Clicks1.6K

(text) Koronavir je bič Boží dle proroctví stigmatičky Jahenny

Proč? Je-li bičem SVATÉHO Boha, pak nejúčinnějším lékem, protijedem je lítost nad svými hříchy a rozhodnutí ze všech svých sil proti porušování Božích zákonů a pravidel bojovat, Když všechny mé síly nestačí, musím si ustavičně vyprošovat sílu od Ducha Svatého. Bičem Božím může koronavir Covid-19 být ať už vznikl inteligencí spravedlivě rozhněvaného Boha, či inteligencí zlých ďáblů, či inteligencí zlých vědců v laboratořích, nebo náhodnou mutací. Bičem Božím je proto, že Bůh ve své VŠEMOHOUCNOSTI má vše dobré i zlé pod kontrolou. Zlo dopouští na lidi, když lidé hřeší a zároveň se odmítají napravovat. Tehdy Bůh odnímá své ochranné požehnání od lidstva. Bůh ve své všemohoucnosti může, když chce, uzdravit z každé nemoci, máme-li v Něj důvěru a jsme-li hodni Jeho pomoci svou snahou o nápravu. Bůh Noemovi slíbil, že už nikdy nevyhubí téměř celé lidstvo jako v čase Noeho kdy přežilo jen 8 lidí. Znamením slibu je od té doby duha na obloze. Apoštolům Janovi, Petrovi, Pavlovi Bůh ukázal, že na konci světa On vytrhne všechny svatě žijící ze všech národů bez smrti rovnou do nebe, když Zemi s nakajícími hříšníky bude pálit ohněm. Pak Bůh stvoří novou bezhříšnou Zem.

Jahenny stigmatičkou od r.1873. Zemřela 1941. Narozena 1850. Její proroctví anglicko-francouzsky na: archive.org Anglicky z jiné kratší knihy na: archive.org
Public domain
dyk
Všetko je od Izaiáša. Nechce sa mi tu všetko vypisovať a tak si to nájdite. Je to o navšteve zeme kométou. Samozrejme že to príde až po Výstrahe a Zázraku predpovedanými v Garabandale. Toto bude trest, keď sa ani potom neobrátime. Biblia o tom píše ako o hotovej veci:
Iz 1,4 ; 28 ;
Iz 2,10 ; 12 ; 19 ; 21 ;
Iz 3,1 ; 8-9 ; 25- 4,1 ;
Iz 5,20 ; 25 (kométa) a 30 ;
Iz 6,11-13 (kométa)
Iz 10,13 (odstrán…More
Všetko je od Izaiáša. Nechce sa mi tu všetko vypisovať a tak si to nájdite. Je to o navšteve zeme kométou. Samozrejme že to príde až po Výstrahe a Zázraku predpovedanými v Garabandale. Toto bude trest, keď sa ani potom neobrátime. Biblia o tom píše ako o hotovej veci:
Iz 1,4 ; 28 ;
Iz 2,10 ; 12 ; 19 ; 21 ;
Iz 3,1 ; 8-9 ; 25- 4,1 ;
Iz 5,20 ; 25 (kométa) a 30 ;
Iz 6,11-13 (kométa)
Iz 10,13 (odstránenie hraníc národov, čo sa aj deje). ; 21-22;
A to hlavné teraz:
Iz 13,5 - "z ďalekej krajiny, od končín nebies" - a toto poukazuje na kométu úplne jasne.
Iz 13,6 + 8 - pohroma od Všemohúceho
Iz 13,9 Deň Pána bude rozpálený - celá zem bude spálená.
Iz 13,12 - málo sa zachráni
Iz 13,13 - "zem sa vyšinie zo svojho miesta" - a čo iné by ju mohlo vyšinúť, ak nie niečo veľké z vesmíru?
Čiže do zeme narazí kométa a tá pohne zemou. Zároveň vybuchnú všetky sopky a zem praskne.
Iz 24,1 - Pán pustoší zem...; 6 - horia obyvatelia zeme!!! po náraze kométy; 10 - počas troch dní tmy budú domy zavreté (to isté v Iz 26,20); 19 - na kúsy sa dotrhá zem, hrozne sa bude triasť, tackať, zatrasú sa základy zeme; 23 - 3.dni tmy
Iz 26,20 - zapri dvere za sebou - počas 3. dňoch tmy.- schovaj sa trocha nakrátko...;
Iz 26,19-27,1.
Iz 28,22;
Iz 28,19 - len v hrôze pochopíte poučenie
Iz 28,18
Iz 29,6 - hromom a trasením a veľkým praskotom, búrkou a víchricoua plameňom žeravého ohňa.
Iz 30,25 - v deň veľkého vraždenia, ked budú padať veže - predpoveď dvojičiek v USA
Iz 30,27 - Hľa, Pánovo meno prichádza zďaleka, - jeho hnev blčí a je ťažkým kúdolom, jeho pery sú plné hnevu, jeho jazyk ako stravujúci oheň,...
Iz 30,30...v plameni žeravého ohňa...
Iz 33,11 - narody budú spálené sťa vápenec
Iz 47,14
Iz 50,3 - 3. dni tmy
Iz 51,6 - zem sa rozpadne...
Iz 55,11
Iz 59,1
Iz 55,6 !!!!!!!
Iz 60,22 - urýchli to
Oz 63,19 - 64,2
Iz 65,17 - stvorí nové ...
Iz 65,22 - ľudia budú žiť dlho ako stromy
Iz 66,15-16 - 15 Lebo, hľa, Pán príde v ohni a jeho vozy sú ako búrka, aby priviedol v zápale svoj hnev a svoju hrôzu v plameňoch ohňa. 16 Lebo ohňom bude súdiť Pán a svojím mečom každé telo a bude veľa tých, , čo Pán porazí.

