Tresty pre najbezbožnejšiu generáciu budú príšerné ! Sme veľmi blízko a budeme toho svedkami.

Boh svojim verným vždy vyjaví svoje zámery, veď na tom je postavený celý Starý zákon: Boh vyjadruje prorokom (Izaiášovi, Jeremiášovi, Amosovi a mnohým, mnohým ďalším), čo čaká Jeho ľud, ak Ho bude poslúchať; a naopak, čo môže očakávať, ak Ho nebude poslúchať. Všetky Svoje hrozby pritom vyplnil.

Veľké katastrofy aj prírodné a Božie tresty v proroctvách vrátane vojny ! Obnova Cirkvi.

Každý pokrstený katolík – či už verí, alebo neverí, či chodí do kostola, alebo nie – je v Novom Zákone to isté, čo bol každý rodený Žid v Starom Zákone. Sme Boží ľud – či sa to niekomu páči, alebo nie – a podľa toho nás aj Boh berie.

Žijeme v najbezbožnejšej generácii defacto od Ježišovho zmŕtvychvstania a viaceré proroctvá hovoria, že sme horší, ako generácia zničená veľkou potopou. Čo teda katolícke proroctvá súhrnne hovoria o trestoch pre „najbezbožnejšiu generáciu“?

Aké tresty teda môže očakávať najskazenejšia generácia, ak sa neobráti?

Najprv na Zem dopadnú kusy akejsi rozpadnutej kométy. Už tie samy o sebe spôsobia hroznú deštrukciu na rôznych miestach a obrovské prílivové vlny, ALE – skutočne dôležitý bude úkaz: vďaka dopadom sa do atmosféry dostanú jemné čiastočky zeminy a tie spôsobia úkaz tak-zvaného „krvavého Mesiaca“.

Rusko (+ spojenci) sa stane bičom všetkých národov. To hovoria všetky katolícke proroctvá, najdôležitejšie z nich je to Fatimské. Rusi započnú vojnu a použijú v nej všetky zbrane, ktorými sa toľko chvastajú – a aj tie, ktorými sa nechvastajú.

Použité budú, samozrejme, nukleárne zbrane. No nie len tie.

Použité budú zbrane na zmenu počasia – najbezbožnejšia generácia bude hynúť v masívnych prílivových vlnách, v zemetraseniach, sopkami, búrkami, tornádami. Celkovo rôzne katastrofy a pohromy či prírodné alebo neprirodné umelo vytvorené.

Najbezbožnejšia generácia bude hynúť od hladu a od smädu, od vyčerpania a rukami cudzokrajných vojakov a anarchistov.

Najbezbožnejšia generácia bude hynúť v ohni – Množstvo hriešnikov je ako nahromadená kúdeľ, ich koniec bude ohnivý plameň.(Sir 21:10)

Najhoršou zbraňou, ktorá ale bude nasadená, budú chemické a biologické zbrane. Vojenské lietadlá budú na padákoch zhadzovať malé čierne skrinky a tie sa tesne pred dopadom na zem otvoria a vysype sa z nich žltý, alebo zelený prášok. Každý, kto sa s touto látkou dostane do kontaktu, sa nakazí chorobou podobnou malomocenstvu – telo mu bude odumierať doslova zaživa.

Vypadá to tak, že všetky tie zombie filmy sú spôsobom, akým sa okultné elity – ktoré za tým všetkým stoja (a áno, stoja aj za Putinom a Xi Jinpingom) – vysmievajú ľuďom; lebo presne to na nich chystajú.

Čechy

O Čechách je toho predpovedané naozaj veľa.

Čoby najbezbožnejší národ z bezbožných, zachránia sa len tí, ktorí z Čiech utečú do okolitých ešte aspoň trochu veriacich krajín/krajov: do Bavorska, do Poľska, na sever Slovenska.

Zatiaľ čo iné mestá sa budú dať obnoviť, Praha sa po akomsi silnom výbuchu prepadne kamsi do zeme. (Oráči budú orať a hovoriť: „Tu stála Praha“ – slepý mladík z Prahy).

Príde deň, kedy celé Čechy budú horieť ako slamená stodola.

V Čechách vybuchne akási strašne silná bomba a tá spôsobí, že sa nad krajinou zjaví mohutný ohnivý kríž. Ľudia, keď to uvidia, budú nariekať – „tak predsa je to pravda, kresťanstvo bolo predsa pravdivé“ – ale už bude pre nich neskoro.

Keď sa vojna skončí, v Čechách bude žiť viacej Nemcov, ako samotných Čechov.

Preživší

Ku konci vojny bude ešte jedna úplne nadprirodzená udalosť zvaná Tri dni temnoty.

Marie-Julie Jahenny – Len modlitbou a Máriinými slzami budú nepriateľské armády vyhnané.

Proroctví katolických světců a mystiků. Varovania pred trestami a ťažkými časmi.

