Marie-Julie Jahenny – Na vstup do Neba treba niesť svoj kríž a trpieť s Ježišom

“Vezmite svoj kríž a nasledujte Ma.”

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, marec 1878

Nikto nevstúpi do Kráľovstva nebeského bez toho, že by neniesol svoj kríž. Na to treba niesť svoj kríž a trpieť s Ježišom. Je to nevyhnutné… Pozemské utrpenia sú prvotným potešením duše; potom, čo duša prejde týmto „potešením skrze utrpenie“, Boh jej otvorí iné Nebo, kde Ho už duša uvidí a bude Ho milovať a ctiť. (Najprv ale) Bude treba, aby bola duša úplne očistená a aj duch musí prestať uvažovať ľudským spôsobom; musí sa vzdať všetkej svojej lásky k pozemským veciam. Pre vstup na veľkú dokonalú cestu je absolútne nevyhnutné byť verný, v skúškach osvedčený, pokorný (už) na zemi. To je najjasnejší dôkaz, ktorý Boh dáva Svojim skutočným priateľom, aby ich odlíšil a aby sa stali Jeho skutočnými adoptovanými deťmi.

Najlepším znakom pravovernosti je pokoj duše… Keď zažívame na Zemi také skúšky, aké zažívali sv. Pavol a iní svätí, ktorí boli vyzdvihnutí na vysoký stupeň dokonalosti, žiadne skúšky, žiadne útoky nepriateľov nedokážu vziať pokoj duše. Keby nám dal Boh celý život bez pokušení a bez skúšok, nemal by žiadnu váhu, nemohli by sme sa nazývať deťmi Božími. Boh dovoľuje dočasné skúšky, bolesť na bolesť; práve vtedy sa naša duša zdokonaľuje smerom k nebeskej dokonalosti. Skúška je záštitou a svetlom a tiež obranou pre dušu…

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.
Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Marie-Julie Jahenny – O utrpení Anjelského pápeža #1

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 9. marec 1878

Pán Ježiš:

„Bolesti, muky, opovrhovanie – všetkého sa mu dostane. Bude dovedený až ku skale prvého pápeža. Povedia mu: „Zapri svoju Vieru! Daj nám slobodu!“ Avšak jeho Viera bude pevná a jednoznačná. Som to Ja, kto vám dá tohto pápeža. Modlite sa za toho, ktorý musí vlastnými očami vidieť zúrivú revolúciu!

Až po smrť bude jeho ruka držať kríž a nepustí sa ho. Modlite sa (zaň), úpenlivo vás prosím, modlite sa! Pretože Viera a Náboženstvo budú pošliapané nohami zločincov.“

Anjelsky pápež je človek, ktorý bude do pápežského úradu dosadený po vojnách a revolúciách ( Rôzne Božie tresty,pohromy, katastrofy, revolúcie, občianske vojny, 3 svetová vojna, 3 dní temnoty ) Veľkým francúzskym kráľom, aby tak obnovil defacto zničenú Cirkev a katolícku vieru. Predchadzajúci pápež (František?) utečie z Ríma počas veľkej revolúcie a “zahynie v exile.” Cirkev bude najmenej rok bez svojho vodcu. M.

Tresty pre najbezbožnejšiu generáciu budú príšerné ! Sme veľmi blízko a budeme toho svedkami.


Marie-Julie Jahenny – Len modlitbou a Máriinými slzami budú nepriateľské armády vyhnané.

Sestra Elena Aiellová – Revolúcie a vojny čakajú bezbožné ľudstvo.

Marie-Julie Jahenny – Ľud sa stále odmieta obrátiť, takže môže očakávať tresty !

Povzbudenie svätcov.

Generál Carter III. světová válka.

Marie-Julie Jahenny – Po trestoch príde svätá generácia

Dopĺňam nové:

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 19. marec 1876

Panna Mária:

“V hromoch bude niečo zvláštne. Budú tiež blesky bez hromov; pol dňa sa tak bude diať. Tieto výnimočné znamenia sa nestanú pôsobením Môjho Syna. Deti Moje, vôbec sa nebojte týchto bleskov, nič zlého vám nespravia, ale postihnú tých druhých (t.j. hriešnikov). Moc Môjho Syna sa musí preukázať hlasným spôsobom, pretože nevernosť je veľká!”
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Garabandal a Medžugorie nieje práve zjavenie a ani tomu neverím.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Žiaden terajší medzi živými a predošlymi papežami nebol ani jeden svätý a ani nieje od 2 VK. To proroctvá hovoria jasné o mladom novom anjelskom svätom pápežovi a aj o mladom svätom carovi - kráľovi Henrim,ktorí prídu po Božích trestoch,3 svetovej vojne aj 3 dni temnote !
zaba
Typuji, že tím andělským papežem je Benedikt XVI.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Typovať môžeš,ale nieje to pravda.
apredsasatoci
Radšej zomrieť na púšti ako v otroctve v Egypte.
Peter(skala)
Dakujem za skvelé proroctvo od Jaheny, kde opisuje "anjelského pápeža", len, čo sa týka výkladu proroctva, tak z časti vystihuje pravdu o tom ako anjelský pápež bude po pp.Františkovi:
Anjelsky pápež je človek, ktorý bude do pápežského úradu dosadený po vojnách a revolúciách ( Rôzne Božie tresty,pohromy, katastrofy, revolúcie, občianske vojny, 3 svetová vojna, 3 dní temnoty )...
.
.. ale …More
Dakujem za skvelé proroctvo od Jaheny, kde opisuje "anjelského pápeža", len, čo sa týka výkladu proroctva, tak z časti vystihuje pravdu o tom ako anjelský pápež bude po pp.Františkovi:

