1
2
Tradoslava
1273.5K
Proroctvo Marie-Julie Jahenny týkajúce sa novej omše. Proroctvo Marie-Julie Jahenny týkajúce sa novej omšeMore
Proroctvo Marie-Julie Jahenny týkajúce sa novej omše.

Proroctvo Marie-Julie Jahenny týkajúce sa novej omše
Libor Halik
Než Jahenny stigmatička zemřela, předpověděla mši, jež obsahuje slova, která jsou protivná Kristovu zraku. Poraněnou mši z r.1969? V ní je ještě Pán Ježíš Kristus v proměněné eucharistii (hostii) dle zázraku z r.1996 v Buenos Aires a z polské Legnice r.2013. Či až z doby přerušení mešní oběti dle proroka Daniele 12.kapitoly v čase světovlády Antikrista? Nemám dnes definitivní odpověď. Pro @Pete…More
Než Jahenny stigmatička zemřela, předpověděla mši, jež obsahuje slova, která jsou protivná Kristovu zraku. Poraněnou mši z r.1969? V ní je ještě Pán Ježíš Kristus v proměněné eucharistii (hostii) dle zázraku z r.1996 v Buenos Aires a z polské Legnice r.2013. Či až z doby přerušení mešní oběti dle proroka Daniele 12.kapitoly v čase světovlády Antikrista? Nemám dnes definitivní odpověď. Pro @Peter(skala) @tempora @Zedad @ľubica @Tomislav
Samson1
Jestli se něco Pánu protiví, tak to mohou být vsazené stolní modlitby s talmudu, které nahradily ofertorium. Víme, že se v talmudu rouhají Kristu a P. Marii, jako že jsou v pekle a ve vařících výkalech a to Bugnnini vložil do nové mše. Je to obětování cheba a vína. kdo neví, co je v talmudu ani nerozumí.
Samson1
Ofetrorium tradiční mše svaté římsého ritu. Tyto modlitby ofertoria nahradily stolní modlitby z talmudu..
Libor Halik
Z pdf: Marie – Julie Jahenny, mystička a stigmatička z La Fraudais a asi největší mystička v historii Církve, se narodila 12. února 1850 ve vesničce zvané Blain v Brittany (v západní Francii). Jako nejstarší z pěti dětí byla vychována svými obyčejnými, dobrými rodiči v tom druhu živé víry jíž jsou Bretoňci proslulí. Náš Pán ji zvýhodnil mnoha milostmi od chvíle jejího Prvního svatého přijímání, …More
Z pdf: Marie – Julie Jahenny, mystička a stigmatička z La Fraudais a asi největší mystička v historii Církve, se narodila 12. února 1850 ve vesničce zvané Blain v Brittany (v západní Francii). Jako nejstarší z pěti dětí byla vychována svými obyčejnými, dobrými rodiči v tom druhu živé víry jíž jsou Bretoňci proslulí. Náš Pán ji zvýhodnil mnoha milostmi od chvíle jejího Prvního svatého přijímání, milostmi jimž odpovídala její stále vzrůstající zbožnost. Když jí bylo něco přes dvacet let, přidala se k františkánskému Třetímu řádu, aby sebe sama posvětila pro svět.
V roce 1873 obdržela z Nebes ten nejpozoruhodnější mystický dar, stigmata. Od svých 23 let až do smrti, o nějakých šedesát let později, nesla na svém těle Rány Našeho Pána viditelnější víc než měl jakýkoliv stigmatik v dějinách Církve. Navíc k pěti ranám na Svatých rukách, nohách a boku, trpěla Marie – Julie Ránami způsobenými Trnovou korunou a Křížem na posvátné hlavě resp. rameni Našeho Pána., /také/ Ránami Jeho bičování, /a/ těmi /ranami/ způsobenými provazy, kterými byl spoután, stejně tak jinými Ranami mystičtější povahy.
Od té chvíle žila Marie – Julie život spoluvykupitelského utrpení jako obětovaná duše v chatičce v osadě La Fraudais poblíž Blain. Tak naplnila touhu Našeho Pána, aby činila náhradu za hříchy Francie a světa. Byla obdařena častými vizemi Ježíše a Marie a stejně tak mnoha prorockými osvíceními.
Pravda Nebeských varování, jichž byla pokorným poslem, byla potvrzována její příznačnou prostotou a poctivostí, její příkladnou poslušností ke svým duchovním vůdcům a svému biskupovi, a samozřejmě naplněním všechno, co prorokovala během svého dlouhého života. S neomylnou přesností předpověděla dvě světové války, různá pronásledování Církve, tresty a osud odpadlické Francie. Mnoho zůstává nevyjeveno. Její varování pro „poslední časy“ by měli číst všichni, „kdo mají uši“.
Marie – Julie byla zázrakem pro mnoho vědců, kteří ji nepřetržitě zkoumali, opovržením pro nevěřící a pyšné, obdivem pro svého celoživotního přítele Monsignora Fouriera, biskupa nantského, a pro zbožné kruhy těch, kteří rozšiřovali její poselství nevděčnému a hluchému světu. 4. března 1941 došla své Nebeské odměny.
V posledních mnoha letech svého života byla zázračně živa pouze ze Svátosti oltářní. Jistě tedy nepomineme bez vážnosti to, co jí Bůh svěřil ku prospěchu našich vlastních smutných dní. Nyní si přečtěte proroctví Marie – Julie týkající se nové liturgie:
„Varuji vás. Učedníci, kteří nejsou Mého evangelia teď tvrdě pracují na tom, aby nově vytvořili podle svých idejí, a pod vlivem nepřítele duší, mši, jež obsahuje slova, která jsou protivná Mému zraku. Až nadejde osudová hodina, kdy víra mých kněží bude podrobena zkoušce, budou to tyto texty, které se budou celebrovat v tomto druhém období.“
„První období je období Mého kněžství, existující od Mé doby. Druhé je období pronásledování, kdy nepřátelé víry a Svatého náboženství vnutí své formulace do knihy druhého celebrování. Mnoho z Mých svatých kněží odmítne tuto knihu, zapečetěnou slovy propasti. Bohužel jsou mezi nimi ti, kteří ji přijmou.“
Libor Halik
Od Krista do r.1969 všechny sv. mše byly zády k lidu. Kněz se soustředil na modlitbu. Čelem se k lidem obracel jen při požehnání jim a při kázání. Od r.1969 se v římskokatolické novomši kněz modlí čelem k lidu - má-li otevřené oči, hledí nestydatě polooblečeným ženám do výstřihu a do rozkroku. Proto tolik cizoložstev kněží.
Libor Halik
Od r.1969 v latinském textu římskokatolické novomše je nad kalichem pronášeno po staru, že Krev je vylévána ZA MNOHÉ. Ale v překladech do národních jazyků je všude (dnes kromě Maďarska a Polska) ZA VŠECHNY. Ale Krev Krista netekla za ty, kteří rouháním Duchu Svatému spáchali neodpustitelný hřích - netekla za všechny lidi! Pro @Peter(skala) @Zedad
One more comment from Libor Halik
Libor Halik
Od januára 2022 či aj skôršie na Slovensku biskupská konferencia povolila starobylú biblickú eucharistickú prax, že krv je ZA MNOHÉ vo všetkých 4 eucharistických modlitbách sv. omše. Zázrak! Viz: Katolicka cirkev na Slovensku a Katolicka cirkev na Slovensku
U.S.C.A.E.
zákaz rušenia (alebo menenia) Rímskeho kánonu obišli v skutku machiavelisticky tým že pridali ďalšie stačí si preštudovať deväť kánonov o Omši ktoré vydal Tridentský Koncil. Každý jeden sa po DVK nejako porušuje to že je to konečne poriadne za mnohých je dobre to je fakt
apredsasatoci
@Peter(skala) hlupak! 👏 teraz je uuuuuuuuplne ina situacia ako v casoch antipapezov.
mjablko shares this
Duch-text.

