Clicks2K
Laco Bajzo
24
„Prorocký úrad BKP“ odhalený samotnými sekretármi ! Patriarcha BKP Eliáš Dohnal a jeho sekretári roky tvrdia, že majú proroka a „prorocký úřad „ preto aj väčšinu výziev a videí začínajú „v úřadu …More
„Prorocký úrad BKP“ odhalený samotnými sekretármi !
Patriarcha BKP Eliáš Dohnal a jeho sekretári roky tvrdia, že majú proroka a „prorocký úřad „ preto aj väčšinu výziev a videí začínajú „v úřadu prorockém“.
Keby to tak bolo, tak by poznali proroctvá Písma a znamenia časov ,ako nám prikázal Pán Ježiš.
A toto je ich „prorocké slovo“ do tejto situácie:
My nevíme jaké má Búh úmysly“ V predchádzajúcej relácii „My nevíme v jaké sme etapie“.
Týmto sa sami verejne usvedčili ,že nemajú ani proroka ,ani prorocký úrad, ani neposlúchli Pána Ježiša a nenaučili sa podobenstvu od figovníka.
Prečo? Lebo uverili namiesto Božieho slova víziám falošného proroka.
Ich spolčenstvo nie je postavené na tej skale ,ktorou je Kristus a na Jeho proroctvách ,ale na predstavách ich guru. Preto je už osem rokov ich misiou pracovať na splnení predstáv ich patriarchu o porazení NWO, znárodnení majetku Rotschildov a obnove a reforme od Kristovho učenia odpadlej RKC. Spolu s ním očakávajú „nebývalú obnovu a rozkvet cirkvi- tisícročného kráľovstva po porazení antikrista ,podľa predstáv ich pomýleného patriarchu.
Pre tieto falošné vízie ich patriarchu nerozumejú znameniam časov a ignorujú prorocké slová Písma o našich ,posledných časoch. Svoj omyl a blúdenie zastierajú Božou všemohúcnosťou ,ktorý to vraj môže pre ich predstavy a modlitby všetko zmeniť.
Preto nevedia dať jasné slovo do tejto situácie. Nevedia povedať čo z proroctiev Písma sa už splnilo a čo bude nasledovať. Nevedia ,či už bol vypustený satan ,ako predpovedá 20kap.Zj.sv.Jan ,hoci všade okolo už vidíme čo jeho vypustenie spôsobilo. Nevedia ,či už nastal ten Písmom v 2Sol.2kap. predpovedaný masový odpad od viery ,alebo či to je len jedna z mnohých epizod v 2000 ročnej historii cirkvi ,po ktorej zase príde obnova. Nevedia ,či je táto sila ,ktorá ovládla celý svet tou šelmou ,tým posledným štvrtým kráľovstvom z Knihy proroka Daniela o ktorej je napísané ,že už nebude zvrhnutá žiadnym iným svetským kráľovstvom ,ale bude nahradená až večnou vládou Krista a Jeho svätých po poslednom súde. Celé roky tvrdia ,že majú proroka a prorocký úrad a nevedia. Nevedia dať jasné slovo veriacim zo štruktúry či sa majú od nej oddeliť, alebo počkať na tú obnovu a reformu o ktorej stále hovoria.
Ani tými predstavami ich patriarchu o tisícročnom kráľovstve na zemi, po porazení antikrista si už nie sú istí. Práve kvôli tomu ich falošnému prorokovi to nevedia. Tiež ich tvrdenie ,že Boh sa to všetko snaží oddialiť je v rozpore s Božím slovom ,lebo v ňom nám Boh hovorí presný opak ,že tieto časy kvôli svojim vyvoleným musí skrátiť, lebo inak by sa nik nezachránil.
To ,že hovoria pravdu o plánoch globalistov ,vakcínach a falošnej pandémii ,bezprávi vo svete nie je znakom prorockého úradu ,lebo to vidia a pred tým varujú aj tisíce neveriacich ľudí po celej zemi.
Jedným zo znakov falošných prorokov je ,že ak sú usvedčení okolnosťami ,ktoré sú v rozpore s ich „prorockými predpoveďami“ ,tak nemajú problém hovoriť opak toho čo tvrdili, prispôsobovať a ohýbať svoje tvrdenia ,ale pýcha im nedovolí priznať falošné proroctvá a robiť z nich pokánie.
Tak ani patriarcha Eliáš Dohnal a jeho vladykovia nepriznajú ,že ich proroka neposlal Pán ,ale zo svojej pýchy hovoril tento človek a ako Hananiáš sa tiež opovážil tvrdiť ,že ho tým poveril Boh.
