Marie-Julie Jahenny – Len modlitbou a Máriinými slzami budú nepriateľské armády vyhnané.

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 1. októbra 1875

Pán Ježiš :

“Keď sa cudzinec (Rusko) príde roztiahnuť do Francúzska, bude to len skrze zjavenú modlitbu, vďaka čomu bude potlačený a vyhnaný. Príde sa roztiahnuť do Francúzska ako rozzúrený lev, so všetkým hnevom, so všetkými bezbožnými armádami (t.j. moslimské národy), aby plienili ľud francúzsky a pobili ho.

Moja ruka, neviditeľná, (však) zasiahne. Francúzsko, bez Mojej Matky nikdy nepovstaneš zo svojho nešťastia! Ak tvoj triumf príde rýchlo, je to vďaka Márii, (vďaka) jej prosbám, jej slzám.

Francúzsko, očakáva ťa strašný boj za Kráľa Henriho (t.j. „Veľkého katolíckeho kráľa“), ktorý musí priniesť mier a pokoj do svojej krajiny. Menej bolesti budeš mať pri obrane Svätej Cirkvi. Hovorím ti znova, že dosadenie Svätého otca (t.j. predpovedaného „Anjelského pápeža“) bude hrozné, ale stále bude menej hrozné ako boj za Kráľa.

Francúzsko bude prvý deň potrebovať mocnú ruku, bitka bude vyhraná Nebom; druhý deň (bude bitka vyhraná) človekom.”

+ + +

Tak ako Dobšinský zbieral rozprávky, tak istý pán menom Yves Dupont zbieral proroctvá spísané rôznymi katolíckymi svätcami. Tie potom vydal v knihe s jednoduchým názvom „Catholic Prophecy.“ Tieto rôzne proroctvá z rôznych dôb a od rôznych autorov sú mimoriadne zaujímavé v tom, že akoby hovorili jeden a ten istý príbeh, vždy len z trošku iného uhlu pohľadu.

Avšak podstata je VŽDY tá istá: pre hriechy ľudstva – laikov, ale aj kňazov – strestá Boh ľudí dvoma strašnými spôsobmi – nukleárnou vojnou a troma dňami temnoty.

A) Toto „Obdobie trestu“ má začať ničivou občianskou vojnou vo Francúzsku, kedy „bude horieť celý Paríž,“ ale aj ďalšie miesta po krajine.

O pár mesiacov na to vypuknú ešte väčšie nepokoje v Ríme, davy začnú prenasledovať a zabíjať kňazov, ako aj ďalších predstaviteľov cirkvi, a „pápež utečie z Ríma.“

Práve v období nepokojov v Ríme má Boh ukázať posledné veľké varovanie, aby sa ľudia obrátili, kým je čas – výnimočne jasnú kométu, ktorej úlomky dopadnú na zem a spôsobia masívne prílivové vlny.

B) Občianske vojny budú dlho pripravovanou podvratnou akciou ruských vojenských zložiek – keď bude situácia vo Francúzsku a Taliansku najhoršia, ruské vojská najprv zaútočia na Turecko. Táto udalosť bude v budúcnosti považovaná za začiatok 3. svetovej vojny.

Vrchol však nastane až o čosi neskôr, keď Rusi spolu s moslimskými národmi podniknú inváziu do Európy a ich spojenci Číňania sa vylodia na západnom pobreží USA.

C)Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý – Tri dni temnoty. Tie definitívne pomôžu Božiemu ľudu poraziť tri tyranské mocnosti z Východu a zvyšky obyvateľov z Ruska, Číny, moslimských národov, ba aj Izraela sa dajú na katolícku vieru a uznajú nového pápeža za jediného zástupcu Boha na zemi.


(https://www.beautysoancient.com/three-days-of-darkness-nonsense-or-true-prophecy/)

Toto je preklad článku Three Days of Darkness: Nonsense or True Prophecy? zo stránky beautysoancient.com: Three Days of Darkness 2021: Nonsense or True Prophecy?

Už ste čítali proroctvo o troch dňoch temnoty? Posvätené sviečky už máte prichystané?

Na moje prekvapenie, existujú proroctvá – aj keď zďaleka nie všetky – ktoré boli spísané katolíkmi. Jedným z takýchto proroctiev je práve to o troch dňoch temnoty.

Pôvod proroctiev o Troch dňoch temnoty

Myšlienka Troch dňoch temnoty nie je až taká výnimočná. Jej korene možno v skutočnosti nájsť v knihe Exodus, v 10. kapitole:

„I vystrel Mojžiš ruku k nebu a v celej egyptskej krajine nastala hustá trojdňová tma. Nik nevidel druhého a tri dni sa nemohol nik pohnúť zo svojho miesta. Izraeliti však mali všetci svetlo vo svojich príbytkoch.“(Ex. 10:22,23)

Marie July Jahennyová

Počas histórie prichádzalo množstvo svätcov so spismi o akomsi príšernom treste, ktorý by mal trvať tri dni. Marie July Jahennyová, Francúzska narodená v roku 1850, bola mystičkou rádu františkánov a mala niekoľko vízií o Troch dňoch temnoty.

Tento koncept trestu skrze akúsi temnotu sa vo veľkom vrátil na konci 18. storočia – v čase Veľkej francúzskej revolúcie – a rovnako tak v 19. storočí. Vtedy vlny mystikov, ako napríklad blahoslavená Anna Maria Taigová, predpovedali čas mimoriadnej temnoty… Podľa Marie July Jahennyovej z Coyultu vo Francúzsku to bude celosvetový trest. Deň bude ako noc a noc bude temná ako uhoľná baňa. Temnota bude takmer hmatateľná. Jahennyová v roku 1850 zapísala:

Tri dni temnoty budú vo štvrtok, piatok a sobotu. V dni Najsvätejšej sviatosti, kríža a Našej Pani.

