristu, má se i sám chovat tak, jak se choval on.2
Matouš vstal a šel za ním.3 Není divu, že celník na první Pánovo zavolání poslechl příkaz, už nestál o pozemský zisk, o nějž mu doposud šlo, pohrdl majetkem a přidal se k těm, kteří provázeli Ježíše, u něhož neviděl, že by měl nějaké bohatství. Vždyť sám Pán, jakmile ho zvenku povolal svým slovem, dal mu vnitřně vnuknutí, aby šel za ním; naplnil jeho duši světlem duchovní milosti a dal mu poznat, že když ho vyzývá, aby …More
4 more comments
Stylita
1507

Boží slovo na den 20.9. A.D. 2023

Ježíš řekl zástupům: „Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení, komu jsou podobní? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a navzájem na sebe volají: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali …More
Ježíš řekl zástupům: „Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení, komu jsou podobní? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a navzájem na sebe volají: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, naříkali jsme, a vy jste neplakali.' Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno, a říkáte: `Je blázen.' Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkáte: `Je to žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!' A přece moudrost bude uznána za správnou ode všech rozumných lidí.“
Lk 7,31-35
Antonia Orosova shares this
Koreňom múdrosti je bazeň pred Pánom❣️ ,,Syn si ma ctiť Otca a sluha svojho Pána! Ak som ja Otec, kde je úcta ku mne?! Ak som ja Pán, kde je bazeň …More
Koreňom múdrosti je bazeň pred Pánom❣️
,,Syn si ma ctiť Otca a sluha svojho Pána! Ak som ja Otec, kde je úcta ku mne?!
Ak som ja Pán, kde je bazeň voči mne?!”
Stylita
1451

Víra se dovršuje láskou a vytrvalostí

Z posledního dopisu svatého Ondřeje Kim Tae-gŏna (Pro Corea Documenta: ed. Mission Catholique Séoul, Séoul-Paris 1938, Vol. I, 74-75) Víra se dovršuje láskou a vytrvalostí Milovaní bratři a přátelé …More
Z posledního dopisu svatého Ondřeje Kim Tae-gŏna
(Pro Corea Documenta: ed. Mission Catholique Séoul, Séoul-Paris 1938, Vol. I, 74-75)
Víra se dovršuje láskou a vytrvalostí
Milovaní bratři a přátelé, znovu a znovu uvažujte o tom, že Bůh na počátku stvořil nebe i zemi a všemu dal moudře správný řád; a také přemýšlejte o tom, proč a s jakým úmyslem stvořil právě člověka jako svůj obraz, podle své podoby.
Kdybychom tedy v tomto světě plném nebezpečí a utrpení neuznávali Boha Stvořitele, nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, ani že žijeme. Ačkoliv jsme přišli na svět z milosti Boží a právě tak z milosti Boží jsme byli pokřtěni a přijati do církve, stali jsme se učedníky Páně a neseme jeho slavné jméno, k čemu by nám prospělo tak veliké jméno bez naší opravdovosti? Ano, bylo by marné, že jsme přišli na svět a že jsme vstoupili do církve, ba dokonce znamenalo by to zradit Pána a jeho milost. Bylo by lépe se nenarodit, než přijmout Kristovu milost a provinit se proti němu.
Pohleďte na …More
Učeník Pánov
Úloha laikov pri šírení a udržaní katolíckej viery v Kórei bola obrovská.
Stylita
12656

Boží slovo na den 19.9. A.D. 2023

Ježíš se odebral do jednoho města – jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho matka byla …More
Ježíš se odebral do jednoho města – jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho matka byla vdova. Z města ji doprovázel velký zástup. Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“ Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, se zastavili. Řekl: „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, velebili Boha a říkali: „Veliký prorok povstal mezi námi“ a „Bůh navštívil svůj lid!“ Tato zpráva o něm se roznesla po celém Judsku i po celém okolí.
Lk 7,11-17
Stylita
o. Jan Týmal Čtení z Nového zákona: Mat 25, 14-30. O svěřených hřivnách. Zdá se mi, že z těchto podobenství o Posledním soudu, je pro nás dnes …More
o. Jan Týmal
Čtení z Nového zákona: Mat 25, 14-30. O svěřených hřivnách.
Zdá se mi, že z těchto podobenství o Posledním soudu, je pro nás dnes hlavním poselstvím to, že jednou skutečně přijde. Neboť málokdo žije tak, jako by s tím vážně počítal.
Normální by přece bylo, aby s tím počítali všichni. Představme si, kdyby v TV a na internetu byly osvětové pořady o Posledním soudu. Kněží a theologové by vyprávěli o tom, jak správně žít a připravovat se. Na ČT2 by každý čtvrtek večer běžel seriál BBC, který by se v každém díle zabýval jednou z celnic, ve výlohách knihkupectví by byly lákavé tituly na toto téma od světových kapacit… ale z nějakého důvodu to tak není. Co si vzpomínám, viděl jsem v TV jen jeden pořad kde toto téma, vědci, teologové, archeologové, filologové a další x-logové probírali ze všech stran, aby nakonec došli k názoru, že to v té Apokalypse apoštol Jan vůbec tak nemyslel (natož jak to myslel Bůh), a že žádný konec světa nepřijde. Radujme se, veselme se.
Jenže tu je problém …More
Antonia Orosova shares this
Materstvo povätené vierou, láskou a skromnosťou oslobodzuje ženu z kliadby všednosti a pozdvihuje ju k Bohu❣️A tak to, čo pre vinu Evy sa stalo pre …More
Materstvo povätené vierou, láskou a skromnosťou oslobodzuje ženu z kliadby všednosti a pozdvihuje ju k Bohu❣️A tak to, čo pre vinu Evy sa stalo pre ženský rod kliadbou, tak milosťou Ježiša Krista sa stáva príčinou posvätenia a spásy🥰
One more comment