Jazyk
5
Richard John Neuhaus vystúpil z luteránskej cirkvi, aby sa stal rímskym katolíkom: „Rímskokatolícka cirkev je Kristovou cirkvou, ktorá je najlepšie usporiadanou cirkvou v dejinách.“ ................… Viac
lifenews.sk

Čo môžu urobiť biskupi pre ex-protestantské duchovenstvo

Protestantskí duchovní, muži aj ženy, vstupujú do Cirkvi preto, lebo jednoducho kapitulujú pred „Kristovou Cirkvou, ktorá je obsahom aj formou …
http://www.lifenews.sk/14939/co-mozu-urobit-biskupi-pre-ex-protestantske-duchovenstvo
Napísať komentár …
1 68

Mlčet nestačí

Útlá kniha Mlčet nestačí, kterou v minulém roce vydalo nakladatelství Hesperion, rozhodně stojí za přečtení. Jde o knižní vydání rozhovoru, který s kardinálem Burkem vedl francouzský novinář … Viac
Napísať komentár …
1 41

Padesát let postupné ztráty úcty k Nejsvětější svátosti, aneb Cesta k poznámce pod čarou č. 351

Není to tak, že bychom se jednoho krásného dne roku 2017 probudili a náhle zjistili, že nejvyšší místa podporují svatokrádežné svaté přijímání. K této chvíli vedl dlouhý, pomalý proces. Spočíval v …
Napísať komentár …
18

Barnevernet pronásleduje rodinu, která se kvůli šikaně syna rozhodla pro domácí školu

Terese a Leif Kristiansenovi v současné době prožívají jednu z nejhorších rodičovských nočních můr: úřady rodině násilně odebraly dvanáctiletého syna kvůli tomu, že se ho rodiče rozhodli vzdělávat …
Napísať komentár …
duseahvezdy.cz

Zrnka pravdy – v hromadě čeho? – Duše a hvězdy

Aktuální vydání časopisu Salve: Revue pro teologii a duchovní život je věnované islámu; o stejném tématu pojednává také článek Lukáše Noska ve starš…
http://www.duseahvezdy.cz/2018/02/22/zrnka-pravdy-v-hromade-ceho/
Napísať komentár …
16

Don Morselli a jeho veřejné vyznání víry ve formě přísahy

Don Morselli svému biskupovi mons. Matteo Zuppimu v Boloni Veřejné vyznání víry ve formě přísahy 1. Úvod Excelence, nikdy jsem neskrýval své rozpaky nad exhortací Amoris laetitia, a sdílím je s …
Napísať komentár …
37

Pokroková Brazília - ovocie bergoglianizmu

video kromě dvou biskupek stáli u oltáře: Mons. Donizetti (pomocný biskup z Porto Alegre); Mons. Romulo (biskup z Montenegro); Mons. Adilson Busin (pomocný biskup z Porto Alegre); Mons. Alessandro … Viac
Napísať komentár …
1 2
lumendelumine.cz

Svatý Gabriel od Bolestné Matky Boží

Svatý Gabriel se narodil v aristokratické rodině v Assisi 1. března 1838 jako jedenáctý ze třinácti dětí Sante Possentiho, starosty města, a Anežky …
https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=svaty-gabriel-od-bolestne-matky-bozi
Napísať komentár …
34

Vy se tedy modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích... a neuveď nás do pokušení, ale zbav nás …

Je to sám Pán, který nás učil, jak se máme modlit, jednak svým učením a jednak svým příkladem. První slova křesťanské modlitby par excellence, která v blízkosti křtu je předávána katechumenům, …
Napísať komentár …
58

Teologie querr in Vatikan: 18. - 23. 2. 2018

Sexuální identity nejsou něco jako zavřené krabice, které chce Bůh vzájemně „komplementovat“ a které mají stále zůstat nezměněny zafixované do definitivních oddělených rolí. Žiji ve světě a vidím … Viac
Napísať komentár …

Sv. Petr Damián: ...ze všech hříchů je tím nejtěžším sodomie

Svatý Petr Damián (1007-1072), opat kláštera ve Fonte Avellana, později kardinál v Ostii, byl jednou z nejvýznamnějších osobností katolické reformy v jedenáctém století. Jeho kniha Liber Gomorrhia…
Napísať komentár …
ľubica
»Jestliže tato naprosto hanebná a ohavná neřest nebude okamžitě zastavena železnou pěstí, meč Božího hněvu dopadne na nás všechny a mnozí zahynou«, … Viac

»Pokládám tento pontifikát za katastrofu a Bergoglia pro jeho falšování stabilní nauky za nejhoršíh…

9. února 2018 pronesl na univerzitě v Cambbridge kardinál Cupich přednášku, ve které vyložil „změnu paradigmatu papeže Františka v katolické praxi“. Na konci konference prof. John Rist položil kardi…
Napísať komentár …

Athanasius Schneider vyzýva biskupov sveta, aby podpísali Vyhlásenie o nemenných pravdách

V exkluzívnom interview, ktoré sa uskutočnilo len dva týždne po vydaní Vyhlásenia o nemenných pravdách o sviatostnom manželstve, vyzýva biskup Athanasius Schneider svojich bratov biskupov na celo…
Napísať komentár …
Libor Halik
BISHOP SCHNEIDER SPEAKS: A Church in Crisis www.youtube.com/watch www.youtube.com/watch Viac
lifenews.sk

Spôsob informovania pápeža o dianí v Cirkvi je pod tlakom zmien kvôli „prešľapom“ v Čile

[autorka: Nicole Winfield] Do akej miery je pápež František informovaný o tom, čo sa deje v početnej jeden a pol mil
http://www.lifenews.sk/15020/sposob-informovania-papeza-o-diani-v-cirkvi-je-pod-tlakom-zmien-kvoli-preslapom-v-cile
Napísať komentár …
2 62

Aj po piatich rokoch Benediktova rezignácia stále šokuje

[autor: Damian Thompson] Ráno 11. februára roku 2013 sa zhromaždení kardináli vo vatikánskom Apoštolskom paláci mrvili na svojich miestach čakajúc na pápeža Benedikta XVI., aby ukončil v celku …
Napísať komentár …
ľubica
Nepochybne však emeritný pápež rozvíril vody v decembri 2017. Napísal úvod do knihy esejí z pera kardinála Gerharda Müllera, ktorý bol práve Benedi… Viac
ľubica
prinutenie pp. Beneditka XVI. k rezignacii: svobodnenoviny.eu/wikileaks-deep-…
22

Anglikáni povolili antikoncepciu na základe podobného argumentu, aký je v Amoris Laetitia

[autor: John-Henry Westen] Mohlo by byť pravdou to, čo sme nedávno započuli, že istý spôsob interpretácie apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia by viedlo k dovoleniu pre manželské páry v istých…
Napísať komentár …
1
Pierre Teilhard de Chardin - novodobé pokušenie, ktorého diabolské ovocie je rozšírené medzi kňazmi i laikmi
lifenews.sk

Odstráni pápež František vatikánske „varovanie“ pred spismi Teilharda de Chardina?

[autor: Gerard O’Connell] Pierre Teilhard de Chardin, vplyvný jezuita, paleontológ a filozof, pred ktorého dielami Vatikán varov
http://www.lifenews.sk/14490/odstrani-papez-frantisek-vatikanske-varovanie-pred-spismi-teilharda-de-chardina
Napísať komentár …
ľubica
toto by sa mali dozvedieť v seminároch : Nebezpečný modernista - Pierre Teilhard de Chardin - a učia sa presný opak!