Je predpovedané, že toto všetko prežije len 1 z 10 – tzn. 700 miliónov ľudí po celom svete.

Tí, čo prežijú, budú vo veľkej väčšine len dobrí pokrstení katolíci.

To znamená, že 2/3 zlých a neverných pokrstených katolíkov zahynie spolu s nekatolíkmi.

Samozrejme, bude aj veľa martýrov – tí však budú vzatí rovno do Neba.

Tí, čo prežijú, teda vytvoria novú katolícku generáciu, bohabojnejšiu než aká kedy existovala.

Všetky štáty budú katolícke a budú uznávať bohabojného a svätého pápeža – a to aj Anglicko, Čína a Rusko.

Boli ste varovaní.

Zmierte sa s Bohom.
(Je to tá najlepšia rada, akú môžete dostať)

Lebo tento život je tak či tak dočasný – večný je až ten druhý život – v Nebi, alebo v Zatratení.

Hororová kázeň otca Altmana: "Peklo skutočne existuje a rozhodne nie je prázdne"

(P.S. Mimo zanechania hriechov sa treba veľa modliť svätý ruženec a činiť odprosujúce pokánie)

Pán zošle na teba kliatbu, zmätok a hrôzu na všetky práce, ktoré budeš konať, kým ťa neumorí a rýchle nevyhubí pre tvoje ohavné skutky, ktorými si sa mu spreneveril. 21 Pán dopustí na teba mor, kým ťa celkom nevyhubí z krajiny, do ktorej sa uberáš, aby si ju vlastnil. 22 Pán ťa bude biť suchotami, horúčkou, zimnicou, zápalmi, páľavou, nakazeným povetrím a hrdzou a bude ťa prenasledovať, kým nezahynieš. 23 Nebo, čo je nad tebou, bude medené a zem, po ktorej chodíš, bude železná. 24 Pán zošle piesok namiesto dažďa na tvoju zem a z neba bude na teba padať popol, dokiaľ nebudeš zničený. 25 Pán ťa nechá padnúť pred tvojimi nepriateľmi, po jednej ceste proti nim vytiahneš, ale po siedmich budeš utekať a rozprášený budeš po všetkých krajinách zeme. 26 Tvoje mŕtvoly budú za pokrm všetkému nebeskému vtáctvu a divým zverom a nebude toho, kto by ich odohnal. 27 Pán ťa zraní egyptskými vredmi a morovými hľuzami, prašinou a svrabom tak, že sa z toho nevyliečiš. 28 Pán ťa zraní bláznovstvom, slepotou a šialenstvom, 29 takže budeš za jasného dňa matať, ako mace slepý vo svojej tme, ale svoju cestu nenájdeš.

Dt 28: 21-29

32 Tvoji synovia a tvoje dcéry sa dostanú ako korisť cudziemu národu; tvoje oči budú na to hľadieť, od stáleho žiaľu budeš hynúť, ale nič proti tomu nezmôžeš. 33 Úrodu tvojej zeme a všetku tvoju námahu zje národ, ktorý nepoznáš, teba však budú stále haniť a potláčať 34 a budeš bez vedomia od hrôzy z toho, čo uvidia tvoje oči. 35 Pán ťa raní jedovatými vredmi na kolenách a stehnách, takže od päty až po temä neostane na tebe nič zdravého.

Dt 28: 32-35

48 Preto o hlade, smäde, nahote a vo všetkom nedostatku budeš slúžiť svojmu nepriateľovi, ktorého na teba pošle Pán; železné jarmo uvalí na tvoju šiju, kým ťa nezničí. 49 Pán dovedie na teba cudzí národ zďaleka, z končín zeme, ktorý priletí ako orol. Národ, ktorého reči neporozumieš, 50 národ ukrutný, čo neušetrí starca, ani sa nezmiluje nad deckom. 51 Pohlce plody tvojho dobytka a úrodu tvojej zeme, takže zahynieš; neponechá ti ani pšenicu, ani olej, ani stáda dobytka, ani čriedy oviec, kým ťa celkom nezničí. 52 Obkolesí ťa vo všetkých tvojich mestách, zničí všetky tvoje vysoké a pevné hradby, na ktoré si sa spoliehal, v celej tvojej krajine. Obkľúčený budeš vo všetkých bydliskách po celej tvojej krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh. 53 V stave obkľúčenia z úzkosti a biedy, ktorou ťa bude nepriateľ trápiť, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh.

Dt 28: 48-53

58 Ak nebudeš zachovávať a plniť všetky slová tohto zákona, ktoré sú napísané v tejto knihe, a ak sa nebudeš báť toho slávneho a strašného mena, Pána, svojho Boha, 59 Pán rozmnoží tvoje rany a rany tvojho potomstva, rany veľké a ustavičné, choroby strašné a trvalé. 60 Dopustí na teba všetky egyptské pohromy, ktorých si sa bál, a budú visieť na tebe. 61 K tomu ešte Pán privedie na teba všetky choroby a rany, ktoré nie sú napísané v tejto knihe, kým ťa nezničí. 62 A zostane z vás len máločo, hoci predtým vás bolo tak mnoho ako hviezd na nebi, lebo si nepočúval hlas Pána, svojho Boha.