Ako z tých falošných vízií a nádejí ,ktoré boli ich „misiou“ ,ktorými zvádzali ľudí a ktoré sa nesplnili vykľučkujú? Jednoducho- vinu hodia na ľudí a povedia ,že „prorocké vízie „ ich patriarchu sa nesplnili, lebo ľudia nerobili pokánie.
Pritom svojim oddaným veriacim sľubovali ,že za poslušnosť „prorockým slovám „ich patriarchu ,za ich modlitby a pochody to Boh zastaví ,zmení ,alebo oddiali. Za príklad im dali príbeh Abraháma ,ktorému Boh povedal, že ak sa nájde desať spravodlivých ,tak mestá nezničí. Tak im roky sľubovali ,že presne takto , kvôli ich viere v patriarchu a za ich modlitby to Boh urobí aj teraz.
Boh urobil opak a my sme boli vybraní ako experimentálna krajina ,ktorá v strede Europy ako prvá a najtvrdšie znáša zavádzanie totality globalistov.
Laco Bajzo
Oznam
Zlomeni bolem s nevýslovnou lítostí oznamujeme ,že i přes všechno úsilí prorockého úřadu BKP ,přes všechny prorocké modlitby zjevené našim prorokem ,přes naházení všech démonú do ohnivého jezera ,přes zbourání hradem duchovního Jericha v Žiline ,pěs všechny naše pochody ,přes všechny falešné nadeje ,které sme vám celá léta poskytovali, se našemu úřadu nepodařilo príchod antikrista …More
Oznam
Zlomeni bolem s nevýslovnou lítostí oznamujeme ,že i přes všechno úsilí prorockého úřadu BKP ,přes všechny prorocké modlitby zjevené našim prorokem ,přes naházení všech démonú do ohnivého jezera ,přes zbourání hradem duchovního Jericha v Žiline ,pěs všechny naše pochody ,přes všechny falešné nadeje ,které sme vám celá léta poskytovali, se našemu úřadu nepodařilo príchod antikrista zastaviť ,ani oddáliť.
Váš patriarcha Eliáš a jeho sekretáři.
Laco Bajzo
Je to neuveriteľné ,ale "prorokovi" Dohnalovi a jeho sekretárom uverili už aj budhisti: youtube.com/watch?v=gx68y5B7BRc
2 more comments from Laco Bajzo
Laco Bajzo
BKP pokračuje vo svojej misii - v záchrane papežství a obrode neviestky:
Katolický manifest a duchovní mobilizace ke dni vzkříšení 4. 4. 2021
Samozrejme nezabudli pridať prorocký prísľub Božího zásahu a záchrany křesťanú a lidí dobré vúle ,tentokrák podložený Božím prísľubom z Nového Zákona,Lukáša 18 kapitoly. Veriacim z pokoncilovej RKC ,vedenej zradným a zapredaným klérom opäť ponúkajú zlatú …More
BKP pokračuje vo svojej misii - v záchrane papežství a obrode neviestky:
Katolický manifest a duchovní mobilizace ke dni vzkříšení 4. 4. 2021
Samozrejme nezabudli pridať prorocký prísľub Božího zásahu a záchrany křesťanú a lidí dobré vúle ,tentokrák podložený Božím prísľubom z Nového Zákona,Lukáša 18 kapitoly. Veriacim z pokoncilovej RKC ,vedenej zradným a zapredaným klérom opäť ponúkajú zlatú strednú cestu - duchovní oddelení od heréz Bergoglia a IIVat. koncilu.
To znamená ,že veriaci naďalej môžu byť členmi tejto organizácie ,chodiť na "sviatosti " k apostatom ,ak sa duchovne oddelia. Fyzicky môžu naďalej robiť komparz apostatom a zapredancom ,ktorí hlásajú falošné evanjevalium,slúžia globalistom a vedú ich do panstva antikrista časného ,i večného!

Výzva patriarchovi BKP a sekretářúm:
Obnova neviestky a papežství nemúže nastat bez vypuštenú učedníkú BKP kovaných na dlouholetých formacích učedníkú v Příkazech!
Vypusťte je a to práve 4.42021 ! Bez jejich masivní evangelizace obroda nenastane! Nesmí dále zústať zašití,jako Blanicčtí rytíři!
Laco Bajzo
Katolická církev nemá papeže, je stav sede vacante Bergoglio nie je čelným predstaviteľom katolíckej Cirkvi ,lebo organizácia v ktorej hrá pápeža už dávno nehlása ,nebráni a nešíri katolícku vieru. Bergoglio sedí na stolci neviestky antikrista,ktorá šíri falošnú náuku a slúži globalisom a to miesto mu patrí právom.
