Marie-Julie Jahenny – Beda Parížu!

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, apríl 1877

Pán mi povedal: „Odvrátil som svoj zrak od toho skazeného mesta, nevďačného mesta (Paríža). Vari nie si postavené na kopci hriechov? Neprelievalo si potoky krvi? V minulosti si mi dávalo martýrov. Dnes zaplňuješ peklo a vyľudňuješ Nebo. Áno, moja spravodlivosť ťa navštívi.“

VÝKRIKY ZDESENIA A BEZNÁDEJE stúpajú k nebesiam. Mesiac Najsvätejšieho srdca (jún) a mojej krvi (júl) bude znamením trestu, OBČIANSKEJ VOJNY.

Oheň zožiera kostoly, keď sa socha Márie zlomí a uvrhnú ju do ohňa. Francúzsku sa nedostane žiadnej pomoci. Bude úplne samo. A prečo? Pretože nemá kráľa.

Vy, kresťanské rodiny, ktoré stále nesiete svoj kríž v hĺbke svojho srdca, pamätáte na Moje láskavosti, utečte z toho nevďačného mesta, ktoré zakúsi Moju Spravodlivosť!

máj 1888

Moje deti, trest bol sľúbený mestu ninivskému a dnes, ťažký trest, trest strašný, je prisľúbený novému Ninive…

Ak sa Paríž neobráti, bude horieť. Kamene v ktorých sa skrývate vás viac neochránia, pretože oheň odplaty vaše múry zničí a nebude možné ich obnoviť.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

Veľké katastrofy aj prírodné a Božie tresty v proroctvách vrátane vojny ! Obnova Cirkvi.

Proroctvo Marie-Julie Jahenny týkajúce sa novej omše

Proroctví Marie Julie Jahenny o Francii a světu

Muslimové zničení katedrály OSLAVILI !

(video) Koronavir je bič Boží dle proroctví stigmatičky Jahenny


Tretia svetová vojna? – Weis & Partners

Marie-Julie Jahenny – Treba sa modliť za skorý príchod Veľkého katolíckeho Kráľa !

Pedro Régis – V chystanej vojne budú použité aj nukleárne zbrane

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 4. augusta 2005

Drahé deti, zostávajte s Pánom. Ó ľudia, kamže chcete ísť? Vedzte, že mimo Krista niet žiadnej spásy. On je Svetlom sveta a kto je s Kristom, toho život bude zmenený. Nenechajte sa nakaziť (falošnými učeniami). Ľudstvo kráča smerom k zničeniu. Zem sa bude triasť veľkým atómovým holokaustom. Irán bude zdevastovaný Izraelom.

Toto sú ťažké časy pre ľudstvo. Obráťte sa k Pánovi. Každému povedzte, že je čas obrátenia! Príde deň, kedy budú mnohí ľutovať život bez Boha, no bude príliš neskoro. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Skryté im je totiž – a oni tak chcú – , že nebo je oddávna a zem povstala Božím slovom z vody a skrze vodu a že skrze ňu zahynul aj vtedajší svet, zatopený vodou. A to isté slovo udržiava aj terajšie nebo i zem a zachováva pre oheň, keď príde deň súdu a záhuby bezbožných ľudí.

matejgavlak.eu/…is-bude-velka-vojna-ale-jezis-bude-bojovat-s-nami/

3Pt :5-7

Veľmi dôležité informácie ! Apokalypsa !

Marie-Julie Jahenny – Kráľ zasvätený Márii – gloria.tv
Mária Jana Krištofovičová shares this
345
Peter(skala)
Mesiac Najsvätejšieho srdca (jún) a mojej krvi (júl) bude znamením trestu, OBČIANSKEJ VOJNY.
🤔
hlavnespravy.sk/…crona-pred-obcianskou-vojnou-vo-francuzsku/2517320More
Mesiac Najsvätejšieho srdca (jún) a mojej krvi (júl) bude znamením trestu, OBČIANSKEJ VOJNY.
🤔

hlavnespravy.sk/…crona-pred-obcianskou-vojnou-vo-francuzsku/2517320