Laco Bajzo

Kto je štvrté zviera z knihy proroka Daniela?

Toto štvrté kráľovstvo prvý krát prorok Daniel spomína v 2kap.40 verši: „A štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, pretože železo drúzga všetko. A ako železo rozbíja všetky veci, bude rozbíjať a …
U.S.C.A.E.
však vám chválil martinka dokonca vydal vatikán rúhavú známku kde nahradili Preblahoslavenú Bohorodičku Vždy Pannu Máriu a svätého Apoštola Jána pod …More
však vám chválil martinka dokonca vydal vatikán rúhavú známku kde nahradili Preblahoslavenú Bohorodičku Vždy Pannu Máriu a svätého Apoštola Jána pod krížom Lutherom a Melanchtonom to sú dilemy však rím sa sprotestantizoval a súčasne je to zle človek sa vo vás nevyzná ináč sa stalo len to že svoj k svojmu 😊
štefan161
V dňoch týchto kráľov vzbudí však Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne a kráľovstvo sa inému ľudu nedostane; rozdrúzga a zruší všetky …More
V dňoch týchto kráľov vzbudí však Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne a kráľovstvo sa inému ľudu nedostane; rozdrúzga a zruší všetky tie kráľovstvá, ono však bude trvať naveky... Daniel 2,44
V dňoch 4.kralovstva Boh ustanovil svoje Božie kráľovstvo. PÁN hovorí apoštolom, že to kráľovstvo už je medzi nimi. Bolo to v čase, keď bol Pán na zemi.
To 4.kralovstvo je Rím a on je aj dnes prostredníctvom pápeža na čele pyramídy moci. Pápež je ten, ktorý rúhavo hovorí proti najvyššiemu
View 14 more comments