Samson1
Laco Bajzo, ono je psáno, že Beránek nad nimi zvítězí, protože je Král králů, Pán pánů a s ním i ti, kdo jsou povoláni, vyvoleni a věrní. Abys náhodou nepřekrucoval Boží slovo. NWO, šelma prostě bude poražené. Jestliže Bůh dopustí to, že vloží v srdce lidí, aby se sjednotili a dali své království šelmě, budou pálit nevěstku, svlečou ji z šatů, purpuru, šat jsou vždy skutky a ukáže se nahota, to …More
Laco Bajzo, ono je psáno, že Beránek nad nimi zvítězí, protože je Král králů, Pán pánů a s ním i ti, kdo jsou povoláni, vyvoleni a věrní. Abys náhodou nepřekrucoval Boží slovo. NWO, šelma prostě bude poražené. Jestliže Bůh dopustí to, že vloží v srdce lidí, aby se sjednotili a dali své království šelmě, budou pálit nevěstku, svlečou ji z šatů, purpuru, šat jsou vždy skutky a ukáže se nahota, to je zkaženost jednání, znamení šelmy je 666. Dílo člověka. On ten Patriarchát může být i dílo Boží a nastavuje zrcadlo Církvi, která díky infiltraci zednáři sešla hluboko z cesty. Papež s Pačamamou, kterou objímá, líbá, omlouvá se ji, když ji nějaký syčák, pravověrný katolík hodil do Tibery, to nebude asi zas tak pravé. Nebo ta vakcinace, aniž by mu vadila ta RNA potracených plodů, jedna světová vláda, jedna měna elektronická, to je něco jako NWO- Nový světový řád. Církev je to pro to, aby hlásala nezředěné evangeliu světu. V tom povolaní, vyvolení a věrní slouží Beránkovi. Králi králů, Pánovi pánů. V tom myslím Eliáš je jednička,.
Laco Bajzo
Samson- ty si pekne mimo :)
Laco Bajzo
Otevřený dopis prezidentu Zemanovi ohledně vakcinace
„Statečně jste bojoval za český národ. Kdo Vás zmátl? Kdybyste vytrval v pravdě, zůstal byste navždy symbolem pravého vlastence.“
Falošný prorok Dohnal najprv zavádza ľudí falošnými nádejami tým,že im niektorých čo nás od revolúcie okrádajú o majetok i slobody vyberie za záchrancov a potom sa akože čuduje ,že ich nekdo zmátl!
Zeman bol ešte v …More
Otevřený dopis prezidentu Zemanovi ohledně vakcinace
„Statečně jste bojoval za český národ. Kdo Vás zmátl? Kdybyste vytrval v pravdě, zůstal byste navždy symbolem pravého vlastence.“
Falošný prorok Dohnal najprv zavádza ľudí falošnými nádejami tým,že im niektorých čo nás od revolúcie okrádajú o majetok i slobody vyberie za záchrancov a potom sa akože čuduje ,že ich nekdo zmátl!
Zeman bol ešte v bývalom režime spolu s Klausom a Komárkom pripravovaný v takzvanom „Prognostickom ústave „ na prevzatie a sprivatizovanie majetku občanov ,vybudovaného za čias „totality. Túto úlohu splnili dokonale,k tomu ešte voviedli národ do tohto protektorátu a tento podvodník z Pidhiriek z neho pred prezidentskými voľbami urobil záchrancu národa! Pritom Zeman je zakladateľ slobodomurárskych loži v Čechách! Je neuveriteľné ,že tým Dohnalovým fantáziám je ešte stále niekto ochotný uveriť!
Stylita
Proto se svatořečí až po smrti. Nebyl to jen případ Zeman, to samé předvedl Antonín Dohnal i s Trumpem.
Laco Bajzo
Ano,on na splnenie svojej bláznivej vízie o porazení NWO a rozkvetu cirkvi stále medzi tými sluhami NWO hľadá toho "dobrého",ktorý začne národy oslobodzovať. Je to bludár a falošný prorok.
Samson1
Tak počkajte ogaři až po smrti. Protože kdo promlouvá pod vlivem vnuknutí, mluví slovo Boží a s Bohem nejsou žerty. To, když někdo řekne, že s dodržováním zákona je i požehnání a to, že někdo řekne, hledejte nejdříve království Boží a vše ostatní vám bude přidáno není klamání. To je Boží starost, starost Otce o to, potřebujeme.
Laco Bajzo
Samson- Ty čo máš v hlave naliate olovo?
Laco Bajzo
Tak to má BKP najvyšší čas vypustiť tých na niekoľkoročných apoštolských formáciách školených mužov do sveta,aby započali tú veľkú reformu a obnovu Cirkci.