Zem bude pokrytá temnotou –
tlmočila slová Panny Márie 20. septembra 1882. Hromy a blesky spôsobia, že tí, ktorí nemajú žiadnej viery, či dôvery v moju Moc, budú umierať od strachu.

Počas týchto troch dní desivej temnoty nesmie byť otvorené žiadne okno, pretože nikto nebude môcť nič vidieť.

Obloha bude v ohni, zem sa roztvorí… Nech posvätené sviečky horia v každom príbytku počas týchto troch dní, lebo žiadne iné svetlo nebude svietiť.

NECH NIE JE NIKOHO BEZ PRÍSTREŠKU! Lebo taký človek neprežije. Zem sa bude triasť ako v deň súdu a strach bude veľký. Áno, vy počujeme modlitby našich verných. ANI JEDEN Z NICH NEZAHYNIE. Budeme ich potrebovať, aby zvestovali slávu Kríža.
(8. decembra 1882), spiritdaily.net/threedays.htm.

Znamenia blížiacich sa Troch dní temnoty

Znamenia majú slúžiť ako varovanie, že by sme sa mali pripraviť na Tri dni temnoty, ktoré po nich môžu nastať prakticky kedykoľvek. Je to ako keby ste si kúpili a uskladnili rôzne plechovky s jedlom a balené vody, oblečenie, či ďalšie veci potrebné na prežitie.

Tu sú najbližšie predpovedané znamenia pred Tromi dňami temnoty:

Opovrhovanie zákonmi cirkvi, neúcta a nemravnosť v cirkvi samotnej, masový exodus veriacich z cirkvi

Málo láskavosti k druhým, rozdelenia, bezbožnosť, pýcha na ľudské vedomosti a poznanie, nezhody

Veľké rozpory v životoch rodín: nemorálnosť, cudzoložstvo, zvrátenosť mladých (propagovanie homosexuality na školách), nemravné oblečenie (minisukne atď.), ľudia zaujímajúci sa iba o jedenie, pitie, tancovačky a a ďalšie pozemské potešenia.

Občianske nepokoje, pády vlád, zmätok na najvyšších miestach, korupcia, štátne prevraty, občianske vojny a revolúcie

Záplavy, suchá, neúroda, nezvyčajné zmeny počasia, tornáda, zemetrasenia, hladomory, epidémie, neznáme nákazy (nové kmene vírusov)

Pápež utečie z Ríma, čo spôsobí 3. svetovú vojnu

Triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie nastane po skutočnej obnove, znovunastoleniu tradície. Bude veľký koncil, ktorý odmietne novú (nelatinskú) omšu, mnohé z učení II. vatikánskeho koncilu. Približne v období Troch dní temnoty povstane veľký kráľ a spolu s ním aj nový pápež.

Varovanie


Po vyššie uvedených znameniach bude ešte bezprostredné varovanie. Taktiež pôjde o istý nadprirodzený úkaz – celkom desivý, avšak sám o sebe by nemal spôsobiť žiadne škody. Bude to pre nás posledné Božie varovanie. Marie July Jahennyová:

Nebude to uprostred leta, ani počas dlhších dní roka, ale v období, keď sú dni stále krátke (zimný čas). Nebude to na konci roka, ale v prvých dňoch (nového roka), keď vám dám Moje jasné varovanie. Ten deň temna a bleskov bude prvý, ktorý pošlem na obrátenie hriešnikov. Množstvo z nich sa navráti ku Mne ešte pred Veľkou búrkou (samotným trestom) čo bude nasledovať zakrátko potom. Táto (prvá) temnota a blesky nebudú pokrývať celé Francúzsko, ale časť Bretónska… Z jednej noci po ďalšiu – celý jeden deň – neprestanú blesky burácať. Oheň z nich spôsobí množstvo škody, dokonca aj v zabarikádovaných domoch, v ktorých niekto žije v hriechu.

Dni temna

Ste pripravení? Ideme na tie naozaj desivé veci. Podľa stránky o Troch dňoch temnoty sa udeje toto:

Vietor bude zavýjať a skučať. Blesky budú s nevydanou silou trieskať do zeme. Celá zem sa bude triasť a nebeské telesá budú nepokojné. Každému démonovi, každému zlému duchu bude dovolené vyjsť z pekla a chodiť po zemi. Ľudia budú svedkami hrozných výjavov, mnohí umrú z číreho strachu. Oheň bude padať dolu z neba, všetky veľké mestá budú zničené a jedovaté plyny zaplnia vzduch. Všade budú náreky. Neveriaci budú horieť ako zoschnutá tráva. Celá zem bude zasiahnutá; bude vyzerať ako jedno veľké pohrebisko.

Hneď ako uvidíte znamenia, bežte sa schovať, choďte do vnútra svojich domovov, zamknite za sebou dvere, zavrite okná, stiahnite žalúzie a otvory okolo okien a dverí prelepte papierom. Neodpovedajte volaniam zvonka, nepozerajte sa cez okná, pretože zahyniete na mieste (ako Lótova žena zahynula, keď sa chcela pozrieť na skazu mesta): očami neustále smerujte k zemi a na okná sa za žiadnych okolností nepozerajte; pretože Hnev Boží bude obrovský a nikto by sa ním nemal kochať.