Dt 28: 58-62

Veľmi dôležité informácie ! Apokalypsa ! Lekári a Odborníci varujú 3rm…

Ježiš hovorí Pátrovi Piovi o konci sveta
Lenka Morana Moranova
Malachiáši, ten podvod, co jsi zmínil ohledně UFO je velmi velmi pravděpodobný. Nevěřil bys, kdo všechno v ten podvod věří. Prý by nám rádi pomohli, ale nejsme prý připraveni a brání tomu věřící a církve. Dokonce v UFO věří i ve Vatikánu a před lety mě rozesmálo, že někoho v Unii jmenovali pro kontakt s mimozemskou civilizací a docela vážně. Ta zpráva už je pryč, ale jednou se objevil …More
Malachiáši, ten podvod, co jsi zmínil ohledně UFO je velmi velmi pravděpodobný. Nevěřil bys, kdo všechno v ten podvod věří. Prý by nám rádi pomohli, ale nejsme prý připraveni a brání tomu věřící a církve. Dokonce v UFO věří i ve Vatikánu a před lety mě rozesmálo, že někoho v Unii jmenovali pro kontakt s mimozemskou civilizací a docela vážně. Ta zpráva už je pryč, ale jednou se objevil nad Čínou New York. Byl to impozantní pohled. A stačí si uvědomit, co dokáže filmový průmysl. Není divu, že tolik významných osob studovalo herectví. Někdy si připadám jako v divadle, kdy z hlediště kdokoliv může vylézt a zahrát si a nerozpoznávám, kdo je divák a kdo herec. Ještě tito lidé tvrdí a budou se snažit dokázat, že Bible je nástroj Židů k ovládnutí lidstva. No, dá se Boží slovo zneužít, že.
dyk
Toto si pozrite. Už sa o tom dĺho hovorí :
ac24.cz/…-ze-elity-sbiraji-adrenalin-z-krve-unesenych-deti/More
Toto si pozrite. Už sa o tom dĺho hovorí :

ac24.cz/…-ze-elity-sbiraji-adrenalin-z-krve-unesenych-deti/
dyk
Globalisti pripravujú celosvetový hlad....
Ak si dáš čip, tak budeš jesť, keď nie, tak nie
facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/1000005398477
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Škoda,že ja facebook.com nemám a ani nechcem viem kvôli čomu. Ten článok či čo ste dali ani nevidno lebo človek sa musí registrovať. Nedá sa skopírovať tu ?
dyk
Ja nie som registrovaný a vidim to.
Z Facebook u neviem skopírovať.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Zaujímavé mne ukazuje iba úvodnú obrazovku buď prihlásiť alebo registrovať.
Lenka Morana Moranova
Já se tam zaregistrovala nedávno, abych mohla nahlédnout, jinak ho mám nefunkční a tak i zůstane. Píše se tam, že hlad byl a je nástroj k ovládání lidstva, že Židé ho očekávají před příchodem Mesiáše a shromáždí je do Jeruzaléma, aby mu postavili chrám. Říká to nějaký kabalista rabín a zmínka je od pravoslavných, že to bude antikrist.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Diki za informácie.
dyk
Tu je výrez z obrazovky.
dyk
Nemecký narod má uplne vyhynúť. Iba ten nemec prežije, čo bude mimo uzemia, kde je teraz Nemecko. To povedala už sv. Brigita Švédska a poľská mystička, ktorá zomrela v roku 1944.
Veľa narodov má zaniknúť, ale čítal som konkrétne iba o Nemecku a u Sibila aj o Prahe. Čechy majú zničiť američania, lebo sa priklonia k Rusku. A preto pošlú atómku na Čechy. Hlavne na Prahu.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
To aj vo Fatime je povedané Panna Mária varovala príde komunizmus a zlo na celý svet a budú vyhladene mnohé národy. Dnešná doba sa k tomu veľmi rýchlo blíži.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Ja si myslím komunizmus a fašizmus sa spája dohromady všetko v jednom na vytvorenie NWO s veľkým resetom som zabudol doplniť.
One more comment from Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Preto má byť jedna vláda,jedna menna ( digitálne peniaze v čipoch ),jedno celosvetové náboženstvo všetko v jednom.
Tu odhaľuje práva katolícka kresťanská viera ( jediné práve sväte náboženstvo,ktoré nemá súvis s pozemským) falošnú prítomnosť ( sekty ) svetského kresťanstva !
Ježiš je iba jediná pravda,cesta a večný život a iba cez pravú kresťan…