Boh všetko povedal dopredu a o chvíľu je tu :)
Anton Čulen
Samson1
Anna.Jak

Jak posraní. Počátek moudrosti je bát se Hospodina. 🤔
happy.message
Je také hodně zajímavé porovnat popis varování co održely děti v Garabandalu s dnešní situací. Pro mě osobně se to jeví jako naprosto přesný popis toho co prožíváme. A udivuje mě, že se o tom nikde nemluví. Skutečně zvláštní čas. No snad nás to uschopní vnímat onen nadpřirozený zázrak o kterém ty děti mluví že se udá do roku od varování. .... Kdyby Buh vypnul ten virus behem jednoho dne na …More
Je také hodně zajímavé porovnat popis varování co održely děti v Garabandalu s dnešní situací. Pro mě osobně se to jeví jako naprosto přesný popis toho co prožíváme. A udivuje mě, že se o tom nikde nemluví. Skutečně zvláštní čas. No snad nás to uschopní vnímat onen nadpřirozený zázrak o kterém ty děti mluví že se udá do roku od varování. .... Kdyby Buh vypnul ten virus behem jednoho dne na celé planetě, stačilo by to k tomu aby lidé uvěřili ?
Libor Halik
Kdyby Buh vypnul ten virus behem jednoho dne na celé planetě, stačilo by to k tomu aby lidé uvěřili ? L: Asi by to nestačilo. Pro @happy.message
Dana22
Re Anna.Jak

