Rok 13.10.1973 - tretie zjavenie v Akite: Trest prichádza!

"Moja drahá dcéra, počúvaj dobre, čo ti mám povedať. Budeš informovať svojho predstaveného." Po chvíľke ticha:
"Ako som ti povedala, ak sa ľudia nebudú kajať a nepolepšia sa, Otec uvalí hrozný trest na celé ľudstvo. Bude to trest horší ako potopa, taký aký doteraz nikto nevidel. Oheň bude padať z neba a zotrie veľkú časť ľudstva, dobrých aj zlých, neušetrí ani kňazov, ani veriacich. Tí, čo prežijú, budú takí zúfalí, že budú závidieť mŕtvym. Jediné zbrane, ktoré vám ostanú budú ruženec, a znamenie zanechané mojím Synom. Modlite sa každý deň modlitbu ruženca. Modlite sa ruženec za pápeža, za biskupov a za kňazov."

"Dielo diabla sa infiltruje aj do Cirkvi, takže bude možné vidieť kardinála stavať sa proti kardinálovi, biskupa proti biskupovi. Kňazmi, ktorí ma uctievajú, budú ich spolubratia opovrhovať. Vyhodia ich z chrámov a od oltárov. Cirkev bude plná tých, ktorí prijímajú kompromisy a diabol bude tlačiť na mnohých kňazov a zasvätené duše, aby zanechali svoju službu Pánovi.

"Diabol bude neúprosný zvlášť voči dušiam zasväteným Bohu. Myšlienka straty tak mnohých duší, je príčinou smútku mojej duše. Ak hriechy narastú v počtoch a v závažnosti, nebude už viac pre nich ospravedlnenia."

"S odvahou hovor svojmu predstavenému. On bude vedieť ako povzbudiť každého z vás k modlitbe a k dosiahnutiu nápravy. Je to biskup Ito, ktorý riadi tvoju komunitu."

Usmiala sa a potom povedala:

"Stále sa ma chceš na niečo spýtať? Dnes je to posledný raz, čo s tebou hovorím živým hlasom. Oddnes budeš poslúchať vyslaného ku tebe a tvojho predstaveného. Modli sa vrúcne modlitbu ruženca. Ja sama som stále schopná zachrániť vás pred hrôzami, ktoré prichádzajú. Tí, ktorí vložia svoju dôveru vo mňa budú zachránení."

Sestra Elena Aiellová – Revolúcie a vojny čakajú bezbožné ľudstvo.