PS: Už včera bolo neskoro . Slovo otce patriarchy Eliáše: Jak můžeme lidstvu skutečně prospět?
2 more comments from Laco Bajzo
Laco Bajzo
Izrael sa TERAZ pripravuje na príchod svojho falošného mesiáša. Tento židovský mesiáš je ANTIKRISTOM, pred ktorým nás Ježiš varoval.
18 novembra 1990 navštívil súčasný premiér Izraela Benjamin Netanjahu rabínov chabadu lubavitch (Hneď na začiatku videa) Pozorne počúvajte, čo hovoria.
Rabín: ′′ Odkedy sme vydržali, veľa vecí pokročilo."
Netanyahu: ′′ Veľa vecí pokročilo."
Rabín :,, Čo sa však nezm…More
Izrael sa TERAZ pripravuje na príchod svojho falošného mesiáša. Tento židovský mesiáš je ANTIKRISTOM, pred ktorým nás Ježiš varoval.
18 novembra 1990 navštívil súčasný premiér Izraela Benjamin Netanjahu rabínov chabadu lubavitch (Hneď na začiatku videa) Pozorne počúvajte, čo hovoria.
Rabín: ′′ Odkedy sme vydržali, veľa vecí pokročilo."
Netanyahu: ′′ Veľa vecí pokročilo."
Rabín :,, Čo sa však nezmenilo, je, že Moschiach stále neprišiel. Tak urob niečo pre urýchlenie jeho príchodu!"
Netanyahu: ′′ My áno.. my áno.."
Rabín :,, Očividne málo. Pretože dnes ubehlo veľa hodín a stále tu nie je.. Ale ešte je pár hodín denne, tak to skúste dnes."
Netanjahu :,, Rok."
Rabín :,, Dobré správy ".
V judaizme je ′′ Mesiáš ′′ záchranca a osloboditeľ židovskej eschatológie, o ktorom sa verí, že je budúcim vykupiteľom židovského národa.
10 apríla 2016 Yoram Hazony a Morgan Freeman diskutovali o téme prichádzajúceho vykupiteľa / mesiáša, v ktorom Sionista Izrael verí a čaká na jeho príchod.
Freeman sa ho pýta, kto je Mesiáš v judaizme, aký bude jeho príchod a čo bude robiť. Hazony mu odpovedá, že to nie je Ježiš Kristus, ako veria kresťania. Hazony vysvetľuje, že je MALEC - KRÁĽ TOHTO SVETA, KTORÝ PRINÁŠA MIER VŠETKÝM NÁRODOM NA TOMTO SVETE. A NEJDE S NIKÝM DO PRÁCE (TO ZNAMENÁ BEZ VLÁDY - TO BUDE VLÁDNUŤ SEBA!)
Potom mu vysvetľuje kroky, ktoré robí.
Konkrétne 3 konkrétnych vecí, ktoré moschiach spravia:

1. Rekonštitutuje židovské kráľovstvo (štát) Postavil Izrael na nohy, stal sa hlavnou svetovou mocou nad VŠETKÝMI národmi (vrátane uznania Jeruzalema za hlavné mesto Izraela v roku 2018)
2. Zmierte sa so susedmi / blízky východ (blízky východ)
3. Prebuduje židovský chrám (3. TEMPLE)

Freeman sa ho pýta, čo bude nasledovať, aká je súčasná židovská pozícia 3. chrámu. Hazónia vysvetľuje, že symbolom chrámu je KORUNNA Mesiánskej doby / ′′ éra spravodlivosti a mieru ′′ - tzv. znak príchodu židovského mesiáša, ktorý prinesie svetu mier. Tu je oficiálne video z tejto Morgan púte v Israel-https://youtu.be/4Jb9VrqmE00
Ale tento židovský mesiáš je vlastne antikrist, ktorý bude vládnuť celému svetu z 3. chrámu. Spojí národy (+ židovský ľud), prinesie mier, prosperitu a preto sa mu mnoho ľudí klaňa a vzýva ho.

Daniel 9:27
Zmluvu s mnohými potvrdí za posledný týždeň. Keď príde týždeň na polceste, skončí sa na obete a dary. Otrasná ohavnosť sa objaví v chráme skôr, než sa ničiteľa zmocní určený koniec.
Preto ohavnosť dezolácie, o ktorej hovorí prorok Daniel, ktorý stojí na svätom mieste
- Matúš 24:15
Syn zatratenia, ktorý sa postaví proti a povyšuje sa nad všetko, čo sa volá Boh alebo čo skloňuje, tak sedí (Antikrist) ako Boh v chráme Božom a ukazuje sa, že je Boh. - 2 Tes 2: 4
Potom som dostal trstinu ako meraciu tyč. Anjel stál a povedal: ′′ Vstaňte a zmerajte chrám Boží, oltár a tých, ktorí sa tam klaňajú."