Gender ideologie - horší než Marxismus
Peter(skala)
Julia Jahenny hovorí o novej omši, ktorá ešte len bude a to za čias falošnej cirkvi a dosadeneho papeža nekanonickým spôsobom, čiže až ked vystupi verejne Antikrist, ovladne celý svet a tak aj Vatikán, kde dosadi svojho človeka na miesto pápeža.

Pravoplatný pápež bude vo vyhnanstve a to podobne ako bolo za čias antipápežov, ked pravoplatný papež bol mimo Ríma. Nič nové pod slnkom, poučme sa z …More
Julia Jahenny hovorí o novej omši, ktorá ešte len bude a to za čias falošnej cirkvi a dosadeneho papeža nekanonickým spôsobom, čiže až ked vystupi verejne Antikrist, ovladne celý svet a tak aj Vatikán, kde dosadi svojho človeka na miesto pápeža.

Pravoplatný pápež bude vo vyhnanstve a to podobne ako bolo za čias antipápežov, ked pravoplatný papež bol mimo Ríma. Nič nové pod slnkom, poučme sa z historie, ale podstatné je, že falošná omša bude až za vlády Antikrista a Antipápeža, ktorí budu vladnuť vo svete sučasne.

Takí už tu boli, čo Božie proroctvá si vysvetlovali po svojom ale hlavne proti hierarchii cirkvi

Takými boli aj apoštoli Ježiša krista (pred obratením) a takými budu aj další Boží služobnici (pred obratením)
Samson1
Samson1
apredsasatoci
slepa uboha skala! 🤬
Peter(skala)
Julie..bolo pvedané, že sa to stane až v 2 dobe - prenasledovania kresťanov, čo ešte nie je a napokon ktore presne slová to by mali byť?

