Varovanie: Ľudstvo je v agónii, pochopte už vážnosť situácie.

Páter Pio, jeden z najväčších svätcov v dejinách katolíckej Cirkvi, nosil na svojom tele takmer päťdesiat rokov viditeľné krvácajúce rany Ježiša Krista. Hoci sa snažil stigmy skrývať, veriaci si čoskoro všimli, čo sa deje a začali ho vyhľadávať. Rýchlo tiež zistili, že svätec dokáže „čítať“ v dušiach a predpovedať, čo sa stane. A práve Piovi sa pripisujú aj proroctvá o tom, aká neslávna budúcnosť nás čaká, ak sa úprimne neobrátime k Bohu.

Ilustračný obrázok, zdroj: wikimedia commons

Páter Pio opísal v listoch duchovnému otcovi pátrovi Augustínovi niektoré zo svojich mystických zážitkov. Vo svojich víziách sa stretával najčastejšie s Ježišom a fragmenty ich rozhovorov, ktoré svätec opísal Augustínovi, nás varujú pred náročnými a komplikovanými časmi, ktoré podľa jeho predpovedí majú prísť.

Páter Pio: „Situácia je vážna!“

V roku 1965, počas Veľkého týždňa, Páter Pio podľa svedkov viackrát vykríkol a zvolal:

Pomôžte mi modliť sa, ja už nevládzem! Neviete, aké strašné časy sú. Nespite teraz a odložte všetky súkromné záležitosti stranou. Uznajte konečne vážnosť situácie! Ľudstvo sa nachádza v zomieraní. Nemôžem pre vás už nič viac urobiť, pretože tu rozhoduje priamy trest Boží. Šťastní sú všetci, ktorí zomreli.“

Jeho spolubratia ho vraj ešte nikdy nevideli tak strašne trpieť, ako práve v tejto chvíli. „Milý Bože, daj mi umrieť,“ volal.

Panna Mária je sklamaná, lebo sa nikto nepostaral o jej posolstvo z roku 1917 vo Fatime. Dobrí idú svojou cestou a nerobia si starosti, zlí ďalej kráčajú po širokých cestách k záhube. Vôbec sa nestarajú o tresty, ktoré im hrozia. Koľko duší sa rúti do pekla, mnohé národy zmiznú zo sveta! Musíte ostatným ľuďom povedať, aby nečakali, kým pápež, biskupi a kňazi vydajú výzvu k pokániu a modlitbe. Je načase, aby každý z vlastnej iniciatívy a podľa pokynov Matky Božej konal sväté podujatia a svoj život pretvoril,“ dodal.

Dôležitý list o konci časov

V liste z roku 1959, ktorý adresoval Páter Pio svojmu predstavenému, mal podrobne opísať aj zjavenie, ktoré mu ukázal Ježiš o konci sveta. List bol pre jeho okolie prekvapujúci, aj keď mnohí svätci už dávno pred Pátrom Piom hovorili o rovnakých veciach – o tom, že svet speje k zničeniu a ľudia opustili pravú cestu. Ak sa okamžite neobrátia a nenapijú sa z prameňa pokory a milosrdnej lásky, dôjde ku katastrofe. V liste sa ďalej píše, že svet bol zverený človeku ako záhrada. Človek ho však otrávil a nakazil jedmi. Je tu potrebný dôkladný a hlboký zásah, no ten môže prísť iba – z neba…

Ilustračný obrázok, zdroj: internet

O čom písal Páter Pio predstaveným?

V listoch svojmu duchovnému vodcovi mal svätec písať aj o veciach, na ktoré sú zvlášť v dnešnej dobe mnohí ľudia zvedaví. Vzhľadom na situáciu vo svete, úpadok morálky či hrozbu ďalšej celosvetovej vojny, je totiž varovanie pred tým, čo môže prísť na svet, mimoriadne aktuálne.

Pripravte sa na prežitie troch dní v absolútnej tme. Tieto tri dni sú veľmi blízko. V týchto dňoch zostanete ako mŕtvi, bez jedla a pitia. Potom sa vráti svetlo. Veľa ľudí ho však už nikdy neuvidí,“ dozvedáme sa s tým, že mnoho ľudí bude utekať preč, zem sa bude triasť a nastane panika. Situácia, ktorú opisujú vo svojich víziách mimochodom aj iní svätci, nielen Páter Pio, bude mimoriadne vážna. „… prichádza čas, kedy si ľudia pre kus chleba vypichnú oči. Obchody budú vydrancované, sklady vykradnuté a zničené…“