- Zjavenie 11: 1
A on (Antikrist) zasadí stany svojho paláca medzi morom a slávnym svätým vrchom; napriek tomu príde na jeho koniec a nikto mu nepomôže. - Daniel 11:45

RITUÁLNE OBOJE sú kľúčovou súčasťou tradícií židovskej paschy. Teraz prichádza ten ′′ moderný ′′ návrat. Lídri Sanhedrin hovoria, že je to krok smerom k tretiemu chrámu.
Jeden z členov židovského sanhedrínu na konci videa vysvetľuje, že chrám 3. bude určený pre všetky národy a že bude SPOJENIE VŠETKÝCH NÁBOŽENSTVOV - NOVÝ VEK. Všetci budú uctievať jedného Boha - antikrista. Toto zahŕňa zákony, ktoré sú už pripravené na príchod falošného mesiáša. Židia budú dodržiavať zákony Tóry a nežidovské zákony noahidu. Nazýva to vstup do NOVÉHO sveta (messianická éra). Pápež je vo videu, pretože sa podieľa na zjednotení všetkých náboženstiev novoveku, ktoré prinášajú na trón antikrista. Na toto bude slúžiť Vatikánska služba, ktorá padne, pretože MOC a Kráľovstvo sa presúva do Jeruzalema.
3. Chrám (IZRAEL) bude hlavným centrom svetovej moci. S Vatikánom padne celkovo celé kresťanstvo a s ním aj viera v Ježiša. Bude zakázané hovoriť Ježišovo meno. Židia nenávidia Ježiša, to nie je žiadna novinka.. talmud hovorí, že si zaslúžil smrť a že sa teraz smaží vo vlastných extrémoch. Prestreté? Áno, je to však pravý pohľad židovského národa Ježiša Krista. Ohavnosť a zvrátenosť. Zabili ho a stále sú na to hrdí. Nastal čas obrátiť sa na Ježiša Krista, ktorého satanovu synagógu (Izrael) tak veľmi bojí. Dôveruj iba Bohu, nikomu inému. Je čas falošných a manipulatívnych pokušení. Diabol nesie lampu s falošným svetlom nádeje (SVETLOM), preto nepodliehajte žiadnym falošným záchrancom, mesiášom, bojovníkom za slobodu. Antikrist bude tiež ′′ bojovník ". Bude bojovať za ľudí, za ich práva, budovať mier, zjednocovať všetky národy.. bude mierotvorcom a preto ho mnohí privítajú a poklonia sa mu. Naozaj sa neopierajte o falošné nádeje, nesledujete falošné svetlo, pretože satan ide po prebudení ľudí.. chce stiahnuť primárne zobudených a náboženských ľudí, preto príde s takým ′′ svetlom.. ktoré privíta veľa ľudí a brániť. Presne ako to vidíme teraz s Trumpom. Toto je príklad.. keby dnes prišiel antikrist, všetci by mu skočili do náručia. ALEBO ČAKÁTE NA ZÁCHRANU. NA SPÁNKU. PRÍDE ′′ VYRIEŠIŤ ′′ PROBLÉMY SVETA. PRÍDE S RIEŠENÍM, VŠETCI VÍTAJÚ A BUDÚ HO ZA TO. PREČO SI MYSLÍTE, ŽE VŠADE JE CHAOS, ZÁVER, VLÁDY PADAJÚ..
JE TO ZNAČKA PRÍCHODU ANTIKRISTOV. UKÁŽE ĽUĎOM SMER. Bordel, KTORÝ VYPUSTIL, UPRATIL. PRÍDE AKO HRDINA A ĽUDIA BUDÚ PADAŤ NA JEHO NOHY.
PRETO NAOZAJ NEODPISUJTE NA ZÁCHRANU A POMOC. A NEBOJTE SA, KUZ, STRACH VÁS ZAPÍJA A BUDE PADNÚŤ DO FALOŠNÝCH MEZIAZOV.
Satan prichádza s falošným svetlom nádeje. S ′′ pomocným ′′ svetlom nosí lampu, tak ľudí dáva dole. Preto všade panuje účelový chaos, ktorý antikrista postaví na jeho trón.