Žiariť bude len svetlo z posvätených sviečok (najlepšie z včelieho vosku); nič iné nebude vydávať svetlo, ale keď raz bude takáto sviečka zapálená, neprestane svietiť. Avšak svietiť budú tieto sviečky len v domovoch verných; v domovoch bezbožných svietiť nebudú. Svätenou vodou kropte svoje domovy a hlavne priestor okolo okien a dverí; diabli sa desia svätenej vody. Sami sa ním prežehnávajte a potrite si ním päť zmyslových orgánov: oči, uši, nos, ústa, ruky, chodidlá a čelá. Po ruke majte pitnú vodu a aj niečo na jedenie (ale prežijete aj bez potravín). Kľačte a modlite sa s roztiahnutými rukami, alebo ležte tvárou dolu na zemi. Robte úkony kajúcnosti, viery, nádeje a dobročinnosti. Nadovšetko sa modlite ruženec, konkrétne Bolestný ruženec.

Ľudia vonku okamžite zahynú. Tri štvrtiny ľudí zahynie, viac mužov ako žien. Nikto neutečie hrôze týchto dní.


Posvätené sviečky

Podľa týchto proroctiev nebude počas Troch dní temnoty svietiť žiadne svetlo, okrem toho z posvätených sviečok. Z tohto dôvodu majú niektorí katolíci – hlavne však staršia generácia – takéto posvätené sviečky uschované vo svojich špajzách.

Obdobie mieru

Po Troch dňoch temnoty nastane obdobe mieru a pokoja. Cirkev bude prekvitať, Evanjelium sa bude rozširovať po svete. Všetko to bude pekné, no nebude to úplný koniec. Povstane (biblický) Antikrist a (opäť) príde hrozná doba. Potom sa navráti náš Pán.

***

D) Podľa blahoslaveného Holzhausera má takto skončiť „naša doba“ – piate obdobie Cirkvi– a začať má nové, šieste obdobie. Bude to doba, kedy sa celý svet obráti ku Kristovi skrze jedinú pravú Rímskokatolícku cirkev a svetu budú vládnuť dvaja svätci z Francúzska – “Veľký katolícky kráľ” a “Anjelsky pápež.”

Toto obdobie však bude trvať len do 30 - 40 rokov ( niekde sa vraví 100 rokov,ale to je si myslím dosť prehnané ) potom nadíde siedma doba – obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista.

Amen!

P.S.: Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.


Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 23. mája 1874

Pán Ježiš povedal: „Zmetiem, prevrátim bandu kupcov a bezbožníkov. (Však) úspech dám človeku spravodlivému a duši vrúcnej. Áno, zatrasiem zemou, ktorú privediem k nohám spravodlivého, (k nohám) človeka, ktorý musí vládnuť zemi Francúzskej (t.j. predpovedanému Veľkému katolíckemu kráľovi).“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.
Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 29. september 1874

Na Nebesiach bude Svätý Michal Archanjel oslavovať spolu s Najsvätejším Srdcom Ježišovím triumf (nového) Svätého otca a tiež celej Cirkvi. On (svätý Michal) zdolá všetkých nepriateľov Francúzska. Najsvätejšie Srdce Ježišovo mu taktiež dovolí zdolať svojich vysvätených synov – kňazov. Ah! Každý deň doň vrážajú kopije!

Svätá Panna povedala, že budeme zachránení len skrze modlitbu a pokánie. Treba sa modliť najmä k Najsvätejšiemu Srdcu. Francúzsko narieka, slzy spravodlivého padajú, spravodlivý trpí kvôli hriešnikom.

Veľké katastrofy aj prírodné a Božie tresty v proroctvách vrátane vojny ! Obnova Cirkvi.

Soud národů – (2020)

ANTIKRIST V IZRAELI VYHLÁSIL VEĽKÚ VOJNU. Rabíni sa stretli s ich falošným mesiašom ( antikristom ) a on ich varoval, že čoskoro bude vojna. (VIDEO)

Bude Řím zničen? – III (2021)

Marie-Julie Jahenny – Beda Parížu!

Bude Řím zničen? – III (2021)

Kdy bude Řím zničen?

Homer Sweeney

15. března 2021

Stejně jako mnozí Američané těžko věřím čemukoliv, co přichází z Washingtonu D. C., protože politici tak často lžou. Dalším výmyslem je, že musíme přestat jezdit v benzínových autech a během příštích devíti let přijmout Zelený nový úděl. Pokud to neučiníme, bude podle Bidena příliš pozdě na záchranu planety a všech těch nových zaměstnání pro ty, kteří budou budovat solární panely a dokonce i větrné mlýny.

Miliony lidí této zelené historce věří a jsou slepí ke skutečnosti, že přijetí této politiky oslabí Ameriku a zničí naše vojenské schopnosti, což je cíl, který po mnoho let měla americká levice.

Jejich predikce má jediný problém. Bůh má jiné plány!

Anděl spoutá starého hada na tisíc let

Ve Zjevení sv. Jana se říká:

„A spatřil jsem anděla sestupovati s nebe. I uchopil draka, starého hada, to jest ďábla neboli satana, a spoutal ho na tisíc let.

