Proroctvá od Marie-Julie Jahenny.

Proroctvo o Anglicku. Marie-Julie Jahenny – Anglická kráľovná

Z denníčka Marie-Julie, 18. mája 1881

V tom čase Anglicko zradí svoj ľud pod vládou istej kráľovnej; po jej odchode z trónu nepôjdu veci tak, ako požaduje Pán.

Súvisiace:

V Británii sa chystá veľká kampaň za zrušenie monarchie

Marie-Julie Jahenny – Pred udalosťami vo Francúzsku sa najprv Veľká Británia rozdelí na štyri časti

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Marie-Julie Jahenny – Vynálezy sú od Božieho nepriateľa a sú tiež znamením

Z denníčka Marie-Julie, 19.augusta 1878

Sv. Benedikt

„Je to pomstychtivý nepriateľ, ktorý v túto chvíľu obieha všade naokolo robiac divy vzbudzujúce veľký ohlas (zrejme je reč o vynálezoch, nie skutočných zázrakoch); rozpráva do uší mnohých duší, hovorí im, že je to Boh, kto im zjavuje tieto nové tajomná a hlboké milosti. Vy, ktorí vidíte toto všetko sa diať obávajúc sa Boha, ktorý povedal: „Keď sa svet bude zdať preplnený zázrakmi; keď – na všetkých stranách – budú ohlasovať svoje fantastické veci, keď budete počuť hlasy zvučiace zo stredu sveta, Boh vyjaví Svoju slávu na Zemi“.

Zvážte tieto fakty, verte, že vynálezy sú od Božieho nepriateľa, že stanovená hodina Božia nie je od vás ďaleko! Toto je znak, ktorý dal Boh, aby ste sa opäť obnovili (v svätosti). Všetky tieto znamenia značia príchod Pánov, príchod radosti a veľkého utrpenia. Aj evanjelisti spojili tieto fakty s veľkým dňom Všeobecného súdu. Nuž teda! Stane sa to pred posledným (dňom?), bude to hrozné, súd spravodlivosti, súd hnevu a v tom istom čase slávne vzkriesenie v pokoji, v nádeji – pre priateľov Boha. Prečo dnes človek nechce vidieť Božiu Spravodlivosť, ktorá vás navštívi každú chvíľu?“

Iné veci od Svätej ženy,ktorá slúžila Svätému Bohu a dostala od neho dar prorokovania do vzdialenej budúcnosti ( Súčasnosť a hlavne blizkej budúcnosti ).

Marie-Julie Jahenny – Posolstvá

Marie-Julie Jahenny – Cirkev všetko vydrží, pretože Sám Boh ju bude brániť.

Marie-Julie Jahenny – Spravodlivých Pán zachráni, kým druhí budú v nárekoch

Marie-Julie Jahenny – O utrpení Anjelského pápeža #2

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 15. júna 1875

Marie-Julie Jahenny – Červený dážď

Marie-Julie Jahenny – Kráľ Henri zjednotí priateľov Boha a Francúzska

Marie-Julie Jahenny – Kráľ zasvätený Márii

Marie-Julie Jahenny – Kráľ Henri bude povolaný Bohom

Marie-Julie Jahenny – Ľud sa stále odmieta obrátiť, takže môže očakávať tresty !

Marie-Julie Jahenny – Všeobecné odpadlíctvo

Marie-Julie Jahenny – Francúzsky kráľ obnoví mier po celej Zemi

Marie-Julie Jahenny – Treba sa modliť za skorý príchod Veľkého katolíckeho Kráľa !

Marie-Julie Jahenny – Po trestoch príde svätá generácia

Marie-Julie Jahenny – Beda Parížu!

Marie-Julie Jahenny – Na vstup do Neba treba niesť svoj kríž a trpieť s Ježišom

Marie-Julie Jahenny – Len modlitbou a Máriinými slzami budú nepriateľské armády vyhnané.
Public domain
Martin - Patrón Svätý Malachiáš and one more user link to this post
ľubica
+