Vlády musia padnúť - oni mu urobia cestu. Spojte všetky kontexty, vyhľadajte, vyhľadajte informácie o židovskom Mesiášovi, na ktoré čaká Izrael. Vidíš, že ti neklamem ani ťa nevystraším. Len poukazujem na to, čo prichádza a čo je nevyhnutné. Prečo nevyhnutné? Pretože ľudia stále čakajú na spasenie. A veľa ľudí je nespokojných s týmto systémom, súčasnými vládami, vedením.. všetkým. Chcú zmenu. A je to! 99 % ľudstva víta príchod antikrista. Pre mnohých ľudí to bude vyslobodenie.. ľudia to budú milovať, vítať to.. padať pod nohy. Davy a davy budú prúdiť do 3. chrámu. Táto corona je jeho KORUNING. Posadí ho na trón. A chaos, ktorý vidíme, je účelový.
Ide o to, aby ľudia privítali riešenie, s ktorým prichádza falošný mesiáš. Sionisti sa riadia heslom ORDO AB CHAO - OD CHAOSU VŠETKO SPRÁVNE. Preto je tento bordel účelový. Anrtikrist sa rodí z popola chaosu, stúpa ako PHÉNIX. Bude to ′′ svetlo ′′ pre ľudí v tejto tme. Preto je naozaj opatrné, kto a čo nasledujete! Je čas falošných pokušení. A môžete vidieť príklad priamo s Trumpom.
Ako ho ľudia obhajujú, budú brániť antikrista. Tak teraz vidíme čo robí s ľuďmi keď niekto niečo ′′ sľubuje Hoci je Trump sionista a urobil pre Izrael viac ako ktorýkoľvek iný prezident, je zapojený do výstavby chrámu 3., je na minci chrámu 3., 15.9.2020 podpísaných Abraham Accord zmluvy, veselo hovorí svojmu zaťovi Jaredovi Kushnerovi od roku 2016, že len on môže priniesť mier na Blízkom východe a že TO NIKTO INÝ NEDOKÁŽE.. napriek všetkým dôkazom Trumpovho spojenia a krokom na demonštráciu falošný mesiáš, niekomu to stále nestačí a stále bude trvať na tom, že je ′′ menšie zlo ". Na to už nemám slov.., Trump je istý a rovnako aj Jared Kusner, ktorý je pravdepodobný židovský mesiáš - antikrist. Vzhľadom na DNEŠNÚ nomináciu na Nobelovu cenu za MIER (Abraham Accord) som čoraz viac presvedčený, že je to Kushner. Tu je link-facebook.com/…013087/posts/1156746444760712/
Všetky body, ktoré Rabín Hazony vymenuje vo videu, sa naňho hodia..
Tu je video z roku 2018 uznávaného Jeruzalema ako hlavné mesto Izraela a presúva americkú ambasádu na Jerusalem-https://youtu.be/Qyff5m1Egr0
V tento deň potvrdili aj začiatok výstavby 3. chrámu. Netanyahu nazval tento deň slávnym a historickým.

2 Solúnčanom 2:3 Nikomu sa nedajte oklamať, pretože ten deň nenastane, kým sa nevzburí proti Bohu a zjaví sa človek neprávosti, Syn zatratenia.
2 Solúnskym 2:4 Postaví sa na odpor a 'povyšuje sa nad všetko, čo má Božie meno' alebo čo vzdáva božská pocta. Dokonca bude sedieť v chráme Božom a tváriť sa, že je Boh.
2 Solúnčanom 2:5 Nepamätáte si, že som vám to povedal, keď som bol u vás?
2 Solúnčanom 2:6 Viete, čo mu bráni ukázať sa skôr, než príde jeho čas.
2 Solúnčanom 2:7 Nevinnosť už funguje, ale len tajne, kým nebude odstránený z cesty ten, kto jej bráni.
2 Solúnčanom 2:8 A potom ten zlý, ktorého Pán Ježiš zabíja dychom úst ' a svojím slávnym príchodom zničí.
2 Solúnčanom 2:9 Zlý príde k moci satana, koná akýkoľvek mocný čin, klame znamenia a zázraky
2 Solúnčanom 2:10 a všelijaké neprávosti zvádzajú tých, ktorí idú do záhuby, lebo neprijali a nemilovali pravdu, ktorá by ich zachránila.
2 Solúnčanom 2:11 Preto ich Boh vložil do moci klamstva, aby uverili klamstvu.
2 Solúnčanom 2:12 Tak budú odsúdení všetci, ktorí neveria pravde, ale nájdu potešujúcu neprávosť.
Laco Bajzo
Len hlupáci ,ako aj falošný prorok Malachiáš sa snažia ešte ľudí oklamať víziami svojich chorých hláv o obnove Cirkvi v časoch antikrista a veľkého súženia. Na otázku ,kde také niečo predpovedá o týchto časoch Božie slovo odpovedať nevedia.