Potom ho uvrhl do propasti a zavřel ji a zapečetil, aby drak již nesváděl národy, dokud by neuplynulo tisíc let. Poté měl býti na krátký čas rozvázán.“
(Kap. 20:2–3)

Oněch tisíc let je nejspíš řečnický obrat znamenající mnoho staletí, která započnou s univerzální vládou Ježíše Krista a Panny Marie, což je doba, která se rychle blíží. Než to bude moci nastat, jsou hlavy Církve momentálně pod vlivem Lucifera a jeho posluhovačů, kteří pobízejí vůdce hereze a schizmatu a vedou je k tomu, že jim bude vládnout Antikrist a falešný prorok.

Bůh nás také varoval, že pokud nepřestaneme hřešit, dopadnou na nás tresty jako například válka, hladomor, smrtící nákaza – zničení větší, než jaké utrpěl pohanský Řím za pronásledování Církve. Písmo svaté tento trest nazývá Soudem národů.

Zničení Říma

Zničení Říma bylo prorokováno 2 000 let. Nastane brzy? Komentář ke Zjevení sv. Jana, který sepsal dp. E. Sylvestr Berry, je rozdělen do tří částí, jež odpovídají třem po sobě následujícím obdobím historie Církve:

1) Od doby sv. Jana do otevření propasti.

2) Od otevření propasti po její uzavření.

3) Od uzavření propasti do konce světa.

La Saletta: Démoni budou vypuštěni z pekla na zem

Jsem přesvědčen, že v současnosti žijeme v době velmi blízké období Antikrista, jejíž konec bude zahrnovat zničení Říma.

P. Berry se po pečlivé četbě Zjevení sv. Jana domníval, že Antikrist se objeví mnoho století před posledním soudem a koncem světa. P. Berry kritizuje obvyklou domněnku, že Antikrist přijde až po vládě Ježíše Krista nebo ke konci onoho tisíciletého období.

Poselství z La Saletty, které nám předala Naše Paní v polovině 19. století, tento komentář ke Zjevení sv. Jana sepsaného na počátku Církve potvrzuje. Toto poselství (viz zde) nás informuje, že „v roce 1864 bude Lucifer spolu s velkým počtem démonům vypuštěn z pekel; postupně vyhladí víru, a to i u osob Bohu zasvěcených; oslepí je do té míry, že bez zvláštní milosti převezmou ducha těchto zlých andělů; určitý počet řeholních domů zcela ztratí víru a způsobí tak záhubu mnoha duší.

Byl to sám Kristus, kdo povolil toto vypuštění spoutaných andělů, což ukazuje, že nepřátelé Církve nemají žádnou moc proti ní, pokud to Bůh nedovolí.

Papežové nedbali požadavku Naší Paní z Fatimy

V roce 1917 přišla Naše Paní do Fatimy, aby lidstvu pomohla spasit duše před pádem do bezedné propasti v nebezpečných časech, které jsou před námi. Domníváme se, že díky činnosti Lucifera a jeho démonů bylo její poselství ze strany církevních vůdců zcela ignorováno.

Začalo na počátku 30. let 20. století, když Pius XI. nereagoval na požadavek Naší Paní zasvětit Rusko Jejímu Neposkvrněnému Srdci. Naše Paní řekla při zjevení v Rianju v roce 1931 sestře Lucii toto: „Oznam to Mým služebníkům: vzhledem k tomu, že následují příkladu krále Francie, když odkládají vykonání Mého příkazu, budou jej následovat v neštěstí. Nikdy nebude příliš pozdě obrátit se k Ježíši a Marii.

Později si při jiném rozhovoru Naše Paní Lucii stěžovala: „Nedbali Mého požadavku. Jako francouzský král se budou kát a vyplní jej, ale bude už pozdě. Rusko již rozšíří své omyly po celém světě, což způsobí války a pronásledování Církve. Svatý Otec bude mnoho trpět!

Francouzský král Ludvík XVI. ztratil svůj trůn a o tři roky později byl sťat. Jaká jsou to neštěstí, která čekají na Boží služebníky?

Budoucí pohromy

Následující proroctví mohou pomoci objasnit, jaký druh trestu čeká svět, který opustil Ježíše Krista a Jeho blahoslavenou Matku.

Sv. Pius X. měl dvě vidění, která předpovídala velký trest. U prvního z roku 1909 se papež dostal do vytržení během audience poskytnuté účastníkům generální kapituly františkánského řádu:

Papež Pius X. měl dvě děsivá vidění

To, co jsem viděl, je děsivé! Budu jím já, nebo to bude můj nástupce? Jisté je, že papež opustí Řím a až bude opouštět Vatikán, bude kráčet přes mrtvá těla svých kněží!

Pak těsně předtím, než v roce 1914 umřel: „Viděl jsem jednoho z mých nástupců stejného jména, který prchal přes mrtvá těla svých bratří. Nalezne útočiště na nějakém skrytém místě, ale po krátkém oddechu zemře krutou smrtí. Úcta k Bohu se z lidských srdcí vytratila. Chtějí vymazat dokonce i Boží paměť.

Někteří lidé spekulují, že papež sv. Pius X. se jmenoval Giuseppe Sarto a své první jméno má stejné s Benediktem XVI. – Josef. Můžeme z toho odvodit, že na Benediktu XVI. se naplní toto neštěstí, kdy ztratí Řím a svůj život podobně jako francouzský král, jak slíbil Náš Pán ve 30. letech, jestliže Rusko nebude zasvěceno Naší Paní? Zdá se to nepravděpodobné, protože se zřekl papežství. Kdo tedy bude tím papežem?