Tisícročné kráľovstvo Božie –Zj.sv.Jan kap20

Túto kapitolu radi používajú prevracači Božieho slova na oklamanie dôverčivých a hlásajú, že toto tisícročné kráľovstvo Božie nastane po druhom Kristovom príchode a bude tu na zemi . Sám náš Pán Ježi…
Ferdimir
Snažíš se a máš v mnohém pravdu, ale v mnohém se mýlíš, protože sis vybral z Bible jen něco a děláš z toho závěry. nebudu ti vykládat jak to je …More
Snažíš se a máš v mnohém pravdu, ale v mnohém se mýlíš, protože sis vybral z Bible jen něco a děláš z toho závěry. nebudu ti vykládat jak to je doopravdy, je to nadlouho. Nech se překvapit! Ale stejně děkujeme za úvahy! +
dyk
Niekedy stačí si prečítať aj poznámky.
View 17 more comments
"Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Hospodinovo?" Iz.
03:26:15
Laco Bajzo
"Nikto nemôže slúžiť dvom pánom." Cirkev na IIVat. koncile rozhodla ,že môže! Nemôže ,lebo potom slúži len jednému- diablovi. Lebo náš Majster poveda…More
"Nikto nemôže slúžiť dvom pánom." Cirkev na IIVat. koncile rozhodla ,že môže!
Nemôže ,lebo potom slúži len jednému- diablovi.
Lebo náš Majster povedal: "kto nezhromažďuje so mnou,rozhadzuje".
youtube.com/watch?v=C3GWGe5Y5AE
Lukáš Evanjelista
Spoločenstvo SBM, či pravoverné spoločenstvo patriarchu Eliáša Dohnala, v minulosti začalo správne bojovať proti odpadu cirkevnej hierarchie. Čiže …More
Spoločenstvo SBM, či pravoverné spoločenstvo patriarchu Eliáša Dohnala, v minulosti začalo správne bojovať proti odpadu cirkevnej hierarchie. Čiže začali ako skutočne odvážni kresťania. Postavili sa proti bludom a herézam v kat.cirkvi.
Ale v posledných rokoch nastala zmena, pretože ich patriarcha - Eliáš Dohnal, sa po čase ukázal ako „prorok“, ktorý sa sám vyhlásil za proroka (samozvaný), ktorý akože komunikuje s Bohom, dáva falošné proroctvá o záchrane V4, ktoré sa nesplnili, prezidentov sveta (ako Putina, Zemana, Trumpa) pokladá za záchrancov planéty, bez neho sa v tom spoločenstve nič nespraví, lebo sa čaká na nové a nové „proroctvá“. On sa rozhodol, že porazí NWO ním vymyslenými špeciálnymi modlitbami, vyzýval ľudí, aby skonfiškovali majetok Rothschildovcov, Rockefellerov a bankárov, čo je absurdum.
Dnes jeho stúpenci sú fanatici a závislí na pánu Dohnalovi úplne vo všetkom, tiež na jeho biskupoch-vladykoch, neznesú žiadnu kritiku, neznesú, ak niekto začne odhaľovať ich falošné …More
View one more comment
„Prorocký úrad BKP“ odhalený samotnými sekretármi ! Patriarcha BKP Eliáš Dohnal a jeho sekretári roky tvrdia, že majú proroka a „prorocký úřad „ preto aj väčšinu výziev a videí začínajú „v úřadu …More
„Prorocký úrad BKP“ odhalený samotnými sekretármi !
Patriarcha BKP Eliáš Dohnal a jeho sekretári roky tvrdia, že majú proroka a „prorocký úřad „ preto aj väčšinu výziev a videí začínajú „v úřadu prorockém“.
Keby to tak bolo, tak by poznali proroctvá Písma a znamenia časov ,ako nám prikázal Pán Ježiš.
A toto je ich „prorocké slovo“ do tejto situácie:
My nevíme jaké má Búh úmysly“ V predchádzajúcej relácii „My nevíme v jaké sme etapie“.
Týmto sa sami verejne usvedčili ,že nemajú ani proroka ,ani prorocký úrad, ani neposlúchli Pána Ježiša a nenaučili sa podobenstvu od figovníka.
Prečo? Lebo uverili namiesto Božieho slova víziám falošného proroka.
Ich spolčenstvo nie je postavené na tej skale ,ktorou je Kristus a na Jeho proroctvách ,ale na predstavách ich guru. Preto je už osem rokov ich misiou pracovať na splnení predstáv ich patriarchu o porazení NWO, znárodnení majetku Rotschildov a obnove a reforme od Kristovho učenia odpadlej RKC. Spolu s ním očakávajú „nebývalú obnovu a rozkvet …More
01:49:15
Laco Bajzo
Oznam Zlomeni bolem s nevýslovnou lítostí oznamujeme ,že i přes všechno úsilí prorockého úřadu BKP ,přes všechny prorocké modlitby zjevené našim …More
Oznam
Zlomeni bolem s nevýslovnou lítostí oznamujeme ,že i přes všechno úsilí prorockého úřadu BKP ,přes všechny prorocké modlitby zjevené našim prorokem ,přes naházení všech démonú do ohnivého jezera ,přes zbourání hradem duchovního Jericha v Žiline ,pěs všechny naše pochody ,přes všechny falešné nadeje ,které sme vám celá léta poskytovali, se našemu úřadu nepodařilo príchod antikrista zastaviť ,ani oddáliť.
Váš patriarcha Eliáš a jeho sekretáři.
Laco Bajzo
Je to neuveriteľné ,ale "prorokovi" Dohnalovi a jeho sekretárom uverili už aj budhisti: youtube.com/watch?v=gx68y5B7BRc
View 23 more comments
Laco Bajzo
61.7K
Trump pomáha vybudovať tretí chrám pre falošného mesiáša
12:02
Unam Sanctam SK
Chrámom Božím je Bazilika sv. Petra, nie nanovo vybudovaný židovský chrám alebo podobne, ktorý by bol venovaný falošnému náboženstvu: Čítajte viac …More
Chrámom Božím je Bazilika sv. Petra, nie nanovo vybudovaný židovský chrám alebo podobne, ktorý by bol venovaný falošnému náboženstvu:
Čítajte viac tu. Antikrist bol v Božom Chráme a doslova sa vyhlásil za Boha:
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
View 5 more comments
Laco Bajzo
361.9K
Rabíni prvého februára 2015 oznámili ,že židovský mesiáš je už na svete
02:24
Unam Sanctam SK
Coburg
Laco je to trocha stará správa (zroku 2015)
View 34 more comments
Laco Bajzo
271.9K
Odhalenie Trumpa Tak už na to prišli aj niektorí protestanti a "Dohnalovci" ,ktorí všade vyhlasujú ,že sú pravoverní a majú prorocký úrad a proroka stále tých pár svojich veriacich presviedčajú ,…More
Odhalenie Trumpa
Tak už na to prišli aj niektorí protestanti a "Dohnalovci" ,ktorí všade vyhlasujú ,že sú pravoverní a majú prorocký úrad a proroka stále tých pár svojich veriacich presviedčajú ,že Trump je záchranca sveta.
13:34
Unam Sanctam SK
Trepifajksl
„Děsí mě, že demokraté vysunuli na jejich sjezdu slova před Bohem (under the God) z americké ústavy. A Biden mlčel,“ komentuje paní Hašková snahy …More
„Děsí mě, že demokraté vysunuli na jejich sjezdu slova před Bohem (under the God) z americké ústavy. A Biden mlčel,“ komentuje paní Hašková snahy členů Demokratické strany USA o vyškrtnutí veškerých zmínek o Bohu z přísah, které skládají členové Kongresu a další státní zaměstnanci.
pravyprostor.cz/…a-smerovat-pod-vedenim-bidena/
View 25 more comments
Laco Bajzo
301.3K

Kresťania a diálog s falošnými náboženstvami?