Lebo Božie slovo nič také nepredpovedá,teda sú to ich vlastné bludy. Božie slovo takýchto zvodcov nazýva zvrátencami:
„Ako sa Jannes a Jambres postavili proti…More
Len hlupáci ,ako aj falošný prorok Malachiáš sa snažia ešte ľudí oklamať víziami svojich chorých hláv o obnove Cirkvi v časoch antikrista a veľkého súženia. Na otázku ,kde také niečo predpovedá o týchto časoch Božie slovo odpovedať nevedia.
Lebo Božie slovo nič také nepredpovedá,teda sú to ich vlastné bludy. Božie slovo takýchto zvodcov nazýva zvrátencami:
„Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere. Ale ďaleko sa nedostanú, lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť, ako bola aj tamtých.“ 2Tim

Uniknutý oznam od globalistov z roku 2020.
Malachiáš píše:
"Určite obdobie bude človek prenasledovaní a súžovaní za pravdu a vieru.
Im je úplne jedno kto sa to dozvie už sa nezastavia už iba Boh a zároveň je to ako dopustenie aby na konci sveta prišiel antikrist,ale pred tým musí prísť ešte víťazstvo a obnova Svätej Cirkví na určitú krátku dobu ( pokoj a mier )."
Laco Bajzo
"Ak sa v duchu opýtaš: »Akože môžem poznať slovo, ktoré nepovedal Pán?« - toto ti bude znamením: ak sa to, čo predpovie prorok v Pánovom mene, nesplní, to nehovoril Pán, lež prorok rozprával vo svojej pýche, preto pred ním nemaj strach!"Deut.18kap.
I.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11
Laco Bajzo
"Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet." Jan 7:18
Laco Bajzo
Kto je štvrté zviera z knihy proroka Daniela?
Toto štvrté kráľovstvo prvý krát prorok Daniel spomína v 2kap.40 verši:
„A štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, pretože železo drúzga všetko. A ako železo rozbíja všetky veci, bude rozbíjať a drúzgať.“
Potom mu bolo toto kráľovstvo ukázané v 7kap. 7 verši ako štvrté zviera:
„Potom som videl v nočných videniach štvrté zviera, hrozné, strašné a nadm…More
Kto je štvrté zviera z knihy proroka Daniela?
Toto štvrté kráľovstvo prvý krát prorok Daniel spomína v 2kap.40 verši:
„A štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, pretože železo drúzga všetko. A ako železo rozbíja všetky veci, bude rozbíjať a drúzgať.“
Potom mu bolo toto kráľovstvo ukázané v 7kap. 7 verši ako štvrté zviera:
„Potom som videl v nočných videniach štvrté zviera, hrozné, strašné a nadmieru mocné; malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo, ostatok však pošliapalo nohami. Bolo rozdielne od všetkých skorších zvierat a malo desať rohov. 8 Pozoroval som rohy a hľa, iný roh, malý sa dvíhal medzi nimi. Nato boli tri zo skorších rohov pred ním vytrhnuté; a hľa, na tomto rohu boli oči ako ľudské oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci.“ V 7kap.19 verši žiada Daniel uistenie o štvrtom zvierati : „Potom som chcel istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo odlišné od všetkých, nadmieru hrozné, zuby malo zo železa a pazúry z kovu; žralo a drúzgalo, ostatok však šliapalo nohami. 20 A o desiatich rohoch, ktoré malo na hlave, a o tom zvláštnom, ktorý vyrástol a pred ktorým tri klesli; na tomto rohu boli oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci, a podľa výzoru bol väčší než ostatné. 21 Díval som sa a tento roh viedol vojnu so svätými a prevládal ich, 22 kým neprišiel Starec dní a dal právo svätým Najvyššieho.“
A v 7 kap.23 verši sa mu dostáva tohto vysvetlenia :
»Štvrté zviera bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev, bude zožierať, mlátiť a šliapať celú zem. 24 A desať rohov: z toho kráľovstva povstane desať kráľov, po nich však povstane iný, ten bude rozdielny od skorších a troch kráľov zosadí. 25 Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a bude nivočiť svätých Najvyššieho, bude chcieť zmeniť časy a zákon a budú odovzdaní do jeho ruky na čas a časy a pol času. 26 Ale bude zasadať súd a odníme mu moc, aby ju zničil a zhubil až do konca. 27 Kráľovstvo však, vláda a moc nad kráľovstvami pod celým nebom bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho; jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jemu slúžia a poslúchajú ho všetky mocnárstva.«
Toto štvrté zviera, štvrté kráľovstvo bolo ukázané apoštolovi Jánovi na ostrove Patmos ako morská šelma –Zj.svJan kap.13
Kto je toto štvrté zviera ,štvrté kráľovstvo ,táto šelma, ktoré je odlišné od všetkých predošlých má obrovskú moc a ničí zem a je posledným kráľovstvom ,ktoré už nebude porazené žiadnym iným svetským kráľovstvom ,ale ho zničí až sám Boh na konci dejín?