Papež Pius X. měl také zjevení Ludvíka XVI., který papeži řekl: „Všichni, kteří přežijí, se jednoho dne shromáždí kolem místa, kde byla prolita má krev. Uprostřed nich se objeví ten, o kterém se myslelo, že je mrtvý. On bude třímat mé žezlo ve své ruce; on je po mně prvorozený.

Otázka, kdo bude tímto nástupcem Ludvíka XVI., zůstává záhadou. S největší pravděpodobností to bude obnovitel francouzského trůnu.

Zničení Pompejí. Bude Řím zničen stejným způsobem?

Další tajemnou otázkou je, kdo bude posledním papežem zmiňovaným sv. Malachiášem v jeho proslulém proroctví z 12. století. Fakticky říká: „Během extrémního pronásledování Svaté římské církve bude sedět na stolci Petrus Romanus, který bude pást svá stáda uprostřed mnohého soužení; po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích zničeno a obávaný Soudce bude soudit svůj lid.

Je nepravděpodobné, že by sv. Malachiáš mluvil o Františkovi jednoduše proto, že on sám pronásleduje pravé katolické věřící. Skutečně dělá vše pro to, aby ukončil rozjímavý život, a zaměřuje se na všechny řeholní řády, které si ještě uchovávají něco z Tradice.

Jediný bod, který je jasný, je, že Řím bude zničen.

Když zvážíme ohromné množství muslimských imigrantů, kteří přicházejí do Itálie, vidíme, že v kteroukoliv chvíli mohou od svých muftí obdržet příkaz uvrhnout Itálii do chaosu a zničit Řím.

Bude Řím zničen v roce 2021? To ví jen Bůh, ale článek „Proč umřeli špačci v Římě?“ může naznačovat, že se v Římě stane něco tragického.
Zdroj: Tradition In Action
Překlad: D. Grof

ZA PÁR TÝDNŮ ČEKÁ EVROPU TAKOVÁ INVAZE, JAKOU DOSUD NEZAŽILA – CZ 24 News

O krok bližšie k islamizácii Slovenska - Zem&Vek

Poselství z La Saletty | Lumen de Lumine

Sestra Elena Aiellová – Revolúcie a vojny čakajú bezbožné ľudstvo.

Rok 13.10.1973 - tretie zjavenie v Akite: Trest prichádza!
Public domain
Milada Pišteková shares this
85
ľubica
Triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie nastane po skutočnej obnove, znovunastoleniu tradície. Bude veľký koncil, ktorý odmietne novú (nelatinskú) omšu, mnohé z učení II. vatikánskeho koncilu. Približne v období Troch dní temnoty povstane veľký kráľ a spolu s ním aj nový pápež.
Varovanie
Po vyššie uvedených znameniach
bude ešte bezprostredné varovanie. Taktiež pôjde o istý nadprirodzený …More
Triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie nastane po skutočnej obnove, znovunastoleniu tradície. Bude veľký koncil, ktorý odmietne novú (nelatinskú) omšu, mnohé z učení II. vatikánskeho koncilu. Približne v období Troch dní temnoty povstane veľký kráľ a spolu s ním aj nový pápež.

Varovanie

Po vyššie uvedených znameniach
bude ešte bezprostredné varovanie. Taktiež pôjde o istý nadprirodzený úkaz – celkom desivý, avšak sám o sebe by nemal spôsobiť žiadne škody. Bude to pre nás posledné Božie varovanie. Marie July Jahennyová:
Nebude to uprostred leta, ani počas dlhších dní roka, ale v období, keď sú dni stále krátke (zimný čas). Nebude to na konci roka, ale v prvých dňoch (nového roka), keď vám dám Moje jasné varovanie. Ten deň temna a bleskov bude prvý, ktorý pošlem na obrátenie hriešnikov. Množstvo z nich sa navráti ku Mne ešte pred Veľkou búrkou (samotným trestom) čo bude nasledovať zakrátko potom. Táto (prvá) temnota a blesky nebudú pokrývať celé Francúzsko, ale časť Bretónska… Z jednej noci po ďalšiu – celý jeden deň – neprestanú blesky burácať. Oheň z nich spôsobí množstvo škody, dokonca aj v zabarikádovaných domoch, v ktorých niekto žije v hriechu.
dyk
Vystraha pride asi po siedmich dňoch vojny
Libor Halik
Tak rychle to nejspíš nebude. Varování z nebe má přijít, až bude za 3. světové války nejhůře. Na pouhých 7 dní to nesedí.
dyk
Ale ano. Bude to rýchle. Ruskej a Čínskej armáde nemá kto odolať. Po Vystrahe nastane obratenie Ruska.
Peter(skala)
Tartar z Koutů u Domažlic prorokoval, že vojna začne ked kvytnu čerešne a skončí ked kvytnu čerešne (čiže bude trvať 1 rok), ale ak neverite jeho proroctvám, tak treba hladať dalej...
29) Nová válka vypukne, tahle bude nejkratší.
30) Národ v Čechách bude skrze válku zničen a vše v zemi bude v troskách.
31) Lidé zničí Zem a Země zničí lidi.
32) Dvakrát bude česká zem filtrována, podruhé …
More
Tartar z Koutů u Domažlic prorokoval, že vojna začne ked kvytnu čerešne a skončí ked kvytnu čerešne (čiže bude trvať 1 rok), ale ak neverite jeho proroctvám, tak treba hladať dalej...

29) Nová válka vypukne, tahle bude nejkratší.

30) Národ v Čechách bude skrze válku zničen a vše v zemi bude v troskách.

31) Lidé zničí Zem a Země zničí lidi.