Ked to tam nepíše, tak ako si môžeme byť istý, ktoré slová ....???
Peter(skala)
presne Peter... čo nevidiš, Mates vidi a ty nie?
šak to je také jednoduché, to aj slepec musí vidieť.
Joooooooooooooooooooj, Peťo, Peťo... taký si jak malý chlapec:)
Peter(skala)
tiež si myslim, že u mnohých sa to stane, ale Mates asi nie, on je ako apoštol Natanael.
On neverí nikomu ako Natanael, ktorý ked vidi odkial dana osoba je, tak ťažko v ňu uverí.
Má svoje predstavy a toho sa drží. Myslim si, že tak bude reagovať aj na falošneho papeža, čo by v jeho pripade bolo dobré.

Ak dožijeme všetci dobu falošneho papeža, tak potom sa budeme smiať na dnešnými spormi:)
10 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
to máš nejaké iné infošky, lebo Biblia (Zjavenie Jána) hovorí o posledných 3 dnoch na konci sveta a nie pred prichodom Antikrista.
Peter(skala)
šak v poriadku: Antikrist pride po 3 svet.vojne a pred koncom sveta resp.pred poslednými 3 dnami. To sedí
Peter(skala)
to hovoriš ty, ja hovorim, že Antikrist sice pride až po 3 svet.vojne, ale medzi tým bude ešte obdobie mieru - vlada katol.kráľa a až po tejto dobe, vystupi Antikrist.
Ten bude prenasledovať cirkev do konca sveta, čiže až do 3 dnoch temnoty, po ktorých príde Pán Ježiš sudiť živých i mrtvych
Peter(skala)
že František nie je svätý, neznamená že nebude
Inač Natanael tiež tvrdil že Ježiš nie je svätý
Peter(skala)
pre mna by bolo cťou keby ma prirovnali k apoštolovi, pretože vieme, že napokon sa stal svätý a priznal si svoj hriech. Ak si priznám chybu je to cnosťou. Len človek, ktorý si neprizná hriech sa vzdiaľuje od svätosti. Iných odsudzuje z neprávosti, ale pritom sám pácha nepravosti. Iných zatracuje ale sam sa zatracuje atd...

Všetko má svoj čas ... je čas odporu a je čas obratenia... je čas namysle…More
pre mna by bolo cťou keby ma prirovnali k apoštolovi, pretože vieme, že napokon sa stal svätý a priznal si svoj hriech. Ak si priznám chybu je to cnosťou. Len človek, ktorý si neprizná hriech sa vzdiaľuje od svätosti. Iných odsudzuje z neprávosti, ale pritom sám pácha nepravosti. Iných zatracuje ale sam sa zatracuje atd...

Všetko má svoj čas ... je čas odporu a je čas obratenia... je čas namyslenia a je čas pokorného vyznania
Peter(skala)
Natanael nehovorič nič proti Ježišovi ale proti jeho pôvodu
Antifrantiškovia rovnako hovoria proti papežovi kvôli jeho pôvodu: neuznávaju totiž jeho pôvod Petrovho Stolca.

Tak ako Natanael nechcel prijať Ježiša za Božieho Zastupcu na zemi, tak aj antifrantiškovia nechcu prijať Františka za Zastupcu Ježiša Krista na zemi, čiže v obidvoch pripadoch pre pôvod - neuznávaju ich poslanie
Peter(skala)
ako vraviš, kto svoj hriech vyznáva, tomu sa odpušťa, kto vraví, že vidí ale popiera svoj hriech, tomu sa neodpušťa...
Peter(skala)
najprv človek musí ísť spať, aby sa mohol potom zobudiť :)
Peter(skala)
presne Peter skalka, ty nič nevieš a robiš tu frajera, daj si povedať... Vlčko ti chce povedať 3 fatimske tajomstvo a ty nič?! Šak si aspon ho vypočuj. Ne že by si bol rad, že ti niekto chce konečne to tajomstvo prezradiť a ty tu robiš drahoty

a ešte sa smej :)))))))))))))))))) šak uvidiš :(
Peter(skala)
presne Wlčko, dajmu co proto...
Ten Peter vôbec nepozná 3 fatimske posolstvo, ešte že ho poznaš ty, aj ked ruku do ohna by si zrejme za nho nedal, ale Peter je tak naivný, že verí ako bolo cele tajomstvo zverejnené:)

To je naivka ten Peter, šak už Makedonova zverejnila 3 tajomstvo, potom další týpek a další... tolko tajomstiev už videl a ani jednemu neuveril?!

šak on keby aj videl ako sa všetky…More
presne Wlčko, dajmu co proto...
Ten Peter vôbec nepozná 3 fatimske posolstvo, ešte že ho poznaš ty, aj ked ruku do ohna by si zrejme za nho nedal, ale Peter je tak naivný, že verí ako bolo cele tajomstvo zverejnené:)

To je naivka ten Peter, šak už Makedonova zverejnila 3 tajomstvo, potom další týpek a další... tolko tajomstiev už videl a ani jednemu neuveril?!

šak on keby aj videl ako sa všetky tajomstva naplnili, tak by asi neuveril, ale to je jeho chyba. Má veriť tak ako ty a nie tu sa hrať na chytraka.

Peťo, Peťo, čo len s teba bude?!

Wlčko, ukaž mu to 3 tajomstvo, nech nemá výhovorky, že nevedel...