Marie-Julie Jahenny – Božské Srdce Ježišovo

Marie-Julie Jahenny – Božské Srdce Ježišovo bude počas katastrofy novou Noemovou archou.

Z denníčka Marie-Julie, 15. júna 1882

Pán Ježiš

„Čoskoro, počas ustanovenej doby, nezostane vo Francúzsku žiaden náboženský chrám, ani len kláštory neuniknú tyranom tých čias. Bude (to) postoj masakrov, z Centra (Paríža) až k Lyonu; od Lyonu na juh a potom až k hraniciam Bretónska, ktoré je stále katolícke, tak ako predtým.

Počas týchto masakrov v chladných mesiacoch , Zem sa stane zaliata potopou krvi, ako za čias Noema, keď bola zaliata potopou vôd. Všetci tí, ktorí nie sú v arche Môjho (Božského) Srdca, zahynú, ako v čase potopy.“

Bude máličko pravých kresťanov - gloria.tv

Proroctví extatičky z Tours (1872)

Marie-Julie Jahenny - Mnohí biskupi a kňazi sa pridajú k falošnému náboženstvu

Marie-Julie Jahenny – Dobrí a odvážni ľudia

Bude Řím zničen? – V (2021)

Marie-Julie Jahenny – Beda Parížu!

Marie-Julie Jahenny – Tyrani Talianska
Public domain