Marie-Julie Jahenny – Tyrani Talianska

Z denníčka Marie-Julie

„Vnútorná anarchia bude výsledkom vlád. Vonkajšie invázie, vedené silou, vynesú k moci na takmer tri roky protikresťanské mocnosti, ktoré spôsobia veľké škody Cirkvi a pápežovi, ktorý bude v tom čase umučený (nezabúdajme, že stále máme dvoch ľudí, ktorých možno technicky označiť za pápeža – M.). Tyrania „guvernéra“ Talianska bude nahradená despotizmom osoby nazvanej „Archel de la Torre“.

Tento nebude pochádzať z regiónu Talianska. Bude prechádzať Perziou (+/- dnešný Irán) a krajinou, ktorá je pod ňou (Saudská Arábia, či Spojené Arabské Emiráty). Vstúpi do Talianska krátko pred druhou polovicou toho strašného roka, avšak prinesie to mier (v Taliansku bude v tom čase občianska vojna). Bude vládnuť rok a pol uprostred najotrasnejšieho zo všetkých zvratov. Potom boj, bez kráľa, či vodcu započne s malým počtom, ktorí budú chcieť (bojovať) jeden proti druhému až na smrť. Nebude to skôr ako nasledujúci rok, kedy sa kresťanský kráľ (Veľký katolícky kráľ Henri V.) dostaví na pôdu Talianska.“

Podľa názoru, je tu reč o tak-zvanom „treťom antikristovi“. Pred biblickým Antikristom mali byť traja jeho predchodcovia. Prvými dvoma boli Bonaparte a Hitler. Tretím má byť akýsi moslimský vojdvodca známy ako „Mahdí“. Dobyje veľkú časť Európy a bude požadovať, aby ho ľudia uctievali ako akéhosi poloboha – syna Alaha. Jeho typickým znakom bude modrý turban. Bude spojencom ruských a čínskych vojsk, ktoré zaútočia na západné krajiny súbežne s moslimskými – M.

Súvisiace


Predchodca Antikrista, “ ako ho predpovedala Panna Mária v La Salette.

Veľké množstvo katolíckych proroctiev sa zhoduje v tom, že niekedy v budúcnosti nastanú vo Francúzku a následne aj v Taliansku veľké nepokoje, počas ktorých akýsi pápež utečie z Ríma. To spôsobí v katolíckej cirkvi obrovský chaos. Hovorí sa, že podobne ako jej Pán, aj ona „bude ukrižovaná“ (ale nakoniec rovnako tak „vstane z mŕtvych“).

Lenže tieto udalosti majú byť len počiatkom ďalších hrôz: Rusko, Čína a moslimské krajiny majú následne nečakane napadnúť v chaose a občianskych vojnách sa zmietajúcu Európu, ako aj Ameriku, ktorá bude tiež na tom veľmi biedne.

Do Európy má vtrhnúť akýsi zúrivý vojvodca, ktorého Panna Mária v La Sallete nazvala „predchodcom Antikrista.“

(Carte d'invasion de la France - www.marie-julie-jahenny.fr)

Obr.1: Mapa Francúzska zostavená podľa rôznych katolíckych proroctiev. Krajina má byť napadnutá z východu Ruskom a z juhu arabskými národmi. To isté má platiť pre celú Európu.

Panna Mária sa 18. septembra 1846 zjavila v malej horskej dedinke La Salette dvom malým pastierikom kráv: Melánii Calvatovej a Maximinovi Giraudovi. Melánia mala 15 rokov, Maximin 11. Počas jedného takéhoto dňa, keď obaja pásli kravy svojich pánov, sa im vysoko v horách zjavilo najprv nejaké zvláštne svetlo, z ktorého sa postupne stala „prekrásna Pania.“ Prihovorila sa deťom po francúzsky, no oni sami jej dobre nerozumeli, lebo sa dorozumievali miestnymi dialektmi. Potom začala pani rozprávať ich jazykom.

Podľa Melánie Panna Mária najskôr hovorila o „zlých kňazoch,“ ktorí „svojim životom nanovo križujú“ samotného Spasiteľa. Ľudia pre svoje hriechy zakúsia množstvá trestov, ako napríklad neúrodu, a zvlášť Taliansko postihne vojna. Ale ani to ľudí neobráti. „Paríž bude (preto) spálený a Marseille pohltený vodami.“

Panna Mária medzi inými vyslovila aj tieto slová:

Antikristov predchodca bude so svojimi vojskami z mnohých národov bojovať proti pravému Kristovi, jedinému Spasiteľovi sveta. Preleje mnoho krvi a bude chcieť zničiť Boží kult, aby sa sám dal uctievať ako Boh.“

Z týchto slov sa zdá, že „predchodca Antikrista“ bude mužom nejakého náboženstva. A skutočne, v moslimskom svete existuje proroctvo o akomsi mužovi, zvanom Mahdí, čo v preklade znamená „Alahom vedený.“ Mahdí má byť imám – vodca – ktorý na istý čas zavedie na celej zemi jednu „pravú vieru“ (islam) a zabezpečí roky mieru.