BOH je Všemohúci.
ON je Stvoriteľ.
Prírodu a človeka nielen stvoril,ale im aj určil zákony.
JEMU by bolo problémom "vypnout" nejaký vírus?
Libor Halik
Myslím, že kdyby politici vládnoucí jednotlivým národům měli odvahu VEŘEJNĚ i uprímně poprosit Boha o smilování, kdyby zrušili nemorální LGBT, propotratové a další protikřesťanské zákony, a nedovolili masmédiím kritizovat toto zrušení, ale uzákonili by Krista nejvyšším zákonodárcem nad všemi zákony a ústavami, tak by Bůh tyto národy od koronaviru Covid 19 osvobodil. Dnes prakticky žádné zákon…More
Myslím, že kdyby politici vládnoucí jednotlivým národům měli odvahu VEŘEJNĚ i uprímně poprosit Boha o smilování, kdyby zrušili nemorální LGBT, propotratové a další protikřesťanské zákony, a nedovolili masmédiím kritizovat toto zrušení, ale uzákonili by Krista nejvyšším zákonodárcem nad všemi zákony a ústavami, tak by Bůh tyto národy od koronaviru Covid 19 osvobodil. Dnes prakticky žádné zákonodárství není křesťanské, ač před 100 a více lety bylo např. v Evropě přes 1 000 roků křesťanské, než ho přeprogramovali zednáři-slobodomurári (satanisti maskující se za vedoucí křesťany) a komunisti. Pro @Anna.Jak @Dana22
Dana22
Ďakujem Vám.
Úplne s Vami súhlasím.
ľubica
preco tu chodi vypisovat ateista?
Július7
" Pavlovi Bůh ukázal, že na konci světa On vytrhne všechny svatě žijící ze všech národů bez smrti rovnou do nebe, když Zemi s nakajícími hříšníky bude pálit ohněm."

Priamo do neba po smrti ? To ťažko. To je privilégium len Ježiša a Panny Márie. Aj tí najsvatejší žijúci ĺudia majú nejaké hriechy a keď by aj nešli do očistca, tak priamo do neba nepojdu tiež...Ani lotrovi po pravici na kríži Boh …More
" Pavlovi Bůh ukázal, že na konci světa On vytrhne všechny svatě žijící ze všech národů bez smrti rovnou do nebe, když Zemi s nakajícími hříšníky bude pálit ohněm."

Priamo do neba po smrti ? To ťažko. To je privilégium len Ježiša a Panny Márie. Aj tí najsvatejší žijúci ĺudia majú nejaké hriechy a keď by aj nešli do očistca, tak priamo do neba nepojdu tiež...Ani lotrovi po pravici na kríži Boh nesľúbil, že pojde do neba, ale len do raja, čo nie je to isté. O tom sa dá dočítať v spisoch osob, ktorý mali vízie neba, pekla, očistca a raja, ktoré bolo kedysi miestom Adama a Evy.

Hádam neuznávaš milenarizmus ?
zaba
Všechna sdělení v bibli lze překroutit i odhalení v Janově Zjevení ve 20. kap. o tisíciletém království. Bylo by ale opovážlivé ignorovat toto Boží proroctví o vyhnání ďábla z této Země na tisíc let a tak fakticky její návrat do stavu Ráje z doby Adama a Evy. Samozřejmě s již poučeným a vděčným lidstvem skrze proběhlé dějiny a především jejich závěr, spočívající v odhalení ďábla, který skrze …More
Všechna sdělení v bibli lze překroutit i odhalení v Janově Zjevení ve 20. kap. o tisíciletém království. Bylo by ale opovážlivé ignorovat toto Boží proroctví o vyhnání ďábla z této Země na tisíc let a tak fakticky její návrat do stavu Ráje z doby Adama a Evy. Samozřejmě s již poučeným a vděčným lidstvem skrze proběhlé dějiny a především jejich závěr, spočívající v odhalení ďábla, který skrze naše ego (hřích) manipuloval naší svobodnou vůli proti svému stvořiteli. Těším se a přeji si tuto očistu země a myslím, že doba apokalypsy právě započala v její závěrečné fázi, která bude překvapivě rychlá jako Kristův konec jeho mise na této Zemi. Přesto tento konec byl nejdůležitější etapou jeho mise, protože se stal výkupnou obětí, která zlomila moc ďábla nad námi. Konec lidských dějin bude muset být něčím podobným, kdy my z naší strany projdeme skutečným křtem v Kristu.