Ježiš Kristus hovorí Pátrovi Piovi o posledných časoch.

PS: Ešte raz to dávam lebo stále aktuálnejšie v dnešných časoch a hlavne v blízkej budúcnosti. Na stránke je preklep nemá byť o konci sveta.

Dvanáste tajomstvo, ktoré Pán Ježiš povedal Pátrovi Piovi: "Ľudstvo zažije tragédiu. Mnohí budú premožení a nakazení jedmi ... Ja však zostanem blízko tých, čo budú mať čisté srdce. Mesiac máj bude tragickým mesiacom."

Málokto vie, že Páter Pio mal okrem mnohých iných darov aj dar proroctva a že s ním komunikoval sám Pán Ježiš. V liste z roku 1959, ktorý adresoval svojmu predstavenému, Páter Pio podrobne opísal zjavenie, ktoré mu ukázal Ježiš o konci čias. List je kontroverzný a mnohí ho chceli udržať v tajnosti.

1) Svet speje k zničeniu. Ľudia opustili pravú cestu a pustili sa po ceste, ktorá končí v ničote násilia ... ak sa okamžite neobrátia a nenapijú sa z prameňa pokory a milosrdnej lásky, dôjde ku katastrofe. (List je dosť dlhý a plný posolstiev; preto vyberáme len 12 z nich, prevzatých z knihy Renza Bascheru ´The great prophets´ (Veľkí proroci).)

2) Budú sa diať hrozné veci. Už sa nemôžem viac prihovárať za ľudstvo. Božia oddanosť je na konci. Človek bol stvorený aby miloval život a končí jeho ničením ...

3) Svet bol zverený človeku ako záhrada. Človek ho otrávil a nakazil jedmi. Teraz nič neslúži na očistenie tohto domova človeka. Tu treba dôkladný a hlboký zásah, no ten môže prísť iba z neba.

4) Pripravte sa na prežitie troch dní v absolútnej tme. Tieto tri dni sú veľmi blízko ... V týchto dňoch zostanete ako mŕtvi, bez jedla a pitia. Potom sa vráti svetlo. Veľa ľudí ho však už nikdy neuvidí.

5) Mnoho ľudí bude utekať preč, ale budú pobehovať bez cieľa. Povedia, že záchrana je na východe, budú teda utekať tam, no popadajú z útesu. Povedia, že záchrana je na západe, budú teda utekať tam, no popadajú do pece. ( Terajší svet rozdelený prvá časť na východ a druhá časť na západ. )

James Corbett: Ukrajinská krize


6) Zem sa bude triasť a nastane obrovská panika ... Zem je chorá. Zemetrasenie bude ako had - budete ho počuť, ako sa k vám plazí zo všetkých strán. Bude padať mnoho kameňov. A mnohí ľudia zahynú.

7) Ste ako mravce, lebo prichádza čas, kedy si ľudia pre kus chleba vypichnú oči. - občianske vojny,revolúcie,nepokoje,( Hladomor, chudoba, nedostatok potravín, inflácia, zrušenie hotovosti, atď. ).Obchody budú vydrancované, sklady vykradnuté a zničené. Beda tomu, kto v tie dni nebude mať pri sebe sviecu, nádobu s vodou a veci potrebné na tri mesiace.

8) Zmizne pevnina ... obrovská pevnina. Krajina bude navždy vymazaná z mapy ... jej dejiny, bohatstvo a obyvateľov budú vláčiť bahnom. ( Amerika ? )

9) Láska človeka k človeku bude už len prázdnym slovom. Ako môžeš čakať, že ťa Ježiš bude milovať, keď ty nedokážeš preukázať lásku človeku, ktorý s tebou sedí pri stole? ... Boží hnev neušetrí ľudí múdrych a učených, ale maličkých.

10) Som "zúfalý" ... Neviem, čo mám ešte urobiť pre ľudstvo, aby robilo pokánie. Ak bude pokračovať svojou cestou aj naďalej, rozpúta sa hrozný Boží hnev a udrie ako blesk.

11) Na zem spadne meteorit a všetkých vydesí. Bude to katastrofa, oveľa horšia než vojna. Veľa vecí bude zničených, zrušených, vymazaných. A to bude jedno zo znamení ... ( Prirodzené zákony ? Presadzujú si satanské zákony aby zničili slobodu človeka a zotročili ho,prirodzenosť zmýšľania a jeho stvoreného tela na Boží obraz ? )

12) Ľudia zažijú tragédiu. Mnohých premôže rieka, mnohí zhoria v plameňoch, mnohých zavalia a pochovajú jedy. ( pohromy,katastrofy,jedy - vakcíny alebo aj biologické zbraňe ? )... Ja však zostanem blízko čistému srdcu. Máj bude tragickým mesiacom.