Anjelsky pápež je človek, ktorý bude do pápežského úradu dosadený po vojnách a revolúciách ( Rôzne Božie tresty,pohromy, katastrofy, revolúcie, občianske vojny, 3 svetová vojna, 3 dní temnoty )...

.
.. ale dalšia časť nekorenšponduje s proroctvom od svätých prorokov:
Po třech dnech temnoty sestoupí dolů z Nebe svatý Petr a Pavel, budou kázat po celém světě a ustanoví nového papeže.
Z jejich těl zablýskne veliké světlo a usadí se na budoucím pontifikovi.
...
Viac tu: webnode.sk/novy-papez/

...lebo dalej pokračuje, že (anjelský pápež) bude dosadený francuzskym kráľom: "Veľkým francúzskym kráľom, aby tak obnovil defacto zničenú Cirkev a katolícku vieru."
🤔

Neviem odkial čerpal autor, ktorý vysvetloval proroctvo, že francuzsky kral dosadí anjelského pápeža, ale podla proroctiev anjelského pápeža dosadí Boh (Ježiš) cez apoštola sv.Petra, ktorý zostupi na zem:

"Sv. Peter potom vybral nového pápeža. Cirkev bola opäť usporiadaná, náboženské rády boli obnovené, rodiny bežných kresťanov sa skrze veľkú horlivosť a nadšenie pre slávu Božiu stali najpríkladnejšími náboženskými spoločenstvami. Také je slávne víťazstvo vyhradené pre Katolícku Cirkev; všetci ľudia si ju budú vážiť, ctiť a chváliť. Všetci ľudia sa stanú katolíkmi a uznajú pápeža ako námestníka Ježiša Krista.“
Viac tu: webnode.sk/novy-papez/

Tento výklad neprotirečí proroctvu Jaheny, pretože ako hovorí Jaheny, tak anjelskeho papeža dosadí Ježiš resp. Ježiš jej hovorí, že toho pápeža dosadí On: "Som to Ja, kto vám dá tohto pápeža".
😇

Pre lepšie pochopenie, ako je možné, že anjelský pápež bude trpieť, ked bude dosadený apoštolom Petrom v čase mieru, tak si treba dať dohromady proroctvá, ktoré hovoria o 2.dobách prenasledovania Cirkvi:

1.doba (5 perioda Cirkvi viz.bl.Bartolomej H.)
v ktorej sa nachadzame teraz a vyustí 3.svet.vojnou. V tejto dobe zomrie pp.František a Boh zasiahne Velkým varovaním (Malý Súd nad svetom vo svedomí každeho človeka).

- (6.perioda Cirkvi - doba mieru) Po Súde nastane doba mieru, kedy zostupi sv.Peter a dosadí (ustanoví) anjelskeho papeža. V tom čase bude francuzsky kral Henri vladnuť spolu s sním cca. 56 rokov.

2.doba (7.perioda Cirkvi) v ktorej vystupi Antikrist verejne a bude prenasledovať Cirkev pred koncom sveta. Vtedy bude trpieť anjelský pápež, o čom sa zmienuje Jaheny.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Si myslím,že to už bude pre nás jedno lebo nikto nevie kto prežije a 3/4 planety zahynie len malá časť ľudstva prežije nie len 3 svetovú vojnu,ale aj Božie tresty s 3 dňami temnotami. My to už nemusíme vôbec vidieť a ani dožiť.
Peter(skala)
tiež si myslim, že to asi neprežijme... ked myslim na to, či azda by som prežil, tak mi pride na um Mojžišova konečná - priviedol národ do zaslubenej zemi, ešte mal možnosť vidieť ju zdialky, ale neužil si v nej.
Dokonal beh života - splnil svoju misiu - priviedol lud na miesto, kde ich poslal Boh a tým jeho poslanie na zemi skončilo.
... aj pre nas môže byť takéto poslanie rovanké - možno sa …More
tiež si myslim, že to asi neprežijme... ked myslim na to, či azda by som prežil, tak mi pride na um Mojžišova konečná - priviedol národ do zaslubenej zemi, ešte mal možnosť vidieť ju zdialky, ale neužil si v nej.

Dokonal beh života - splnil svoju misiu - priviedol lud na miesto, kde ich poslal Boh a tým jeho poslanie na zemi skončilo.

... aj pre nas môže byť takéto poslanie rovanké - možno sa nedožijeme obdobie mieru, ale aspon ho môžeme ukazať iným