„Väčšina šiitských moslimov verí, že 12. imám bol narodený v roku 686, no Alah ho uchováva na skrytom mieste až do dňa súdu (nemoslimov)… viera v 12. imáma sa vzťahuje na proroctvo o Mahdím, čo v preklade z arabčiny znamená mesiáš, alebo vodca.

Šiiti nevedia, kedy Mahdí príde, no veria, že ukončí utrpenie ich ľudu.

Iránsky prezident Mahmúd Ahmedínedžád sa neraz nechal počuť, že nielenže verí v návrat Mahdího, ale že tento jeho príchod je už blízko a je povinnosťou iránskej vlády pripraviť sa naň.“

“12th Imam,” Key Facet Of Islamic Prophecy, Fuels Middle East Turmoil -- Spiritual Life CBN.com

(The Awaited Savior Of The World by BeriaDesign on DeviantArt)

Obr.2: „Očakávaný záchranca sveta: Imám Mohamed Al-Mahdí“

Ak by sme mali veriť proroctvám spísaným napríklad v knihe Yvesa Duponta „The Catholic Prophecy,“ doba samotného biblického Antikrista je od nás ešte veľmi ďaleko a zrejme sa jej nikto z nás nedožije. Avšak doba jeho predchodcu sa môže kedykoľvek priblížiť. Všetko závisí od konania ľudí – či budú naďalej tvrdošijne vzdorovať Božím prikázaniam, alebo svoje zmýšľanie na poslednú chvíľu zmenia.

* * *

Tak ako Dobšinský zbieral rozprávky, tak istý pán menom Yves Dupont zbieral proroctvá spísané rôznymi katolíckymi svätcami. Tie potom vydal v knihe s jednoduchým názvom „Catholic Prophecy.“ Tieto rôzne proroctvá z rôznych dôb a od rôznych autorov sú mimoriadne zaujímavé v tom, že akoby hovorili jeden a ten istý príbeh, vždy len z trošku iného uhlu pohľadu.

Avšak podstata je VŽDY tá istá: pre hriechy ľudstva – laikov, ale aj kňazov – strestá Boh ľudí dvoma strašnými spôsobmi – nukleárnou vojnou a troma dňami temnoty.

A) Toto „Obdobie trestu“ má začať ničivou občianskou vojnou, kedy „bude horieť celý Paríž,“ ale aj ďalšie miesta po krajine.

O pár mesiacov na to vypuknú ešte väčšie nepokoje v Ríme, davy začnú prenasledovať a zabíjať kňazov, ako aj ďalších predstaviteľov cirkvi, a „pápež utečie z Ríma.“

Práve v období nepokojov v Ríme má Boh ukázať posledné veľké varovanie, aby sa ľudia obrátili, kým je čas – výnimočne jasnú kométu, ktorej úlomky dopadnú na zem a spôsobia masívne prílivové vlny.

B) Občianske vojny budú dlho pripravovanou podvratnou akciou ruských vojenských zložiek – keď bude situácia vo Francúzsku a Taliansku najhoršia, ruské vojská najprv zaútočia na Turecko. Táto udalosť bude v budúcnosti považovaná za začiatok 3. svetovej vojny.

Vrchol však nastane až o čosi neskôr, keď Rusi spolu s moslimskými národmi podniknú inváziu do Európy a ich spojenci Číňania sa vylodia na západnom pobreží USA.

C) Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý – Tri dni temnoty. Tie definitívne pomôžu Božiemu ľudu poraziť tri tyranské mocnosti z Východu a zvyšky obyvateľov z Ruska, Číny, moslimských národov, ba aj Izraela sa dajú na katolícku vieru a uznajú nového pápeža za jediného zástupcu Boha na zemi.


D) Podľa blahoslaveného Holzhausera má takto skončiť „naša doba“ – piate obdobie Cirkvi – a začať má nové, šieste obdobie. Bude to doba, kedy sa celý svet obráti ku Kristovi skrze jedinú pravú Rímskokatolícku cirkev.

Toto obdobie však bude trvať len do 30 - 40 rokov, potom nadíde siedma doba – obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista.

Amen!

P.S.: Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.

Francúzsko bude napadnuté bezcitnými cudzincami.

Marie-Julie Jahenny – Božské Srdce Ježišovo

Veľké katastrofy aj prírodné a Božie tresty v proroctvách vrátane vojny ! Obnova Cirkvi.

Proroctvá od Marie-Julie Jahenny.

Žijeme udalosti, ktoré predpovedala Panna Mária v Akite?

Tri varovania Panny Márie – La Salette, Fatima a Akita

Marie-Julie Jahenny – Len modlitbou a Máriinými slzami budú nepriateľské armády vyhnané.

Ježiš Kristus hovorí Pátrovi Piovi o posledných časoch
Public domain