Dnes sa všetci predstavitelia katolíckej cirkvi snažia presvedčiť veriacich ,že po IIVatikánskom koncile sa máme správať inak k ostatným náboženstvám ako to robila cirkev takmer 2000 rokov. Sám …
Lukáš Evanjelista
Aj toto je v Písme predpovedané, ako "odpad od viery". Akej? Predsa tej, ktorá prinášala spásu, a to bola Rim-kat. Cirkev, do II. Vat. koncilu. V …More
Aj toto je v Písme predpovedané, ako "odpad od viery". Akej? Predsa tej, ktorá prinášala spásu, a to bola Rim-kat. Cirkev, do II. Vat. koncilu.
V Zjv 17,2 je: s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme." Víno smilstva je už skazená náuka. Odpad nevesty Kristovej je písaný v : Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista!
Unam Sanctam SK
Heretici vrátane tých, ktorí sa vydávajú za vodcov KC, boli ipso facto exkomunikovaní z KC a nemôžu v nej zastávať úrad.
View 28 more comments
Laco Bajzo
12769

Modlitba "Otče náš"

Modlitba „Otče náš" "Žiak nie je nad svojho učiteľa ,sluha nie je nad svojho Pána a posol nad toho, kto ho poslal" Tak ako každý kňaz ,biskup a kardinál, je aj pápež len Kristovým učeníkom, sluhom a …
U.S.C.A.E.
to je niečo podobné ako povedal generál jezuitov že nie je isté čo náš Pán Ježiš Kristus povedal o Manželstve a cudzoložení že vtedy neboli diktafóny…More
to je niečo podobné ako povedal generál jezuitov že nie je isté čo náš Pán Ježiš Kristus povedal o Manželstve a cudzoložení že vtedy neboli diktafóny čím priamo poprel inšpiráciu svätého Písma Duchom Svätým a že v ňom nemôže byť omyl to je verš z gréckeho originálu svätého Písma NZ a Vugláta to má preložené tak isto
et ne nos inducas in tentatione
forthetruth333
U.S.C.A.E. bol si pri tom ako to povedal?More
U.S.C.A.E.
bol si pri tom ako to povedal?
View 10 more comments
Laco Bajzo
371.2K

Bludný výklad patriarchu BKP Eliáša Dohnala kap.20 Zj. sv.Jan

"Tisícileté království má podle Zj 20 nastat po poražení Antikrista, ale zároveň ještě před definitivním koncem světa a bude ukončeno bojem „Góga a Magóga“ proti městu svatých. Během něho mají zde …
Laco Bajzo
"Prorok" dohnal verzus "prorok" kalus Schwab: aeronet.cz/…a-svetoveho-ekonomickeho-fora/
Unam Sanctam SK
View 35 more comments
Laco Bajzo
422.2K

Zj.sv.Jan -Apokalypsa

Zj.sv.Jan -APOKALYPSA O našich ,posledných časoch nám bolo povedané všetko ,okrem dňa a hodiny : 1.-Pred koncom bude evanjelium ohlasované celému svetu . 2.Potom nastane masový odpad od viery.2listS…
Laco Bajzo
Apokalyptickí jazdci „A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: „…More
Apokalyptickí jazdci
„A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: „Poď!“ A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil. Keď otvoril druhú pečať, počul som druhú bytosť volať: „Poď!“ A vyšiel iný ohnivočervený kôň a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali, a dostal veľký meč. Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: „Poď!“ A videl som: Hľa, čierny kôň a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy. A počul som, akoby spomedzi štyroch bytostí hlas volal: „Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár; ale olej a víno nepoškoď!“ 7 Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti, ako volala: „Poď!“ A videl som: Hľa, plavý kôň a ten, čo sedel na ňom, volal sa Smrť a za ním šlo Podsvetie. A dostali moc nad štvrtinou zeme biť mečom, hladom, smrťou a divou zemskou zverou.“ Zj.sv.…More
Laco Bajzo
Poznajte Mesiáša Izraela, ktorého Židia prezentujú. JISKIAHU BEN DAVID. Jeho meno znamená ′′ Sila tvorcu." Malý roh,bezzákonný amos ,muž bezohľadne…More
Poznajte Mesiáša Izraela, ktorého Židia prezentujú. JISKIAHU BEN DAVID. Jeho meno znamená ′′ Sila tvorcu."
Malý roh,bezzákonný amos ,muž bezohľadnej tváre je tu!
"Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť"2Sol 2kap
facebook.com/…-israel-que-están-presentando-lo/1593942447472143/More
View 40 more comments