Je to kráľovstvo synagogy satanovej, kráľovstvo z ktorého vystúpi malý roh –antikrist. To, čo je v týchto prorockých knihách ukázané ako zviera ,štvrté kráľovstvo ,alebo šelma je táto pyramída svetovej moci ,táto obrovská chobotnica NWO , ktorá odoberie moc doterajším kráľovstvám: diskuter.wordpress.com/…cny-prehlad-pre-zaciatocnikov/
Teda my žijeme za postupného nástupu a budovania tohto štvrtého kráľovstva ,ktoré už nebude zvrhnuté ľuďmi a vystrieda ho už len kráľovstvo Božie ,tým večným v nebi. Chýba už len úplné prevzatie moci od súčasných panovníkov zeme dosadenie malého rohu –antikrista na vrchol svetovlády.
štefan161
Žiadne nwo
1.babylon
2.medoperzska ríša
3. grécka ríša-používali meď a zliatiny tiny
4.Rim
Rímska ríša existuje dodnes a pretransformovala sa na Vatikán.
To je ten malý roh, ktorý hovorí ruhave reči proti najvyššiemu a ničí svätých.
Za dní tých kráľov povstane kráľovstvo, ktoré nebude mať konca. Čiže za čias Pána Ježiša a jeho diele na kríži vznikla cirkev
štefan161
Inak Rimania boli známi tým, že na rozdiel od Grékov nepoužívali meď, ani bronz, ale železo
Laco Bajzo
štefan161- NWO je už tu ,ale väčšine budú bližšie takéto bludy ako si napísal :) S vakcínou v zadku a čipom pod kožou budete písať takéto nezmysly. :) Ale už len krátky čas.
Samson1
Kdo prorokuje z vnuknutí, mluví slovo Boží a s Bohem nejsou žerty. Kdo přijímá proroka proto, že je prorok, dostane odplatu proroka. Myslím, že na Písmě nejde nic měnit. Člověk může přijímat a nebo ne. To je jeho odpovědnost.
Laco Bajzo
Kresťania by mali poznať znamenia časov,lebo nám to prikázal Pán Ježiš.
Bohužiaľ pre absolútnu väčšinu dnešných "kresťanov" je to španielska dedina,lebo sa podľa predpovede Písma odvrátili od Bohom zjavenej pravdy k bájkam a falošným proroctvám o pokoji a rozkvete cirkvi v čase všeobecného odpadu od viery a najväčšieho súženia ,ktoré práve prichádza.
Sľubovať pokoj ,reformu a rozkvet cirkvi v …More
Kresťania by mali poznať znamenia časov,lebo nám to prikázal Pán Ježiš.
Bohužiaľ pre absolútnu väčšinu dnešných "kresťanov" je to španielska dedina,lebo sa podľa predpovede Písma odvrátili od Bohom zjavenej pravdy k bájkam a falošným proroctvám o pokoji a rozkvete cirkvi v čase všeobecného odpadu od viery a najväčšieho súženia ,ktoré práve prichádza.
Sľubovať pokoj ,reformu a rozkvet cirkvi v čase všeobecného odpadu od viery,veľkého súženia a časoch antikrista-teda najväčšieho prenasledovania kresťanov je blud odporujúci Bohom zjavenej pravde o posledných časoch.Každý ,kto dáva takéto falošné nádeje robí veľkú službu zlému.
Laco Bajzo
Hlupákom je to samozrejme na smiech.Namiesto argumentov majú smajlíky.
Lukáš Evanjelista
V Evanjeliu Lukáša Ježiš hovorí Lk 24,44: Potom im povedal: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch."
Ale musí sa splniť v Písme aj všetko ostatné, všetky proroctvá, aj o veľkých súženiach, ale ľudia nechcú počúvať Pravdu v Písme a hlas Boží, ale radšej falošných prorokov: I-IV články I.…
More
V Evanjeliu Lukáša Ježiš hovorí Lk 24,44: Potom im povedal: "Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch."
Ale musí sa splniť v Písme aj všetko ostatné, všetky proroctvá, aj o veľkých súženiach, ale ľudia nechcú počúvať Pravdu v Písme a hlas Boží, ale radšej falošných prorokov: I-IV články I.„Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých“ Mt 24,11