Dr. Alim: "Jedná se o biologickou zbraň"

Kedy ten deň nastane? Kľúčom je samotná Biblia: 2, Pt 3, 2-13: "Pánov deň príde ako zlodej"...

Ježiš hovorí Pátrovi Piovi o konci sveta


Proroctví katolických světců a mystiků. Varovania pred trestami a ťažkými časmi

PROROCTVÍ - Rusko obsadí celou evropu. Otec Marg Goring

Proroctvá od Marie-Julie Jahenny

Proroctví extatičky z Tours (1872)

Marie-Julie Jahenny – Tyrani Talianska

Marie-Julie Jahenny – Božské Srdce Ježišovo

Sestra Elena Aiellová – Revolúcie a vojny čakajú bezbožné ľudstvo

Veľké katastrofy aj prírodné a Božie tresty v proroctvách vrátane vojny ! Obnova Cirkvi

Marie-Julie Jahenny – Len modlitbou a Máriinými slzami budú nepriateľské armády vyhnané

Marie-Julie Jahenny – Na vstup do Neba treba niesť svoj kríž a trpieť s Ježišom

Rok 13.10.1973 - tretie zjavenie v Akite: Trest prichádza!

Soud národů – VII (2022)

Marie-Julie Jahenny – Práca v nedeľu prináša peklo na zem a v Paríži nikto neprežije

Marie-Julie Jahenny – Beda Parížu!

Tresty pre najbezbožnejšiu generáciu budú príšerné ! Sme veľmi blízko a budeme toho svedkami

Soud národů – (2020)

Marie-Julie Jahenny – Boží muž povznesie Francúzsko z ruín

Marie-Julie Jahenny - Mnohí biskupi a kňazi sa pridajú k falošnému náboženstvu

Zkapalnění od sv. Januária je znamení, že květen 2022 nebude smrtonosným měsícem

Varovanie: Ľudstvo je v agónii, pochopte už vážnosť situácie - gloria.tv

NADCHÁZEJÍCÍ TREST - gloria.tv
Public domain
Johan Matej Saladin shares this
1249
Honza2
Pravdivě napsané!
Samson1 shares this
21.3K
Metod
Blíží sa Varovanie!
Tomek P
Varovanie bude v trištvrte vojny inac by ti magori všetko zničili
jaro214
Rusko a Čína sú len druhá strana mince, na tej opačnej je západ. Ostatné krajiny podľa toho, na ktorú stranu sa pridajú.
Napríklad Žalm 91 nám podáva radu, ako pokračovať
rozalia shares this
2
U.S.C.A.E.
ňu ňu ňu krásny východ oproti hnusnému západu alebo vice versa kto verí tomuto nie je v realite nie východ nie západ ale HORE
Čínski vedci hlásia pokrok pri vývine umelej maternice, určenej na chov ľudíMore
ňu ňu ňu krásny východ oproti hnusnému západu alebo vice versa kto verí tomuto nie je v realite nie východ nie západ ale HORE

Čínski vedci hlásia pokrok pri vývine umelej maternice, určenej na chov ľudí
Mária Jana Krištofovičová shares this
55
Anna Anna shares this
321
Tina 13
🙏🙏🙏
johanika
Pamätám si ešte z detstva proroctvo o zlých časov počas kvitnutia čerešní... Ten máj teda asi sedí.
Bernadeta Šmídová shares this
240
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
7Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.
8Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.
9Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali …More
7Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.

8Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.

9Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.

10Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům.

11Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.

12Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

13Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

14Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost ‘ stát tam, kde být nemá – kdo čte, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;

15kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal;

16a kdo je na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť.

17Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!

18Modlete se, aby to nebylo v zimě.

19S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška a nikdy nebude.

20A kdyby Pán nezkrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny.

21A tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš, hle tam,‘ nevěřte!

22Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné.

23Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.

24Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce a měsíc ztratí svou záři,

25hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí.

26A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou.

27Tehdy vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konce nebe.

28Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko.

29Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.

30Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane.

31Nebe a země pominou, ale má slova nepominou