Na porovnanie – podobné slová sme si vypočuli aj od blahoslavenej Anny Márie Taigi: „Boh bude trestať svet dvojakým spôsobom. Na zemi to budú vojny a revolúcie. Druhý trest príde z neba. Na celú krajinu zostúpi temnota, ktorá potrvá tri dni a tri noci. Nič nebude vidieť a krajina bude zamorená morom, ktorý postihne hlavne nepriateľov Cirkvi.“

Varuje aj Matka Božia

O budúcich ťažkých časoch však hovorí pre katolíka aj podstatne vyššia autorita. Matka Božia. Keď sa zjavila v japonskom meste Akita v roku 1973 rehoľnej sestre Agnes Katsuko Sasagawovej, tak v treťom posolstve hovorí: „Ako som ti povedala, keď sa ľudia nebudú kajať a nepolepšia sa, Otec dá dopadnúť strašný trest na celé ľudstvo. Bude to väčší trest ako potopa, taký, akého nikdy nebolo. Oheň spadne z neba a zničí veľkú časť ľudstva, dobrých ako aj zlých, neušetrí ani kňazov, ani veriacich. Tí, ktorí prežijú, budú takí skľúčení, že budú závidieť mŕtvym.“

Najdôležitejšia je láska…

Okrem varovaní pred bezbožným životom je však mimoriadne dôležitý aj tento odkaz svätého Pátra Pia: „Láska človeka k človeku bude už len prázdnym slovom. Ako môžeš čakať, že ťa Ježiš bude milovať, keď ty nedokážeš preukázať lásku človeku, ktorý s tebou sedí pri stole? Boží hnev neušetrí ľudí múdrych a učených, ale maličkých…“

Ale aj napriek týmto predpovediam, Páter Pio pripomína, že ešte nič nie je stratené a ani my nepíšeme o jeho proroctvách preto, aby sme niekoho vystrašili, ale preto, aby sme – ako to robil aj Páter Pio – varovali.

Koľko duší sa rúti do pekla, mnohé národy zmiznú zo sveta! Musíte ostatným ľuďom povedať, aby nečakali, kým pápež, biskupi a kňazi vydajú výzvu k pokániu a modlitbe. Je načase, aby každý z vlastnej iniciatívy a podľa pokynov Matky Božej zmenil svoj život…“

A potom, po skutočnom obrátení, ľútosti, pokání a sviatostnom živote, Páter Pio uisťuje: „Keby sa svet obrátil hore nohami, keby temnoty zasiahli všetko, nesmie nič napĺňať tvoju dušu nepokojom, pretože Boh je s Tebou a svojou mocou Ťa v boji podrží.“

***

Portál Christianitas.sk odporúča knihu o živote Pátra Pia, záujemcovia si ju môžu objednať na tomto odkaze:
www.paterpio.sk.

***

Zdroj: flickr.com

Obľúbená modlitba pátra Pia:

Novéna k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, ktorú sa modlil každý deň na úmysly svojich duchovných detí a všetkých, ktorí ho žiadali o modlitbu.

I.
Ježišu, ty si povedal: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“, hľa ja klopem, hľadám, ja prosím o túto milosť…

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu… Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!


II. Ježišu, ty si povedal: „Veru, hovorím vám: O čokoľvek budete prosiť môjho Otca v mojom mene, On vám to dá!“, hľa ja prosím od tvojho Otca v Tvojom mene o túto milosť…

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu… Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!


III. Ježišu, ty si povedal: „Veru, hovorím vám, nebo a zem sa pominú, ale moje slová nikdy!“, hľa ja sa spolieham na neomylnosť Tvojich slov a prosím o túto milosť…

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu… Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem a dúfam v teba!


IV. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Ty nemôžeš nemať súcit s nešťastnými, zmiluj sa nad úbohými hriešnikmi a preukáž nám milosti, o ktoré Ťa prosíme prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Tvojej a našej Matky. Svätý Jozef, pozemský otec Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, oroduj za nás.

Zdravas Kráľovná, Matka Milosrdenstva…

Ježiš Kristus hovorí Pátrovi Piovi o posledných časoch - gloria.tv

NADCHÁZEJÍCÍ TREST - gloria.tv

Vízie blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej o falošnej cirkvi a ťažkých časoch - gloria.tv

Žiaden podobný trest nebude opäť možné vidieť, ako je ten ustanovený pre túto dobu urážok a útokov - gloria.tv

V celom Francúzsku budú povstania proti Cirkvi a veriacim - gloria.tv

PROROCTVÍ - Rusko obsadí celou evropu. Otec Marg Goring - gloria.tv

Varovanie Pátra Pia: „Pochopte konečne, že situácia je vážna, ľudstvo zomiera…!“ - Christianitas
Public domain
Zuzana Schlosserova shares this
358