Marie-Julie Jahenny - Mnohí biskupi a kňazi sa pridajú k falošnému náboženstvu

Prosperita

Marie-Julie Jahenny – Mnohí biskupi a kňazi sa pridajú k falošnému náboženstvu a ľudia ich budú nasledovať do zatratenia.

Z denníčka Marie-Julie, 26. októbra 1882


Pán Ježiš

„Srdce diecézy… sa vzbúri a bude nepoddajné. Jeho náreky a hrozby spôsobia, že i mocní sa budú triasť. V dňoch, kedy temnota veľkej odplaty obkľúči ľudí s ťažkosťami a konfliktmi, tento pastier (nejaký biskup), tak ako mnohí iní, sa odmietne poddať príkazom rímskeho pápeža… Keď táto moc nariadi desivé náboženstvo celému kráľovstvu… Vidím iba malé množstvo pridávať sa k tomuto náboženstvu, ktoré spôsobuje, že sa trasie celá zem…

Z výšky svojej slávy vidím pripájať sa s horlivosťou toto vinné, neslávne svätokrádežné náboženstvo. Vidím biskupov sa k nemu pripájať. Vidím veľa, veľa biskupov, och! Moje Srdce je smrteľne ranené. A celé stádo ich nasleduje, všetci bez váhania, pripútajúc sa tak k zatrateniu a peklu. Moje Srdce je smrteľne ranené, ako pri mojom ukrižovaní… A mnohí budú nasledovať týchto francúzskych biskupov.

A keby som ti povedal, že aby založili toto neslávne a prekliate náboženstvo, biskupi a kňazi nebudú dlho meškať. Môžete si byť isté, deti Moje, že biskupi a kňazi nebudú v prospech toho, ktorého som Ja predurčil, aby povstal vo vašej krajine; len veľmi, veľmi málo bude v prospech neho.

Budú proti Kráľovi (Henrimu).“

Nezabúdajme, že máme stále technicky dvoch mužov, s označením „pápež“ a Benediktovo odstúpenie z roku 2013 sa každým rokom javí bizarnejšie a bizarnejšie a to nikdy nie je dobré znamenie.

Zo 100 francúzskych biskupov uvítajú Veľkého katolíckeho kráľa štyria.

Zmienka o tom, že bude akési falošné náboženstvo, „ktoré sa všade rozšíri“ je napríklad aj tu.


Marie-Julie Jahenny – Bez viery nemožno potešovať Boha

Z denníčka Marie-Julie, 28. októbra 1878


Sv. Vitus

„Cesta života na zemi, ktorá sa zdá byť tak bolestivá, plná žalostí a niekedy tak temná v očiach nášho tela, je, v očiach duše, naplnená hviezdami a svetlami. Je jasnejšia ako letný deň osvetlený Slnkom. Na zemi je množstvo duší, ktoré neveria, v túto nebeskú nehu a v Božskú láskavosť. Tieto duše majú vieru takú slabú, že ak musia vstúpiť do hĺbky svojej duše, nájdeme tam bledý lúč viery takmer vymazanej, takmer úplne pohltenej túžbami a nedôverčivými myšlienkami splodenými nedostatkom viery a dôvery.

Je to nedostatok viery, je to podrytá viera, je to viera zablokovaná a vyhasnutá zatvrdnutými a rebelujúcimi mysľami, ktorá ich vedie k myšlienke, že viera nevedie k zdokonaľovaniu života človeka. Bez viery je človeku zakázané sa zdokonaľovať (napr. v cnostiach), či učiniť najmenší skutok potešujúci Boha. Viera je poklad. Nedostatok viery je temným peklom.

Sú neveriace mysle, ktoré v mysli človeka zasadzujú myšlienku, že Boh v skutočnosti neexistuje vo všetkej Svojej moci a že využíva Svoju moc v Slnku, hviezdach, či hockde inde. Nabádajú ich veriť, že Boh, existujúci v oboch stranách, Slnku i hviezdach, viac neexistuje na zemi…“

Veď zo vzdelaných katolíkov, máloktorý je katolíkom aj vo svojom srdci.

-Karel Kálal, český spisovateľ, 1918-


Marie-Julie Jahenny - zodpovednosť a prísnosť

Posvätené predmety budú veľkou pomocou

Marie-Julie Jahenny – Tyrani Talianska

Marie-Julie Jahenny – Práca v nedeľu prináša peklo na zem a v Paríži nikto neprežije

Proroctvá od Marie-Julie Jahenny

APOKALYPSA JE DOKONČENÁ - NWO 2022

Nové náboženstvo new age - antikrist

OBAMA o mimozemšťanov a o novom náboženstve. „Budú nové náboženstvá ...“

MILÍ BRATIA A SESTRY! Začiatok „Nového svetového poriadku“ bol oznámený celému svetu. Antikrist sa …

Projekt Blue Beam. Satanovo dielo
Public domain