Clicks758

(video) Koronavir je bič Boží dle proroctví stigmatičky Jahenny

Proč? Je-li bičem SVATÉHO Boha, pak nejúčinnějším lékem, protijedem je lítost nad svými hříchy a rozhodnutí ze všech svých sil proti porušování Božích zákonů a pravidel bojovat, Když všechny mé síly …More
Proč? Je-li bičem SVATÉHO Boha, pak nejúčinnějším lékem, protijedem je lítost nad svými hříchy a rozhodnutí ze všech svých sil proti porušování Božích zákonů a pravidel bojovat, Když všechny mé síly nestačí, musím si ustavičně vyprošovat sílu od Ducha Svatého. Bičem Božím může koronavir Covid-19 být ať už vznikl inteligencí spravedlivě rozhněvaného Boha, či inteligencí zlých ďáblů, či inteligencí zlých vědců v laboratořích, nebo náhodnou mutací. Bičem Božím je proto, že Bůh ve své VŠEMOHOUCNOSTI má vše dobré i zlé pod kontrolou. Zlo dopouští na lidi, když lidé hřeší a zároveň se odmítají napravovat. Tehdy Bůh odnímá své ochranné požehnání od lidstva. Bůh ve své všemohoucnosti může, když chce, uzdravit z každé nemoci, máme-li v Něj důvěru a jsme-li hodni Jeho pomoci svou snahou o nápravu. Bůh Noemovi slíbil, že už nikdy nevyhubí téměř celé lidstvo jako v čase Noeho kdy přežilo jen 8 lidí. Znamením slibu je od té doby duha na obloze. Apoštolům Janovi, Petrovi, Pavlovi Bůh ukázal, že na konci světa On vytrhne všechny svatě žijící ze všech národů bez smrti rovnou do nebe, když Zemi s nakajícími hříšníky bude pálit ohněm. Pak Bůh stvoří novou bezhříšnou Zem. Originální zdroj anglického videa: www.youtube.com/watch Slovenské titulky z: Boli sme varovaní Proroctvá katolíckej mystičky Marie Julie Jahenny Zbytek zprávy ČT24 1.4.2020 ráno. Jahenny stigmatičkou od r.1873. Zemřela 1941. Narozena 1850. Její proroctví anglicko-francouzsky na: archive.org/details/WeAreWarnedMari… Anglicky z jiné kratší knihy na: archive.org/details/PropheciesOfMar…
(text) Koronavir je bič Boží dle proroctví stigmatičky Jahenny