32) Dvakrát bude česká zem filtrována, podruhé zůstane jenom tolik čechů, kteří budou mít místo na ruce.("tzv. zůstane tolik čechů, že se dají spočítat na rukou")

33) Však nebude dříve míru v Evropě, dokud Praha nebude hromada trosek.

34) Opět k třešňovýmu květu bude Praha zničena.

35) Jedno slunce se hrne a Země se bude třást.

36) Pomsta přijde přes velkou vodu.

36a) Přes velkou vodu přijde válka a železné růže budou českou zem dupat.

37) Když podruhé budou třešně zrát, vyhnanci z Čech se smutně vrátí ke svým pánům, k tkalcovským stavům a k polím se vrátí.

38) Ale jen několik jich bude.


Viac tu: 32.Tartar z Koutů u Domažlic :: Koniec sveta - obnova sveta
32.Tartar z Koutů u Domažlic :: Koniec sveta - obnova sveta
dyk
Železné ruže :)
dyk
Za jeden rok, vieš čo sa dá stihnúť pri dnešných zbraniach...?
apredsasatoci
Alebo bude vojna trvaťa pár dní.
Peter(skala)
tiež by ma zaujímalo, čo pre čechov znamenaju
želené růže🤔
otazka pre čechovMore
tiež by ma zaujímalo, čo pre čechov znamenaju

želené růže🤔

otazka pre čechov
dyk
Bomby predsa
Libor Halik
Toto proroctvo Tartar z Koutů u Domažlic je falošné, lebo nesedí verš: 11) Oni nebudou dávat pokoj, dokud český lev zas sám vládne a nikdo poddaný jest. 11) Nedají si pokoje, dokud lev Bohemie zase sám sobě nepovládne a nikomu jinému NEbude poddán. L: 100 let od vzniku Československa, vidím, že Češi tu sami sobě NEvládli. Vládli nám nejprve mezinárodní židovští bankéři Rothshildi skrze …More
Toto proroctvo Tartar z Koutů u Domažlic je falošné, lebo nesedí verš: 11) Oni nebudou dávat pokoj, dokud český lev zas sám vládne a nikdo poddaný jest. 11) Nedají si pokoje, dokud lev Bohemie zase sám sobě nepovládne a nikomu jinému NEbude poddán. L: 100 let od vzniku Československa, vidím, že Češi tu sami sobě NEvládli. Vládli nám nejprve mezinárodní židovští bankéři Rothshildi skrze jimi zplozené nemanželské dítě tj. T.G. Masaryka, pak Hitler potomek Rothschilda, po 2.světové válce po vyhnání sudetských Němců vládli Čechům Židé (Chazaři) ze Sovětského svazu neslovanského původu. 11) věta proroctví NESEDÍ s realitou. Od r.2004 nám vládnou z EU. Kromě toho došlo k zasvěcení všech obyvatel České republiky pod ochranu PMarie Neposkvrněné dle zaslíbení z Fatimy v r.1993 na Velehradě a 7.10.2017 v Koclířově. Díky 7.10.2017 zasvěcení PM se válka vyhne naší vlasti. Nevěřím, že Bůh si NIKDY NEmůže použít těžce hřešící autority církevní a světské k prosazení Boží vůle (např. k platnému zasvěcení národa). Já věřím ve všemohoucího Boha, který miluje svatost, ale používá někdy i těžké hříšníky. Myslím si, že to je STARÝ ďáblúv plán vyhubit Čechy. Satan předvídá mnohé, ale NENÍ vševědoucí, v detailech se mýlí a tím se časem prozradí, i když se maskuje za svatého anděla, PMarii, či za Boha, když KLAME vizionáře.
ľubica
kiežby bolo toľko modlitebníkov, vďaka ktorým by toto nevyšlo....
Peter(skala)
o.Libor, tiež som rozmýšľal nad tým, prečo vizionar hovorí:
26) Opět bude český lev zemi ovládat, ale jeho lesk je u konce.
27) V Čechách bude jenom jeden národ žít.

Viac tu: 32.Tartar z Koutů u Domažlic :: Koniec sveta - obnova sveta
🤔
Na prvý pohlad sa zdá ako keby vizionar hovoril o návrate českeho kráľa, ale ked sa pozrieme na doslovný text, tak prvorade vôbec sa nezmieňuje o kráľovi …More
o.Libor, tiež som rozmýšľal nad tým, prečo vizionar hovorí:

26) Opět bude český lev zemi ovládat, ale jeho lesk je u konce.

27) V Čechách bude jenom jeden národ žít.


Viac tu: 32.Tartar z Koutů u Domažlic :: Koniec sveta - obnova sveta

🤔

Na prvý pohlad sa zdá ako keby vizionar hovoril o návrate českeho kráľa, ale ked sa pozrieme na doslovný text, tak prvorade vôbec sa nezmieňuje o kráľovi, ale len o "českom levovi."

Už pri tomto zastavení nad proroctvom môžeme povedať, že ak niekto si myslí ako vizionar myslel na kráľa, tak to nie je dôkaz, ale len domnienka.

Ak vezmeme do uvahy obidva body 26,27., tak nám môžu dať vysvetlenie, že vizionar myslel predovšetkým na vlastnu štátnosť ako to býva v štátoch, ktoré nie su pod nadvladou cudzích štátov, ale maju vlastnú vládu - zloženu z občanov svojho štatu a takým štátom sa stal aj český národ, ked po 1.svet.vojne sa osamostatnil a vznikla Česká republika.

