V celom Francúzsku budú povstania proti Cirkvi a veriacim.

Marie-Julie Jahenny – V celom Francúzsku budú povstania proti Cirkvi a veriacim.

Z denníčka Marie-Julie, 29. septembra 1889

Duch Svätý:

„Všade po Francúzsku budú povstania takmer výlučne proti Cirkvi. Rozšíria sa bez prestania nad veriacich a Cirkev, ohavné činy, ktoré by svet bez pekla nikdy nevymyslel. Nepriatelia nehodní Boha-Spasiteľa, ktorí sa zhromažďujú v lóžach a napĺňajú ich (zjavne reč o slobodomurároch – M.) pocítia, že ich chvíľa prichádza.

Povstanú, plní nádeje, aby hádzali bahno a škandál na Božích apoštolov (biskupov) a na Jeho Cirkev. Bude to skrze nich, že mladí nakoniec zabudnú na ich Stvoriteľa a Vykupiteľa. Tieto časy spôsobia, že sa budú triasť, okrem tých kresťanov, ktorých viera je neotrasiteľná.“

Z denníčka Marie-Julie, 15. marca 1882

Duch Svätý:

„Centrum (Paríž) a jeho obyvatelia budú rozdrvení násilím a búrkou od Boha. Otrasy a zemetrasenia sa budú stupňovať, deň a noc bez prestania po štyridsať tri dní (!). More bude nepokojné a nikdy počas vekov jeho vlny a povodne nenabrali podobnú formu. Každý v tých časoch bude navždy hynúť.

Ľudia Moji, ak Boh takto hovorí, je to preto, že už viac nemôže podporovať Svoju neúprosnú spravodlivosť. Hovorí vám, aby ste sa nebáli, veď Ja mám (v moci) všetky sily. Medzitým, ľudia Moji, nech vás nič nedesí. Ak zajtra budú vaše uši počuť nové zvuky … nech vás nič neprekvapí! Toto je dielom pekla.

Je nutné, aby Zem zahynula: nie celá, ale viac ako polovica (dve tretiny spomína sa v Biblii). Zem sa stane púšťou, ale Boh ju znovu zaľudní v mieri a pokoji.“

Vyčíňanie prírodných živlov bude podľa rôznych katolíckych proroctiev spôsobené tajnými nepriateľskými zbraňami. Podľa najnovších správ sa dokonca prezident Trump zaujímal o možnosť, či devastačné hurikány v USA nemohli spôsobiť čínskej zbrane. Táto technológia teda nie je nereálna a zrejme skutočne existuje – M.

Súvisiace

Sme na prahu nových ozbrojených revolúcií?

Pre tých, čo milujú Pannu Máriu, niet na Zemi viac smútku

Marie-Julie Jahenny – Božské Srdce Ježišovo - gloria.tv
Public domain
U.S.C.A.E.
oni to aj zástery povedali smrť katolicizmu je život republiky, smrť republiky je život katolicizmu
U.S.C.A.E.
však ako začínala ČSR jasne protikatolíckou nenávisťou a rúhaním
Josef Bob
Jediné dvě monarchie se nikdy nevzdali koruny ve prospěch masonérie,Francie a R-U.
U.S.C.A.E.
Smrť republike, Vivat Katolícka Monarchia!
U.S.C.A.E.
a mne je v zásade jedno či je na východný spôsob či na západný. Uhorská koruna je kombinácia západného a východného typu kráľovskej insignie dávanej na hlavu panovníka. Nádherná symbolika
Glockner ...
západní útvary církve jsou odepsané. budoucnost má podzemní církev, kde ji stále oživuje duch svatý