Tu treba povedať, že predtým český narod síce mal kráľa a cisára zároveň, lebo cisar Karol bol zároveň aj českým kráľom, ale ak niekto pozera na Česku republiku (v tom čase) ako na štat bez "českého leva", ktorého by považoval LEN za ČESKEHO kráľa, tak o čo viac v čase cisára Karola, ktorý NEbol čechom, ale rakušakom?!

Samozrejme, že česi mali svoje privilegia-právomoci ako keby boli samostatný štát, i ked pod vedením Haubsburskeho cisára, ale ak už niekto si myslí, že "českým levom" by mal byť LEN "český král" a za takého by sme mali považovať aj v proroctve vizionara Tartara z Domažlic, tak potom by sme museli očakávať za českeho leva niekoho, kto bol kráľom ešte PREDTYM ako ked česko patrilo pod cisara, čiže nejaký kraľ, ktorý bol rodák z českeho kraja. LENŽE taký, ked bol, tak nebol Bohom ustanovený (ani pápežom) ale len z vôle ľudu.

To však sa stalo aj v dobe, kedy cisar Karol kapituloval a česko sa osamostatnilo a zvolili si prezidenta. Kral alebo prezident ?! ... v podstate išlo o to isté, že za "hlavu" krajiny si zvolili svojho rodáka a to bez požehnania Božieho (Cirkvi)

Takže, ked to cele zhrnieme, môžeme z toho vydedukovať, že "českým levom" nemusí byť kráľ, ale aj prezident, podstatné je, že bude český rodák (panovnik).

To však nehovorím preto, aby som suhlasil s demokraticky zvoelným kralom alebo prezidentom, ale kvôli tomu, aby sme nezatracovali proroctvo Tratara len preto, že za "českého leva" by sme považovali LEN kráľa (ustanoveného Bohom). Môže to byť akýkolvek český panovnik.
ekans
vaše starosti bych nechtěl mět
ľubica
Varovanie Po vyššie uvedených znameniach bude ešte bezprostredné varovanie. Taktiež pôjde o istý nadprirodzený úkaz – celkom desivý, avšak sám o sebe by nemal spôsobiť žiadne škody. Bude to pre nás posledné Božie varovanie. Marie July Jahennyová:
Nebude to uprostred leta, ani počas dlhších dní roka, ale v období, keď sú dni stále krátke (zimný čas). Nebude to na konci roka, ale v prvých dňoch …More
Varovanie Po vyššie uvedených znameniach bude ešte bezprostredné varovanie. Taktiež pôjde o istý nadprirodzený úkaz – celkom desivý, avšak sám o sebe by nemal spôsobiť žiadne škody. Bude to pre nás posledné Božie varovanie. Marie July Jahennyová:

Nebude to uprostred leta, ani počas dlhších dní roka, ale v období, keď sú dni stále krátke (zimný čas). Nebude to na konci roka, ale v prvých dňoch (nového roka), keď vám dám Moje jasné varovanie. Ten deň temna a bleskov bude prvý, ktorý pošlem na obrátenie hriešnikov. Množstvo z nich sa navráti ku Mne ešte pred Veľkou búrkou (samotným trestom) čo bude nasledovať zakrátko potom. Táto (prvá) temnota a blesky nebudú pokrývať celé Francúzsko, ale časť Bretónska… Z jednej noci po ďalšiu – celý jeden deň – neprestanú blesky burácať. Oheň z nich spôsobí množstvo škody, dokonca aj v zabarikádovaných domoch, v ktorých niekto žije v hriechu.
dyk
Keď bude v dome dvadsať ľudí a jeden z nich bude v hriechu, všetci s nim zomrú. Iba dom, kde budú vsetci v milosti posväcujúcej zostanú neporušené.
ľubica
prosím link, od koho je tento citát.....
Libor Halik
To je teraz klůčové: A) Toto „Obdobie trestu“ má začať ničivou občianskou vojnou, kedy „bude horieť celý Paríž,“ ale aj ďalšie miesta po krajine.
O pár mesiacov na to vypuknú ešte väčšie nepokoje v Ríme, davy začnú prenasledovať a zabíjať kňazov, ako aj ďalších predstaviteľov cirkvi, a „pápež utečie z Ríma.“
Práve v období nepokojov v Ríme má Boh ukázať posledné veľké varovanie, aby sa …More
To je teraz klůčové: A) Toto „Obdobie trestu“ má začať ničivou občianskou vojnou, kedy „bude horieť celý Paríž,“ ale aj ďalšie miesta po krajine.
O pár mesiacov na to vypuknú ešte väčšie nepokoje v Ríme, davy začnú prenasledovať a zabíjať kňazov, ako aj ďalších predstaviteľov cirkvi, a „pápež utečie z Ríma.“
Práve v období nepokojov v Ríme má Boh ukázať posledné veľké varovanie, aby sa ľudia obrátili, kým je čas – výnimočne jasnú kométu, ktorej úlomky dopadnú na zem a spôsobia masívne prílivové vlny.
B) Občianske vojny budú dlho pripravovanou podvratnou akciou ruských vojenských zložiek – keď bude situácia vo Francúzsku a Taliansku najhoršia, ruské vojská najprv zaútočia na Turecko. Táto udalosť bude v budúcnosti považovaná za začiatok 3. svetovej vojny.
Vrchol však nastane až o čosi neskôr, keď Rusi spolu s moslimskými národmi podniknú inváziu do Európy a ich spojenci Číňania sa vylodia na západnom pobreží USA.
C) Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý – Tri dni temnoty. Tie definitívne pomôžu Božiemu ľudu poraziť tri tyranské mocnosti z Východu a zvyšky obyvateľov z Ruska, Číny, moslimských národov, ba aj Izraela sa dajú na katolícku vieru a uznajú nového pápeža za jediného zástupcu Boha na zemi.
Yves Dupont zozbieral proroctvá spísané rôznymi katolíckymi svätcami
Libor Halik
Pravdepodobne tá občianská vojna začne v Parížu kvoli lockdownom a nanucovaniu vakcín na Covid, ktoré vatšina Francúzov, na rozdiel od iných národov odmietá, lebo cez svojich vedcov vedia, že sú toxické, zlé. Viz poľsky 23.3.2021 Pandemia we Francji. Stefanik 60 proc. Francuzów nie akceptuje obostrzeń. Są one niespójne youtube.com/watch?v=6Cyr1Ku2-So
a 22.3.2021 Francuzi masowo przeciwstawiają …More
Pravdepodobne tá občianská vojna začne v Parížu kvoli lockdownom a nanucovaniu vakcín na Covid, ktoré vatšina Francúzov, na rozdiel od iných národov odmietá, lebo cez svojich vedcov vedia, že sú toxické, zlé. Viz poľsky 23.3.2021 Pandemia we Francji. Stefanik 60 proc. Francuzów nie akceptuje obostrzeń. Są one niespójne youtube.com/watch?v=6Cyr1Ku2-So
a 22.3.2021 Francuzi masowo przeciwstawiają się obostrzeniom a rząd wprowadził kolejny - 22 marca 2021 - 08-59-41 PM niezaleznatelewizja.pl/…e-obostrzeniom-a-rzad-wprowadzil-kolejny-lockdown/
Libor Halik
Francúzska občianská vojna sa skončí ťažkým bojom za francúzského kráľa proti nepriateľom kráľa! Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 1. októbra 1875 Pán Ježiš: “Keď sa cudzinec (Rusko) príde roztiahnuť do Francúzska, bude to len skrze zjavenú modlitbu, vďaka čomu bude potlačený a vyhnaný. Príde sa roztiahnuť do Francúzska ako rozzúrený lev, so všetkým hnevom, so všetkými bezbožnými armádami, …More
Francúzska občianská vojna sa skončí ťažkým bojom za francúzského kráľa proti nepriateľom kráľa! Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 1. októbra 1875 Pán Ježiš: “Keď sa cudzinec (Rusko) príde roztiahnuť do Francúzska, bude to len skrze zjavenú modlitbu, vďaka čomu bude potlačený a vyhnaný. Príde sa roztiahnuť do Francúzska ako rozzúrený lev, so všetkým hnevom, so všetkými bezbožnými armádami, aby plienili ľud francúzsky a pobili ho.
Moja ruka, neviditeľná, (však) zasiahne. Francúzsko, bez Mojej Matky nikdy nepovstaneš zo svojho nešťastia! Ak tvoj triumf príde rýchlo, je to vďaka Márii, (vďaka) jej prosbám, jej slzám. Francúzsko, očakáva ťa strašný boj za Kráľa Henriho (t.j. „Veľkého katolíckeho kráľa“), ktorý musí priniesť mier a pokoj do svojej krajiny. Menej bolesti budeš mať pri obrane Svätej Cirkvi. Hovorím ti znova, že dosadenie Svätého otca (t.j. predpovedaného „Anjelského pápeža“) bude hrozné, ale stále bude menej hrozné ako boj za Kráľa.
Francúzsko bude prvý deň potrebovať mocnú ruku, bitka bude vyhraná Nebom; druhý deň (bude bitka vyhraná) človekom.”
One more comment from Libor Halik
Libor Halik
Čili ve Francii bude Ruskem skrytě zažehnutá občanská válka. Avšak ruská armáda během 3. světové války, díky modlitbám některých Francouzů, do Francie nevstoupí.
dyk
Taliansko zle dopadne... možno aj Slovensko
Libor Halik
Občianske vojny budú dlho pripravovanou podvratnou akciou ruských vojenských zložiek – keď bude situácia vo Francúzsku a Taliansku najhoršia, ruské vojská najprv zaútočia na Turecko. Táto udalosť bude v budúcnosti považovaná za začiatok 3. svetovej vojny.
Vrchol však nastane až o čosi neskôr, keď Rusi spolu s moslimskými národmi podniknú inváziu do Európy a ich spojenci Číňania sa vylodia …More
Občianske vojny budú dlho pripravovanou podvratnou akciou ruských vojenských zložiek – keď bude situácia vo Francúzsku a Taliansku najhoršia, ruské vojská najprv zaútočia na Turecko. Táto udalosť bude v budúcnosti považovaná za začiatok 3. svetovej vojny.
Vrchol však nastane až o čosi neskôr, keď Rusi spolu s moslimskými národmi podniknú inváziu do Európy a ich spojenci Číňania sa vylodia na západnom pobreží USA.
C)Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý – Tri dni temnoty. Tie definitívne pomôžu Božiemu ľudu poraziť tri tyranské mocnosti z Východu a zvyšky obyvateľov z Ruska, Číny, moslimských národov, ba aj Izraela sa dajú na katolícku vieru a uznajú nového pápeža za jediného zástupcu Boha na zemi.
dyk
Činska armada pojde cez Slovensko
jožinko božinko
Francie k nepoznání dnes a před dvěsta lety, Rusko bude trest pro tyto volnomyšlenkáře.